Luận văn Khảo sát từ ngữ thiên chúa giáo trong tiếng Việt

Từ nội dung đã khảo sát về từ ngữ Thiên Chúa giáo trong tiếng Việt, chúng tôi xin đưa ra một số nhận định như sau: 1. Vấn đề chúng tôi nêu ra và khảo sát trong đề tài này là một vấn đề rất rộng: từ ngữ Thiên Chúa giáo – một lớp từ chuyên biệt trong tiếng Việt. Và để giải quyết được nội dung này, đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức về từ và cụm từ cố định tiếng Việt nói chung trên nhiều phương diện. Đây là vấn đề không dễ dàng với chúng tôi vì xung quanh khái niệm về từ và cụm từ đã có rất nhiều quan niệm khác nhau, thậm chí trái nguợc nhau. Hơn nữa việc thống kê, khảo sát và phân loại ngữ liệu về từ và cụm từ cố định Thiên Chúa giáo trong tiếng Việt là việc làm khá khó khăn: khó khăn thứ nhất là nguồn ngữ liệu để xác định nguồn gốc của từ; khó khăn thứ hai là việc nhận diện từ và cụm từ cố định như đã nói, khó khăn thứ ba là việc phân loại từ và cụm từ cố định theo các tiêu chí – một việc làm tương đối rộng và bao quát. Vì thế, khi thực hiện đề tài, chúng tôi không có tham vọng giải quyết hết mọi vấn đề mà chỉ chọn lọc một số vấn đề cơ bản để khảo sát với mục đích nhận diện và khái quát được đặc điểm của lớp từ này theo từng tiêu chí cụ thể.

pdf142 trang | Chia sẻ: builinh123 | Lượt xem: 765 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát từ ngữ thiên chúa giáo trong tiếng Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xin Chúa thương nhận lễ vật chúng con đã lựa chọn. 54;13 270 Lễ hiến tế Của lễ hiến tế của Abraham tổ phụ chúng ta. 54;391 271 Lễ cả Sáng lễ cả: Ngày ấy chính là ngày sỉ lượt chầu giờ, khi lễ Missa xong đặt mặt nhật trên tòa hay trên bàn thờ. 41;75 272 Lễ kính Lêễ kính cử hành trong giới hạn ngày tự nhiên 273 Lễ Missa Sáng lễ cả: Ngày ấy chính là ngày sỉ lượt chầu giờ, khi lễ Missa xong đặt mặt nhật trên tòa hay trên bàn thờ. 41;75 274 Lễ mồ Khi đã tán xác đoạn thì vít vồ lại đến mà làm lễ mồ cho người. 44;25 275 Lễ nhớ Lễ nhớ được chia ra lễ nhớ buộc và lễ nhớ tự do. 276 Lễ tạ ơn Việc tái lập giao ước giữa Thiên Chúa với loài người trong lễ tạ ơn. 54;IX 277 Lễ trọng Lễ trọng, lễ kín, và lễ nhớ 54;XIV 278 Lên trời Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. 41;16 279 Linh hồn Lạy Chúa chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con. 41;06 280 Linh hứng Ngoài bốn thánh Tin Mừng danh sách tân ước còn ghi lại thư thánh Phao lô và dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần 77;23 281 Linh mục Linh mục dâng tiến lễ vật lên Ba Ngôi, hằng ngày tái diễn tiệc ly khắp nơi 78;70 282 Lễ vượt qua Nghi lễ rất long trọng của lễ vượt qua 54;XI 283 Lòng tin Để họ rao giảng Tin Mừng cổ võ lòng tin vào Đức Giê su là Đấng được sức dầu 77;15 284 Lời Chúa Nước Chúa đã đến rồi ở giữa chúng ta, trong tâm hồn ai mến giữ Lời Chúa. 78;18 285 Luyện ngục Khi chết khỏi lửa luyện ngục được đưa lên Thiên đàng. 41;333 286 Luyện tội Xin Đức Chúa trời tha phạt cho các linh hồn nơi lửa luyện tội được lên Thiên đàng. 41;44 287 Ma quỷ Chớ để các linh hồn ấy phải tay ma quỷ. 41;333 288 Mạc khải Người mặc khải cha của người và chình mình người qua lời nói việc làm. 77;15 289 Mân côi Một tràng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. 78;459 290 Máng cỏ Bên máng cỏ. 78;350 291 Manna Manna và chim cút. 76;136 292 Mão gai Đức Chúa Giê su chịu đội mão gai. 41;124 293 mặt nhật Sáng lễ cả: Ngày ấy chính là ngày sỉ lượt chầu giờ, khi lễ Missa xong đặt mặt nhật trên tòa hay trên bàn thờ. 41;75 294 mầu nhiệm Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy. 77;15 295 Máu thánh Máu thánh xóa hết tội đời. 78;433 296 Mẹ Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin. 41;28 297 Mẹ Maria Kính chào Mẹ Maria 78;458 298 Mêsia Đấng Mêsia 77;332 299 Mình thánh Con xin mình thánh này chứ để con phải phạt 41;49 300 Mở miệng Xin mở miệng cho con hát khen Ngài. 78;34 301 Mặc khải người tỏ ra bằng dấu lạ và lời giải thích bằng mặc khải rõ ràng và bằng cuộc thương khó và phục sinh. 77;22 302 Miêu duệ Miêu duệ ngươi sẽ chiếm lấy của thành quân địch 54;392 303 Mở trí Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. 77;19 304 Môn đệ Cộng đoàn Hội Thánh do Đức Giê su thiết lập có bổn phận nghe và sống Lời Chúa và dạy người ta tuân giữ Lởi Chúa truyền tiếp tục sứ mạng của Đức Giê su là làm cho muôn dân trở thành môn đệ Người. 77;07 305 Mùa chay cả Những kinh đọc trong mùa chay cả 41;120 306 Mùa gặt Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 77;226 307 Mùa phục sinh Mùa Phục Sinh 54;375 308 Mùa vọng Chúa Nhật II mùa vọng 54;13 309 Mục vụ Cuộc chiến kéo dài và việc mục vụ tại nhiều giáo phận gặp khó khăn 21;13 310 Ngài Ngày 29-6-1935 Ngài phong chức Giám mục cho Đức Cha Đa Minh Hồ Ngọc Cần để cai quản giáo phận Bùi Chu 21;09 311 Ngắm Kh ngắm sự ấy thì nguyện một kinh kính mừng. 41;179 312 Nghi lễ Bằng những nghi lễ rất long trọng của Lễ Vượt Qua. 54;XI 313 Ngoan đạo có lòng sốt sắng ngoan đạo 18;33 314 Ngôi Cha Để sùng kính ngôi Cha 78;32 315 Ngôi hai Lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết chịu chết vì con. 41;24 316 Khen ngợi Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. 77;187 317 Muối Chính anh em là muối cho đời. 77;36 318 Ngự xuống Khi rao giảng, các Tông Đồ chỉ nhằm giúp người ta nhận ra và tin vào Đức Giê su để được cứu độ như Thánh Phê rô khẳng định trong bài giảng đầu tiên ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. 77;17 319 Ngôi lời Cùng hát khen ngôi lời đã Giáng Sinh trên đời. 78;46 320 Ngôn sứ Ngài đã được mặc khải trong Thánh Thần cho các tông đồ của Người và cho các ngôn sứ. 77;15 321 Ngự đến Trong ngày Đức Giê su Ki tô Chúa chúng ta ngự đến cùng với tất cả các Thánh. 54;11 322 Ngự vào Con Lạy Chúa con, con suy chẳng được ơn cả khi nãy đã ngự vào linh hồn con! 41;56 323 Ngươi Sao các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp. 77;90 324 Người Ngài mạc khải cha của người 77;15 325 Nguyện Xin che chở, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. 41;25 326 Nguyện cầu Tâm hồn con vui sướng dạt dào. Dâng lời kinh ngát hương nguyện cầu. 78;15 327 Nguyên tội Đã lấy máu hồng tẩy rửa bản án nguyên tội. 54;382 328 Nhà Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện. 41;90 329 Nhà Chúa Hân hoan bước vào tiền đính trong nhà Chúa, nơi sáng tươi huy hoàng hồn con sung sướng mừng vui. 78;12 330 Nhà chung Ngày 4-5-1946 tôi có viết thơ về hỏi ý kiến cụ về việc ông Khâm sai Drapier có viết thơ cho tôi nói về các nhà cửa của nhà chung. 21;42 331 Nhà quê Trước khi trẩy sangthì có về nhà quê mà thăm quan ấy. 332 Nhà tạm Nơi mà Chúa Ki tô ngự bên hữu Thiên Chúa như đấng hiến tế của đền thánh và nhà tạm thật. 54;XIII 333 Nhà tập Cậu vào nhà tập khi 18 tuổi và khấn năm 1781 68;56 334 Nhà thầy Khi được thư Tòa Thánh truyền cấm nhà Thầy sang nhà Mụ, cũng truyền rằng Thầy cả giải tội thì phải có phân. 44;10 335 Nhà mụ Vì nhà mụ bà Thánh ấy ở thành Rô ma có cầu xin cho Ngài. 44;03 336 Nguyên thủy Xin cho muôn vật được trở về trạng thái nguyên thủy. 54;405 337 Nhân loại Công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo. 338 Nhập thể Khichúng ta 77;15 339 Nhà thờ Ai làm tháng Đức Bà chung trong nhà thờ, mỗi người được ân xá bảy năm. 41;161 340 Nhà xứ nhà xứ đạo địa phận ở làng Can. 18; 30 341 Nhậm lời Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, cin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. 41;28 342 Nhân danh Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 41;05 343 Nhân đức Đức Bà là gương nhân đức. 41;236 344 Nhân lành Lạy trái tim nhân lành, xin bầu cử cho chúng con trước mặt Đức Chúa Cha. 41;262 345 Nhân thay Lạy Mẹ nhân thay. 41;276 346 Nhiệm sở 347 Nhiệm thể Cũng trong đó, nhiệm thể Chúa, nghĩa là đầu và chi thể thi hành đầy đủ công việc phụng vụ. 54;XII 348 Nhiệm tích Con tin đây là nhiệm tích cao với khôn sánh Chúa đang ngự đây. 78;162 349 Nô lệ Cuộc ra đi khỏi đất nước nô lệ tiến về đất hứa. 76;110 350 Nơi thương khó Ngắm 14 nơi thương khó. 41;81 351 Nữ tu Còn ở lại 30 linh mục, 1 nam tu sĩ, 90 nữ tu và 165000 giáo dân. 21;26 352 Nước phép Cho nên tôi làm phép nước phép trước rồi mới làm phép nhà thờ, đoạn mới làm lễ Mifia. 44;44 353 Nước Thánh Linh mục thinh lặng rảy nước thánh trên nền. 54;1482 354 Nước Trời Tiến bước dù đời còn xa, hãy nhớ vinh quang nước trời đợi ta. 78;445 355 Nương long Chịu chết trên cây Thánh Giá chuộc tội cho thiên hạ cùng chịu lưỡi đòng đâm cạnh nương long máu chảy ra hết. 41;78 356 Ô uế Cái gì làm cho con người ra ô uế. 77;72 357 Ơn Chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. 41;33 358 Ơn lành Cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. 41;32 359 Nước Thiên Chúa Đức Ki tôtrần gian. 77;15 360 Ơn cứu độ Xin Chúa lại cho tôi niềm vui ơn Cứu độ. 54;404 361 Nhân từ Chúng tôi được hiểu biết lòng nhân từ của Chúa. 54;405 362 Phần rỗi Chúa Giê su con Thiên Chúa khi sống giữa loài người thực sự đã làm và đã dạy vì phần rỗi của họ cho tới ngày Người lên trời 77;16 363 Ơn phúc Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà. 41;15 364 Ơn riêng Xin Người cầu bầu cho chúng con khỏi chước cám dỗ, cùng được ơn riêng mà thắng trận cho đến chết. 41; 73 365 Ơn thánh Lời cầu như trầm hương dâng ơn Thánh Chúa dạt dào dìu con lên tới đình cao. 78;59 366 Ông trùm Đó là câu nói cương quyết nhưng đầy chân thành của quan Vệ Úy, cũng là ông lang và là ông Trùm: Ông An Tôn Nguyễn Hữu Quỳnh. 68;45 367 Phạm tội Tôi đã phạm tội nhiều. 41;17 368 Phẩm trật Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật trong Hội Thánh hằng ở cho xứng bậc mình. 78;252 369 Phán Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng" 76;30 370 Phần hồn Vậy con xin cầu cho con cùng cả và thiên hạ được mọi sự lành phần hồn và phần xác. 41;62 371 Phán hứa Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. 41;13 372 Phán truyền Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen. 41;13 373 Phận vụ 374 Phần xác Và cho con phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. 41;24 375 Phán xét Đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét. 41;34 376 Pharisiêu Các người Pharisiêu 77;330 377 Phạt tạ Phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất long Chúa. 41;32 378 Phép lạ Thánh nhân làm rất nhiều phép lạ lúc còn sống cũng như sau khi qua đời. 68;54 379 Phó dâng Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa Con. 41;31 380 Phó tế Linh mục hay phó tế cùng với các người giúp lễ cầm nến cháy. 54;335 381 Phó thác Con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. 78;142 382 Phép rửa Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa tội nhân danh Đức Giê su Kito để được ơn tha tội. 77;17 383 Phụng thờ Và truyền thống cho ta việc phụng thờ Thiên Chúa đến 54;1 384 Phong chức Như vậy, Đức Thánh Cha Pi ô XI phong chức giám mục cho Đức Cha GB.Nguyễn Bá Tòng ngày 11- 601933 để cai quản giáo phận Phát Diệm. 21;09 385 Phù hộ Con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con khi lâm chung kẻo phải chước dữ kẻ thù nghịch con. 41;29 386 Phúc Âm Phúc Âm. 54;1107 387 Phúc lạ Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giê su con lòng Bà gồm phúc lạ. 41;15 388 Phục Sinh Chúa chết để rồi Phục Sinh, giáng thế để rồi lên trời hiển vinh 78;445 389 Phụng tự Phụng tự cũng không nhất thiết phải cử hành bằng tiếng La Tinh 21;33 390 Phụng sự Kính chúc cụ luôn mạnh khỏe để phụng sụ Đức Chúa và Tổ quốc. 21;42 391 Phục vụ Câu nói đó cho chúng ta thấy và hiểu về một cuộc đời 72 năm phục vụ con người để phụng sự Thiên Chúa. 68;45 392 Phụng vụ Anh em đã hoàn thành bản dịch các giờ kinh phụng vụ 77;08 393 Quân dữ Mà quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng, thì hai con mắt Đức Mẹ nên như hai suối nước chảy xuống, đau đớn trong lòng như dao sắc thâu qua lòng vậy. 41;178 394 Quan phòng Chúa đã cho chúng ta sống, tất sẽ quan phòng cho chúng ta đủ dùng. 68;46 395 Quan thầy Ông thánh Giuse là quan thầy các kẻ mong sinh thì. 21;243 396 Quang lâm Hiện tượng của ngày quang lâm. 77;103 397 Quyền năng Lời Chúa là sức thiêng cứu độ mọi tín hữu được trình bày cách tuyệt diệu trong các Sách Tân Ước và diễn tả quyền năng của Chúa. 77;15 398 Rất thánh Rất Thánh Đức Bà Maria 41;235 399 Rửa tội Chúa thanh tẩy bằng nước rửa tội 54;402 400 Rao giảng Để họ rao giảng Tin Mừng cổ võ lấy lòng tin vào Đức Giê su là đấng được xức dầu và là Chúa để quy tụ Hội Thánh. 77;15 401 Rao truyền Rao truyền sức mạnh cứu độ của công trình thần linh của Chúa Ki tô 77;23 402 Sách luật Môsê Khi còn ở với nhau thầy đã không nói với anhnhững gì sách luật Mô sê 77;19 403 Rước Kinh cám ơn sau rước lễ 41;48 404 Rước hoa Nếu nào có rước hoa lúc nào phải đứng, lúc nào phải bái thì phải tập trước. 41;159 405 Rước lễ Trong lúc giáo dân rước lễ có thể hát 1 bài xướng hợp 54;373 406 Rược nho Con xin tiến dâng lên này rượu nho cũng bánh miến. 78;56 407 Sa bát Đức Chúa Giê su chữa người bại tay ngày Sa bát 77;205 408 Xa tan Xa tan liền nhập vào Y. 77;338 409 Sách các Vua Sách các Vua quyển I, II 76;479-525 410 Sách dân số Sách dân số 76;217 411 Sách khải huyền Đọc sách khải huyền là để củng cố lòng tin vào quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. 77;26 412 Sách khôn ngoan Sách khôn ngoan 76;1056 413 Sách Lê Vi Sách Lê Vi 76;174 414 Sách sáng thế Sách sáng thế 76;29 415 Sách Tân Ước Mọi người đều biết rằng: trong tất cả các sách Thánh, kể cả sách Tân Ước, các sách Tin Mừng xứng đáng chiếm vị thế ưu việt. 77;15 416 Sách Tin Mừng Mọi người đều biết rằng: trong tất cả các sách Thánh, kể cả sách Tân Ước, các sách Tin Mừng xứng đáng chiếm vị thế ưu việt. 77;15 417 Sám hối Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa tội nhân danh Đức Giê su Kito để được ơn tha tội. 77;17 418 Sáng danh Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. 41;11 419 Sáng láng Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng. 41;25 420 Sáng soi Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. 41;19 421 Sáng thế Sáng thế: Thật ra, đầu đề bằng tiếng Hap-ri của nó là khởi đầu hoặc khởi nguyện cư. 76;29 422 Sát tế Con chiên đã bị sát tế và người đang sống 77;26 423 Sách công vụ Sách công vụ là cuốn sách thứ hai của tác giả Lu ca 77;22 424 Sách Tin Mừng Như vậy đời đời 77;18 425 Sách lễ Trải khăn trên bàn thờ, đặt khăn thánh và sách lễ lên. 54;371 426 Sự chết Dân Chúa la to bẻ xiềng xích sự chết 54;383 427 Sinh thì Cùng phù hộ cho những kẻ dọn sinh thì khỏi chước ma quỷ và được chịu các phép Bí tích. 41;44 428 Soi lòng Soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ 41;09 429 Sống đạo Ấy là người sống đạo, công bình, tận tình, bác ái 78;17 430 Sống lại Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia. 41;07 431 Sốt sắng Để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. 78;188 432 Sự dữ Nhưng cứu chúng con cho khỏi chước sự dữ. 41;15 433 Sứ mạng Đức Giê su trao cho các Tông Đồ sứ mạng rao giảng cho người ta được ơn tha tội và hứa gửi cho các ông quyền năng từ trên trời cao ban xuống. 77;21 434 Sự sống Chúa có lời ban sự sống đời đời. 54;402 435 Sứ thần Xin Chúa sai Sứ thần mang lễ vật này lên trước Thiên Nhan. 78;65 436 Suy gẫm Ấy là người thánh thiện, theo đường lành đường vị tha, năng suy gẫm Lời Ngài ban, luôn luôn giữ luật Ngài ra. 78;17 437 Suy niệm Do đó cậu phải đọc sách Tim Mừng trong cầu nguyện phải suy niệm Lời Chúa trong sách Tin Mừng 77;19 438 Tạ ơn Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say cùng hợp tiếng ca, tạ ơn Chúa lời thiết tha. 78;16 439 Tận hiến Yêu Chúa suốt đời tận hiến hết tâm tư. 78;97 440 Tân lang Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông mới gọi tân lang lại và nói 77;294 441 Tấn phong Mừng Ngài vì cuộc tấn phong này đã chứng tỏ một cách vẻ vang đạo đức của Ngài. 21;10 442 Ta Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai cập. 77;30 443 Táng xác Khi đã tán xác đoạn thì vít vồ lại đến mà làm lễ mồ cho người. 44;25 444 Thần trí Ta đặt Thần Trí ta giữa các ngươi. 54;404 445 Thần linh Rao giảng sức mạnh cứu độ của công trình thần linh của Chúa Ki tô. 77;23 446 Tái sinh Thừa hưởng hồng ân của israel mà tái sinh bởi ơn Thánh Thần Chúa. 54;396 447 Tận thế Đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét. 41;34 448 Tân tòng Nên để cho các tân tòng mang bánh rượu dâng lên. 54;420 449 Tân ước Lời Chúa là sức thiêng liêng cứu độ mọi tín hữucủa Chúa. 77;15 450 Tế lễ Được quy tụ lại với nhau để ca tụng Thiên Chúa trong Hội Thánh, để dự phần tế lễ và ăn tiệc của Chúa. 54;IX 451 Tha tội Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa tội nhân danh Đức Giê su Kito để được ơn tha tội. 77;17 452 Thăng thiên Muôn dân hỡi ca chào Chúa thăng thiên. 78;444 453 Thánh Kìa các Thánh khác khi linh hồn ra khỏi xác đoạn mới về cùng Đức Chúa Trời. 41;278 454 Thánh ca Do nhu cầu sử dụng Thánh Ca trong công việc tôn vinh Thiên Chúa của cộng đoàn tín hữu. 78;02 455 Thánh cả Thánh cả Giu se 456 Thánh danh Họ đã xúc phạm thánh danh ta. 54;403 457 Thánh điện Ai được đứng trong thánh điện đứng trong đền thờ. 78;17 458 Thánh đường Thánh đường hãy vang lên tiếng ca hát của toàn dân 54;381 459 Thánh giá Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa. 41;124 460 Thánh gia Lễ thánh gia thất. 54;118 461 Thánh Gioan Tin mừng theo Thánh Gioan 77;289 462 Thánh hiến Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đến thánh hiến cho con Ngài. 78;140 463 Thánh hóa Thánh hóa chúng con trong cả cuộc đời. 78;71 464 Thánh Kinh Ngày thứ ba Người sống lại đúng như lời Thánh Kinh. 54;1367 465 Thần khí Khi nào thần khí sự thật đến. Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. 77;19 466 Thanh tẩy Chúa thương luôn luôn che chở những người Chúa đã thanh tẩy bằng nước rửa tội. 54;472 467 Thánh lễ Con bước lên bàn thờ, cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lể 78;16 468 Thánh Linh Mừng Thánh Linh nhân hiền ủ ấp ai ưu phiền. 78;46 469 Thánh luca Tin mừng theo thánh Luca 77;283 470 Thánh Maria Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. 68;13 471 Thánh Mattheu Tin Mừng theo thánh Mattheu 77;27 472 Thánh Mẫu Xin vì Đức nữ đồng trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con. 41;08 473 Thánh nhân Thiên Chúa đã làm cho Mẹ Maria được chan hòa một cách kì diệu những kho tàng ơn Thánh hơn mọi Thiên Thần và các Thánh Thiên Thần. 68;14 474 Thánh Phê rô ông Thánh Phê rô 41;246 475 Thanh tẩy Chúa đã thanh tẩy bằng nước rửa tội. 54;402 476 Thánh thần Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. 41;05 477 Thánh thiện Ấy là người thánh thiện, theo đường lành đường vị tha, năng suy gẫm Lời Ngài ban, luôn luôn giữ luật Ngài ra. 78;17 478 Thánh Thiên thần Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên thần truyền. 41;06 479 Thánh tô ma Ông Thánh Tô ma 41;246 480 Thánh vịnh Hội Thánh cầu khẩn hay hát thánh vịnh 54;VII 481 Thánh Xêxilia Bà Thánh Xêxilia. 41;249 482 Thập giá Đức Giê su mà anh em đã treo trên thập giá, Thánh Giá đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki tô. 77;17 483 Thông phần Thông phần..siêng năng thông phần cùng với các anh em trong việc bẻ bánh và kinh nguyện 54;VI 484 Thành thánh Chúng ta được cử hành ở thành thánh Gierusalem 54;VIII 485 Thầy cả Bằng khi muốn đi đàng Thánh Giá trọng thể, thì đưa Thánh giá nến cao, thầy cả mặc áo phép có thêm áo Capha tím 41;81 486 Thầy giảng Ngày 17/4/1838,Thầy giảng Vũ Văn Lân được Cha cử đi lãnh dầu thánh thứ Năm Tuần Thánh thì bị bắt. 68;377 487 Thiên Chúa Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. 77;31 488 Thiên đàng Chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng. 41;34 489 Thiên hạ Ngôi hai xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ 41;13 490 Thiên quốc Mừng Giê su cao sang về Thiên quốc 78;444 491 Thiên sứ Khi an vui thái hòa như ngày Thiên sứ truyền tin. 78;459 492 Thiên Thần Nữ vương các Thánh Thiên Thần. 41;237 493 Thiêng liêng Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. 41;09 494 Thờ lạy Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. 78;162 495 Thờ phượng Chúng con họp nhau đây kính lạy thờ phượng Chúa. 41;32 496 Thông công Ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn. 41;35 497 Thông hiệp Nguyện xin ân sủng Đức Giê su ki tô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. 82;539 498 Thông ơn Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. 41;235 499 Thư chung Thư chung năm 1951 đã tác động mạnh mẽ vào biến dạng xã hội lớn lao như thế. 21;28 500 Thụ phong Cậu xin vào chủng viện, học hỏi tu luyện đạo đức, và đã được thụ phong linh mục. 72;11 501 Thừa sai Từ nay, nhà ông biến thành lớp giáo lý, thành nơi tiếp nhận các thừa sai và giáo sĩ. 68;47 502 Thiên Chúa Thánh giáo Thiên Chúa Thánh giáo nhật khóa. 82;05 503 Thụ thai Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. 77;20 504 Tỉnh thức Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. 54;12 505 Thưa kinh Vì nhẽ thầy ấy đến nằm bên hàng hiên nhà thờ gần bàn độc 4 tháng mà thưa kinh giúp lễ. 44;05 506 Thừa tác viên Người hiện diện trong thánh lễ vừa trong bản thân của thừa tác viên 54;VII 507 Thừa tác vụ Nay người dâng mình nhờ thừa tác vụ của linh mục 54;VII 508 Thượng tế Các thượng tế và kinh sư tìm các thủ tiêu Đức Giê su 77;272 509 Tiệc cưới Tiệc cưới cana 77;293 510 Tiệc ly Linh mục dâng tiến lễ vật lên Ba Ngôi, hằng ngày tái diễn tiệc ly khắp nơi 78;70 511 Tiến dâng Con xin tiến dâng lên này rượu nho cũng bánh miến. 78;56 512 Tiên tri Nữ vương các thánh tiên tri 41;237 513 Tín hữu Do nhu cầu sử dụng Thánh Ca trong công việc tôn vinh Thiên Chúa của cộng đoàn tín hữu. 78;02 514 Tin mừng Điều đáng lưu tâm là dầu bận rộn với việc tông đồ ông vẫn khéo léo chăm sóc, dạy dỗ con cái sống Tin Mừng. 68;47 515 Tỉnh dòng Trong báo cáo gửi về cho tỉnh dòng Mẹ 68;58 516 Tĩnh tâm Mãn tuần tĩnh tâm 72;43 517 Tổ phụ Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Israel cùng tổ phụ Ápram với miêu duệ. 78;449 518 Tổ tông Các tháng tổ tông cùng các thánh tiên tri 41;246 519 Tòa Thánh Khi được thư tòa thánh truyền cấm nhà thầy sang nhà mụ Khi được thư tòa thánh truyền cấm từ nhà thầy sang nhà mụ. 44;10 520 Tin mừng nhất lãm 77;18 521 Tế lễ Được quy tụ lại với nhau để ca tụng Thiên Chúa trong Hội Thánh để dự phần tế lễ và ăn tiệc của Chúa. 54;IX 522 Tôn sợ Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết. 54;402 523 Toàn năng Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng tôi nài xin Chúa ban cho các tín hữu Chúa 54;03 524 Tôi Tôi kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự 82;15 525 Tối cao Chỉ có Chúa là đấng tối cao. 54;1364 526 Tội lỗi Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. 54;1363 527 Tôn sùng Cha phổ biến việc tôn sùng Thánh giá Chúa 72;49 528 Tông đồ Nữ vương các thánh tông đồ 41;237 529 Tổng giám mục Đức Tổng giám mục Phaolo Nguyễn Văn Bình 21;55 530 Tông hiến Thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam theo tông hiến của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII ngày 24-11-1960 21;34 531 Tông truyền Công giáo và tông truyền 54;1367 532 Trên trời Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 41;14 533 Triều Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. 77;223 534 Triều thiên Triều thiên Thánh tử đạo lấp lánh soi thiên đình 78;496 535 Trở về Phải sẵn sàng chờ chủ trở về 77;239 536 Trọn lành Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật. 41;41 537 Trông cậy Tôi một trông cậy Đức Mẹ. 82;153 538 Truyền chức Linh mục Ghê-gô-ri-ô do dự, rồi cũng ưng thuận rồi thụ phong Giám mục do chính tay Đức Giám mục Ba- xi-li-ô truyền chức. 68;20 539 Trinh nữ Giờ đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. 77;20 540 Truyền dạy Nhờ thế các tông đồ mới có thể dạy người ta tuân giữ mọi điều Chúa Giê su truyền dạy 77;24 541 Tư tế Phụng vụ đúng được xem là việc thi hành chức vụ tư tế của Chúa Giê su 54;VII 542 Truyền giáo Đức Cha A-lông-xô Phê trong quản trị và truyền giáo 68;57 543 Truyền tin Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. 41;122 544 Tuân giữ Làm cho các ngươi tuân giữ. 54;404 545 Tử đạo Ngày 30 tháng giêng năm 1860 Cha đã được phúc tử đạo. 72;13 546 Tu sĩ Tu sĩ phải rút vào bóng tối, vai trò của những người như ông là rất cần thiết 68;57 547 Tử vì đạo Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam 41;297 548 Tu viện Ngài thành lập 12 tu viện nhỏ. 68;52 549 Tuần thánh Thầy giảng Vũ Văn Lân được Cha cử đi lãnh dầu thánh thứ năm tuần thánh thì bị bắt 68;307 550 Tuyên khấn Cha được tuyên khấn dòng và trở nên tu sĩ thánh thiện. 72;39 551 Tuyên xưng Họ tuyên xưng cái chết của Người cho đến khi Người trở lại 54;VI 552 Ứng nghiệm Sách ngôn sứ và chép về..phải ứng nghiệm 77;19 553 Vết nhơ Và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ 54;403 554 Xúc phạm Ta đã bị các người xúc phạm nơi các dân tộc. 54;403 555 Vinh danh Và Thiên Chúa được vinh danh. 556 Vật mọn Chúng tôi là vật mọn phàm hèn. 82;198 557 Vatican Công đồng Vatican II 21;56 558 Việc đền tội Nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 41;18 559 Việc lành Khi làm việc lành phúc đức anh em phải coi chừng chớ phô chương cho thiên hạ thấy. 77;39 560 Việc xác Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. 41;37 561 Viện phụ Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh Viện Phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa. 68;54 562 Vinh hiển Cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển. 41;07 563 Vinh quang Chúng ta cũng sẽ hiện ra với Người trong vinh quang. 54;VIII 564 Vinh sơn Kinh Thánh vinh sơn. 41;384 565 Vô nhiễm Mẹ vô nhiễm. 78;471 566 Vọng Nguyện mùa Vọng 78;321 567 Vua Lạy ơn Đức Chúa Giê su là vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời. 41;83 568 Vực sâu Lạy Ngài xin xót thương con giữa nơi vực sâu. 78;412 569 Vững tin 570 Vượt qua Ngày sát tế chiên vượt qua. 77;171 571 Xa tan Chúa Giê su quay lại bảo ông Phê rô Xatan lui lại đằng sau thầy 77;76 572 Xác Con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. 41;12 573 Xem lễ Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. 41;37 574 Xét mình Kinh xét mình. 41;27 575 Xin vâng Xin Vâng. 78;460 576 Xông hương Khi linh mục đến bàn thờ, Ngài kính chào và tùy nghi xông hương. 54;1083 577 Xức dầu Để họ rao giảng Tin Mừng cổ võ lấy lòng tin vào Đức Giê su là đấng được xức dầu và là Chúa để quy tụ Hội Thánh. 77;15 578 Xưng tội Xưng tội trong một năm ít là một lần. 41;37 579 Xác phàm Người sai con Người đến là nguôi lời thành xác phàm, chịu sức dầu bởi Chúa Thánh Thần. 54;02 580 Xuống thai Và người xuống thai sinh bởi Bà Maria đồng trinh. 41;16 581 Xuống thế Chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người. 41;06 582 Xuống trần Cùng ngợi ca lòng Chúa chí nhân trong trần thế Ngài đã xuống trần. 78;464 583 Ý Cha Nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 41;14 584 Chịu Chết Ngôi hai xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ 41;13 585 Công nghiệp Cũng vì công nghiệp Chúa Ki tô là Chúa chúng con. 41;14 586 Danh Cha Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. 41;24 587 Đạo Thánh Lại cho con được đạo Thánh Đức Chúa Trời. 41;11 588 Đức Chúa Cha Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. 41;11 589 Đức Chúa Con Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. 41;11 590 Đức Chúa Thánh Thần Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. 41;13 591 Đạo Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này. 41;38 592 Đạo đức Chúa Trời Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn. 41;34 593 Kẻ dữ Kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. 41;24 594 Lòng lành Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng. 41;24 595 Ngoại giáo Xin Chúa nhớ Chúa sinh ra linh hồn các kẻ ngoại giáo. 41;22 596 Ngoại đạo Cúi xin Chúa từ nay đừng để những kẻ ngoại đạo khinh ơn cứu chuộc. 41;16 597 Ngục tổ tông Xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. 41;29 598 Quyền phép Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất. 41;33 599 Con Ngôi thứ hai là Con. 41;33 600 Vì dấu Kinh vì dấu. 41;10 601 Khoan nhân Đức nữ có lòng khoan nhân. 41;236 602 Đức Nữ Đức nữ có lòng khoan nhân. 41;236 603 Sốt mến Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. 41;236 604 Nữ vương Nữ vương các thánh thiên thần. 41;237 605 Tổ tông Nữ vương các Thánh tổ tông 41;237 606 Trọng thiêng Đức Bà là đấng trọng thiêng. 41;236 607 Kính chuộng Đức Nữ rất đáng kính chuộng 41;236 608 Trọng thể Bằng khi muốn đi đàng thánh giá trọng thể. 41;81 609 Nến cao Thì đưa thánh giá nến cao 41;81 610 Bầu chữa Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp. 41;28 611 Bầu Con lạy rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con. 41;30 612 Đạo Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật. 41;41 613 Phúc thật Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật. 41;41 614 Phó Tháo đanh Đức Chúa Giê su xuống mà phó ở tay Đức Mẹ. 41;;95 615 Nguyện xin Nguyên xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân. 78;02 616 Ngài Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân của Ngài xuống trên quý vị. 78;02 617 Ban Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân của Ngài xuống trên quý vị. 78;02 618 Cộng đoàn Do nhu cầu sử dụng Thánh Ca trong công việc tôn vinh Thiên Chúa của cộng đoàn tín hữu. 78;02 619 Gia vê Hát lên bài ca mới chúc mừng Gia vê 78;09 620 Hoan chúc Khắp chốn vang lời hoan chúc tiếng kèn ngân nga. 78;09 621 Thánh cung Bước vào nơi thánh cung huy hoàng. 78;10 622 Thánh nhan Bước gần trước thánh nhan dịu dàng. 78;10 623 Bánh Hân hoan về đây dâng lên Ngài tấm bánh. 78;11 624 Dâng Cùng hòa chung trong tình hiệp nhất nguyện dâng lên Thiên Chúa tình yêu. 78;14 625 Tiệc thánh Một lần ta đến dự tiệc thánh thì đời ta no thỏa hạnh phúc. 78;14 626 Lời kinh Tâm hồn con vui sướng dạt dào. Dâng lời kinh ngát hương nguyện cầu. 78;15 627 Uy linh Đây lễ chiên chiều xưa con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình 78;15 628 Dâng tiến Muôn tâm hồn liên kết trong tinh thần dâng tiến Cha toàn năng lễ vật hi sinh. 78;15 629 Lễ vật Muôn tâm hồn liên kết trong tinh thần dâng tiến Cha toàn năng lễ vật hi sinh. 78;15 630 Toàn thiêu Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu. 78;15 631 Dâng lễ Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu. 78;15 632 Tin yêu Mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. 78;16 633 Thánh ân Ôi giây phút chan hòa thánh ân. 78;17 634 Nước Chúa Nước Chúa đã đến rồi ở giữa chúng ta, trong tâm hồn ai mến giữ Lời Chúa. 78;18 635 Nước Cha Nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 41;14 636 Nhà Cha Tôi vui mừng tiến bước về nhà Cha. 78;19 637 Nhan thánh Ta rủ nhau đi về, về ngắm nhan thánh Người. 78;20 638 Bàn Thánh Tâm tư sẽ reo mừng hướng lên bàn thánh trong niềm tin. 78;24 639 Gia liêm Đây Gia liêm ta dừng chân ngắm cửa tiền đường. 78;24 640 Thành thánh Ôi Thành Thánh vinh quang. 78;24 641 Danh Chúa Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. 78;27 642 Thánh đô Lên đường đi hồi hương thánh đô. 78;27 643 Danh Cha Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. 41;14 644 Quyền linh Cùng cất tiếng tung hô mừng Chúa quyền linh. 78;32 645 Sùng kính Để sùng kính ngôi Cha 78;32 646 Mở môi Xin mở môi con cho con dâng lời kính chúc. 78;34 647 Quê trời Ngước trông quê trời đường còn xa tít muôn trùng. 78;34 648 Đền vàng Ai được lưu bước nơi đền vàng. 78;35 649 Dân thánh Lớp lớp, hàng hàng dân thánh về đây 78;36 650 Tôn nhan Vào trước tôn nhan Ngài dâng ngàn khúc ca trìu mến. 78;38 651 Trần hoàn Trần hoàn ơi ca lên đi. 78;45 652 Triều thần Triều thần ơi ca lên đi. 78;45 653 Thiên Thu Tình người bao la vững bền thiên thu. 78;46 654 Thiên cung Ca lên đi hỡi thiên cung. 78;46 655 Tác sinh Mừng Chúa Cha uy quyền nguồn tác sinh diệu huyền. 78;36 656 Thánh ân Chúa chờ con bước tới tìm về nguồn thánh ân ngập tràn. 78;49 657 Thiên nhan Nào cùng tiến đến trước Thiên Nhan dâng lời cảm tạ. 78;50 658 Khấn xin Chúa ơi đoàn con khấn xin ơn bình an. 78;51 659 Tụng ca Từ bình minh con dâng hết tâm tình ngợi ca Chúa thiên đình một bài thơ kính tin. 78;54 660 Kính tin Từ bình minh con dâng hết tâm tình ngợi ca Chúa thiên đình một bài thơ kính tin. 78;54 661 Chúc vinh Chúc vinh tình người vô biên. 78;55 662 Chúc khen Chúc khen tình người muốn niên. 78;55 663 Cao trọng Chúa ta là đấng cao trọng. 78;55 664 Thiên tòa Như trầm hương trước thiên tòa. 78;56 665 Thiên tòa Đây lễ vật tinh tuyền, lễ vật vô giá đoàn con dâng Chúa thiên tòa 78;65 666 Vinh phúc Mến Chúa cùng trông mon chung phần vinh phúc quê trời. 78;56 667 Thiên đường Lời con như trầm hương bay lên tới Thiên đường. 78;58 668 Nhiệm mầu Lên tới thiên đường nhiệm mầu. 78;58 669 Khấn cầu Khấn cầu là Chúa hãy dủ thương 78;58 670 Bánh rượu Con xin dâng bánh rượu của muôn con Người. 78;62 671 Tinh tuyền Đây lễ vật tinh tuyền, lễ vật vô giá đoàn con dâng Chúa thiên tòa 78;65 672 Từ nhân Rượu nho bánh miến con dâng về Chúa từ nhân. 78;65 673 Lễ Xin dâng lễ này cầu cho muôn dân hợp nhất. 78;72 674 Noel Noel về, noel về nhạc yêu thương vang reo rắt trời mơ 78;368 675 Hiến dâng Như trên đồi xưa con Chúa hiến dâng thân mình. 78;77 676 Ơn thiêng Xin cho đoàn con hợp hoan trong nguồn ơn thiêng. 78;77 677 Lễ tế Xin dâng lên trong Giê su để làm lễ tế 78;77 678 Hồn Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết danh Ngài. 78;89 679 Chén thánh Chén thánh này chất cả tâm tư. 78;93 680 Hiến vật Xin dâng Cha như một hiến vật 78;103 681 Cung tiến Và giờ đây trên bàn thờ cung tiến 78;109 682 Từ ái Xin Cha từ ái đoái nhận lễ vẹn tuyền. 78;109 683 Vẹn tuyền Xin Cha từ ái đoái nhận lễ vẹn tuyền. 78;109 684 Mục tử Chúa khoan nhân là mục tử tôi 78;153 685 Rao truyền Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời rao truyền tin mới 78;163 686 Nhà Mụ Vì nhà mụ bà Thánh ấy ở thành Rô ma có cầu xin cho Ngài. 44;02 687 Trần ai Cuộc sống chốn trần ai đổi thay luôn mãi. 78;142 688 Ơn Trên Xin ơn trên cho khắp nhân sinh hiền hòa. 78;129 689 Ơn phúc Tạ ơn Cha cho đời bao ơn Phúc 78;123 690 Huyền siêu Bước theo Ngài đến đỉnh huyền siêu 78;131 691 Thần lương Vì thương con kiếp sống lưu lạc luôn đói khát Chúa ban thần lương. 41;147 692 Đấng bậc Để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng làm gương sáng. 41;188 693 Chúa chiên Là cội rễ sự nên lành nên thánh để sau nên một đoàn chiên theo một của chiên. 41;189 694 Đức Giáo Hoàng Chúng con đã vâng lời Đức Giáo Hoàng 78;190 695 Ngoại giáo Và đem các người ngoại giáo vào đạo Thánh Đức Chúa Giê su 78;252 696 Nhà Mụ Khi được thư tòa thánh truyền cấm nhà thầy sang nhà mụ Khi được thư tòa thánh truyền cấm từ nhà thầy sang nhà mụ. 44;10 697 Tín điều 698 Tu đức Ngài cầu nguyện ăn chay, viết sách tu đức và biên soạn luật dòng. 68;17 699 Luật dòng Ngài cầu nguyện ăn chay, viết sách tu đức và biên soạn luật dòng. 68;17 700 Thụ phong Linh mục Ghê-gô-ri-ô do dự, rồi cũng ưng thuận và thụ phong Giám mục do chính tay Đức Giám Mục Ba-xi-li-ô truyền chức. 68;20 701 Đức Giám Mục Linh mục Ghê-gô-ri-ô do dự, rồi cũng ưng thuận rồi thụ phong Giám mục do chính tay Đức Giám mục Ba- xi-li-ô truyền chức. 68;20 702 Trở lại Nhiều người trở lại đức tin Công giáo và lạc giáo A-ri-ô cũng giảm sút. 68;21 703 Bà nhất Cô gái lớn gia nhập dòng Mến Thánh Giá, sau làm bá nhất toàn thể dòng Mến Thánh Giá giáo phận. 68;47 704 Phụng sự Câu nói đó cho chúng ta thấy và hiểu về một cuộc đời 72 năm phục vụ con người để phụng sự Thiên Chúa. 68;45 705 Hạt Ông vâng lời Đức Cha La-ba-tét Bình phụ trách dạy giáo lý trong hạt. 68;47 706 Cấm đạo Trong thời cấm đạo, các linh mục, tu sĩ phải rút vào bóng tối, vai trò của những người như ông là rất cần thiết. 68;47 707 Khẩn cầu Xin thầy về bên Chúa nhớ khẩn cầu cho chúng con. 68;50 708 Biển Đức Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh Viện Phụ Biển Đức làm tôn sư lỗi lạc dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa. 68;54 709 Đi tu Một ngày kia, một người bạn có ý định đi tu dòng Đa Minh rủ cậu cùng đi, Đen-ga-đo liền nhận lời. 68;56 710 Ơn trọng Cho nên nước mắt con chảy xuống làm chứng lòng con hèn hạ chịu chẳng được ơn trọng vậy. 41;57 711 Phép trọng Ai có phép trọng bằng phép Chúa con đã để cả và mình trong một hình bánh nhỏ làm vậy. 41;58 712 Hình bánh Ai có phép trọng bằng phép Chúa con đã để cả và mình trong một hình bánh nhỏ làm vậy. 41;58 713 Thánh Thần Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con, Ngôi thứ ba là Thánh Thần. 41;33 714 Thần lương Cho bánh rượu thơm nên thần lương nuôi sống đoàn con. 78;581 715 Văn côi Nữ vương quyền phép rất thánh văn côi. 41;238 716 Công đồng Ý nghĩ triệu tập Công đồng là một linh ứng đặc biệt của Đức Gioan XXIII. 21;31 717 Linh ứng Ý nghĩ triệu tập Công đồng là một linh ứng đặc biệt của Đức Gioan XXIII. 21;31 718 Chúa Thánh Linh Chính là do ơn Chúa Thánh Linh sui khiến, nhưng đã được thực hiện bằng những con người với những điều kiện cụ thể. 21;07 719 Ứng nghiệm 77;19 PHỤ LỤC 2: CỤM TỪ THIÊN CHÚA GIÁO TRONG TIẾNG VIỆT STT CỤM TỪ CÂU TRANG 1 Đàng thánh giá Chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giê su trong đàng thánh giá này. 41;81 2 Mười bốn nơi thương khó Cho ngày sau được trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy. 41;82 3 Mười bốn thư của Thánh Phao lô 77;23 4 Ách êm ái dịu dàng Chúa là ách êm ái dịu dàng. 41;112 5 Ăn năn chừa cải 6 Ăn năn đau đớn Chúng con ăn năn đau đớn vì tội lỗi chúng con. 41;106 7 Ăn năn đền tội Xin ban cho con ăn năn đền tội cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này. 41;83 8 Ăn năn thống hối Nghiêm mình trước bàn thờ thành tâm ăn năn thống hối. 78;91 9 Ăn năn tội Hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. 78;31 10 Ăn năn tội nên Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. 41;124 11 Ăn năn trở lại Ăn năn trở lại cùng Chúa 82;67 12 Ánh sáng Chúa Ki tô Ánh sáng Chúa Ki tô 54;377 13 Bài thương khó Khi đọc bài thương khó là không mang nến không xông hương 54;287 14 Ban các bí tích Để ban các bí tích 72;15 15 Ban phép lành 16 Bảy mối tội đầu Bảy mối tội đầu là căn nguyên mọi tội khác. 41;35 17 Bên hữu Thiên Chúa Nơi mà Chúa Ki tô ngự bên hữu Thiên Chúa. 54;VIII 18 Bánh hằng sống Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. 77;310 19 Bánh trường sinh Xin dâng lên Chúa để bánh này trở lên bánh trường sinh. 54;1367 20 Ca nhập lễ 54;03 21 Ca hiệp lễ 54;13 22 Các đấng các bậc 23 Các đẳng linh hồn Xin Chúa lòng lành tha thứ cho các đẳng linh hồn ở trong luyện hình. 82;59 24 Các giáo hữu Đức Chúa Trời phù hộ cho các giáo hữu. 41;44 25 Các linh hồn Đức Chúa Trời tha phần phạt cho các linh hồn. 41;44 26 Các thánh nam nữ Các thánh nam nữ ở trên trời đội ơn Chúa Con thay vì con. 41;51 27 Các thánh thông công Các thánh thông công. 41;16 28 Các thánh tử đạo Việt Nam Các thánh tử đạo Việt Nam phải chịu nhiều hình khổ . khác nhau 41;297 29 Các thánh tử vì đạo Chúng con xin các thánh tử vì đạo là quan thầy chúng con 41;296 30 Cải tội bảy mối Cải tội bảy mối có bảy đức. 41;40 31 Cây Thánh giá Đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. 41;33 32 Chầu mình thánh Những nơi không chầu mình thánh sẽ đọc các kinh cùng ngắm 41;141 33 Chầu thánh thể 34 Chén cứu độ Chén cứu độ muôn đời 82;553 35 Chiên vượt qua Chiên vượt qua của chúng ta là Đức Ki tô đã hiến tế. 54;420 36 Chịu nạn chịu chết Xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá. 41;07 37 Chốn thanh nhàn Khi linh hồn ra khỏi xác được về chốn thanh nhàn đời đời vô cùng. 41;279 38 Chốn khách đày Cùng coi sóc chúng con mọn này ở chốn khách đày là nơi khổ ải. 39 Chúa các đạo binh Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 82;548 40 Chúa chúng con Vì công nghiệp Chúa Ki tô là Chúa chúng con. 41;07 41 Chúa chúng ta Con một Chúa cùng là Chúa chúng ta. 54;382 42 Chúa là Thiên Chúa chúng ta Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. 54;382 43 Chuộc tội cứu thế Chúa Giê su chuộc tội cứu thế. 41;232 44 Chuộc tội cho thiên hạ Chúa Giê su phán rằng: Đã đoạn ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ. 41;229 45 Chuông sinh thì 46 Chuông truyền tin 47 Có trước vô cùng Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời. 41;11 48 Công đồng chung Ngài có ý định triệu tập một công đồng chung. 21;31 49 Công đồng vatican II Đức Giáo Hoàng XXIII sẽ triệu tập công đồng Vatican II để canh tân giáo hội. 21;33 50 Công cuộc truyền giáo Công cuộc truyền giáo không còn đạt được những kết quả lớn lao . 21;32 51 Công nghiệp vô cùng Làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giê su Ki tô Chúa chúng con. 41;10 52 Của lễ toàn thiêu Ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi ta sẽ chỉ cho ngươi. 54;392 53 Của thiên đàng Đức Bà là cửa thiên đàng. 41;237 54 Cực khoan cực nhân Đức Mẹ cực khoan cực nhân. 41;302 55 Cực nhân cực lành 56 Cực cao cực trọng Đức Chúa Giê su cực cao cực trọng. 41;232 57 Cực thanh cực tịnh Đức Mẹ cực thanh cực tịnh. 41;235 58 Cuộc thương khó Người tỏ ra bằng các dấu lạbằng cuộc thương khó và Phục Sinh. 77;22 59 Cực tinh cực sạch 60 Cực màu cực nhiệm 61 Đấng cứu độ Làm sao tôi có dám chà đạp đấng cứu độ tôi. 72;75 62 Đấng cứu chuộc Chúng ta trông đợi Chúa Giê su Ki tô Chúa chúng ta là Đấng cứu chuộc cho đến khi người hiện đến. 54;VIII 63 Đấng cứu độ trần gian 64 Đấng Mêsia Đức Giê su vào thành Giêrusalem với tư cách là đấng Mêsia. 77;159 65 Đấng Messiah 66 Đàng nhân đức Xin Đức Chúa Giê su ban ơn cho con giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn. 41;89 67 Đấng sáng tạo Chúng vui mừng chiếu sáng trước mặt đấng sáng tạo chúng. 54;401 68 Đấng tạo hóa Đấng đó là đấng tạo hóa. 72;37 69 Đấng hằng sống hằng trị Là đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. 41;19 70 Đấng cứu chuộc Đấng cứu chuộc cao sang. 54;383 71 Đấng thánh Là đấng thánh Israel 54;399 72 Đạo binh thiên quốc Cùng với đạo binh thiên quốc chúng ta ca tụng vinh danh Thiên Chúa. 54;VIII 73 Dấu thánh cạnh nương long Lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê su. 41;234 74 Dấu thánh chân hữu Lạy dấu thánh chân hữu 41;234 75 Dấu thánh chân tả Lạy dấu thánh chân tả 41;234 76 Dấu thánh tay hữu Lạy dấu thánh tay hữu 41;234 77 Dấu thánh tay tả Lạy dấu thánh tay tả 41;234 78 Đầy ơn phúc Kính mừng Maria đầy ơn phúc 41;15 79 Đi đàng nhân đức Cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn. 41;89 80 Đàng thánh giá Ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giê su trong đàng thánh giá này. 41;81 81 Dốc lòng chừa cải Con dốc lòng chừa cải 41;18 82 Đời đời chẳng cùng Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. 41;11 83 Đồng bản thể Đồng bản thể với Đức Chúa Cha. 54;1366 84 Đóng đinh vào Thánh giá Chúa Giê su dân Giu đêu kêu xin đóng đanh vào Thánh giá 41;227 85 Đóng đinh tính xác thịt Chớ chi chúng tôi đóng đinh tính xác thịt chúng tôi làm một cùng Thánh giá Chúa. 82;73 86 Đốt lửa kính mến Và đốt lửa kính mến Chúa Con trong lòng con. 41;262 87 Giao ước mới Đối chiếu giao ước mới với giao ước cũ nhằm nêu bật tính hơn hẳn của Chúa Giê su và giao ước mới so với Mô sê và giao ước cũ. 77;23 88 Giao ước cũ Đối chiếu giao ước mới với giao ước cũ nhằm nêu bật tính hơn hẳn của Chúa Giê su và giao ước mới so với Mô sê và giao ước cũ. 77;23 89 Giữ lòng vững vàng 90 Giữ chay Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc 41;37 91 Giữ ngày Chủ nhật Thứ ba giữ ngày chủ nhật 41;36 92 Hãm mình ép xác 93 Hằng sống đời đời Cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. 41;08 94 Hằng có đời đời Lạy Chúa con là đấng hằng có đời đời đã dựng lên muôn loài. 41;22 95 Hằng sống hằng trị Là đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. 41;223 96 Hiển vinh sáng láng Đức nữ đồng trinh hiển vinh sáng láng. 41;25 97 Hưởng phúc thanh nhàn Thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. 41;35 98 Hưởng phúc vui vẻ Xem thấy Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. 41;254 99 Hưởng phúc đời đời Xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. 41;13 100 Kẻ có đạo Đức Bà phù hộ kẻ có đạo. 41;189 101 Kẻ có tội Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. 41;237 102 Kẻ liệt kẻ khốn Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn 41;237 103 Kêu tên cực trọng Hằng kêu tên cực trọng. 41;282 104 Kiêng thịt ngày thứ sáu Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội Thánh dạy 41;38 105 Lánh xa dịp tội Nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. 41;18 106 Lễ bẻ bánh Các tín hữukhông ngừng. 77;19 107 Lễ toàn thiêu Nếu tôi dâng lễ toàn thiêu Chúa không ưng 54;404 108 Lên thiên đàng Xin Đức Bà đừng bỏ con cho đến khi con đã lên thiêng đàng 41;74 109 Loan báo Tin Mừng Còn bốn thế kỉ loan báo Tin Mừng vào Việt Nam 21;07 110 Lời ban sự sống Người là đấng duy nhất có những lời ban sự sống vĩnh cửu 77;15 111 Lửa đức tin Chúa đã đốt lên ngọn lửa đức tin nơi dân thánh Chúa 54;377 112 Lửa hỏa ngục Anh em họ hàng bạn hữu con khỏi lửa hỏa ngục vô cùng. 41;43-44 113 Lửa luyện tội Con xin Chúa con thương các linh hồn nơi lửa luyện tội. 41;68 114 Ma quỷ cám dỗ Kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con 41;20 115 Máu các châu báu Mà dâng máu rất châu báu Đức Chúa Giê su Ki tô cho Chúa 82;60 116 Mầu nhiệm vượt qua Nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua nhờ cuộc khổ nạn hồng phúc và sự sống lại. 54;01 117 Mầu nhiệm đức tin Đây là mầu nhiệm đức tin 82;563 118 Mê ăn uống Thứ năm kiêng bớt chớ mê ăn uống. 41;40 119 Mình thánh Chúa Ki tô 82;559 120 Mình và máu thánh Chúa Xin mình và máu thánh Chúa cứu con khỏi mọi tội lỗi. 54;1422 121 Mình thánh máu thánh Ban cho con chót mình thánh máu thánh và linh hồn Chúa con 41;65 122 Mục tử nhân lành Tôi chính là mục tử nhân lành 77;324 123 Mục tử tốt lành Mục tử tốt lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. 72;48 124 Mười bốn nơi thương khó Chúng con ao ước ngắm mười bốn nơi thương khó Đức Chúa Giê su. 41;81 125 Mười điều răn Giữ mười điều răn 41;20 126 Năm dấu thánh Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê su mà tích năm dấu thánh ở trong lòng. 41;233 127 Năm sự mừng Năm sự mừng 82;104 128 Năm sự thương Năm sự thương 82;103 129 Năm sự vui Năm sự vui 82;102 130 Ngắm đàng Thánh giá Ngắm đàng Thánh giá 41;81 131 Ngày hồng phúc Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc. 54;1420 132 Ngắm mười lăm sự thương khó Ngắm mười lăm sự thương khó Đức Chúa Giê su. 82;238 133 Ngôi lời nhập thể Tin Mừng là chứng tá chính yếu về đời sống và giáo lý của Ngôi lời nhập thể. 77;16 134 Ngày tận thế Và đến ngày tận thế xác lòai người ta sẽ sống lại và chịu phán xét. 41;34 135 Ngự vào linh hồn Xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng 41;69 136 Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. 54;381 137 Nơi thương khó Trông cậy mười bốn nơi thương khó ấy. 41;82 138 Ơn cứu chuộc Đừng để những kẻ ngoại đạo khinh ơn cứu chuộc. 41;22 139 Ơn thánh Chúa Chính người đã dùng ơn Thánh Chúa mà gìn giữ chúng ta. 54;419 140 Ơn thiên triệu Cha còn tận tâm cổ động ơn thiên triệu 72;63 141 Phép cực trọng Vì mọi sự những kẻ nghịch đảng đã làm vô phép cùng Chúc con trong phép cực trọng này. 41;35 142 Phép mân côi Con năng ngắm phép mân côi từ đây. 78;482 143 Phép thánh mân côi Con rao phép thánh mân côi hằng ngày. 78;482 144 Phúc trường sinh Đạo Chúa là chính thực là đường duy nhất dẫn con người đến phúc trường sinh 72;77 145 Phép tăc và lòng lành vô cùng Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng. 41;13 146 Phó dâng linh hồn và xác Lạy Chúa con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa 41;30 147 Phó linh hồn Giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa. 41;94 148 Quân Giudêu Chúa Giê suu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba. 41;227 149 Quân tội lỗi Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi. 77;204 150 Rao giảng Tin Mừng Cha Tôma Khuông đem hết tài lực rao giảng Tin Mừng. 72;11 151 Rỗi linh hồn Ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn. 41;34 152 Sa chước cám dỗ Xin chớ để chúng con Sa chước cám dỗ. 41;15 153 Sa hỏa ngục Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo kẻo phải siêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. 41;239 154 Sa phạm tội Xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con hết ngày hôm nay khỏi sa phạm tội. 41;19 155 Sự sống vĩnh cửu Tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu 54;419 156 Sự sống muôn đời Dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. 54;1363 157 Sự thế gian Hằng soi trí cho con chê bỏ sự thế gian 41;303 158 Sống đời đời Được cứu độ được sống đời đời 77;18 159 Tảng đá góc tường Đã biến lên tảng đá góc tường. 54;408 160 Thiên Chúa chúng ta Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta. 54;399 161 Thiên Chúa các đạo binh Thiên Chúa các đạo binh phán. 54;403 162 Thiêng liêng sáng láng Con thân các Thánh Thiên Thần tính thiêng liêng sáng láng 41;20 163 Thông minh sáng láng Khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng 41;20 164 Thiên Chúa toàn năng Xin hãy cùng tôi khấn nguyện lòng từ bi Thiên Chúa toàn năng 54;382 165 Thiên Chúa trường sinh Tâm thần và thể xác tôi hoan hỷ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh 54;1425 166 Tin Mừng theo Thánh Gio an Tin mừng theo Thánh Gio an 77;289 167 Tin Mừng theo Thánh Lu ca Tin mừng theo Thánh Lu ca 77;183 168 Tin Mừng theo Thánh Macco Tin mừng theo thánh Macco 77;123 169 Tin Mừng theo Thánh Matthêu Tin mừng theo thánh Matthêu 77;27 170 Tội tổ tông truyền Lạy rất thánh đồng trinh Maria chẳng mắc tội tổ tông truỳên là Mẹ con. 41;72 171 Trái tim cực thánh Xin Trái tim cực thánh hãy kính mến Đức Chúa Trời vì chúng con. 41;108 172 Trái tim cực trọng Xin Trái tim cực trọng dâng công nghiệp vô cùng người làm của lễ đền tội 41;108 173 Và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 41;11 174 Văn côi thánh nguyệt Văn côi thánh nguyệt tán tụng thi ca 41;143 175 Vâng lời chịu lụy Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy 41;123 176 Vật hèn mọn Chúng con là vật hèn mọn sấp mình xuống trước mặt Đức Chúa Giê su. 41;106 177 Vật phàm hèn Con đã là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa 41;11 178 Về quê thật Đến khi qua khỏi đời này được về quê thật là nước bằng an. 41;302 179 Vì dấu thánh giá Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá 41;11 180 Việc lành phúc đức Và làm những việc lành phúc đức. 41;34 181 Việc tông đồ Cầu nguyện đối với Chúa Cha là điều kiện tối cần cho việc tông đồ. 72;80 182 Vua dân Do thái Đức vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu. 77;29 183 Vua cả trời đất Vua cả trời đất hay là Đức Chúa Trời. 72;37 184 Xin Chúa thương xót chúng con Xin Chúa thương xót chúng con. 41;209 185 Xưng tội rước lễ Không có xưng tội rước lễ 72;48 186 Xuống thế làm người Chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người. 41;06 187 Ý Cha Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời 41;14 188 Giữ mười điều răn Xong phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời. 41;34 189 Chẳng hay hết Hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết. 41;240 190 Chẳng hay cùng Chẳng hay cùng 41;240 191 Bảy phép bí tích Có bảy phép bí tích mà thôi. 41;35 192 Xuống ngục tổ tông Xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. 41;16 193 Tòa phán xét Xin ban cho con ăn năn đền tội cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phánxét sau này. 41;83

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhao_sat_tu_ngu_thien_chua_giao_trong_tieng_viet_1479.pdf
Luận văn liên quan