Luận văn Phương pháp quy nạp trong các bài toán tổ hợp

Luận văn gồm những nội dung chính sau đây: 1. Trình bày phương pháp quy nạp toán học. Đặc biệt giới thiệu phương pháp quy nạp như một phương pháp để phát hiện ra các mệnh đề toán học, chứ không đơn thuần là một phương pháp chứng minh mệnh đề cho trước. 2. Giới thiệu một nguyên lý cơ bản của tổ hợp, nhưng với phương pháp dẫn dắt từ những bài toán đơn giản, nhằm giúp người đọc nắm được bản chất vấn đề

pdf57 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phương pháp quy nạp trong các bài toán tổ hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc00457_1147_3467.pdf
Luận văn liên quan