Luận văn Nghiên cứu, khảo sát Di Sản Văn Hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận và các đoàn thể, phải làm cho nhân dân hiểu đ-ợc tác dụng, ý nghĩa thiết thực của việc bảo tồn và phát huy DSVH truyền thống, phải xác định đúng đắn, hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đầu t- phát triển văn hoá. Cụ thể là khi xây dựng chiến l-ợc phát triển kinh tế xã hội, nhất thiết phải xác định quy hoạch chiến l-ợc về bảo tồn và phát huy DSVH, coi trọng việc đầu t- xây dựng các thiết chế văn hoá đồng bộ hài hoà với đầu t- phát triển hạ tầng cơ sở.

pdf183 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/11/2013 | Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nghiên cứu, khảo sát Di Sản Văn Hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Nghiên cứu, khảo sát Di Sản Văn Hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ.pdf
Luận văn liên quan