Luận văn Nâng cao động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin tân cảng

Muốn tạo động lực cho người lao động, doanh nghiệp cần phải tạo ra sự phù hợp công việc đối với người lao động nói chung và CB CNV nói riêng, thông qua việc thiết kế công việc, phân công công việc theo các tiêu thức sau: Công việc hiện tại phù hợp với tính cách, năng lực và thế mạnh của CB CNV. CB CNV được tự chủ, tự kiểm soát và chịu trách nhiệm công việc của mình. Người lao động được giao quyền hạn phù hợp với trách nhiệm công việc. Người lao động được khuyến khích đưa ra những sáng kiến liên quan đến công việc. Khi một CB CNV không phù hợp với công việc, họ sẽ thể hiện rõ rệt những đặc điểm: thứ nhất, họ thường xuyên không hài lòng với công việc và phàn nàn về những nhiệm vụ được giao. Thứ hai, họ dễ cảm thấy bị áp lực trong công việc và không tự tin với công việc mình làm. Cuối cùng là khi trò chuyện với họ, có thể nhận thấy họ có xu hướng rời bỏ vị trí công việc hiện tại

pdf135 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao động lực làm việc của người lao động tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ thông tin tân cảng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CB CNV chuẩn bị cho sự phát triển nghề nghiệp của mình. Đồng thời, các chính sách thăng tiến cần phải hợp tập thể lấy phiếu tín nhiệm để đảm bảo rằng thăng tiến cho một cá nhân là đúng người đúng năng lực được tập thể tín nhiệm, không có lợi ích nhóm xuất hiện. Những CB CNV được đưa đi đào tạo, họ sẽ cảm thấy thoả mãn nhu cầu cơ bản về tinh thần, nhu cầu được đào tạo và phát triển. Vì vậy họ thu được lợi ích về tinh thần. Nhờ được đào tạo và phát triển mà họ có được công việc mới với thu nhập cao hơn, điều kiện lao động tốt hơn, vị trí công tác chắc chắn hơn, có nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp hơn. Còn đối với công ty sẽ thu được những lợi ích qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, giúp công ty giữ vững thị phần vững chắc và hướng đến những thị trường tiềm năng khác. 88 4.3.2.2 Đặc điểm công việc. Muốn tạo động lực cho người lao động, doanh nghiệp cần phải tạo ra sự phù hợp công việc đối với người lao động nói chung và CB CNV nói riêng, thông qua việc thiết kế công việc, phân công công việc theo các tiêu thức sau: Công việc hiện tại phù hợp với tính cách, năng lực và thế mạnh của CB CNV. CB CNV được tự chủ, tự kiểm soát và chịu trách nhiệm công việc của mình. Người lao động được giao quyền hạn phù hợp với trách nhiệm công việc. Người lao động được khuyến khích đưa ra những sáng kiến liên quan đến công việc. Khi một CB CNV không phù hợp với công việc, họ sẽ thể hiện rõ rệt những đặc điểm: thứ nhất, họ thường xuyên không hài lòng với công việc và phàn nàn về những nhiệm vụ được giao. Thứ hai, họ dễ cảm thấy bị áp lực trong công việc và không tự tin với công việc mình làm. Cuối cùng là khi trò chuyện với họ, có thể nhận thấy họ có xu hướng rời bỏ vị trí công việc hiện tại. Vì vậy, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải đảm bảo tạo ra những công việc có ý nghĩa, thú vị và thách thức. Thiết kế công việc sao cho có tầm quan trọng, tăng sự phức tạp trong công việc để cho CB CNV được phát triển những kỹ năng và năng lực của họ. Đồng thời, phân công bố trí công việc hợp lý, phù hợp với năng lực, tính cách, thế mạnh của CB CNV đó, tránh giao việc không đúng năng lực CB CNV sẽ cảm thấy bất công và không hài lòng với lãnh đạo. Đặc điểm công việc là phải tạo ra sự phù hợp công việc, đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Khi chọn đúng người – đúng việc sẽ giúp CB CNV hoàn thành tốt công việc, giúp họ phát triển sự nghiệp trong tương lai, đồng thời giúp cho doanh nghiệp phát triển các chiến lược tương lai. 4.4 Đánh giá những đóng góp và hạn chế của luận văn. 4.4.1 Những đóng góp và nguyên nhân. Trong môi trường cạnh tranh hiện nay, đội ngũ CB CNV quyết định sự phát triển của cả doanh nghiệp. Một doanh nghiệp sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn nếu có 89 đội ngũ CB CNV có trình độ chuyên môn cao, chất lượng cao. Các nhà quản lý cần tìm hiểu về sự hài lòng trong công việc, các biện pháp nâng cao ĐLLV của CB CNV hơn nữa. Vì thế, kết quả nghiên cứu này chỉ ra những yếu tố tác động đến ĐLLV của CB CNV hơn nữa để nâng cao ĐLLV của CB CNV, từ đó gợi ý cho nhà lãnh đạo một số biện pháp giúp nâng cao ĐLLV của CB CNV. Với kết quả nghiên cứu này, có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu khảo sát các doanh nghiệp trong hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. 4.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân. Đề tài chỉ nghiên cứu CB CNV tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Tân Cảng và mẫu quá nhỏ nên dữ liệu nghiên cứu không đại diện cho đám đông, do bị giới hạn về nguồn lực và thời gian. Đề tài nghiên cứu tập trung vào các yếu tố tác động đến ĐLLV của CB CNV Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Tân Cảng. Vì vậy khi xây dựng mô hình nghiên cứu tác giả dựa vào các học thuyết nghiên cứu trước đây ở nước ngoài và một số nghiên cứu của tác giả trong nước. Nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế nên tác giả gặp một số khó khăn. Kết quả nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc phân tích định tính những yếu tố tác động đến ĐLLV của CB CNV. Không thấy được những yếu tố tác động nào bị loại bỏ, không có ý nghĩa trong thống kê, không xác định được cường độ của các yếu tố tác động đến ĐLLV. Từ kết quả nghiên cứu định tính đó tác giả đưa ra giải pháp giúp nâng cao ĐLLV của CB CNV. Do vậy, đây chỉ là một trong những nguồn thông tin hỗ trợ cho lãnh đạo ra các quyết định. Đề tài nghiên cứu này, đối tượng nghiên cứu là CB CNV doanh nghiệp cổ phần, nhà nước nắm giữ trên 50%. Do đó, khi khảo sát kết quả chưa phản ánh chính xác hiện tại vì đối tượng sợ liên luỵ, ảnh hưởng đến cá nhân, hoặc không trả lời thật, trả lời cho xong trách nhiệm. 4.4.3 Những vấn đề đặt ra cho hoạt động nâng cao ĐLLV của CB CNV. Như phần đầu đã đề cập, mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là làm sao cho người lao động làm việc có hiệu quả, có động lực thúc đẩy để người lao 90 động làm việc có hiệu quả hơn. Các yếu tố tác động đến ĐLLV của CB CNV như đã đề cập có thể là một trong rất nhiều những yếu tố tác động khác và chỉ nghiên cứu những yếu tố này chưa đủ. Cần có thêm các nghiên cứu khác về ĐLLV của nhân viên nhằm bổ sung vào lý thuyết ĐLLV; đồng thời hỗ trợ gợi ý cho lãnh đạo xây dựng các chính sách nhân sự cho phù hợp, nhằm tạo động lực và nâng cao ĐLLV cho CB CNV. Tóm tắt chương 4 Trong chương 3 tác giả đã trình bày quy trình nghiên cứu và phương pháp phân tích dữ liệu. Chương này tác giả trình bày kết quả nghiên cứu có được từ xử lý và phân tích số liệu thu thập được. Trước tiên, dữ liệu được sàn lọc, làm sạch và mã hoá trước khi tiến hành xử lý và cho kết quả thống kê. Phần mô tả kết quả thống kê cho thấy các yếu tố tác động đến ĐLLV của CB CNV. Trong nhóm yếu tố duy trì thì: Yếu tố thu nhập không hài lòng ở mức cao nhất 37.8%. Văn hoá tổ chức không hài lòng ở mức 31.1%. Phúc lợi xã hội không hài lòng ở mức 28.9%. Cấp trên không hài lòng ở mức 22%. Mối quan hệ với đồng nghiệp không hài lòng ở mức 11.1%. Còn trong nhóm khích lệ, động viên thì đào tạo thăng tiến không hài lòng ở mức cao nhất là 71.1%; còn yếu tố đặc điểm công việc là 62.2% Khi so sánh đặc điểm cá nhân giữa các nhóm giới tính, chức danh, tuổi kết quả cho thấy sự khác biệt về mức độ ĐLLV giữa các khía cạnh nhân tố trên: Vì công ty chủ yếu là lao động nam nên chủ yếu là ĐLLV của Nam. Trong nhóm chức danh, nhóm kỹ thuật viên là có mức độ hài lòng thấp nhất, kế đến là nhân viên văn phòng, quản lý. Trong nhóm tuổi vì là nguồn lao động trẻ nên mức độ hài lòng cao ở nhóm từ 22->27 tuổi. Nhóm tuổi còn lại không đáng kể. Sau đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao ĐLLV của CB CNV thông qua việc nâng cao một số công cụ sau: thu nhập của CB CNV, phúc lợi xã hội, điều 91 kiện làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, văn hoá tổ chức, đào tạo thăng tiến, đặc điểm công việc. Phần cuối chương này, tác giả trình bày những đóng góp và hạn chế của luận văn và đề xuất các nghiên cứu trong tương lai. 92 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận nghiên cứu của đề tài. Nhu cầu của con người là vô hạn, động cơ hành động của con người luôn phong phú và đa dạng, muốn có được những nhân viên cấp dưới xuất sắc và trung thành với tổ chức thì điều quan trọng đầu tiên đối với nhà lãnh đạo là phải sử dụng những công cụ tạo động lực một cách hiệu quả để có thể nâng cao được ĐLLV của họ. Khi đó nó sẽ trở thành sức mạnh thúc đẩy mọi nhân viên trong tổ chức hăng hái làm việc, đóng góp công sức cho tổ chức. Bằng nghiên cứu lý thuyết và các nghiên cứu trước, tác giả đã xây dựng các nhân tố ảnh hưởng đến ĐLLV của CB CNV gồm các yếu tố: yếu tố duy trì (thu nhập, phúc lợi xã hội, điều kiện làm việc, mối quan hệ với đồng nghiệp, lãnh đạo, văn hoá tổ chức); yếu tố khích lệ (đào tạo thăng tiến, đặc điểm công việc). Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp định tính với 45 CB CNV được phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố duy trì, khích lệ tác động đến ĐLLV của CB CNV, trong đó có sự khác biệt về ĐLLV giữa nam và nữ, giữa các nhóm chức danh (quản lý, nhân viên văn phòng, kỹ thuật viên). Dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao ĐLLV của CB CNV: Phát huy hiệu quả các chính sách đãi ngộ. Nâng cao năng suất lao động để nâng cao thu nhập. Cải thiện điều kiện làm việc. Phát triển mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp. Nâng cao vai trò lãnh đạo. Phát triển văn hoá tổ chức. Nâng cao đào tạo thăng tiến. Nâng cao sự phù hợp công việc. Mỗi tổ chức, đơn vị có một đặc trưng riêng về vốn, nhân lực nhưng cái tạo nên sự khác biệt nhất chính là đội ngũ CB CNV. Vì vậy, các nhà quản lý nên coi 93 trọng công tác tạo động lực cho CB CNV vì đầu tư vào con người chính là đầu tư cho sự tồn tại và phát triển lâu dài trong tương lai của mỗi đơn vị. Hoạt động tạo động lực có liên quan chặt chẽ với các mục tiêu, các chiến lược của đơn vị. Vì vậy khi sử dụng các công cụ tạo động lực, các nhà quản lý cần chú ý tới việc hướng mục tiêu tạo động lực theo mục tiêu phát triển của tổ chức mình. Đối với những CB CNV khác nhau nên có những hoạt động tạo động lực khác nhau. 5.2 Đề xuất các kiến nghị. Sau thời gian khảo sát tại Công ty Cổ Phần Giai Pháp Công Nghệ Thông Tin Tân Cảng, tác giả xin đóng góp một số kiến nghị nhằm nâng cao ĐLLV của CB CNV. Kiến nghị với lãnh đạo đơn vị. Tác giả đưa ra một số kiến nghị để nâng cao động lực làm việc của người lao động như sau: Tăng thêm thu nhập cho CB CNV bằng cách nâng cao năng suất lao động như: Tăng doanh thu bằng cách sắp xếp lại công việc của từng phòng ban, trung tâm giao việc đúng sở trường, đúng vị trí từng cá nhân. Riêng phòng kinh doanh nên lập kế hoạch bán hàng, đưa ra chỉ tiêu về doanh số cần đạt được trong tháng và có chính sách khen thưởng cho cá nhân hoàn thành vượt kế hoạch. Nâng cao các khoản tiền phụ cấp sao cho các vị trí kỹ thuật, phụ cấp những cá nhân làm những công việc độc hại, nguy hiểm để CB CNV cảm thấy hài lòng với sự quan tâm của lãnh đạo đối với mình. Thành lập thư việc sách với nhiều đầu sách mới, đa dạng phong phú các nguồn sách để CB CNV có những giờ giải lao lành mạnh và có thể trang bị thêm nhiều kiến thức cho bản thân. Việc khen thưởng dự án, tập thể, cá nhân nên nhanh chóng và kịp thời để họ có tâm huyết đóng góp cho công ty, và nổ lực hơn trong công việc của mình. Đẩy mạnh công tác đào tạo bằng cách hợp tác với các đơn vị CNTT mạnh, có uy tin trong và ngoài nước thực hiện các dự án, hợp tác đào tạo để nhân viên 94 được tiếp thu và học hỏi nhiều kinh nghiệm cũng như công nghệ mới của ngành CNTT. Nhân sự ngành kỹ thuật của công ty còn mỏng và trình độ chuyên môn chưa cao nên có chiến lược tuyển dụng nhân sự chất lượng cao bằng cách hợp tác với các trường đại học uy tín như bách khoa, xã hội nhân văn, học viện bưu chính viễn thông, ... tuyển dụng những sinh viên mới ra trường có thành tích tốt trong học tập để vào thực tập và đi đôi với những chính sách đãi ngộ tốt hơn so với thị trường để thu hút nhân tài. Các chính sách đào tạo thăng tiến phải công khai, minh bạch như: cơ hội thăng tiến, điều kiện thăng tiến, kiến thức để đảm nhiệm vị trí công việc cao hơn để CB CNV chuẩn bị cho sự phát triển nghề nghiệp của mình. Đồng thời các chính sách thăng tiến phải công khai lấy phiếu tín nhiệm để đảm bảo rằng thăng tiến cho một cá nhân là đúng người đúng năng lực được tập thể tín nhiệm, không có lợi ích nhóm xuất hiện. Lãnh đạo cần phải xây dựng quy trình công việc rõ ràng, bố trí công việc cùng với những hướng dẫn cụ thể về cách thức và quy trình thực hiện, cố gắng hết sức trong việc cải thiện chính sách thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc, cùng với việc sử dụng nguồn vốn hợp lý. Lãnh đạo không nên thể hiện uy quyền, gò bó cấp dưới, luôn đối xử công bằng với tất cả nhân viên cấp dưới. Các nhà quản lý hãy tạo nguồn cảm hứng cho nhân viên cấp dưới, hãy tự làm cho mình hăng say, nhiệt huyết, thổi ngọn lửa ĐLLV cao trước khi tạo động lực cho nhân viên cấp dưới. Xây dựng và hoàn thiện văn hoá tổ chức trong công ty là tạo một môi trường làm việc thoả mái và các công việc luôn phù hợp với năng lực và nguyện vọng của người lao động. Thu nhập nên căn cứ vào những khác biệt về hiệu quả công việc, bằng cấp, tuổi tác, thâm niên nghề như: nên có phụ cấp thêm cho những CB CNV có bằng thạc sỹ trở lên, trình độ tiếng anh về TOEIC, IELTS, những CB CNV hết bậc nên phụ cấp thêm thâm niên. 95 Phát huy chế độ tiền thưởng định kỳ, nên tăng quỹ khen thưởng phúc lợi cho nhân viên bằng cách tăng tỷ lệ trích từ lợi nhuận sau thuế từ 5% lên 15%. Tỷ lệ trích hiện nay 5% là quá thấp. Cách làm này sẽ không ảnh hưởng đến chi phí và quỹ lương công ty. Để có thêm vốn phục vụ kinh doanh, giảm bớt chi phí đi vay công ty có thể huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu và bán cho CB CNV, làm cho CB CNV cũng là người chủ công ty, khi đó họ sẽ gắn bó và cống hiến hơn nữa cho công ty, vừa tạo thêm thu nhập và nâng cao động lực làm việc cho CB CNV. Tóm tắt chương 5 Trong chương này, từ kết quả nghiên cứu của chương 4 tác giả đưa ra kết luận về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của CB CNV tại công ty. Tiếp đến tác giả đề xuất một số kiến nghị đối với lãnh đạo công ty thông qua các yếu tố ảnh hưởng trên. Bên cạnh đó, tác giả cũng kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao ĐLLV của CB CNV với ban lãnh đạo công ty. 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng việt 1. Trần Xuân Cầu & Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 2. Cẩm nang quản lý hiệu quả ( 2005), Quản lý nhóm, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 3. Trần Kim Dung (2000), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 4. Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 5. Trần Thị Hạnh – Đặng Thành Hưng – Đặng Mạnh Hổ (1995), Quản lý nguồn nhân lực, NXB Chính trị quốc gia 6. Hà Văn Hội (2007), Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp tập 2, NXB Bưu điện 7. Nguyễn Thị Kim Ánh (2010), Đo lường mức độ thoả mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. 8. Nguyễn Thị Thu Trang (2012), Những yếu tố ảnh hưởng đến động viên nhân viên tại công ty dịch vụ công ích Quận 10, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. 9. Nguyễn Ngọc Lan Vy (2010), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ động viên nhân viên trong công việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. 10. Châu Văn Toàn (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn công việc của nhân viên khối văn phòng ở TP.HCM, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. 11. Nguyễn Hữu Lâm, Hành vi tổ chức, NXB Thống kê. 12. Bùi Anh Tuấn (2002), Hành vi tổ chức, Trường đại học Kinh tế quốc dân 13. Công ty Cp Giải Pháp CNTT Tân Cảng, Báo cáo lao động và thu nhập năm 97 2012,2013,2014. 14. Báo cáo tài chính năm 2011, 2012, 2013, 2014 của Công ty CP Giải Pháp CNTT Tân Cảng. 15. Điều lệ của Công ty CP Giải Pháp CNTT Tân Cảng. 16. Văn kiện hội nghị người lao động Công ty CP Giải Pháp CNTT Tân Cảng năm 2015. Tài liệu Tiếng nước ngoài 17. Jane R. Miskell Burr Ridge, Motivation at Work, Mirror Press 18. Steers, R.M., Black,J.S. (), Organizational behavior, Harper Collins College Publishers, fifth edition Tài liệu internet 19. Bemec Media, Mười cách tạo động lực cho nhân viên Media.vn. 20. Huỳnh Minh Dịch từ Empoyer-Employee, Điều gì tạo nên động cơ làm việc cho nhân viên, 98 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1A: TỔNG HỢP QUÁ TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU Đơn vị Số bảng câu hỏi phát ra Số bảng câu hỏi nhận về Số bảng câu hỏi hợp lệ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CNTT TÂN CẢNG 50 50 45 Tỷ lệ so với tổng CB CNV 100% 100% 90% PHỤ LỤC 1B: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NHÂN VIÊN CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÂN CẢNG Kính gửi cán bộ công nhân viên Cty CP GP CNTT Tân Cảng: Tôi tên Nguyễn Hoàng Vũ – học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Hiện nay tôi đang thực hiện đề tài “Nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Tân Cảng” Nhằm mục đích khảo sát, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại Công ty CP Giải Pháp CNTT Tân Cảng. Kính mong anh/chị vui lòng dành thời gian trả lời vào phiếu khảo sát dưới đây. Những thông tin, câu trả lời của anh/chị cung cấp rất quan trọng và có giá trị trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty, đồng thời cũng góp phần vào sự thành công trong công trình nghiên cứu của tôi. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ của anh/chị. Cam kết bảo mật thông tin: phiếu khảo sát không ghi danh người trả lời, những thông tin, câu trả lời của anh/chị giúp tôi hiểu được thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty. Các dữ liệu chỉ phục vụ duy nhất trong phạm vi đề tài luận văn 99 thạc sĩ kinh tế, không mang tính chất kinh doanh, thương mại hay mục đích khác. Tôi xin cam kết bảo mật và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với dữ liệu thu thập được trong phiếu khảo sát này. Hướng dẫn trả lời: đối với phần thông tin, anh/chị đánh dấu [x] vào ô trống tương ứng, đối với các câu trả lời: anh/chị đánh dấu [x] vào ô trống tương ứng với mức độ cảm nhận của anh/chị. I. Phần thông tin về đối tượng khảo sát: 1. Vị trí công tác  Cán bộ quản lý  Nhân viên văn phòng  Nhân viên kỹ thuật 2. Giới tính  Nam  Nữ 3. Trình độ  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp  Chứng chỉ nghề  Trung học phổ thông  Khác:.. 4. Độ tuổi  Từ 22-27  Trên 27-30  Trên 30 5. Thâm niên công tác  Dưới 1 năm  Từ 1 đến 5 năm II. Bảng câu hỏi. Anh (chị) vui lòng đánh dấu “X” vào ô mà mình lựa chọn. Các giá trị từ 1 đến 3 trên mỗi bảng câu hỏi tương ứng với mức độ đồng ý tăng dần. Không đồng ý Không ý kiến Đồng ý 1 2 3 100 1 Thu nhâp̣ Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 1.1 Tiền lương đươc̣ trả tương xứng với năng lưc̣ làm viêc̣ của Anh (Chi)̣ 1 2 3 1.2 Anh (Chi)̣ có thể sống hoàn toàn dưạ vào thu nhâp̣ từ lương CB CNV 1 2 3 1.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về khoản thu nhâp̣ tăng thêm taị đơn vi ̣ công tác 1 2 3 1.4 Anh (Chi)̣ hài lòng về các khoản phu ̣cấp của đơn vi ̣ 1 2 3 1.5 Anh (Chi)̣ đươc̣ thưởng tương xứng với thành tı́ch đóng góp 1 2 3 1.6 Chı́nh sách khen thưởng rõ ràng, công bằng, công khai 1 2 3 2 Đào taọ thăng tiến Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 2.1 Có nhiều cơ hôị thăng tiến taị đơn vi ̣công tác 1 2 3 2.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ đào taọ đầy đủ để thưc̣ hiêṇ tốt công viêc̣ và phát triển nghề nghiêp̣ của mı̀nh 1 2 3 2.3 Các chương trı̀nh đào taọ và phát triển nghề nghiêp̣ taị đơn vi ̣hiêṇ nay là rất tốt 1 2 3 2.4 Đơn vi ̣ Anh (Chi)̣ đang công tác rất quan tâm đến công tác đào taọ CB CNV 1 2 3 2.5 Công tác đào taọ taị đơn vi ̣ đúng người, đúng chuyên môn 1 2 3 2.6 Anh (Chi)̣ biết rõ những điều kiêṇ cần có để phát triển công viêc̣ 1 2 3 2.7 Những thành tı́ch của Anh (Chi)̣ đươc̣ ghi nhâṇ 1 2 3 3 Phúc lơị xã hôị Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 3.1 Chı́nh sách phúc lơị xa ̃hôị thể hiêṇ sư ̣quan tâm chu đáo của cơ quan đối với CB CNV 1 2 3 3.2 Phúc lơị đươc̣ thể hiêṇ đầy đủ và hấp dẫn 1 2 3 3.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về chı́nh sách phúc lơị của cơ quan đơn vi ̣đang công tác 1 2 3 4 Điều kiêṇ làm viêc̣ / môi trường làm viêc̣ Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 4.1 Đơn vi ̣ luôn trang bi ̣đầy đủ thiết bi ̣, công cu,̣ duṇg cu ̣làm viêc̣ cho CB CNV 1 2 3 4.2 Môi trường làm viêc̣ tốt, sac̣h se,̃ vê ̣sinh, thoáng mát, 1 2 3 101 4.3 Điều kiêṇ làm viêc̣ thuâṇ lơị đối với sức khoẻ của CB CNV 1 2 3 4.4 Ban lãnh đaọ luôn quan tâm cải thiêṇ môi trường làm viêc̣ và phương tiêṇ làm viêc̣ cho CB CNV 1 2 3 5 Đăc̣ điểm công viêc̣ Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 5.1 Công viêc̣ hiêṇ taị phù hơp̣ với tı́nh cách, năng lưc̣ làm và thế maṇh của Anh (Chi)̣ 1 2 3 5.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ tư ̣chủ, tư ̣kiểm soát và chiụ trách nhiêṃ công viêc̣ của mı̀nh 1 2 3 5.3 Anh (Chi)̣ đươc̣ giao quyền haṇ phù hơp̣ với trách nhiêṃ công viêc̣ 1 2 3 5.4 Anh (Chi)̣ đươc̣ khuyến khı́ch đưa ra những sáng kiến liên quan đến công viêc̣ 1 2 3 6 Đồng nghiêp̣ Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 6.1 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ thoải mái, dê ̃chiụ và luôn hoà đồng với nhau 1 2 3 6.2 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ luôn phối hơp̣ tốt với nhau để làm viêc̣ và hoàn thành tốt công viêc̣ đươc̣ giao 1 2 3 6.3 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ thường giúp đỡ lâñ nhau, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiêṃ và hỗ trơ ̣lâñ nhau 1 2 3 6.4 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ đáng tin câỵ 1 2 3 7 Cấp trên Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 7.1 Anh (Chi)̣ đươc̣ cấp trên trưc̣ tiếp tôn troṇg và tin câỵ trong công viêc̣ 1 2 3 7.2 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn đối xử công bằng với nhân viên cấp dưới 1 2 3 7.3 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn bảo vê ̣quyền lơị hơp̣ pháp cho Anh (Chi)̣ 1 2 3 7.4 Anh (Chi)̣ thường nhâṇ đươc̣ sư ̣giúp đỡ, hướng dâñ, tư vấn của cấp trên trưc̣ tiếp khi cần thiết 1 2 3 7.5 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn khéo léo, tế nhi ̣khi phê bı̀nh nhân viên 1 2 3 7.6 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn ghi nhâṇ đóng góp của Anh (Chi)̣ với sư ̣phát triển của đơn vi ̣ 1 2 3 7.7 Cấp trên trưc̣ tiếp se ̃hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công viêc̣ của Anh (Chi)̣ 1 2 3 8 Văn hoá tổ chức Mức đô ̣đồng ý (số người) 102 1 2 3 8.1 Anh (Chi)̣ tư ̣hào về nét văn hoá của đơn vi ̣ mı̀nh 1 2 3 8.2 Anh (Chi)̣ yêu thı́ch văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 1 2 3 8.3 Anh (Chi)̣ thấy văn hoá của đơn vi ̣ mı̀nh hiêṇ taị là phù hơp̣ 1 2 3 8.4 Anh (Chi)̣ vui mừng khi nhâṇ thấy đối tác đánh giá cao về văn hoá tổ chức 1 2 3 Trân trọng cám ơn những ý kiến đóng góp của anh (chị) PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ MẪU 1 Giới tính Số lượng Tỷ lệ Nam 43 95.6% Nữ 2 4.4% 2 Tuổi đời Từ 22 - 27 tuổi 36 80.0% Từ trên 27 - 30 tuổi 6 13.3% Trên 30 tuổi 3 6.7% 3 Nhóm chức danh Quản lý 5 11.1% Văn phòng 3 6.7% Kỹ thuật viên 39 86.7% PHỤ LỤC 3A: BẢNG KHẢO SÁT THỐNG KÊ THEO SỐ NGƯỜI 1 Thu nhâp̣ Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 1.1 Tiền lương đươc̣ trả tương xứng với năng lưc̣ làm viêc̣ của Anh (Chi)̣ 17 5 23 1.2 Anh (Chi)̣ có thể sống hoàn toàn dưạ vào thu nhâp̣ từ lương CB CNV 4 26 15 1.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về khoản thu nhâp̣ tăng thêm taị đơn vi ̣công tác 20 9 16 103 1.4 Anh (Chi)̣ hài lòng về các khoản phu ̣cấp của đơn vi ̣ 38 2 5 1.5 Anh (Chi)̣ đươc̣ thưởng tương xứng với thành tı́ch đóng góp 15 20 10 1.6 Chı́nh sách khen thưởng rõ ràng, công bằng, công khai 5 3 37 2 Đào taọ thăng tiến Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 2.1 Có nhiều cơ hôị thăng tiến taị đơn vi ̣ công tác 32 4 9 2.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ đào taọ đầy đủ để thưc̣ hiêṇ tốt công viêc̣ và phát triển nghề nghiêp̣ của mı̀nh 12 7 26 2.3 Các chương trı̀nh đào taọ và phát triển nghề nghiêp̣ taị đơn vi ̣hiêṇ nay là rất tốt 11 11 23 2.4 Đơn vi ̣ Anh (Chi)̣ đang công tác rất quan tâm đến công tác đào taọ CB CNV 9 25 11 2.5 Công tác đào taọ taị đơn vi ̣ đúng người, đúng chuyên môn 7 4 34 2.6 Anh (Chi)̣ biết rõ những điều kiêṇ cần có để phát triển công viêc̣ 27 11 7 2.7 Những thành tı́ch của Anh (Chi)̣ đươc̣ ghi nhâṇ 24 9 12 3 Phúc lơị xã hôị Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 3.1 Chı́nh sách phúc lơị xa ̃hôị thể hiêṇ sư ̣quan tâm chu đáo của cơ quan đối với CB CNV 13 13 19 3.2 Phúc lơị đươc̣ thể hiêṇ đầy đủ và hấp dẫn 6 5 34 3.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về chı́nh sách phúc lơị của cơ quan đơn vi ̣ đang công tác 4 14 27 4 Điều kiêṇ làm viêc̣ / môi trường làm viêc̣ Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 4.1 Đơn vi ̣ luôn trang bi ̣đầy đủ thiết bi ̣, công cu,̣ duṇg cu ̣làm viêc̣ cho CB CNV 6 6 33 4.2 Môi trường làm viêc̣ tốt, sac̣h se,̃ vê ̣sinh, thoáng mát, 12 1 32 4.3 Điều kiêṇ làm viêc̣ thuâṇ lơị đối với sức khoẻ của CB CNV 22 10 13 4.4 Ban lãnh đaọ luôn quan tâm cải thiêṇ môi trường làm viêc̣ và phương tiêṇ làm viêc̣ cho CB CNV 24 14 7 5 Đăc̣ điểm công viêc̣ Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 104 5.1 Công viêc̣ hiêṇ taị phù hơp̣ với tı́nh cách, năng lưc̣ làm và thế maṇh của Anh (Chi)̣ 28 4 13 5.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ tư ̣chủ, tư ̣kiểm soát và chiụ trách nhiêṃ công viêc̣ của mı̀nh 31 1 13 5.3 Anh (Chi)̣ đươc̣ giao quyền haṇ phù hơp̣ với trách nhiêṃ công viêc̣ 15 16 14 5.4 Anh (Chi)̣ đươc̣ khuyến khı́ch đưa ra những sáng kiến liên quan đến công viêc̣ 20 2 23 6 Đồng nghiêp̣ Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 6.1 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ thoải mái, dê ̃chiụ và luôn hoà đồng với nhau 5 3 37 6.2 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ luôn phối hơp̣ tốt với nhau để làm viêc̣ và hoàn thành tốt công viêc̣ đươc̣ giao 14 6 25 6.3 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ thường giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiêṃ và hỗ trơ ̣lẫn nhau 11 2 32 6.4 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ đáng tin câỵ 22 9 14 7 Cấp trên Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 7.1 Anh (Chi)̣ đươc̣ cấp trên trưc̣ tiếp tôn troṇg và tin câỵ trong công viêc̣ 10 12 23 7.2 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn đối xử công bằng với nhân viên cấp dưới 18 14 13 7.3 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn bảo vê ̣quyền lơị hơp̣ pháp cho Anh (Chi)̣ 25 7 13 7.4 Anh (Chi)̣ thường nhâṇ đươc̣ sư ̣giúp đỡ, hướng dẫn, tư vấn của cấp trên trưc̣ tiếp khi cần thiết 14 9 22 7.5 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn khéo léo, tế nhi ̣khi phê bı̀nh nhân viên 20 9 16 7.6 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn ghi nhâṇ đóng góp của Anh (Chi)̣ với sư ̣phát triển của đơn vi ̣ 19 5 21 7.7 Cấp trên trưc̣ tiếp se ̃hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công viêc̣ của Anh (Chi)̣ 9 5 31 8 Văn hoá tổ chức Mức đô ̣đồng ý (số người) 1 2 3 8.1 Anh (Chi)̣ tư ̣hào về nét văn hoá của đơn vi ̣ mı̀nh 14 13 18 8.2 Anh (Chi)̣ yêu thı́ch văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 6 12 27 105 8.3 Anh (Chi)̣ thấy văn hoá của đơn vi ̣ mı̀nh hiêṇ taị là phù hơp̣ 4 4 37 8.4 Anh (Chi)̣ vui mừng khi nhâṇ thấy đối tác đánh giá cao về văn hoá tổ chức 12 21 12 PHỤ LỤC 3B: BẢNG KHẢO SÁT THỐNG KÊ THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM 1 Thu nhâp̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 1.1 Tiền lương đươc̣ trả tương xứng với năng lưc̣ làm viêc̣ của Anh (Chi)̣ 37.8% 11.1% 51.1% 1.2 Anh (Chi)̣ có thể sống hoàn toàn dưạ vào thu nhâp̣ từ lương CB CNV 8.9% 57.8% 33.3% 1.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về khoản thu nhâp̣ tăng thêm taị đơn vi ̣ công tác 44.4% 20.0% 35.6% 1.4 Anh (Chi)̣ hài lòng về các khoản phu ̣cấp của đơn vi ̣ 84.4% 4.4% 11.1% 1.5 Anh (Chi)̣ đươc̣ thưởng tương xứng với thành tı́ch đóng góp 33.3% 44.4% 22.2% 1.6 Chı́nh sách khen thưởng rõ ràng, công bằng, công khai 11.1% 6.7% 82.2% 2 Đào taọ thăng tiến Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 2.1 Có nhiều cơ hôị thăng tiến taị đơn vi ̣ công tác 71.1% 8.9% 20.0% 2.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ đào taọ đầy đủ để thưc̣ hiêṇ tốt công viêc̣ và phát triển nghề nghiêp̣ của mı̀nh 26.7% 15.6% 57.8% 2.3 Các chương trı̀nh đào taọ và phát triển nghề nghiêp̣ taị đơn vi ̣ hiêṇ nay là rất tốt 24.4% 24.4% 51.1% 2.4 Đơn vi ̣Anh (Chi)̣ đang công tác rất quan tâm đến công tác đào taọ CB CNV 20.0% 55.6% 24.4% 2.5 Công tác đào taọ taị đơn vi ̣ đúng người, đúng chuyên môn 15.6% 8.9% 75.6% 2.6 Anh (Chi)̣ biết rõ những điều kiêṇ cần có để phát triển công viêc̣ 60.0% 24.4% 15.6% 2.7 Những thành tı́ch của Anh (Chi)̣ đươc̣ ghi nhâṇ 53.3% 20.0% 26.7% 106 3 Phúc lơị xã hôị Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 3.1 Chı́nh sách phúc lơị xa ̃hôị thể hiêṇ sư ̣quan tâm chu đáo của cơ quan đối với CB CNV 28.9% 28.9% 42.2% 3.2 Phúc lơị đươc̣ thể hiêṇ đầy đủ và hấp dâñ 13.3% 11.1% 75.6% 3.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về chı́nh sách phúc lơị của cơ quan đơn vi ̣ đang công tác 8.9% 31.1% 60.0% 4 Điều kiêṇ làm viêc̣ / môi trường làm viêc̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 4.1 Đơn vi ̣luôn trang bi ̣đầy đủ thiết bi,̣ công cu,̣ duṇg cu ̣làm viêc̣ cho CB CNV 13.3% 13.3% 73.3% 4.2 Môi trường làm viêc̣ tốt, sac̣h se,̃ vê ̣sinh, thoáng mát, 0.0% 28.9% 71.1% 4.3 Điều kiêṇ làm viêc̣ thuâṇ lơị đối với sức khoẻ của CB CNV 48.9% 22.2% 28.9% 4.4 Ban lãnh đaọ luôn quan tâm cải thiêṇ môi trường làm viêc̣ và phương tiêṇ làm viêc̣ cho CB CNV 53.3% 31.1% 15.6% 5 Đăc̣ điểm công viêc̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 5.1 Công viêc̣ hiêṇ taị phù hơp̣ với tı́nh cách, năng lưc̣ làm và thế maṇh của Anh (Chi)̣ 62.2% 8.9% 28.9% 5.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ tư ̣chủ, tư ̣kiểm soát và chiụ trách nhiêṃ công viêc̣ của mı̀nh 68.9% 2.2% 28.9% 5.3 Anh (Chi)̣ đươc̣ giao quyền haṇ phù hơp̣ với trách nhiêṃ công viêc̣ 33.3% 35.6% 31.1% 5.4 Anh (Chi)̣ đươc̣ khuyến khı́ch đưa ra những sáng kiến liên quan đến công viêc̣ 44.4% 4.4% 51.1% 6 Đồng nghiêp̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 6.1 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ thoải mái, dê ̃chiụ và luôn hoà đồng với nhau 11.1% 6.7% 82.2% 107 6.2 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ luôn phối hơp̣ tốt với nhau để làm viêc̣ và hoàn thành tốt công viêc̣ đươc̣ giao 31.1% 13.3% 55.6% 6.3 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ thường giúp đỡ lâñ nhau, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiêṃ và hỗ trơ ̣lẫn nhau 24.4% 4.4% 71.1% 6.4 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ đáng tin câỵ 48.9% 20.0% 31.1% 7 Cấp trên Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 7.1 Anh (Chi)̣ đươc̣ cấp trên trưc̣ tiếp tôn troṇg và tin câỵ trong công viêc̣ 22.2% 26.7% 51.1% 7.2 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn đối xử công bằng với nhân viên cấp dưới 40.0% 31.1% 28.9% 7.3 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn bảo vê ̣quyền lơị hơp̣ pháp cho Anh (Chi)̣ 55.6% 15.6% 28.9% 7.4 Anh (Chi)̣ thường nhâṇ đươc̣ sư ̣giúp đỡ, hướng dâñ, tư vấn của cấp trên trưc̣ tiếp khi cần thiết 31.1% 20.0% 48.9% 7.5 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn khéo léo, tế nhi ̣ khi phê bı̀nh nhân viên 44.4% 20.0% 35.6% 7.6 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn ghi nhâṇ đóng góp của Anh (Chi)̣ với sư ̣phát triển của đơn vi ̣ 42.2% 11.1% 46.7% 7.7 Cấp trên trưc̣ tiếp se ̃hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công viêc̣ của Anh (Chi)̣ 20.0% 11.1% 68.9% 8 Văn hoá tổ chức Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 8.1 Anh (Chi)̣ tư ̣hào về nét văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 31.1% 28.9% 40.0% 8.2 Anh (Chi)̣ yêu thı́ch văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 13.3% 26.7% 60.0% 8.3 Anh (Chi)̣ thấy văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh hiêṇ taị là phù hơp̣ 8.9% 8.9% 82.2% 8.4 Anh (Chi)̣ vui mừng khi nhâṇ thấy đối tác đánh giá cao về văn hoá tổ chức 26.7% 46.7% 26.7% 108 PHỤ LỤC 4: BẢNG KHẢO SÁT SO SÁNH MỨC ĐỘ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CB CNV VÀ GIỚI TÍNH 1 Thu nhâp̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ 1.1 Tiền lương đươc̣ trả tương xứng với năng lưc̣ làm viêc̣ của Anh (Chi)̣ 37.8% 0.0% 6.7% 4.4% 51.1% 0.0% 1.2 Anh (Chi)̣ có thể sống hoàn toàn dưạ vào thu nhâp̣ từ lương CB CNV 4.4% 4.4% 57.8% 0.0% 33.3% 0.0% 1.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về khoản thu nhâp̣ tăng thêm taị đơn vi ̣ công tác 44.4% 0.0% 15.6% 4.4% 35.6% 0.0% 1.4 Anh (Chi)̣ hài lòng về các khoản phu ̣cấp của đơn vi ̣ 84.4% 0.0% 0.0% 4.4% 11.1% 0.0% 1.5 Anh (Chi)̣ đươc̣ thưởng tương xứng với thành tı́ch đóng góp 33.3% 0.0% 44.4% 0.0% 17.8% 4.4% 1.6 Chı́nh sách khen thưởng rõ ràng, công bằng, công khai 11.1% 0.0% 2.2% 4.4% 82.2% 0.0% 2 Đào taọ thăng tiến Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ 2.1 Có nhiều cơ hôị thăng tiến taị đơn vi ̣ công tác 71.1% 0.0% 4.4% 4.4% 20.0% 0.0% 2.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ đào taọ đầy đủ để thưc̣ hiêṇ tốt công viêc̣ và phát triển nghề nghiêp̣ của mı̀nh 22.2% 4.4% 15.6% 0.0% 57.8% 0.0% 2.3 Các chương trı̀nh đào taọ và phát triển nghề nghiêp̣ taị đơn vi ̣ hiêṇ nay là rất tốt 24.4% 0.0% 20.0% 4.4% 51.1% 0.0% 2.4 Đơn vi ̣ Anh (Chi)̣ đang công tác rất quan tâm đến công tác đào taọ CB CNV 20.0% 0.0% 51.1% 4.4% 24.4% 0.0% 2.5 Công tác đào taọ taị đơn vi ̣ đúng người, đúng chuyên môn 15.6% 0.0% 8.9% 0.0% 71.1% 4.4% 109 2.6 Anh (Chi)̣ biết rõ những điều kiêṇ cần có để phát triển công viêc̣ 60.0% 0.0% 20.0% 4.4% 15.6% 0.0% 2.7 Những thành tı́ch của Anh (Chi)̣ đươc̣ ghi nhâṇ 53.3% 0.0% 15.6% 4.4% 26.7% 0.0% 3 Phúc lơị xã hôị Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ 3.1 Chı́nh sách phúc lơị xa ̃hôị thể hiêṇ sư ̣quan tâm chu đáo của cơ quan đối với CB CNV 28.9% 0.0% 28.9% 0.0% 37.8% 4.4% 3.2 Phúc lơị đươc̣ thể hiêṇ đầy đủ và hấp dâñ 13.3% 0.0% 6.7% 4.4% 75.6% 0.0% 3.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về chı́nh sách phúc lơị của cơ quan đơn vi ̣đang công tác 4.4% 4.4% 31.1% 0.0% 60.0% 0.0% 4 Điều kiêṇ làm viêc̣ / môi trường làm viêc̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ 4.1 Đơn vi ̣ luôn trang bi ̣đầy đủ thiết bi ̣, công cu,̣ duṇg cu ̣làm viêc̣ cho CB CNV 8.9% 4.4% 13.3% 0.0% 73.3% 0.0% 4.2 Môi trường làm viêc̣ tốt, sac̣h se,̃ vê ̣sinh, thoáng mát, 0.0% 0.0% 24.4% 4.4% 71.1% 0.0% 4.3 Điều kiêṇ làm viêc̣ thuâṇ lơị đối với sức khoẻ của CB CNV 48.9% 0.0% 17.8% 4.4% 28.9% 0.0% 4.4 Ban lãnh đaọ luôn quan tâm cải thiêṇ môi trường làm viêc̣ và phương tiêṇ làm viêc̣ cho CB CNV 53.3% 0.0% 26.7% 4.4% 15.6% 0.0% 5 Đăc̣ điểm công viêc̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ 5.1 Công viêc̣ hiêṇ taị phù hơp̣ với tı́nh cách, năng lưc̣ làm và thế maṇh của Anh (Chi)̣ 62.2% 0.0% 8.9% 0.0% 24.4% 4.4% 5.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ tư ̣chủ, tư ̣kiểm soát và chiụ trách nhiêṃ công viêc̣ của mı̀nh 64.4% 4.4% 2.2% 0.0% 28.9% 0.0% 110 5.3 Anh (Chi)̣ đươc̣ giao quyền haṇ phù hơp̣ với trách nhiêṃ công viêc̣ 33.3% 0.0% 31.1% 4.4% 31.1% 0.0% 5.4 Anh (Chi)̣ đươc̣ khuyến khı́ch đưa ra những sáng kiến liên quan đến công viêc̣ 44.4% 0.0% 4.4% 0.0% 46.7% 4.4% 6 Đồng nghiêp̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ 6.1 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ thoải mái, dê ̃chiụ và luôn hoà đồng với nhau 11.1% 0.0% 2.2% 4.4% 82.2% 0.0% 6.2 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ luôn phối hơp̣ tốt với nhau để làm viêc̣ và hoàn thành tốt công viêc̣ đươc̣ giao 31.1% 0.0% 13.3% 0.0% 51.1% 4.4% 6.3 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ thường giúp đỡ lâñ nhau, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiêṃ và hỗ trơ ̣lẫn nhau 24.4% 0.0% 0.0% 4.4% 71.1% 0.0% 6.4 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ đáng tin câỵ 48.9% 0.0% 20.0% 0.0% 26.7% 4.4% 7 Cấp trên Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ 7.1 Anh (Chi)̣ đươc̣ cấp trên trưc̣ tiếp tôn troṇg và tin câỵ trong công viêc̣ 22.2% 0.0% 22.2% 4.4% 51.1% 0.0% 7.2 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn đối xử công bằng với nhân viên cấp dưới 40.0% 0.0% 26.7% 4.4% 28.9% 0.0% 7.3 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn bảo vê ̣quyền lơị hơp̣ pháp cho Anh (Chi)̣ 55.6% 0.0% 15.6% 0.0% 24.4% 4.4% 7.4 Anh (Chi)̣ thường nhâṇ đươc̣ sư ̣giúp đỡ, hướng dâñ, tư vấn của cấp trên trưc̣ tiếp khi cần thiết 31.1% 0.0% 15.6% 4.4% 48.9% 0.0% 111 7.5 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn khéo léo, tế nhi ̣khi phê bı̀nh nhân viên 44.4% 0.0% 15.6% 4.4% 35.6% 0.0% 7.6 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn ghi nhâṇ đóng góp của Anh (Chi)̣ với sư ̣phát triển của đơn vi ̣ 42.2% 0.0% 6.7% 4.4% 46.7% 0.0% 7.7 Cấp trên trưc̣ tiếp se ̃hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công viêc̣ của Anh (Chi)̣ 20.0% 0.0% 11.1% 0.0% 64.4% 4.4% 8 Văn hoá tổ chức Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng NAM NỮ NAM NỮ NAM NỮ 8.1 Anh (Chi)̣ tư ̣hào về nét văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 31.1% 0.0% 24.4% 4.4% 40.0% 0.0% 8.2 Anh (Chi)̣ yêu thı́ch văn hoá của đơn vi ̣ mı̀nh 13.3% 0.0% 22.2% 4.4% 60.0% 0.0% 8.3 Anh (Chi)̣ thấy văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh hiêṇ taị là phù hơp̣ 8.9% 0.0% 8.9% 0.0% 77.8% 4.4% 8.4 Anh (Chi)̣ vui mừng khi nhâṇ thấy đối tác đánh giá cao về văn hoá tổ chức 26.7% 0.0% 42.2% 4.4% 26.7% 0.0% PHỤ LỤC 5: BẢNG KHẢO SÁT SO SÁNH MỨC ĐỘ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CB CNV VÀ CHỨC DANH 1 Thu nhâp̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng QL VP KT QL VP KT QL VP KT 1.1 Tiền lương đươc̣ trả tương xứng với năng lưc̣ làm viêc̣ của Anh (Chi)̣ 0.0% 0.0% 37.8% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 6.7% 33.3% 1.2 Anh (Chi)̣ có thể sống hoàn toàn dưạ vào thu nhâp̣ từ lương CB CNV 0.0% 0.0% 8.9% 11.1% 6.7% 40.0% 0.0% 0.0% 33.3% 1.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về khoản 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% 20.0% 11.1% 6.7% 17.8% 112 thu nhâp̣ tăng thêm taị đơn vi ̣ công tác 1.4 Anh (Chi)̣ hài lòng về các khoản phu ̣cấp của đơn vi ̣ 11.1% 6.7% 66.7% 0.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 11.1% 1.5 Anh (Chi)̣ đươc̣ thưởng tương xứng với thành tı́ch đóng góp 0.0% 0.0% 33.3% 11.1% 6.7% 26.7% 11.1% 6.7% 4.4% 1.6 Chı́nh sách khen thưởng rõ ràng, công bằng, công khai 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 6.7% 11.1% 6.7% 64.4% 2 Đào taọ thăng tiến Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng QL VP KT QL VP KT QL VP KT 2.1 Có nhiều cơ hôị thăng tiến taị đơn vi ̣ công tác 0.0% 0.0% 71.1% 0.0% 0.0% 8.9% 11.1% 6.7% 2.2% 2.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ đào taọ đầy đủ để thưc̣ hiêṇ tốt công viêc̣ và phát triển nghề nghiêp̣ của mı̀nh 0.0% 0.0% 26.7% 0.0% 0.0% 15.6% 11.1% 6.7% 40.0% 2.3 Các chương trı̀nh đào taọ và phát triển nghề nghiêp̣ taị đơn vi ̣ hiêṇ nay là rất tốt 0.0% 0.0% 24.4% 0.0% 0.0% 24.4% 11.1% 6.7% 33.3% 2.4 Đơn vi ̣Anh (Chi)̣ đang công tác rất quan tâm đến công tác đào taọ CB CNV 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 55.6% 11.1% 6.7% 6.7% 2.5 Công tác đào taọ taị đơn vi ̣ đúng người, 0.0% 0.0% 15.6% 0.0% 0.0% 8.9% 11.1% 6.7% 57.8% 113 đúng chuyên môn 2.6 Anh (Chi)̣ biết rõ những điều kiêṇ cần có để phát triển công viêc̣ 11.1% 6.7% 42.2% 0.0% 0.0% 24.4% 0.0% 0.0% 15.6% 2.7 Những thành tı́ch của Anh (Chi)̣ đươc̣ ghi nhâṇ 0.0% 0.0% 53.3% 0.0% 0.0% 20.0% 11.1% 6.7% 8.9% 3 Phúc lơị xã hôị Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng QL VP KT QL VP KT QL VP KT 3.1 Chı́nh sách phúc lơị xã hôị thể hiêṇ sư ̣quan tâm chu đáo của cơ quan đối với CB CNV 0.0% 0.0% 28.9% 0.0% 0.0% 28.9% 11.1% 6.7% 24.4% 3.2 Phúc lơị đươc̣ thể hiêṇ đầy đủ và hấp dẫn 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 6.7% 57.8% 3.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về chı́nh sách phúc lơị của cơ quan đơn vi ̣ đang công tác 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 31.1% 11.1% 6.7% 42.2% 4 Điều kiêṇ làm viêc̣ / môi trường làm viêc̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng QL VP KT QL VP KT QL VP KT 4.1 Đơn vi ̣luôn trang bi ̣ đầy đủ thiết bi ̣, công cu,̣ duṇg cu ̣làm viêc̣ cho CB CNV 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 13.3% 11.1% 6.7% 55.6% 4.2 Môi trường làm viêc̣ tốt, sac̣h 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.9% 11.1% 6.7% 53.3% 114 se,̃ vê ̣sinh, thoáng mát, 4.3 Điều kiêṇ làm viêc̣ thuâṇ lơị đối với sức khoẻ của CB CNV 0.0% 0.0% 48.9% 0.0% 0.0% 22.2% 11.1% 6.7% 11.1% 4.4 Ban lãnh đaọ luôn quan tâm cải thiêṇ môi trường làm viêc̣ và phương tiêṇ làm viêc̣ cho CB CNV 11.1% 6.7% 35.6% 0.0% 0.0% 31.1% 0.0% 0.0% 15.6% 5 Đăc̣ điểm công viêc̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng QL VP KT QL VP KT QL VP KT 5.1 Công viêc̣ hiêṇ taị phù hơp̣ với tı́nh cách, năng lưc̣ làm và thế maṇh của Anh (Chi)̣ 11.1% 6.7% 44.4% 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 28.9% 5.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ tư ̣chủ, tư ̣kiểm soát và chiụ trách nhiêṃ công viêc̣ của mı̀nh 11.1% 6.7% 51.1% 0.0% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% 28.9% 5.3 Anh (Chi)̣ đươc̣ giao quyền haṇ phù hơp̣ với trách nhiêṃ công viêc̣ 11.1% 6.7% 15.6% 0.0% 0.0% 35.6% 0.0% 0.0% 31.1% 5.4 Anh (Chi)̣ đươc̣ khuyến khı́ch đưa ra những sáng kiến liên quan đến công viêc̣ 11.1% 6.7% 26.7% 0.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 51.1% 6 Đồng nghiêp̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng QL VP KT QL VP KT QL VP KT 115 6.1 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ thoải mái, dê ̃chiụ và luôn hoà đồng với nhau 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 6.7% 11.1% 6.7% 64.4% 6.2 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ luôn phối hơp̣ tốt với nhau để làm viêc̣ và hoàn thành tốt công viêc̣ đươc̣ giao 11.1% 6.7% 13.3% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 55.6% 6.3 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ thường giúp đỡ lâñ nhau, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiêṃ và hỗ trơ ̣lẫn nhau 11.1% 6.7% 6.7% 0.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 71.1% 6.4 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ đáng tin câỵ 11.1% 6.7% 31.1% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 31.1% 7 Cấp trên Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng QL VP KT QL VP KT QL VP KT 7.1 Anh (Chi)̣ đươc̣ cấp trên trưc̣ tiếp tôn troṇg và tin câỵ trong công viêc̣ 11.1% 6.7% 4.4% 0.0% 0.0% 26.7% 0.0% 0.0% 51.1% 7.2 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn đối xử công bằng với nhân viên cấp dưới 11.1% 6.7% 22.2% 0.0% 0.0% 31.1% 0.0% 0.0% 28.9% 7.3 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn bảo vê ̣quyền lơị 11.1% 6.7% 37.8% 0.0% 0.0% 15.6% 0.0% 0.0% 28.9% 116 hơp̣ pháp cho Anh (Chi)̣ 7.4 Anh (Chi)̣ thường nhâṇ đươc̣ sư ̣giúp đỡ, hướng dâñ, tư vấn của cấp trên trưc̣ tiếp khi cần thiết 11.1% 6.7% 13.3% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 48.9% 7.5 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn khéo léo, tế nhi ̣ khi phê bı̀nh nhân viên 11.1% 6.7% 26.7% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 35.6% 7.6 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn ghi nhâṇ đóng góp của Anh (Chi)̣ với sư ̣phát triển của đơn vi ̣ 11.1% 6.7% 24.4% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 46.7% 7.7 Cấp trên trưc̣ tiếp se ̃hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công viêc̣ của Anh (Chi)̣ 11.1% 6.7% 2.2% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% 68.9% 8 Văn hoá tổ chức Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng QL VP KT QL VP KT QL VP KT 8.1 Anh (Chi)̣ tư ̣hào về nét văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 11.1% 6.7% 13.3% 0.0% 0.0% 28.9% 0.0% 0.0% 40.0% 8.2 Anh (Chi)̣ yêu thı́ch văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 26.7% 11.1% 6.7% 42.2% 8.3 Anh (Chi)̣ thấy văn hoá của đơn vi ̣ mı̀nh hiêṇ taị là phù hơp̣ 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 8.9% 11.1% 6.7% 64.4% 117 8.4 Anh (Chi)̣ vui mừng khi nhâṇ thấy đối tác đánh giá cao về văn hoá tổ chức 11.1% 6.7% 8.9% 0.0% 0.0% 46.7% 0.0% 0.0% 26.7% PHỤ LỤC 6: BẢNG KHẢO SÁT SO SÁNH MỨC ĐỘ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CB CNV VÀ NHÓM TUỔI Thu nhâp̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 1.1 Tiền lương đươc̣ trả tương xứng với năng lưc̣ làm viêc̣ của Anh (Chi)̣ 37.8% 6.7% 4.4% 11.1% 0.0% 0.0% 31.1% 6.7% 2.2% 1.2 Anh (Chi)̣ có thể sống hoàn toàn dưạ vào thu nhâp̣ từ lương CB CNV 8.9% 0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 13.3% 26.7% 0.0% 6.7% 1.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về khoản thu nhâp̣ tăng thêm taị đơn vi ̣ công tác 37.8% 0.0% 4.4% 20.0% 0.0% 2.2% 22.2% 13.3% 0.0% 1.4 Anh (Chi)̣ hài lòng về các khoản phu ̣cấp của đơn vi ̣ 64.4% 0.0% 0.0% 4.4% 0.0% 0.0% 11.1% 13.3% 6.7% 1.5 Anh (Chi)̣ đươc̣ thưởng tương xứng với thành tı́ch đóng góp 33.3% 0.0% 0.0% 35.6% 13.3% 0.0% 11.1% 0.0% 6.7% 1.6 Chı́nh sách khen thưởng rõ ràng, công bằng, công khai 11.1% 6.7% 4.4% 6.7% 0.0% 0.0% 62.2% 6.7% 2.2% 2 Đào taọ thăng tiến Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 118 2.1 Có nhiều cơ hôị thăng tiến taị đơn vi ̣ công tác 57.8% 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 13.3% 13.3% 0.0% 6.7% 2.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ đào taọ đầy đủ để thưc̣ hiêṇ tốt công viêc̣ và phát triển nghề nghiêp̣ của mı̀nh 20.0% 0.0% 4.4% 15.6% 0.0% 2.2% 44.4% 13.3% 0.0% 2.3 Các chương trı̀nh đào taọ và phát triển nghề nghiêp̣ taị đơn vi ̣ hiêṇ nay là rất tốt 4.4% 0.0% 0.0% 24.4% 0.0% 0.0% 51.1% 13.3% 6.7% 2.4 Đơn vi ̣Anh (Chi)̣ đang công tác rất quan tâm đến công tác đào taọ CB CNV 20.0% 6.7% 4.4% 55.6% 0.0% 0.0% 4.4% 6.7% 2.2% 2.5 Công tác đào taọ taị đơn vi ̣ đúng người, đúng chuyên môn 15.6% 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 13.3% 55.6% 0.0% 6.7% 2.6 Anh (Chi)̣ biết rõ những điều kiêṇ cần có để phát triển công viêc̣ 53.3% 0.0% 4.4% 24.4% 0.0% 2.2% 2.2% 13.3% 0.0% 2.7 Những thành tı́ch của Anh (Chi)̣ đươc̣ ghi nhâṇ 33.3% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 26.7% 13.3% 6.7% 3 Phúc lơị xã hôị Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 3.1 Chı́nh sách phúc lơị xã hôị thể hiêṇ sư ̣ 28.9% 0.0% 0.0% 15.6% 0.0% 13.3% 35.6% 0.0% 6.7% 119 quan tâm chu đáo của cơ quan đối với CB CNV 3.2 Phúc lơị đươc̣ thể hiêṇ đầy đủ và hấp dẫn 6.7% 0.0% 4.4% 11.1% 0.0% 2.2% 62.2% 13.3% 0.0% 3.3 Anh (Chi)̣ hài lòng về chı́nh sách phúc lơị của cơ quan đơn vi ̣ đang công tác 8.9% 0.0% 0.0% 31.1% 0.0% 0.0% 40.0% 13.3% 6.7% 4 Điều kiêṇ làm viêc̣ / môi trường làm viêc̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 4.1 Đơn vi ̣luôn trang bi ̣ đầy đủ thiết bi ̣, công cu,̣ duṇg cu ̣làm viêc̣ cho CB CNV 13.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 66.7% 0.0% 6.7% 4.2 Môi trường làm viêc̣ tốt, sac̣h se,̃ vê ̣sinh, thoáng mát, 0.0% 0.0% 4.4% 22.2% 0.0% 2.2% 57.8% 13.3% 0.0% 4.3 Điều kiêṇ làm viêc̣ thuâṇ lơị đối với sức khoẻ của CB CNV 28.9% 0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 28.9% 13.3% 6.7% 4.4 Ban lãnh đaọ luôn quan tâm cải thiêṇ môi trường làm viêc̣ và phương tiêṇ làm viêc̣ cho CB CNV 53.3% 0.0% 0.0% 22.2% 13.3% 0.0% 4.4% 0.0% 6.7% 5 Đăc̣ điểm công viêc̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 120 5.1 Công viêc̣ hiêṇ taị phù hơp̣ với tı́nh cách, năng lưc̣ làm và thế maṇh của Anh (Chi)̣ 42.2% 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 28.9% 13.3% 6.7% 5.2 Anh (Chi)̣ đươc̣ tư ̣chủ, tư ̣kiểm soát và chiụ trách nhiêṃ công viêc̣ của mı̀nh 68.9% 6.7% 4.4% 2.2% 0.0% 0.0% 8.9% 6.7% 2.2% 5.3 Anh (Chi)̣ đươc̣ giao quyền haṇ phù hơp̣ với trách nhiêṃ công viêc̣ 33.3% 0.0% 0.0% 35.6% 0.0% 13.3% 11.1% 0.0% 6.7% 5.4 Anh (Chi)̣ đươc̣ khuyến khı́ch đưa ra những sáng kiến liên quan đến công viêc̣ 37.8% 0.0% 4.4% 4.4% 0.0% 2.2% 37.8% 13.3% 0.0% 6 Đồng nghiêp̣ Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 6.1 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ thoải mái, dê ̃chiụ và luôn hoà đồng với nhau 4.4% 0.0% 4.4% 6.7% 0.0% 2.2% 68.9% 13.3% 0.0% 6.2 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ luôn phối hơp̣ tốt với nhau để làm viêc̣ và hoàn thành tốt công viêc̣ đươc̣ giao 31.1% 0.0% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% 35.6% 13.3% 6.7% 6.3 Anh (Chi)̣ và các đồng nghiêp̣ thường 17.8% 0.0% 4.4% 4.4% 0.0% 2.2% 57.8% 13.3% 0.0% 121 giúp đỡ lâñ nhau, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiêṃ và hỗ trơ ̣lẫn nhau 6.4 Đồng nghiêp̣ của Anh (Chi)̣ đáng tin câỵ 48.9% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 11.1% 13.3% 6.7% 7 Cấp trên Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 7.1 Anh (Chi)̣ đươc̣ cấp trên trưc̣ tiếp tôn troṇg và tin câỵ trong công viêc̣ 15.6% 0.0% 4.4% 26.7% 0.0% 2.2% 37.8% 13.3% 0.0% 7.2 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn đối xử công bằng với nhân viên cấp dưới 20.0% 0.0% 0.0% 31.1% 0.0% 0.0% 28.9% 13.3% 6.7% 7.3 Cấp trên trưc̣ tiếp của Anh (Chi)̣ luôn bảo vê ̣quyền lơị hơp̣ pháp cho Anh (Chi)̣ 55.6% 0.0% 0.0% 15.6% 0.0% 0.0% 8.9% 13.3% 6.7% 7.4 Anh (Chi)̣ thường nhâṇ đươc̣ sư ̣giúp đỡ, hướng dâñ, tư vấn của cấp trên trưc̣ tiếp khi cần thiết 24.4% 0.0% 4.4% 20.0% 0.0% 2.2% 35.6% 13.3% 0.0% 7.5 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn khéo léo, tế nhi ̣ khi phê bı̀nh nhân viên 44.4% 6.7% 4.4% 20.0% 0.0% 0.0% 15.6% 6.7% 2.2% 7.6 Cấp trên trưc̣ tiếp luôn ghi 42.2% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 13.3% 26.7% 0.0% 6.7% 122 nhâṇ đóng góp của Anh (Chi)̣ với sư ̣phát triển của đơn vi ̣ 7.7 Cấp trên trưc̣ tiếp se ̃hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công viêc̣ của Anh (Chi)̣ 20.0% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 13.3% 48.9% 0.0% 6.7% 8 Văn hoá tổ chức Không hài lòng Taṃ hài lòng Hài lòng 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 22->27 27->30 trên 30 8.1 Anh (Chi)̣ tư ̣hào về nét văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 11.1% 0.0% 0.0% 28.9% 0.0% 0.0% 40.0% 13.3% 6.7% 8.2 Anh (Chi)̣ yêu thı́ch văn hoá của đơn vi ̣mı̀nh 13.3% 6.7% 4.4% 26.7% 0.0% 0.0% 40.0% 6.7% 2.2% 8.3 Anh (Chi)̣ thấy văn hoá của đơn vi ̣ mı̀nh hiêṇ taị là phù hơp̣ 8.9% 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 13.3% 62.2% 0.0% 6.7% 8.4 Anh (Chi)̣ vui mừng khi nhâṇ thấy đối tác đánh giá cao về văn hoá tổ chức 20.0% 0.0% 4.4% 46.7% 0.0% 2.2% 13.3% 13.3% 0.0%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnang_cao_dong_luc_lam_viec_cua_nguoi_lao_dong_tai_cong_ty_co_phan_giai_phap_cong_nghe_thong_tin_tan.pdf
Luận văn liên quan