Luận văn Một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

Công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước là một quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học tạo ra năng xuất lao động cao, tù đó đòi hỏi nghành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và triệt đểcác mặt của hoạt động huy động vốn

pdf60 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 17/11/2013 | Lượt xem: 1655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ương Văn Hùng - 037 26 Phần II thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng công thương hoàn kiếm I - khái quát về Ngân hàng công thương hoàn kiếm : Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm là một chi nhấnh của Ngân hàng Công thương Việt Nam, có trụ sở tại số 37 Hàng Bồ quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Đây là khu vực nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, là trung tâm kinh tế - Văn hoá - Chính trị của thủ đô, là mơi giao lưu buôn bán nhộn nhịp nhất thành phố. Mặt khác, đây còn là nơi tập trung của rất nhiều vằn phòng đại diện củ các Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Do vậy, trước đây Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm này là một chi nhành của Ngân hàng Nhà nước Hà Nội với nhiệm vụ chính là bảo đảm nhu cầu về vốn cho các đơn vị ngoài quốc doanh và tập thể trên địa bàn quận. Nhưng cùng với sự chuyển đổi chung của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ hệ thống Ngân hàng một cấp sang hệ thống Ngân hàng hai cấp, chi nhành Ngân hàng quận Hoàn Kiếm cũng được thay đổi cả về chức năng và nhiệm và trở thành Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm với chức năng hoạt động chính là kinh doanh tiền tệ và thực hiện các dịch vụ Ngân hàng. Và từ đó đến nay Ngân hàng đã thực sự đi vào hoạt động kinh doanh trên cơ sở tự toán kinh doanh, tự bù đắp và có lãi. Trải qua quá trình 8 năm hoạt động cho đến nay Ngân hàng đã hoàn toàn hoà nhập được với hoạt động chung của cả hệ thống Ngân hàng trong cơ chế thị trường. Không những chỉ đứng vững trong cạnh tranh mà còn không ngừng mở rộng và phát triển với hiệu quả ngày càng cao. Ta có thể thấy rõ được bước phát triển này qua những thành tựu mà Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm đã đạt được trong thời gian qua. Dương Văn Hùng - 037 27 II - hoạt động chung của Ngân hàng Công thương hoàn kiếm : Về hoạt động huy động vốn : với phương trâm hoạt động là “đi vay để cho vay” Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm hết sức coi trọng công tác huy động vốn và coi đây là một trong các công tác chủ yếu nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của mình. Nhìn nhận từ quan điểm đó, Ngân hàng luôn chú trọng đến công tác huy động vốn tại chỗ, Ngân hàng luôn coi trọng chiến lược khách hàng trong huy động vốn và đứa ra mọi biện pháp nhằm khai thác các nguồn vốn trên địa bàn như : tổ chức mạng lưới tiết kiệm rộng khắp với các hình thức huy động phong phú, đa dạng. Cụ thể trong địa bàn của Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm có tới 10 quỹ tiết kiệm với nhiều hình thức huy động vốn khác nhau nhằm thu hút tối đa khách hàng. Ngoài ra, Ngân hàng còn vận động khách hàng mở tài khoản tại Ngân hàng. Phát hành trái phiếu tiết kiệm bảo đảm rằng vàng tạo độ tin cậy cao cho nhân dân. Nhờ vậy, mà Ngân hàng đã có chuyển biến tích cực từ thế bị động thiếu thốn của mấy năm trước sang chủ động tự cân đối hoặc vốn thừa gửi về quỹ điều hoà của Ngân hàng công thương Việt Nam. Nhờ đó trong năm 1997 tổng vốn huy động của Ngân hàng đạt 598 tỷ 451 triệu đồng, tăng 1,8 lần so với năm 1996 với cơ cấu nguồn vốn đa năng. Về hoạt động sử dụng vốn : Bên cạnh việc coi trọng công tác huy động vốn, ở Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm công tác sử dụng vốn cũng được đề cao. Trên cơ sở nguồn vốn huy động tăng trưởng, Ngân hàng tiếp tục chủ trương biện pháp cho vay vốn nhằm nâng cao chất lượng công tác huy động vốn. Đây chính là nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Dương Văn Hùng - 037 28 Biểu đồ so sánh diễn biến nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay Đơn vị : Triệu đồng Khoản 1996 1997 1996/1997 mục  số Số % Trong đó  số S ố % Trong đó Triệ u T ỷ số V NĐ N goại tệ V NĐ Ng oại tệ đồn g % I. Nguồn vốn huy động 31 9.092 10 0% 31 7.702 1. 390 54 0.895 1 00 40 9.718 131 .176 221. 803 1. Tiền gửi DN 46 .944 14 ,71% 46 .508 43 6 20 7.578 3 8,38 10 0.895 106 .683 160. 634 2. Tiền gửi TK 27 1.522 85 ,12 27 1.177 37 5 32 9.116 6 0,85 30 4.964 24. 421 57.5 64 3. Kỳ 59 0, 17 57 4. 0 4. 72 3.60 Dương Văn Hùng - 037 29 phiếu 6 17 9 201 ,77 129 5 II. Cho vay và đầu tư 14 1.596 10 0 12 5.672 15 .924 35 8.050 1 00 30 1.645 56. 414 261. 464 1. Cho vay 13 6.596 96 ,47 12 0.672 15 .924 35 3.060 9 8,60 29 6.645 56. 414 261. 464 2. Đầu tư 5. 000 3, 53 5. 000 0 5. 000 1 ,4 5. 000 0 0 Dương Văn Hùng - 037 30 Nhìn vào biểu đồ trên, ta thấy nguồn vốn huy động của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm luôn gia tăng qua các thời kỳ, cụ thể :  Về hoạt động tín dụng : nguồn vốn huy động cuối quý IV/1997 là: 540.895 tăng 221.803 triệu đồng so với năm 1996. Với việc đa dạng hoá các nghiệp vụ kinh doanh kết hợp với việc phát triển các nghiệp vụ dịch vụ Ngân hàng như : nghiệp vụ thuê hàng, nên số lượng khách hàng đến với Ngân hàng ngày càng lớn. Do đó doanh số cho vay của Ngân hàng đạt 353.060 triệu đồng tăng 216.464 triệu đồng so với năm 1996 về số tuyệt đối.  Về hoạt động đầu tư : trong năm 1997, với việc chú trọng đầu tư ngoài quốc doanh cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Ngân hàng đã đầu tư số vốn cho vay vốn đặc biệt là 41.197 triệu đồng giúp cho các doanh nghiệp trên địa bàn quận có đủ vốn để nâng cấp, mở rộng nhà xưỏng đổi mới máy móc thiết bị qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.  Về các hoạt động khác : về hoạt động kinh doanh ngoại tệ Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã thu về trong năm 1997 là : 201.906.892 triệu đồng tăng so với năm 1996 là : 86.189.920 đồng, hoạt động này góp phần làm phong phú và đa dạng hoá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh thị trường, Ngân hàng còn có đóng góp rất to lớn vào việc thực hiện các chính sách thị trường - tài chính của Nhà nước, góp phần làm ổn định sức mua của đồng tiền Việt Nam, kiềm chế lạm phát và đảm bảo được đời sống vật chất, tính thần cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của Ngân hàng. Trên đây là một vài nét khái quát về tình hình hoạt động chúng của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong năm qua. Với mục đích của bài Dương Văn Hùng - 037 31 viết này lầ xem xét hoạt động đầu vào của Ngân hàng, mà chủ yếu là hoạt động huy động vốn, sau đây ta sẽ đi vào phân tích tình hình hoạt động huy động vốn của Ngân hàng trong thời gian qua. III - thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm : 1) Nguồn vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm: Với tư cách là một Ngân hàng thương mại trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam, vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm được hình thành từ các nguồn sau : - Nguồn vốn tự có. - Nguồn vốn huy động : đây là vốn chủ yếu quan trọng nhất để Ngân hàng thực hiện cho vay. - Nguồn vốn vay của Ngân hàng Nhà nước. - Nguồn vốn điều động từ các Ngân hàng khác trong hệ thống. Tuy nhiên, một đặc điểm khác biệt của Ngân hàng Hoàn Kiếm khác so với các Ngân hàng khác là : do nguồn gốc lịch sử của Ngân hàng Hoàn Kiếm, vốn caủa Ngân hàng được hình thành chủ yếu từ hai nguồn : nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động. Ta xem xét hai đặc điểm nói trên đó là :  Do đặ điểm kinh tế của khu vực : Dân cư khu vực Hoàn Kiếm có mức thu nhập khá cao so với dân cư khu vực khác trong nội thành, do vậy số lượng tiền nhàn rỗi trong tay dân cư trên địa bàn quận là rất lớn. Đối với những người không tham gia hoạt động kinh doanh nhưng lại muốn vừa có thêm tiền vừa đảm bảo an toàn cho khoản tiền của họ, họ sẽ gửi tiền của mình dưới hình thức tiết kiệm hoặc mua kỳ phiếu Ngân hàng. Đây chính làa nguyên nhân tạo sự dồi dào trong nguồn tiết kiệm, nên với kinh doanh huy động vốn của Ngân hàng sẽ có một khoản tién Dương Văn Hùng - 037 32 hoạt động lơn. Trong khi đó ở đầu ra, khách hàng của Ngân hàng chính làa các hộ tư thương, các đơn vị sản xuất, các xí nghiệp có trụ sở trên địa bàn quận trong đó tư nhân chiếm phần lớn. Do vậy, trong năm 1997 tổng số tiền gửi tiết kiệm đạt mức 329.116 triệu đồng. Đây là một con số cao trong toàn bộ hệ thống Ngân hàng thương mại. Thêm vào đó tổng số tiền phát hành kỳ phiếu của Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm trong năm 1997 là : 4.201 triệu đồng. Điều đó chứng tỏ rằng Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm đã biết khai thác hết sức mạnh của đặc điểm khu vực mình và hoạt động ngày càng có uy tín, do vậy ngày càng thu hút được một lượng tiền rất lớn phục vụ cho công tác huy động vốn nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung của Ngân hàng.  Do đặc điểm lịch sử của Ngân hàng : Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm trước đây là một đơn vị kinh tế với chức năng chính là bảo đảm vốn cho thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp có quy mô nhỏ trên địa bàn quận. Còn đối với các doanh nghiệp lớn đều phải thực hiện quan hệ tín dụng của họ đối với hội sở chính. Chính điều này đã dẫn đến việc hạn chế bớt số lượng khách hàng đến với Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm và điều đó cũng có nghĩa là giảm bớt thị trường đầu ra của Ngân hàng. Cụ thể đó là doanh số tiền gửi doanh nghiệp ở Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm làa : 207.578 triệu đồng, một số chưa phải là cao so với các Ngân hàng thương mại khác. Như vậy, nguồn vốn của Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm chỉ hình thành từ 2 nguồn chủ yếu đó là : nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động. Dương Văn Hùng - 037 33 Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm qua các thời kỳ Thời kỳ Quý IV/96 Quý I/97 Quý II/97 Quý III/97 Quý IV/97 Chỉ tiêu DS % DS % DS % DS % DS % Nguồn vốn VTC 9424 8,26 9573 7,41 11765 8,27 11857 7,41 15986 7,3 Nguồn vốn huy động 104717 91,74 119672 92,59 130728 91,73 148215 92,59 199836 92,7 Tổng nguồn 114141 100 129245 100 142493 100 160072 100 215822 100 Dương Văn Hùng - 037 34 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy rằng : nguồn vốn huy động không ngừng tăng trưởng qua các thời kỳ kể cả về tỷ trọng và số tuyệt đối trong tổng nguồn. Tuy rằng về mặt số tuyệt đối vốn tự có cũng luôn tăng lên nhưng tỷ trọng của nó trong nguồn vốn có lúc lại giảm đi, hơn nữa do chức năng bảo vệ người gửi tiền của vốn tự có nên Ngân hàng chỉ có thể sử dụng duy nhất nguồn huy động để kinh doanh. Vì lý do đó và qua sự biến động của nguồn vốn huy động ở bảng trên ta thấy : đây là một xu hướng tốt trong hoạt động của Ngân hàng có được ngày càng nhiều vốn hơn cho hoạt động kinh doanh của mình. Doanh số cho vay của Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm trong năm 1997 là : 358.060 triệu đồng và luôn có xu hướng tăng lên qua các thời kỳ, cho thấy sự mở rộng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Mặc dù tỷ lệ giữa huy động vốn và sử dụng vốn ở Ngân hàng không lớn lắm, song Ngân hàng tính đến thời điểm 12/1997 luôn trong tình trạng không sử dụng hết vốn huy động. Về tình trạng luôn dư thừa vốn huy động này, đứng trên góc độ một nền kinh tế là tốt vì 2 lý do : - Nó bảo đảm được sự tập trung vốn nhàn rỗi trong dân cư, biến tiền nhà rỗi vào đầu tư sản xuất kinh doanh, phù hợp với chính xác tạo vốn cho nền kinh tế mà Đảng và Nhà nước đề ra. - Nó đảm bảo cho người dân có tiền nhàn rỗi có được chỗ an toàn để gửi tiền đồng thời tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên dưới góc độ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thì tình trạng này là không tốt vì nếu không điều động đi được thì đây là một gánh nặng về chi phí cho Ngân hàng còn nếu điều động được Ngân hàng sẽ bớt đi được gánh nặng về chi phí nhưng lại là hành động tiếp sức cho các đối thủ Dương Văn Hùng - 037 35 cạnh tranh của mình. Đó là những Ngân hàng thương mại đâng hoạt động trên địa bàn quận nói chung, hậu quả là Ngân hàng sẽ bị thu hẹp thị trường đầu ra. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có rất nhiều, ta sẽ xét một vài nguyên nhân chính sau : * Do chính sách tín dụng chưa phù hợp. * Do cơ cấu tiền huy động chưa phù hợp, tỷ trọng những khoản tiền huy động có lãi suất cao quá lớn, do vậy làm cho lãi suất đầu râ bị đẩy lên cao so với lãi suất trung bình khu vực, từ đó hạn chế khả năng cạnh tranh của Ngân hàng. Mối nguyên nhân nói trên đều có những mức độ tác động nhất định đến sự hạn chế đầu ra của Ngân hàng. Tuy nhiên trên giác độ nghiên cứu về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng huy động vốn của Ngân hàng, ta chỉ xem xét tấc động của cơ cấu tiền huy động đến tình trạng này. Đi sâu và xem xét về thực trạng của hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm chúng ta sẽ xem xét đến tác động của cơ cấu tiền huy động đến tình trạng trên. 2) Thực trạng của hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm: Vấn đề huy động vốn của một Ngân hàng xoay quanh ba nghiệp vụ chính : - Các nghiệp vụ bên nợ (huy động vốn) - Các nghiệp vụ bên có (sử dụng vốn) - Các nghiệp vụ trung gian (chuyển tiền) Một Ngân hàng thương mại, tất nhiên là phải huy động vốn thì mới có vốn cho vay và ngược lại cho vay có hiệu quả , kinh tế phát triển thì mới có Dương Văn Hùng - 037 36 nguồn vốn lớn để huy động, đồng thời có làm tốt các nghiệp vụ trung gian thì các nghiệp vụ trên mới hoàn thành tốt. Đối với một Ngân hàng thương mại thì nghiệp vụ bên nợ tức là huy động vốn là nghiệp vụ quan trọng nhất để pơt và 2 nghiệp vụ còn lại chỉ kết hợp hài hoà mà thôi. Chúng ta biết rằng Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt, hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ nên vốn của Ngân hàng cũng mang tính chất đặc trưng riêng. Nếu như ở các doanh nghiệp khác, vốn để hoạt động kinh doanh phải chủ yếu là vốn tự có của bản thân doanh nghiệp nếu thiếu vốn thì mới phải phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu hoặc vay Ngân hàng. Ngược lại, Ngân hàng kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nên ngoài vốn tự có, vốn dự trữ và các loại vốn vay Ngân hàng khác, thì Ngân hàng không sử dụng những nguồn vốn đó làm nguồn vốn chính để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Mà nguồn vốn chính của Ngân hàng là Nháy chuột huy động được, vốn tự có của Ngân hàng chỉ nhằm mục đích gây sự tin tưởng và uy tín của Ngân hàng mình đối với khách hàng, còn các nguồn vốn khác chỉ nhằm mục đích hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường thì hướng hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại đều hướng theo phương trâm “đi vay để cho vay”, không sử dụng đến nguồn vốn cấp phát, huy động theo hướng có lợi cho kinh doanh. Nhận rõ được điều đó Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm ngày càng chú trọng theo định hướng đó, để nâng cao cả về số lượng và chất lượng của nguồn vốn huy động. Do vậy, trong thời gian qua Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã hủ động trong hoạt động kinh doanh của mình. Ngân hàng ngày càng cố gắng đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng đến vay vốn bằng cách luôn Dương Văn Hùng - 037 37 đảm bảo cho mình một nguồn vốn dồi dào, và việc khai thác vốn của Ngân hàng luôn dẹa trên cơ sở xác định được thị trường đầu ra, lĩnh vực đầu tư có mang lại hiệu quả không ? lãi suất ra sao ? Thêm vào đó, Ngân hàng đã xác định được cho mình cách thức cũng như chất lượng huy động vốn nhanh, nhiều, ổn định, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, và luôn theo định hướng kinh tế của Nhà nước. Cách thức, huy động vốn chủ yếu được áp dụng trong thời gian qua tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm làa : - Nhận tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không có kỳ hạn. - Phát hành kỳ phiếu. - Nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế. - Vây các tổ chức tín dụng khác. Ta sẽ đi xem xét từng loại hình huy động vốn nói trên : a) Nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế: Đây là nguồn lớn thứ 2 trong cơ cấu huy động vốn, chúng ta đang trên đà công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước nhiều nhà máy mới mọc lên nhưng ngoại trừ những nhà máy liên doanh với nước ngoài hoặc 1 số nhà máy làm ăn thực sự có hiệu quả là có nguồn vốn tự có lớn, còn lại đa số các doanh nghiệp còn lúng túng trong việc tìm kiếm thị trường, do họ có vốn tự có rất thấp. Vì thế nguồn vốn huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng chưa cao. Tuy nhiên trong thời gian qua, do nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường, các nhà doanh nghiệp làm ăn đã có hiệu quả thật sự, lãi thực sự, nên nguồn tiền gửi ở Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã có kết quả cao. Dương Văn Hùng - 037 38 KếT CấU NGUồN VốN HUY ĐộNG QUA CáC THờI Kỳ Đơn vị : Triệu đồng Thời kỳ Quý IV/96 (31-12-1996) Quý I/97 Quý II/97 Quý III/97 Quý IV/97 Chỉ tiêu Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Tiền gửi các tổ chức kinh tế 42125 37,67 45897 33,9 48275 34 52179 35,1 61227 37,12 Tiền gửi tiết kiệm 67889 60,71 78275 57,8 80129 56,44 82357 55,4 88355 53,57 Kỳ phiếu 875 0,78 927 0,68 1050 0,74 1102 0,75 1122 0,68 Vay các tổ chức tín dụng khác 927 0,84 10279 7,62 12570 8,82 13021 8,75 14222 8,63 Tổng nguồn 111816 100 135378 100 141961 100 148659 100 164926 100 D­¬ng V¨n Hïng - 037 39 Tính đến 31-12-1997 đạt 61227 triệu đồng (Quý IV/97) chiếm tỷ trọng 37,2% trên tổng nguồn vốn huy động và tổng số tiền gửi của các tổ chức kinh tế gửi tại Ngân hàng Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong năm 1997 là : 207.578 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 34, 69% trên tổng nguồn vốn huy động. Chúng ta có thể thấy rõ sự phát triển của loại tiền gửi này qua : Biểu đồ tỷ trọng nguồn tiền gửi các tổ chức kinh tế trên tổng nguồn vốn. Nhìn trên biểu đồ, ta thấy vào quý II/97, nguồn này xu hướng tăng chậm lại hay nói cách khác nó có xu hướng không tăng nữa, chứng tỏ rằng : trong giai đoạn này các đơn vị chuẩn bị sự trữ hàng hoá, vật tư phục vụ sản xuất và hoàn thành kế hoạch cuối năm nên họ rút tiền đi để mua vật tư hàng 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 IV-96 I-97 II-97 III-97 IV-97 Tr iÖ u ®å ng Nguån vèn huy ®éng TiÒn göi TCKT D­¬ng V¨n Hïng - 037 40 hoá. Đến cuối năm, sau khi bán được hàng hoá, số phải có những biện pháp nhằm khỏi tăng nguồn vốn này. Chúng ta sẽ đề cập đến các giải pháp này ở chương III. Trên thực tế với tổng số tiên gửi của các tổ chức kinh tế vào Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm là 207.578 triệu đồng chưa phải là cao, điều này cho ta thấy, Ngân hàng cần phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn trong việc huy động vốn. Chúng ta biết rằng, số lượng đơn vị có quan hệ kinh doanh với Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm còn nhỏ, quy mô không lớn, do đặc điểm kinh tế của địa bàn quận và lịch sử phát triển của Ngân hàng đã nói ở trên nên công tác phục vụ khách hàng chưa thể tốt. Những nguyên nhân chủ yếu của hiện tượng này là : - Số lượng các đơn vị kinh doanh có quy mô vừa và lớn ít do nguồn gốc lịch sử của Ngân hàng. - Các hộ tư thương hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận vẫn chưa chú ý nhiều đến việc thanh toán qua Ngân hàng mà vần còn dùng tiền mặt để thanh toán. - Ngân hàng mới hoạt động độc lập trong một khoảng thời gian còn rất ngắn, nen chưa đủ sức đáp ứng mọi nhu cầu thanh tón với quy mô lớn. Vì vậy, để mở rộng nguồn này, Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm phải nhất thiết chú ý hơn nữa đến chiến lược khách hàng. b) Nguồn tiền gửi tiết kiệm: Đối với các Ngân hàng thương mại, nguồn tiền gửi tiết kiệm là nguồn chủ yếu cho Ngân hàng thực hiện đầu tư, nguồn này ngoài việc giúp cho Ngân hàng tạo được nguồn vốn để cho vay mà còn là công cụ để giúp cho Ngân hàng Nhà nước ổn định giá cả, giảm tốc độ lạm phát. D­¬ng V¨n Hïng - 037 41 Thực tế hiện nay là đối với các Ngân hàng thương mại, các quỹ tiết kiệm là các cửa nhận tiền, nơi nào phục vụ tốt và nhanh chóng thuận tiện sẽ thu hút được nhiều khách hàng mang tiền đến gửi. Quận Hoàn Kiếm là một khu vực có khu dân cư đông đúc, do vậy Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm có tời 10 quỹ tiết kiệm trong địa bàn của quận, do vậy hàng năm nguồn huy động từ tiết gửi tiết kiệm của dân cư vào Ngân hàng rất lớn, thường chiếm trên 50% tổng số vốn huy động. Để phát huy thế mạnh đó, Ngân hàng đã đầu tư vào sửa sang trang thiết bị hiện đại và đầy đủ, các điều kiện làm việc, tiếp khách từ trụ sở chính cho tới các quỹ tiết kiệm đều khang trang sạch đẹp gây ấn tượng tốt cho khách hàng khi đến giao dịch. Hơn thế nữa, đội ngũ thanh toán viên được lựa chọn có thái độ văn minh, lịch sự, phục vụ khách hàng chu đáo và tận tình. Những cố gắng trong công tác huy động vốn này đã góp phần vào kết quả chung của Ngân hàng : đó là không ngừng tăng nhanh nguồn vốn huy động, trong năm 1997 đật 329.116 triệu đồng. Nguồn tiền gửi tiết kiệm là nguồn có tỷ trọng lớn nhất trong thu nhập dân cư trong khu vực. Tai Ngân hàng thời hạn của một khoản tiền gửi tiết kiệm rất đa dạng, có thể là 3 tháng, 6 tháng hoặc lâu hơn nữa và dưới hình thức bằng VNĐ hay ngoại tệ. Nhìn vào bảng kết cấu nguồn vốn huy động qua các thời kỳ ta thấy tỷ trọng của tiền gửi tiết kiệm so với tổng nguồn vốn huy động là rất cao, trung bình đều từ 50% trở lên. Nếu trong quý IV/96 nguồn tiết kiệm tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm đạt doanh số 67.889 triệu đồng thì đến cùng kỳ năm 1997 nguồn này tiến tới 88.355 triệu đồng. Như vậy, nhờ thay đổi cơ cấu lãi suất tiền gửi tiết kiệm hợp lý và do có nhiều chính sách ưu đãi nên lượng tiền gửi tiết kiệm tăng lên rõ rệt trong năm 1997, điều này bổ xung nguồn vốn lớn cho Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua biểu đồ sau : D­¬ng V¨n Hïng - 037 42 Biểu đồ tỷ trọng nguồn tiền gửi tiết kiệm/Tổng NVHĐ Năm 1997, do giá cả ổn định, lạm phát giảm thấp, nhu cầu về vốn của Ngân hàng không nhiều, nhất là vào quý III/97, lãi suất tiền gửi tiết kiệm rất thấp, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và $ có chênh lệch song mọi người vẫn gửi tiền vào Ngân hàng, do vậy lượng tiền gửi tiết kiệm vẫn tăng theo thời kỳ nhưng tăng không đều. Thêm vào đó lại do cuộc khủng hoảng về tiền tệ ở Châu á, nên tâm lý mọi người hoang mang, song có thể nói rằng với chính sách tốt và phù hợp, Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm vẫn huy động được một nguồn vốn đủ để hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Chúng ta biết rằng tiền gửi tiết kiệm được hình thành từ hai nguồn : nguồn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn, nên sự biến đổi của hai nguồn này sẽ có tác động đến sự biến đổi của nguồn tiền gửi tiết kiệm nói 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 IV-96 I-97 II-97 III-97 IV-97 Tr iÖ u ®å ng Nguån vèn huy ®éng TiÒn göi tiÕt kiÖm D­¬ng V¨n Hïng - 037 43 chung. Sau đây, ta sẽ đi phân tích sự biến động của 2 nguồn này qua bảng kết cấu nguồn vốn huy động qua các thời kỳ. Và qua bảng cân đối vốn kinh doanh của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm năm 1997, ta thấy nguồn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn luôn luôn đạt mức trên 90% trong tổng nguồn tiền tiết kiệm, cụ thể là : 96,73% vào năm 1997. Với một tỷ trọng như vậy trong nguồn vồn tiết kiệm, nguồn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn này có thể bảo đảm đầy đủ nhu cầu tín dụng của khách hàng trong những thời hạn nhất định và do tính thời hạn của nóm Ngân hàng hoàn toàn có được sự chủ động trong việc sử dụng nguồn này. Tuy nhiên, đây là loại tiền gửi co lãi suất cao nhất trong các loại tiền tiết kiệm nên Ngân hàng muốn sử dụng nguồn này có hiệu quả đòi hỏi Ngân hàng phải có những biện pháp thích hợp nhằm giảm đến mức thấp nhất chi phí cho việc huy động loại tiền này tránh việc nâng lãi suất quá cao do nguồn này. Nguồn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn tiền tiết kiệm, cụ thể là năm 1997 tiền gửi không kỳ hạn ở Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm chỉ ở con số : 3,27% trên tổng nguồn vốưn tiết kiệm. Sở dĩ có tình trạng nguồn tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thì lớn nhưng nguồn gửi tiết kiệm không kỳ hạn lại nhỏ hơn rất nhiều là vì : với những người tiền tạm thời nhàn rỗi nhứng bản thân họ tham gia hoạt động kinh doanh, họ luôn có xu hướng để tiền ở trong tay vì tâm lý sợ phiền phức khi rút tiền ra, còn về phía những người không tham gia hoạt động kinh doanh thì mục đích của họ là có thêm thu nhập nên thường chọn hình thức có thời hạn do tính ổn định và mức lãi suất cao hơn. Về việc huy động vốn bằng nguồn tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ ở Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm, thực tế thời gian vừa qua nguồn này D­¬ng V¨n Hïng - 037 44 chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn gửi tiết kiệm, cụ thể trong năm 1997 nguồn này chỉ chiếm 7,42% trong tổng nguồn tiền gửi tiết kiệm. Sở dĩ có tình trạng này là do : - Do tâm lý của dân cư : với những người có ít ngoại tệ thì họ thường để ở nhà để đề phòng những trường hợp khi có chi tiêu đột suất, họ cất giữ như vàng, vì thực tế các đồng ngoại tệ, đặc biệt là ngoại tệ mạnh hầu như không mất giá mà lại có xu hướng tăng lên so với tiền Việt Nam. Còn với những người có trong tay một khối lượng ngoại tệ lớn thì đối với họ tiền lãi ít có ý nghĩa và họ sựo gửi Ngân hàng, khi rút ra gặp nhiều phiền phức. Do vây, dẫn đến tình trạng luôn luôn tồn tại một khối lượng lớn ngoại tệ nằm ngoài lưu thông. - Do trên địa bàn quận có rất nhiều tổ chức tín dụng cả trong và ngoài nước, nên tạo ra một sự cạnh tranh gay gắt trong các hoạt động huy động vốn, mà đặc biệt là huy động vốn bằng ngoại tệ. Trong điều kiện đó, thì ai mạnh hơn người đó sẽ giành chiến thắng. Chính vì điều này mà nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm sẽ bị hạn chế nhiều vì : Ngân hàng hoạt động độc lập chưa được lâu, khó có thể sánh được với các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và một vài Ngân hàng Việt Nam có quy mô lớnnhư Ngân hàng ngoại thương Việt Nam về các mặt từ trang thiét bị đến các điều kiện khác. c) Nguồn tiền phát hành kỳ phiếu: Huy động vốn bằng phát hành kỳ phiếu có lẽ là biện pháp cho phép huy động được một số vốn lớn nhanh nhất vì lãi suất huy động của loại hình này rất cao. Việc phát hành kỳ phiếu nhằm mục đích huy động tiền tạm thời nhàn rỗi trong dân cư để cho dân cư và các tổ chức kinh tế vay vốn thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời thu hút một D­¬ng V¨n Hïng - 037 45 lượng tiền mặt từ lưu thông góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, hạn chế cơn sốt vàng và đô la Mỹ. Thực tế, việc huy động nguồn tiền loại này ở Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm vào năm 1997 chưa được cao, cụ thể vó chỉ đạt mức 4201 triệu đồng, chiếm 0,7 % tổng số vốưn huy động. Tỷ lệ này chứng tỏ trong thời gian vừa qua Ngân hàng không sử dụng được hết vốn huy động, do vậy nhu cầu về vốn huy động không cần đến tiền phát hành kỳ phiếu, nên Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã ngừng phát hành kỳ phiếu, do vậy khách hàng chuyển sang gửi tiền tiết kiệm nên số lượng tiền gửi tiết kiệm tăng cao, còn số tiền gửi kỳ phiếu chiếm tỷ lệ nhỏ. Việc phát hành kỳ phiếu Ngân hàng cũng có một vài nhược điểm như sau : chi phí cho việc phát hành lớn, mức lãi suất cao (cao hơn so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn), thêm vầo đó là việc phát hành kỳ phiếu Ngân hàng lại không thể một cách liên tục mà phải theo từng đợt. Hơn nữa nhiều khi việc phát hành kỳ phiếu với mục đích tăng nguồn vốn huy động nhưng trong thực tế nguồn vốn huy động tăng rất ít mà chỉ có sự thay đổi trong cơ cấu nguồn vốn huy động mà thôi. Do đó, khi phát hành kỳ phiếu, Ngân hàng cần phải lựa chọn hình thức phát hành và thời hạn cho phù hợp. d) Vay các tổ chức tín dụng khác : Như chúng ta đã biết về tổng thể một Ngân hàng có thể không sử dụng hết số đã huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm huy tiền gửi của các đơn vị kinh doanh, hoặc tiền phát hành kỳ phiếu nhưng trong nguồn vốn của Ngân hàng luôn luôn tồn tại nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng khác, bởi vì tại một thời điểm nào đó Ngân hàng cần một số tiền để thanh toán đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong việc họ muốn rút tiền. Việc vay mượn này có thể tiến hành dưới hình thức nhờ tổ chức tín dụng khác có quan hệ với Ngân hàng thanh toán hay chi hộ. D­¬ng V¨n Hïng - 037 46 Tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm, tỷ trọng từ nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng khác trong tổng nguồn là rất nhỏ. Tính đến ngày 31/12/97 chỉ đạt 4.201 triệu đồng, chiếm 0,7% trong tổng số nguồn vốn huy động. Về lý thuyết, ta thấy số luợng vốn vay của các tổ chức tín dụng khác cho thấy được quy mô và phạm vị hoạt động của Ngân hàng. Song tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm nguồn vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn là do : - Trong địa bàn quận chủ yếu là tư nhân với hoạt động kinh doanh tại chỗ, việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt giữâ người mua và người bán. Tóm lại, qua phân tích trên đây ta thấy rằng, tuy Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong những năm qua hoạt động có hiệu quả cao, song để có được nhiều hơn nữa thì cần phải xem xét một số vấn đề tồn tại, khắc phục nó để ngày càng đáp ứng tốt hơn nữa mọi khách hàng của Ngân hàng. D­¬ng V¨n Hïng - 037 47 Phần iii một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm Như chúng ta đã nghiên cứu ở trên, Ngân hàng là một Doanh Nghiệp hoạt động kinh doanh trên một lĩnh vực đặc biệt đó là tiền tệ. Vì thế nó cũng phải tuân theo những quy luật của nền kinh tế thị trường, đó là cạnh tranh. Cạnh tranh làm Doanh Nghiệp tồn tại và phát triển, song cạnh tranh cũng có thể làm cho các Doanh Nghiệp bị phá sản. Trong những năm qua, với sự hoạt động ngày càng phát triển và đi lên, Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm không ngừng phấn đấu và hoàn thiện các hình thức kinh doanh của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Ngân hàng luôn nghiêm khắc tự đánh giá chính mình tìm cách khắc phục và sửa đổi những mặt còn tồn tại để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, góp phần phát triển và hoàn thành tốt các mục tiêu mà Ngân hàng đã đề ra. i. những mặt còn tồn tại trong công tác huy động vốn ở ngân hàng công thương hoàn kiếm Sau khi xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong thời gian qua. Mà đặc biệt là tình hình huy động vốn, ta thấy rằng: Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm, từ một đơn vị với tư cách là một quầy giao dịch của Hội Sở Chính, chuyển sang hoạt động độc lập chưa lâu. Nhưng Ngân hàng đã cố gắng đảm bảo được đầu vào cho hoạt động của mình, không những thế, Ngân hàng luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu về vốn, điều hoà mà Ngân Hàng Công Thương Trung Ương giao cho. D­¬ng V¨n Hïng - 037 48 Trong thời gian qua, Ngân hàng đã triển khai được nhiều hình thức huy động vốn phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế trên địa bàn Quận, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động đầu ra của mình với phương trâm: Nâng cao hiệu quả của công tác tín dụng cũng chính là nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn. Tuy nhiên, trong hoạt động huy động vốn, Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm còn một số vấn đề tồn tại sau: * Ngay trong bản thân nguồn vốn huy động của Ngân hàng có sự mất cân đối giữa các nguồn: Tiết kiệm và tiền phát hành kỳ phiếu. * Nguồn tiền gửi Ngoại tệ tại Ngân hàng còn quá nhỏ bé, không đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu của khách hàng. * Phương thức huy động, tuy đã được nâng cao nhưng chưa phong phú, chưa thực sự thu hút khách hàng. * Do điều kiện về cơ sở vật chất và là một chi nhánh của Ngân Hàng Công Thương Việt Nam, nên các dịch vụ còn hẹp. Do đó, để có thể tăng cường được hiệu quả trong hoạt động của Ngân hàng đồng thời vẫn bảo đảm được hiệu quả Kinh Tế Xã Hội, thì Ngân hàng phải có sự thay đổi trong chính sách của mình đồng thời tổ chức có hiệu quả hơn nữa hoạt động huy động vốn, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư, tìm thị trường đầu ra cho mình. ii. phương hướng hoạt động công tác huy động vốn của ngân hàng công thương hoàn kiếm trong thời gian tới. * Nhìn nhận chung thì Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã huy động có hiệu quả các nguồn vốn, song thực tế không hoàn toàn như vậy. Nguồn tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động, nhưng đây lại là nguồn mà Ngân hàng phải huy động với lãi suất cao. Do vậy D­¬ng V¨n Hïng - 037 49 lợi nhuận của Ngân hàng sẽ bị thu hẹp lại. Do đó, trong thời gian tới Ngân hàng sẽ tích cực tuyên truyền và có những chính sách ưu đãi về lãi suất tiền gửi của các tổ chức kinh tế, tạo uy tín về khả năng thanh toán của Ngân hàng đối với các tổ chức kinh tế. * Trong thời gian qua, Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm đã áp dụng hình thức “ Tiết kiệm gửi một nơi rút nhiều nơi “, nhằm tăng cường công tác huy động vốn, trong thời gian tới, Ngân hàng sẽ tích cực mở rộng phạm vi khách hàng của mình. Tuy nhiên để làm được điều này, Ngân hàng sẽ phải có sự hiện đại hoá trong công nghệ thanh toán đồng thời Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong thời gian tới sẽ có những chính sách để có được sự kết hợp hài hoà với các Ngân Hàng Thương Mại khác. * Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công nhân viên của Ngân hàng, nhằm nâng cao chất lượng trong nội bộ của Ngân hàng, tạo ra một bộ máy đồng bộ và ổn định với nhiều cán bộ có trình độ để đáp ứng được với tình hình hoạt động của Ngân hàng. * Một mặt, Ngân hàng ngày càng có nhiều phương thức phù hợp để thu hút được nhiều khách hàng mới, nhằm mở rộng về quy mô hoạt động của Ngân hàng mình, một mặt vẫn có những chính sách ưu đãi về lãi suất đối với những khách hàng truyền thống của Ngân hàng. Tăng cường tìm thị trường đầu ra cho mình, nhằm hoạt động tín dụng một cách hài hoà giữa công tác huy động vốn với công tác cho vay, góp phần đưa Ngân hàng ngày càng làm ăn có hiệu quả hơn. iii. một số giải pháp tăng cường huy động vốn : tại ngân hàng công thương hoàn kiếm trong thời gian tới: 1.Về phía Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm * Đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa nguồn vốn huy động từ những nguồn đã có sẵn: Đó là những nguồn Ngân hàng đã khai thác thường xuyên D­¬ng V¨n Hïng - 037 50 qua mấy năm hoạt động của mình. Ngân hàng phải tiếp tục cải tiến công tác thanh toán qua Ngân hàng. Vì việc thanh toán qua Ngân hàng sẽ làm tăng số lượng khách hàng có nhu cầu thanh toán đến với Ngân hàng. Do đó làm tăng lượng tiền ký gửi. Muốn thế, Ngân hàng phải tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào quá trình thanh toán, qua đó đẩy nhanh tốc độ thanh toán, từ đó giảm bớt được chi phí cho hoạt động này. Bên cạnh đó, Ngân hàng cần thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng, nâng cao trình độ các thanh toán viên giúp cho họ có thể xử lý một cách nhanh chóng các sai lầm phát sinh trong quá trình thanh toán, hạn chế bớt được thời gian chết trong hoạt động thanh toán cho khách hàng. Qua đó, tạo ra cho khách hàng một tâm lý thoải mái khi giao dịch với Ngân hàng mình. Các thủ tục trong quá trình thanh toán phải gọn nhẹ, chính xác và khoa học, giúp cho khách hàng có thể thanh toán một cách nhanh nhất với chi phí thấp nhất. Thêm vào đó, Ngân hàng phải thường xuyên tuyên truyền và quảng cáo nhằm giúp cho dân chúng thấy được những lơị ích của việc gửi tiền tiết kiệm, đồng thời luôn luôn chú ý và coi trọng việc xây dựng mối quan hệ và uy tín giữa Ngân hàng với khách hàng, tạo cho dân chúng có lòng tin với Ngân hàng. Ngân hàng phải thường xuyên cải tiến một số hình thức huy động vốn theo hướng thuận lợi nhất cho khách hàng mà Ngân hàng hoạt động vẫn có hiệu quả như : đa dạng hóa các hình thức huy động vốn cho phong phú và mọi người dân có thể chọn bất kỳ hình thức nào cho phù hợp với họ. Trong 2 năm qua, Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm đã áp dụng hình thức huy động vốn : chuyển tài khoản tiền gửi các nhân và tư nhân thành tài khoản séc, song cho đến nay số lượng tài khoản tư nhân mở là chưa nhiều, nguyên nhân chính là do bản thân hình thức này chưa có tính thiết thực, thêm vào đó lại do thói quen của người dân Việt Nam quen thanh toán với nhau bằng tiền mặt. Do vậy, trong thời gian tới, Ngân hàng vẫn tiếp tục D­¬ng V¨n Hïng - 037 51 chú trọng đến hình thức này bằng cách hướng dẫn, tuyên truyền để cho mọi người biết lợi ích của loại tài khoản này. Tài khoản có thể chuyển đổi thành tiền mặt 100%, có thể sử dụng bất kỳ lúc nào nếu muốn. Tiền này rất an toàn, muốn chi số lượng tiền bao nhiêu chỉ cần phát séc đúng với số tiền đó (đương nhiên phải bảo đảm tên tài khoản còn số dư) ... Nếu áp dụng đuợc tốt hình thức này, Ngân hàng sẽ có một khả năng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội. Tạo ra công cụ khá hữu hiệu để thúc đẩy các thành tựu của công nghệ tin học tiên tiến vào hoạt động kế toán, thanh toán Ngân hàng góp phần vào sự nghiệp hiện đại hoá Ngân hàng hiện nay. * Ngoài việc huy động vốn bằng tiền gửi tiết kiệm, trong thời gian tới Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm còn phải chú trọng đến tiền gửi của các tổ chức kinh tế khác, vì vậy một số giải pháp thu hút nguồn vốn này mà Ngân hàng đặt ra là : + Luôn bám sát quá trình sản xuất kinh doanh, quá trình luân chuyển vật tư hàng hoá và kỳ hạn nợ của các tổ chức kinh tế để động viên khách hàng nhanh chóng tiêu thụ sản phẩm nộp tiền bán hàng cho Ngân hàng đúng hạn thanh toán. Đối với khách hàng có doanh thu bán hàng lớn, Ngân hàng có biện pháp thu tại chỗ theo lịch đã thoả thuận với từng đơn vị nen luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp trong kinh doanh với các bạn hàng. + Ngoài ra, do sự phát triển của nền kinh tế, các tổ chức kinh tế dần dần đi vào ổn định và ngày càng phát triển nên số tiền gửi vào Ngân hàng ngày càng tăng. Nếu Ngân hàng thực hiện việc huy động vốn theo nhu cầu sản xuất và thường xuyên chấn chỉnh đổi mới cách giao dịch với khách hàng, trước hết là các bộ phận tín dụng, bộ phận kế toán Ngân hàng, thì D­¬ng V¨n Hïng - 037 52 nguồn vốn này là nguồn vốn đầu tiên mà Ngân hàng quan tâm. Bộ phận này có tính chất như một sự đảm bảo cho khả năng cung ứng vốn của Ngân hàng, mặt khác đối với nguồn vốn này Ngân hàng lại phải trả lãi thấp hơn tiền tiết kiệm. Do vậy, nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế đang là mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng, là một nhân tố quan trọng trong công tác huy động vốn hiện nay. * Mở rộng và tìm kiếm thị trường đầu ra cho mình : Đây là một giải pháp rất quan trọng đối với Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm bởi vì do đặc điểm kinh tế khu vực Hoàn Kiếm dẫn tới sự hạn chế ở đầu ra trong hoạt động của Ngân hàng, vì vậy Ngân hàng đặt ra 1 số giải pháp nhằm tìm kiếm thị trường đầu ra bằng việc phát triển một số hình thức cho vay mới kết hợp với huy động vốn. + Ngân hàng kéo dài thêm thời hạn cho vay. + Mở rộng nghiệp vụ thuê mua + Mở rộng hình thức tài khoản vãng lai. Đây là một trong những hình thức tài khoản mới được đưa vào sử dụng ở Việt Nam, về thủ tục mở tài khoản này cũng giống như thủ tục mở tài khoản séc, nhưng loại tài khoản vãng lai có nhiều điểm thuận lợi hơn ở chỗ người chủ tài khoản có thể thực hiện việc vay mượn của Ngân hàng trên tài khoản này. Còn về phía Ngân hàng do có sự phân biệt lãi suất giữa bên có và bên nợ của tài khoản này (lãi suất trả cho số dư nợ phải luôn cao hơn lãi suất số dư có) dẫn đến việc đơn vị mở tài khoản cố gắng bỏ tiền tối đa vào tài khoản, nên Ngân hàng luôn có được một khối lượng vốn lớn. Hơn nữa, Ngân hàng lại thực hiện luôn được hoạt động tín dụng của mình mà không phải tìm kiếm khách hàng ở bên ngoài. + Huy động tiền tiết kiệm với nhiều mục đích khác nhau, nhưng chủ yếu là mục đích xây dựng nhà ở: D­¬ng V¨n Hïng - 037 53 Do hiện nay, nhu cầu về nhà ở trên địa bàn Hà Nội là rất lơn, song do mức thu nhập của dân cư ở nước ta còn ở mức thấp, nên nhiều người vẫn chưa đủ tiền để mua cho mình một căn nhà, chính vì điều này, Ngân hàng đã có 1 hình thức huy động vốn kết hợp luôn cho vay là : chỉ cần 1 số tiền không quá lớn gửi vào Ngân hàng, chỉ sau một năm gửi tiền, người gửi tiền có thể được vay số tiền mà họ cần đồng thời trong vòng 1 năm đó, dọ vẫn được hưởng lãi từ khoản tiền gửi của mính. Ngân hàng có trách nhiệm huy động vốn và chuẩn bị đủ số vốn để thanh toán tiền gửi và cho vay theo quy định nếu không Ngân hàng sẽ bị phạt như thủ tục phạt chậm trả tiền số tiền gửi tiết kiệm và số tiền vay. Tuy nhiên, khi tổ chức hình thức này, Ngân hàng cần tiến hành một cách từ từ, tránh tính trạng huy động một cách quá ồ ạt dẫn đến việc mất khả năng thanh toán cho dân, từ đó làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngân hàng. Trên đây là một số giải pháp cơ bản để tăng cường nguồn vốn huy động trong thời gian tới của Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, còn những yếu tố tác động đến công tác huy động vốn mà nằm ở bên ngoài Ngân hàng, đó là : 2) Về phía Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng công thương trung ương: a) Về phía Ngân hàng Nhà nước. Bất kỳ một Ngân hàng nào, để huy động được vốn, điều quan trọng là tạo được lòng tin của nhân dân và đảm bảo độ an toàn đồng vốn bỏ ra, tức là cần tạo ra các điều kiện kinh tế - xã hội và pháp lú cần thiết mang tính giải pháp hỗ trợ để thực hiện các chương trình đã xác định. * Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thị trường vốn ngắn hạn (thị trường tiền tệ), thị trường vốn dài hạn (thị trường chứng khoán). Đối với thị trường tiền têj: D­¬ng V¨n Hïng - 037 54 Ngân hàng Nhà nước cần có những chính sách thích hợp để tiếp tục cải cách và hoàn thiện thị trường tín dụng nhằm đổi mới quan hệ tín dụng: - Giữa Ngân hàng thương mại và khách hàng thông qua việc đa dnạg hoá các hình thức huy động vốn và hình thức cho vay. Mở rộng tín dụng trung và dài hạn, cho vay tới mọi thành phần kinh tế, đa dạng hoá các hình thức dịch vụ Ngân hàng. - Giữa Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước thông qua việc cung ứng vốn được thực hiện trên cơ sở tái chiết khấu và tái cấp vốn. Đối với thị trường chứng khoán Ngân hàng Nhà nước phải có những chính sách ưu đãi và chú trọng để huy động được các nguồn vốn trung và dài hạn, tạo ra môi trường pháp lý vững chắc, bảo đảm an toàn cho hoạt động kinh tế diễn ra lành mạnh và hoạt động có hiệu quả. * Ngân hàng Nhà nước cần kết hợp nhiều hình thức huy động vốn : Trong hệ thống huy động vốn của Nhà nước bao gồm cả hình thức vốn thu hút tài trợ của nước ngoài Ngân hàngư ODA, FDI để cải tạo thành một hệ thống vốn nói chung cho nền kinh tế. Các nguồn này là chủ yếu tập trung vào một lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn. Nhằm tăng thêm nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ cho nền kinh tế. * Điều kiện kinh tế - xã hội : Nhà nước cần xác định rõ chiến lược phát triển kinh tế, định hướng đầu tư, có chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần một cách ổn định và lâu dài. Tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền để khuyến khích đầu tư. Qua đó, làm tăng nhu cầu tín dụng và lượng vốn hoạt động trong nền kinh tế. * Về môi trường tâm lý : D­¬ng V¨n Hïng - 037 55 Yếu tố tâm lý xã hội, trình độ văn hoá của từng dân tộc, từng đất nước ảnh hưởng đến phương pháp, tập quán huy động vốn. Đây là những vấn đề cần phải tính đến trong quá trình xây dựng các chính sách và xây dựng các biện pháp huy động vốn phù hợp. Chính vì vậy, cần có nhiều chương trình giáo dục, tuyên truyền với quy mô toàn quốc nhằm tạo ra tâm lý thuận lợi, xoá bỏ tâm lý e ngại, thích tiêu dùng chứ không thích tiết kiệm của người dân. Qua đó, tạo thuận lợi hơn cho công tác huy động vốn của hệ thống Ngân hàng. b) Về phía Ngân hàng công thương trung ương. * Tổ chức phối hợp giữa các Ngân hàng thương mại trong việc thực hiện chương trình “gửi tiền mọi và rút tiền nhiều nơi”. Từ đó, tạo ra sự thuận lợi cho khách hàng trong việc gửi tiền và rút tiền, qua đó thu hút được nhiều vốn hơn. * Cần có những quy định nhiều kỳ hạn gửi tiền khác nhau như : 3 tháng, 6 , 12, 18, 24, 30 và 36 tháng đối với tiền gửi có kỳ hạn. Tạo ra những hình thức huy đọng phong phú giúp cho khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn nào đối với mình là thích hợp nhất. * Lấp dần khoảng cách về lãi suất giữa tiền gửi trên tài khoản và tiền gửi tiết kiệm, trong thực tế thời gian qua, cũng là tiền gửi của nhân dân vào Ngân hàng thì tiền gửi tiết kiệm được hưởng lãi suất cao hơn nhiều lần tiền gửi trên tài khoản tiền gửi cá nhân dẫn đến việc mất cân đối trong nguồn vốn huy động. * Tăng cường huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế khác bằng cách : không phân biệt loại tiền không thời hạn và tiền gửi có thời hạn, là tiền gửi của tư nhân hay của các tổ chức kinh tế khác. D­¬ng V¨n Hïng - 037 56 * Tạo môi trường pháp lý cho việc trao đổi, mua bán các chứng chỉ tiền gửi, các loại kỳ phiếu Ngân hàng, giúp cho các Ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng công thương Hoàn Kiếm nói riêng thuận lợi hơn trong việc mở rộng hoạt động huy động vốn qua việc đa dạng hoá các hình thức huy động vốn như : phát hành kỳ phiếu có thể trao đổi, chuyển nhượng được, phát hành chứng chỉ tiền gửi cho người gửi tiền thay vì sử dụng sổ tiết kiệm như hiện nay ./. phần kết luận Công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước là một quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng phổ biến lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học tạo ra năng xuất lao động cao, tù đó đòi hỏi nghành ngân hàng nói chung và Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và triệt để các mặt của hoạt động huy động vốn. Công tác huy động vốn của ngân hàng Thương mại có vai trò rất quan trọng không chỉ trong hoạt động của bản thân ngân hàng mà còn trong phạm vi một nền kinh tế.Chính vì lẽ đó việc mở rộng và nâng cao hiệu quả của công tác này trong nội bộ hệ thống ngân hàng Thương mại nói riêng và hệ thông tín dụng nói chung rất được chú trọng. Chuyên đề này đi vào phân tích xem xét, đánh giá, đồng thời đưa ra một vài kiến nghị và biện pháp nhằm mở rộng công tác huy động vốn tại ngân hàng Thương mại Việt Nam mà cụ thể là ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm. D­¬ng V¨n Hïng - 037 57 Trong đó tập chung chủ yếu vào hoạt động huy động vốn từ nguồn gửi tiết kiệm của dân cư và các tổ chức kinh tế đồng thời đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động của công tác này theo hướng triển khai các loại hình huy động cho vay đảm bảo cho việc kết hợp hài hoà giữa mở rộng đầu vào và đầu ra cho phù hợp với đặc điểm, mục tiêu,hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới ./. tài liệu tham khảo 1. Kinh tế học Samvelson 2. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Trường Đại học KTQD. 3. Tạp chí Ngân Hàng 1997 - 1998. 4. Tạp chí nghiên cứu kinh tế. 5. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng công thương khu vực Hoàn Kiếm. 6. Ngân Hàng Thương mại NXB Khoa học Thành phố Hồ Chính Minh. 7. Một số luận văn tham khảo và tạp chí khác. D­¬ng V¨n Hïng - 037 58 D­¬ng V¨n Hïng - 037 59 mục lục LờI NóI đầu .......................................................................................................................................1 phần I : Vai trò của nguồn vốn trong hoạt động của Ngân hàng thương mại. ........................................................................................4 I - khái quát về Ngân hàng thương mại:.................................................................................................4 II - vai trò của hệ thống NHTM đối với nền kinh tế:.............................................................................7 Iii - cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại : ............................................................................10 IV - các hình thức huy động vốn của NHTM :....................................................................................13 Phần II : thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng công thương hoàn kiếm......................................................................................26 I - khái quát về Ngân hàng công thương hoàn kiếm :..........................................................................26 II - hoạt động chung của Ngân hàng Công thương hoàn kiếm :............................................................................................................27 III - thực trạng hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm :....................................................................................31 1) Nguồn vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm: ................................ 31 2) Thực trạng của hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm: ......................................................... 35 Phần iii : một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm........................................................................47 i. những mặt còn tồn tại trong công tác huy động vốn ở ngân hàng công thương hoàn kiếm ......................................................................................47 ii. phương hướng hoạt động công tác huy động vốn của ngân hàng công thương hoàn kiếm trong thời gian tới............................................................................48 iii. một số giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm trong thời gian tới:......................................................................49 D­¬ng V¨n Hïng - 037 60 1.Về phía Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm................................................ 49 2) Về phía Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng công thương trung ương:.......................................................................... 53 phần kết luận..................................................................................................................................56 tài liệu tham khảo .......................................................................................................................57 mục lục.....................................................................................................................................................59

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLuận văn- Một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.pdf
Luận văn liên quan