Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy của giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh-Huyện Cưmgar

Trong những năm gần đây, thực hiện những biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy của giáo viên nhà trường, tôi thấy các biện pháp đưa ra rất sát và phù hợp với tình hình và điều kiện đội ngũ của trường THCS Xuân Du đồng thời cũng phù hợp với các trường THCS trong địa bàn huyện Như Thanh. Qua việc thực hiện các biện pháp nêu trên đã khắc phục được những hạn chế yếu kém về thực trạng chất lượng giờ dạy của giáo viên nhà trường. Đội ngũ giáo viên đã tốt hơn về tư tưởng chính trị, mạnh hơn về chuyên môn, kỹ năng sư phạm được nâng lên, tinh thần trách nhiệm với công việc được tăng cường, chất lượng và hiệu quả giờ dạy được cải thiện đáng kể nhờ đó mà chất lượng giáo dục của nhà trường có sự chuyển biến rõ nét qua các năm học.

doc18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy của giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh-Huyện Cưmgar, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. ĐẶT VẤN ĐỀ Dạy học là hoạt động quan trọng cĩ tính chất quyết định sự phát triển của nhà trường nĩi chung, của trường THCS nĩi riêng. Hiện nay các trường THCS đã và đang trú trọng tới vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng tồn diện của học sinh, đổi mới cơng tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, tăng cường nề nếp kỷ cương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, gĩp phần vào cơng cuộc đổi mới đất nước, đổi mới về yêu cầu con người trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, để đáp ứng được mục đích chung của giáo dục, để dạy học cĩ chất lượng tốt khơng thể khơng đổi mới cơng tác quản lý chỉ đạo hoạt động chuyên mơn trong các nhà trường. Quản lý chỉ đạo dạy học ở trường THCS chính là việc quản lý việc dạy của thầy, việc học của trị. Nếu người quản lý xác định được vai trị trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình đối với sự nghiệp giáo dục, từ đĩ, luơn tìm tịi sáng tạo, lựa chọn các phương pháp phù hợp để quá trình dạy học thì sẽ đạt kết quả cao. là người được phân cơng trực tiếp làm cơng tác quản lý chuyên mơn tại Trường THCS Lương Thế Vinh-Huyện Cưmgar- ĐăcLăk. , đời sống nhân dân khĩ khăn, kinh tế cịn nghèo, đại bộ phận người dân làm nghề nơng nghiệp với kĩ thuật và cơng nghệ cịn lạc hậu, tiềm năng thiên nhiên khơng cĩ, vì vậy bản thân tơi xác định: Mặc dù, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nền giáo dục cả nước nĩi chung và giáo dục huyện nĩi riêng đã và đang từng bước thay đổi căn bản về chất nhưng so với yêu cầu chung của đất nước thì chất lượng dạy học ở cấp THCS, đặc biệt là ở vùng miền núi đang là mối băn khoăn, lo lắng nhiều cho các nhà quản lý giáo dục. Chất lượng thấp là do nhiều nguyên nhân trong đĩ cĩ nguyên nhân từ phía người thầy nĩ liên quan trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả các giờ dạy trên lớp của giáo viên, mà người chịu trách nhiệm chính về chất lượng này trước xã hội lại là các Nhà quản lý trường học. Vậy làm thế nào để nâng cao chất lượng các giờ dạy của giáo viên là vấn đề đặt ra cho các đồng chí cán bộ quản lý cấp cơ sở nĩi chung và bản thân tơi nĩi riêng. Xuất phát từ những lý do trên và những vấn đề bức xúc của ngành đã và đang được xã hội quan tâm. Để gĩp phần nhỏ bé của mình trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả các giờ dạy của giáo viên ở trường THCS nĩi chung và trường THCS Xuân Du nĩi riêng, tơi chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy của giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh-Huyện Cưmgar”. B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Đảng ta đã đặc biƯt coi trọng vị trí con người, coi con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Thực hiƯn nhiệm vụ của giáo dục khơng ai khác ngồi vai trị của người thầy vì đĩ là lực lượng chủ chốt của ngành, đồng thời quyết định sự thành bại cđa sự nghiệp GD&§T. Bàn về vị trí vai trị của người thầy giáo trong sự nghiệp giáo dục, nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng cĩ nĩi : “Vấn đề lớn nhất trong giáo dục hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội ngũ giáo viên dần dần trở thành một đội quân đủ năng lực, đủ tư cách làm trịn sứ mạng của mình. Chất lượng giáo dục trước mắt và trong tương lai tuỳ thuộc vào đội ngũ này. Cho nên lo cho sự phát triển về giáo dục thì khâu quan trọng bậc nhất là lo cho chất lượng đội ngũ giáo viên”. Cĩ thể nĩi, năng lực và phẩm chất tốt đẹp của các thầy, cơ giáo cĩ vai trị quan trọng trong việc hình thành và giáo dục nhân cách cho HS. Trong tình hình đất nước đang đổi mới như hiện nay, người thầy lại càng cĩ vị trí quan trọng trong việc đào tạo ra những con người cĩ ích cho xã hội. Khơng cĩ thầy giỏi thì khĩ cĩ trị giỏi. Chính vì thế, để nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên thì điều cần thiết là phải xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, cĩ phẩm chất chính trị và đạo đức ngề nghiệp, vững vàng về chuyên mơn, tinh thơng về nghiệp vụ và chuẩn hĩa về trình độ đào tạo. Đồng thời phải tạo ra được mơi trường giáo dục thuận lợi để cho họ cĩ thể phát huy cao nhất năng lực của mình và để mỗi thầy, cơ giáo khơng ngừng tự bồi dưỡng chuyên mơn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, nâng cao tầm hiểu biết của mình đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay. II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ. 1) Thực trạng chung của cơng tác quản lý, chỉ đạo trong các trường THCS: Từ thực tế việc chỉ đạo trong trường THCS Lương Thế Vinh, qua những lần đi cơng tác, các đợt được Phịng giáo dục điều động đi kiểm tra ở 1 số nhà trường. Tơi thấy: Nhìn chung các đồng chí quản lý ở các đơn vị trường đều đã cĩ kinh nghiệm trong cơng tác quản lý và điều hành cơng việc của trường. Song vẫn cịn tình trạng: - Một số CBQL chưa cĩ bề dày kinh nghiệm trong cơng tác quản lý, chưa thực sự nhiệt tình trong cơng việc. Chưa đề ra hoặc đã đề ra kế hoạch, qui chế chuyên mơn cho các tổ, nhĩm, cá nhân thực hiện nhưng lại khơng kiểm tra thực tế cơng việc của cấp dưới xem mức độ hiệu quả đạt được đến đâu. - Bên cạnh đĩ, cơng tác quản lý của một số đơn vị bị buơng lỏng, cĩ triển khai các chỉ thị, văn bản của cấp trên nhưng chưa cĩ biện pháp chỉ đạo, giám sát chặt chẽ. Việc điều hành chưa sát thực tiễn, chưa cĩ sự phối kết hợp chặt chẽ trong BGH, BCH cơng đồn, chưa bàn bạc dân chủ thống nhất trong cơng việc. Nội dung sinh hoạt tổ, nhĩm chuyên mơn cịn nghèo nàn mới chỉ dừng lại ở cơng tác hành chính sự vụ mà chưa cĩ nội dung sinh hoạt về chuyên mơn cụ thể, chưa thực sự quan tâm đến chất lượng bài soạn của giáo viên, gĩp ý giờ dạy cho đồng nghiệp cịn chung chung, cả nể. Phong trào đổi mới phương pháp dạy học viết sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy chưa được chú trọng Việc sắp xếp bố trí cơng việc cho CBGV chưa phù hợp trình độ chuyên mơn và năng lực của từng người, cơng tác thi đua khen thưởng chưa kịp thời, chưa kích thích được giáo viên thực sự đầu tư cho cơng tác chuyên mơn,... dẫn đến chất lượng giảng dạy của giáo viên cịn thấp hoặc khơng cĩ sự chuyển biến rõ nét. 2)Thực trạng ở trường THCS Xuân Du: a) Khái quát đặc điểm tình hình chung của trường THCS Lương Thế Vinh: *) Thuận lợi: Trường THCS Lương Thế Vinh từ khi thành lập luơn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Phịng GD&ĐT. Nhà trường cĩ một chi bộ độc lập gồm 20 Đảng viên (chiếm 58,8% trên tổng số CBGV). Ban chi ủy luơn đồn kết, thống nhất cao trong cơng tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ các năm học. Đội ngũ CBGV trẻ, khỏe đủ về số lượng, tương đối đảm bảo về chất lượng. Hầu hết các thầy, cơ giáo nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Tập thể sư phạm của trường luơn đồn kết, chấp hành tốt qui chế của ngành, nội qui, nề nếp, kỷ luật của trường. Cĩ ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo, tự giác trong cơng việc, giúp đỡ nhau hồn thành tốt cơng việc được giao. Trong những năm qua chất lượng giáo dục tồn diện của nhà trường được nâng lên. Số GV dạy giỏi và HS giỏi các cấp cũng tăng lên rõ rệt. Năm học 2012- 2013: -Về đội ngũ: Tổng số Quản lý Giáo viên Nhân viên Đạt chuẩn Trên chuẩn Dưới chuẩn 20 03 15 03 08 12 0 -Về học sinh: Tổng số lớp: 8 với 157 học sinh - Cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo cho cơng tác dạy và học 1 ca. -Thành tích đã đạt được: *) Khĩ khăn: - Kinh tế thế giới và trong nước cĩ nhiệu biến động, giá cả leo thang gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến đời sống của CGBV từ đĩ việc chuyên tâm đầu tư cho cơng tác chuyên mơn cũng bị ảnh hưởng. - Một bộ phận giáo viên chưa thực sự trăn trở và đầu tư vào cơng tác chuyên mơn đặc biệt là chất lượng các giờ dạy. - Các em HS dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao, nhiều em HS hồn cảnh kinh tế gia đình quá khĩ khăn, mặt bằng kiến thức của HS khơng đồng đều do đĩ cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của nhà trường. - Cơ sở vật chất cịn thiếu: Một số phịng chức năng và phịng học bộ mơn chưa đầy đủ , CNTT phục vụ cho cơng tác dạy học chưa đủ đáp ứng do đĩ việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên cịn gặp nhiều khĩ khăn. b) Một số tồn tại trong cơng tác chỉ đạo và việc nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên. Trường THCSLương Thế Vinh đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trong  những năm qua, tuy nhiên dưới gĩc độ của người quản lý chúng tơi thấy vẫn cịn một số tồn tại như các biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy chưa được đầu tư  đúng mức, chức năng chỉ đạo, giám sát kết hợp với chức năng  tổ  chức  nhà   trường chưa tạo  nên sự đột phá trong việc triển khai các biện pháp nâng cao  chất lượng giờ dạy. Sự phối hợp các  tổ chức trong nhà trường và các lực lượng  xã hội đã cĩ nhưng chưa đủ mạnh để thúc đẩy chất lượng của nhà trường tiến  lên một tầm cao mới. Nhìn chung số lượng giáo viên cĩ giờ dạy giỏi các cấp cịn hạn chế, chất lượng học lực của học sinh cịn thấp so với mặt bằng chung. Từ thực trạng trên, để làm tốt cơng tác quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giờ dạy của đội ngũ giáo viên, tơi đã đề ra và tổ chức thực hiện một số biện pháp sẽ nêu cụ thể dưới đây. III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. Việc xây dựng kế hoạch chuyên mơn và tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch chính là hồn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đặt ra trong năm học của cơng tác điều hành, tổ chức, quản lý hoạt động chuyên mơn mà nhiệm vụ cụ thể là nâng cao chất lượng dạy học. Muốn cho hoạt động chuyên mơn trong một nhà trường đem lại hiệu quả cao thì phải tạo ra được sự đồng bộ thống nhất từ định hướng chỉ đạo, việc xây dựng kế hoạch đến khâu tổ chức thực hiện và đánh giá rút kinh nghiệm. Để làm được điều đĩ tơi đã tham mưu và cùng với tập thể BGH thống nhất chỉ đạo quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên mơn trong nhà trường như sau: - Trước hết, vào đầu mỗi năm học, căn cứ vào Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên, các nhiệm vụ trọng tâm của năm học, chủ đề năm học, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành, đặc điểm và điều kiện thực tế của nhà trường trong năm học, BGH tiến hành xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên mơn chi tiết cụ thể cho từng tháng, học kỳ và cho cả năm học. Tổ chức lấy ý kiến đĩng gĩp của người đứng đầu các tổ chức đồn thể và các tổ trưởng, tổ phĩ chuyên mơn để hồn chỉnh kế hoạch và duyệt với Phịng GD&ĐT. - Trên cơ sở kế hoạch chuyên mơn của nhà trường, các tổ chuyên mơn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ trình hiệu trưởng duyệt trước khi tổ chức thực hiện. - Sau khi đã hồn thiện kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên mơn, tơi chỉ đạo các tổ tổ chức họp triển khai kế hoạch đến từng giáo viên của tổ mình, cùng với đĩ hướng dẫn CBGV đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch cá nhân. Với việc xây dựng, phổ biến kế hoạch như trên, khơng chỉ người quản lý nắm vững kế hoạch mà bản thân mỗi giáo viên đều cĩ trách nhiệm thực hiện kế hoạch của bản thân và kế hoạch chung của tổ, của chuyên mơn nhà trường. Đây chính là cơ sở quan trọng để tơi cĩ điều kiện thực hiện các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả dạy học mà cụ thể là chất lượng giờ dạy của giáo viên. Biện pháp 1: Chú trọng cơng tác bồi dưỡng giáo viên. Cơng tác bồi dưỡng giáo viên cĩ ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao năng lực của giáo viên về chính trị cũng như năng lực sư phạm từ đĩ gĩp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Xuất phát từ tình hình thực tế của đội ngũ tơi đã tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo giai đoạn và theo từng năm học, đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên mơn phải xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng chuyên mơn cho giáo viên. Việc bồi dưỡng giáo viên phải đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và của ngành và cần tập trung vào các nội dung sau: - Bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương. - Tổ chức các phong trào SKKN, dự giờ, thăm lớp,... - Tổ chức các phong trào thi đua. - Tổ chức các buổi chuyên đề tại trường, sinh hoạt tổ, nhĩm chuyên mơn. - Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học nâng cao về lý luận chính trị, trình độ chuyên mơn nghiệp vụ(Như lớp trung cấp lý luận chính trị, các lớp đại học chính quy, tại chức, liên thơng,...về chuyên mơn). - Tổ chức tốt cho giáo viên tham gia các lớp học chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT trong giảng dạy do cấp trên tổ chức. - Tạo động lực khích lệ giáo viên tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực sư phạm. Biện pháp 2: Bố trí , sắp xếp, phân cơng nhiệm vụ hợp lí cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Bố trí, phân cơng nhiệm vụ cho giáo viên trong nhà trường một cách hợp lý, đúng với nhiệm vụ và khả năng, sở trường của từng đồng chí là nhiệm vụ hàng đầu và vơ cùng quan trọng. Bố trí, phân cơng tốt thì sẽ phát huy được khả năng và tạo được niềm hứng khởi trong cơng tác của CBGV, từ đĩ sẽ đạt được năng suất và chất lượng cao trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Được hiệu trưởng giao nhiệm vụ thực hiện việc phân cơng bố trí nhiệm vụ cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường, để làm tốt cơng việc này tơi thực hiện một số giải pháp sau: + Tăng cường dự giờ thăm lớp và căn cứ vào hiệu quả cơng việc để nắm bắt được năng lực chuyên mơn của từng giáo viên. + Trước khi phân cơng, sắp xếp đội ngũ, tơi luơn tranh thủ ý kiến lãnh đạo của chi uỷ, chi bộ nhà trường và tổ chức họp liên tịch để tham khảo ý kiến của các đồng chí đứng đầu các tổ chức đồn thể và các tổ trưởng chuyên mơn. Đồng thời, cũng thăm dị ý kiến của những đồng chí định phân cơng nhiệm vụ, nắm bắt thái độ, tâm tư nguyện vọng, điều kiện cá nhân của từng đồng chí để đi đến quyết định phù hợp nhất. + Đưa ra những quan điểm, những định hướng trong việc phân cơng nhiệm vụ đảm bảo khách quan, hợp lý, vì lợi ích chung của nhà trường như: - Phải vì lợi ích, vì chất lượng của học sinh. - Dựa vào khả năng thực tế của từng CBGV . - Xem xét hồn cảnh, điều kiện của mỗi đồng chí trong đội ngũ. Từ đĩ phân cơng nhiệm vụ cũng như bố trí thời khĩa biểu phù hợp nhất tạo điều kiện cho giáo viên hồn thành tốt nhiệm vụ. Biện pháp 3: Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ, nhĩm chuyên mơn. Chất lượng hoạt động của tổ chuyên mơn là điểm mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục nĩi chung và chất lượng giờ dạy của giáo viên nĩi riêng việc sinh hoạt tổ chuyên mơn phải đảm bảo thời lượng theo quy định tại Điều lệ trường học. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chuyên mơn trong nhà trường tơi chỉ đạo các tổ cần tập trung vào những vấn đề sau: a. Triển khai các chuyên đề: - Đây là nội dung sinh hoạt thường xuyên và rất cần thiết, các chuyên đề cần tập trung vào những đề tài như đổi mới phương pháp giảng dạy, rèn luyện các kỹ năng bộ mơn, dạy các bài khĩ, ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng thiết bị dạy học, làm mới đồ dùng dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, ... - Việc triển khai các chuyên đề cần được thực hiện cĩ kế hoạch, được tổ chức, được kiểm tra, đánh giá thì mới cĩ chất lượng và hiệu quả tốt. Trong một năm học cần cơ cấu hợp lý các mảng đề tài, mỗi giáo viên đảm trách một chuyên đề, phân bổ thời gian phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường. Sau khi xác định được các chuyên đề, việc triển khai nên gồm các bước: + Phân cơng cá nhân chuẩn bị chuyên đề; + Tổ trưởng duyệt bản thảo; + Báo cáo chuyên đề ở tổ, nhĩm, các tổ viên gĩp ý, phản biện; + Cá nhân phụ trách hồn thiện chuyên đề; + Nhân bản cho tồn thể tổ viên áp dụng và lưu hồ sơ để áp dụng nhiều năm. - Khi trao đổi, thảo luận ở tổ cần làm rõ những vấn đề tế nhị. Chẳng hạn, chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ về các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực. Tránh hiểu sai lầm, thuyết trình là khơng tích cực, chỉ cĩ tổ chức dạy học theo nhĩm mới là tích cực. Vấn đề là làm sao để học sinh suy nghĩ nhiều hơn, hành động nhiều hơn, hợp tác nhiều hơn, bày tỏ ý kiến nhiều hơn. Cũng vậy, chuyên đề về ứng dụng CNTT trong dạy học cần quan tâm đến liều lượng và hiệu quả: Sử dụng CNTT đến mức độ nào trong bài giảng cụ thể này. Kết hợp giữa viết bảng và trình chiếu trên màn hình như thế nào để đạt hiệu quả. Điều quan trọng là, trong mỗi tiết dạy, giáo viên biết lựa chọn phương pháp thích hợp, biết kết hợp các phương pháp hiện đại với các phương pháp truyền thống tùy thuộc vào từng bài giảng, khơng nên lạm dụng phương pháp nào. Giáo viên phải coi trọng các thủ pháp dẫn dắt học sinh tiếp nhận kiến thức một cách tự nhiên, lơgíc. b. Rèn luyện kỹ năng sư phạm của giáo viên: - Nâng cao chất lượng giờ dạy là khát vọng của các giáo viên, tổ chuyên mơn và nhà trường. Điều này được thực hiện qua nhiều biện pháp khác nhau. Kỹ năng sư phạm của giáo viên cĩ ảnh hưởng lớn đến chất lượng giờ dạy. Ở các buổi sinh hoạt tổ cần trao đổi, gĩp ý, giúp nhau sửa chữa những tồn tại, những nhược điểm như phong cách lên lớp, ngơn ngữ diễn đạt, trình bày bảng của giáo viên, .... Hoạt động này nhằm hồn thiện kỹ năng sư phạm của nhiều giáo viên, trong khi gĩp ý sau tiết dự giờ, thao giảng thường hướng tới từng cá nhân cụ thể. + Phong cách lên lớp mà chúng ta mong muốn là chững chạc, tự tin, làm chủ bài giảng. Chú ý đến giọng nĩi, cử chỉ đi đứng, động tác tay, ánh mắt, nụ cười, ... Mọi cái nên vừa phải, trong lớp tránh đi lại quá nhiều, vung tay quá mạnh. Nĩi chung, giáo viên cần chú ý đến cả yếu tố phi ngơn ngữ. Tổ chuyên mơn cần chọn giáo viên cĩ tác phong lên lớp tốt làm mẫu để các tổ viên học hỏi và xây dựng cho mình một phong cách phù hợp. + Ngơn ngữ (nĩi và viết) là kênh quan trọng để học sinh lĩnh hội kiến thức. Những giáo viên dạy tốt, cuốn hút học sinh khơng chỉ họ cĩ ưu thế về kiến thức và thủ thuật sư phạm mà họ cịn sử dụng lời nĩi chính xác, với âm lượng vừa phải, rõ ràng, truyền cảm, cĩ ngữ điệu. Do vậy, trong sinh hoạt tổ chuyên mơn, cần làm cho giáo viên cĩ ý thức rèn luyện kỹ năng sử dụng ngơn ngữ, khi gĩp ý các giờ dạy cần chú trọng đến yếu tố này. Làm sao để trên lớp, giáo viên cĩ giọng nĩi chuẩn, chỉ dùng từ phổ thơng, ít trùng lặp, ít sai sĩt. + Phương pháp dạy học; cách thức tổ chức học sinh học tập cĩ hiệu quả thực hiện tốt mục tiêu bài học là khâu quan trọng nhất trong thực hiện tiết dạy. Để làm tốt cơng việc này địi hỏi giáo viên phải cĩ phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp. Một trong những phương pháp tổ chức hướng dẫn học sinh học tập, lĩnh hội kiến thức là kỹ thuật đặt câu hỏi. Thực tế dự giờ của giáo viên tơi nhận thấy, nếu giờ dạy nào giáo viên chuẩn bị tốt hệ thống câu hỏi dẫn dắt học sinh chủ động lĩnh hội kiến thức thì phần lớn tiết dạy đĩ thành cơng. Câu hỏi đặt ra phải chính xác, khoa học, vừa sức với học sinh, tránh đặt câu hỏi quá nhiều, quá vụn vặt nhưng cũng cần tránh đặt câu hỏi quá rộng, quá khĩ đối với học sinh. + Ứng dụng CNTT, trình chiếu trong dạy học là cần thiết nhưng khơng thể thay thế phấn và bảng. Trình bày bảng cùng với trình chiếu nhờ CNTT là kênh thơng tin chữ viết-hình ảnh quan trọng tới học sinh. Trình bày bảng cẩn thận, đẹp, đúng chính tả, ngữ pháp, rõ ràng cĩ ảnh hưởng chẳng những đến chữ viết, đến bài làm của học sinh, mà cịn ảnh hưởng tốt hay xấu đến bệnh về mắt của học sinh. Trong sinh hoạt chuyên mơn, các tổ, nhĩm cần lưu ý để giáo viên rèn luyện kỹ năng trình bày bảng khoa học, chuẩn xác, chữ viết đẹp sẽ gĩp phần hình thành nhân cách cho học sinh. -Ngồi ra, kỹ năng phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học: cá nhân, nhĩm, lớp; chính khĩa và ngoại khĩa, tham quan thực tế ...; Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học; Tự làm đồ dùng dạy học; Thống nhất mức độ ứng dụng CNTT trong từng tiết dạy theo yêu cầu từng bài giảng cũng là các nội dung sinh hoạt tổ, nhĩm nhằm rèn luyện kỹ năng sư phạm của giáo viên. c. Tổ chức các tiết dự giờ, thao giảng: - Dự giờ là hoạt động quan trọng đối với việc phát triển chuyên mơn của mỗi giáo viên. Dự giờ sẽ giúp cho giáo viên được dự giờ chủ động, tích cực hơn trong bài giảng của mình. Dù thế nào đi nữa thì mỗi khi cĩ người đến dự giờ, các giáo viên đều chuẩn bị bài kĩ hơn, đơi khi cịn cĩ sự trao đổi về bài dạy trước khi lên lớp, đây là một việc làm hết sức cĩ ý nghĩa đối với mỗi giáo viên. Khi cĩ người đến dự giờ, lớp học cũng diễn ra sơi nổi hơn, ý thức học tập của học sinh tốt hơn, đây là điều kiện tốt nhất để giáo viên phát huy tính sáng tạo của học sinh. Việc dự giờ cịn giúp cho giáo viên đi dự giờ học tập, rút kinh nghiệm từ tiết dạy của đồng nghiệp, thơng qua việc xử lí tình huống của đồng nghiệp, giáo viên sẽ khắc phục được những thiếu xĩt trong quá trình giảng dạy... Bởi vậy, ngồi mục đích đánh giá năng lực của giáo viên thì điều quan trọng là các tổ, nhĩm cần tổ chức tốt việc gĩp ý, rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy, về kiến thức, về phong cách lên lớp, về tổ chức lớp học. - Các tổ chuyên mơn cần tăng cường quản lý, định hướng tổ chức dự giờ, thao giảng coi đây là biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giờ dạy ... Tổ chức thao giảng phải cĩ mục tiêu, rút ra được những kinh nghiệm. Dự giờ rồi đánh giá, rút kinh nghiệm giờ dạy là việc làm thường xuyên của tổ chuyên mơn, nếu được tổ chức tốt sẽ xĩa bỏ được tình trạng cịn cĩ giáo viên chưa tự giác, tích cực dự giờ đồng nghiệp hoặc tâm lí cho rằng đi dự giờ là kiểm tra tiết dạy của giáo viên. Cần tránh dự giờ để đối phĩ nhằm đạt chỉ tiêu số lượng theo quy định. - Khi đánh giá, rút kinh nghiệm các tiết dạy cần thẳng thắn, chân tình với tinh thần giúp nhau cùng tiến bộ, phải đánh giá thực chất, nêu ra được những điểm mạnh, những hạn chế của người dạy về kiến thức, kỹ năng, thái độ, về nội dung, phương pháp, phong cách. Cần phê phán lối dạy đọc chép, dạy chay trong khi cĩ và cần sử dụng đồ dùng dạy học. Các giờ được dự cần được xếp loại và lưu lại ý kiến cũng như kết quả xết loại; việc xếp loại giờ dạy cần bám vào các tiêu chuẩn, tiêu chí khơng dựa vào định tính hoặc cả nể sẽ khơng thúc đẩy được sự tiến bộ của đồng nghiệp. d) Tổ chức xây dựng giờ dạy mẫu ở các tổ, nhĩm chuyên mơn. Trong mỗi năm học tơi đã chỉ đạo các tổ chuyên mơn lựa chọn giáo viên cốt cán, thơng thường là tổ trưởng tổ chuyên mơn hoặc những giáo viên dạy giỏi các cấp cùng xây dựng các giờ dạy cĩ chất lượng, làm mẫu cho giáo viên dự giờ. Tiến hành rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt tích cực về phương pháp dạy học, về nội dung và phong thái của giáo viên. Từ những giờ dạy mẫu này, sau khi đã thử nghiệm thì tiến hành nhân rộng ra tồn khối, tồn trường. Việc xây dựng giờ dạy mẫu được tiến hành cơng phu, từ việc chọn bài dạy, tổ chức thiết kế bài soạn, cân nhắc phương pháp giảng dạy nào phù hợp với từng giai đoạn nào, cách sử dụng đồ dùng trực quan... Cĩ như vậy giờ dạy mẫu mới thành cơng và đem lại hiệu quả khi triển khai đại trà. Việc lựa chọn và tổ chức các giờ dạy mẫu cần phải chú trọng đến các tiết ơn tập, luyện tập, các bài dạy khĩ. Dạy tiết ơn tập cĩ chất lượng là điều khơng dễ. Cĩ những giáo viên cho là khơng khĩ, bởi vì họ cho rằng học sinh đã cĩ sẵn các kiến thức đã học, giáo viên chỉ việc hệ thống lại dưới hình thức các bảng hay sơ đồ là xong. Thế nhưng, dạy tiết ơn tập làm sao để khơng lặp lại những gì đã giảng ở các bài học trước một cách máy mĩc, dễ gây nhàm chán cho học sinh và cho cả chính bản thân giáo viên; làm sao để học sinh học tiết ơn tập một cách thích thú và cĩ nhiều kết quả. Mục tiêu của các bài ơn tập nĩi chung là vừa củng cố các kiến thức đã học của một chương hay một phần nào đĩ, vừa mở rộng, nâng cao, so sánh đối chiếu với các kiến thức cĩ liên quan, vừa gĩp phần bồi dưỡng một số kỹ năng nhất định cho học sinh. Bởi vậy, tổ chức tiết dạy ơn tập cĩ hiệu quả cũng là vấn đề các tổ chuyên mơn cần thảo luận, bàn bạc để chọn cách ơn tập phù hợp cho từng chương, từng phần, phù hợp với mục tiêu của bài ơn tập cũng như phù hợp với các đối tượng học sinh của lớp. Cần tránh dạy tiết ơn tập như là một tiết dạy lại, nhàm chán, hiệu quả thấp, ít tác dụng. Trong sinh hoạt tổ chuyên mơn cần thống nhất về nội dung, phương pháp, thời lượng ơn tập. Yêu cầu của tiết ơn tập là hệ thống được kiến thức trong phần ơn tập, cĩ thể nâng cao, mở rộng tùy mục đích, đối tượng ơn tập, rèn luyện được kỹ năng cần thiết cho học sinh. Ở đây, giáo viên cần bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng mà Bộ GD-ĐT đã ban hành. e) Nâng cao chất lượng bài soạn của giáo viên. Bài soạn của giáo viên đĩng một vai trị hết sức quan trọng và quyết định phần nhiều sự thành cơng của mỗi giờ lên lớp của giáo viên. Trong thực tế tơi đã chỉ đạo các tổ chuyên mơn và giáo viên tập trung vào các vấn đề sau: *) Nghiên cứu và xác định mục tiêu bài soạn. Từ năm học 2009 – 2010 song song với bộ SGK, SGV của Bộ GD&ĐT, Bộ ra thêm “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” cho từng mơn học. Dựa vào việc nắm bắt tinh thần đổi mới cách soạn giáo án ở từng mơn học mà giáo viên đã trực tiếp tham gia chuyên đề, tơi đã định hướng cho các tổ chuyên mơn thống nhất một số nội dung sau trong xác định mục tiêu bài soạn: Thứ nhất: Giao nhiệm vụ cho tổ chuyên mơn nghiên cứu, vạch kế hoạch bàn bạc thống nhất cách xác định mục tiêu cho các mơn học, từng bài soạn sao cho phù hợp với đối tượng học sinh và đảm bảo sát với yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng chung do Bộ giáo dục ban hành(SGV chỉ là một trong số tài liệu tham khảo). Thứ hai: Trong mục tiêu bài soạn cần xác định rõ mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ; chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. *) Thớng nhất cách trình bày bài soạn. Thống nhất về nội dung và hình thức thể hiện các loại bài soạn. Với những giáo viên khá giỏi, dạy lâu năm thì yêu cầu bài soạn khác với những giáo viên mới ra trường. Hình thức trình bày bài soạn phải phù hợp với nội dung bài dạy. Từ đầu năm học nhà trường phân cơng mợt sớ giáo viên có kinh nghiệm như tở trưởng chuyên mơn, giáo viên dạy giỏi tham gia vào việc xây dựng cấu trúc bài soạn cho từng mơn học. Sau đó đưa ra lấy ý kiến tham khảo rợng rãi và thớng nhất chung, in thành tài liệu phát cho từng giáo viên để thực hiện. Nhờ đó mọi bài soạn của giáo viên trong trường đều theo mợt cấu trúc thớng nhất, chất lượng bài soạn được nâng lên mợt bước góp phần vào nâng cao chất lượng giờ dạy. *) Kiểm tra việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên. Xác định rõ tầm quan trọng của cơng tác kiểm tra và duyệt giáo án của giáo viên trước khi lên lớp. Ngay từ đầu năm học tơi đã tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban kiểm tra và duyệt giáo án của giáo viên trước khi lên lớp, thành phần ban kiểm tra là Ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phĩ chuyên mơn và các giáo viên đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh ở các bộ mơn cĩ nhiều kinh nghiệm trong cơng tác soạn giảng. Nội dung của cơng tác kiểm tra tập trung vào một số khâu quan trọng sau: - Kiểm tra việc thống nhất cách soạn của từng mơn học ở từng khối lớp. Các dạng bài soạn giờ ơn tập, kiểm tra, thực hành. Yêu cầu về giáo án của giáo viên mới ra trường, của giáo viên giỏi, của giáo viên cần cố gắng. Chọn câu hỏi phát vấn, xác định kiến thức trọng tâm của bài cần khắc sâu, rèn kỹ năng gì và đồ dùng dạy học phải chuẩn bị. - Do mỗi một giáo viên cĩ thể giảng dạy ở các lớp khác nhau của cùng một khối và cùng một bộ mơn nên để tạo điều kiện thuận lợi cho dạy học phân hĩa thì trong bài soạn của giáo viên phải cĩ câu hỏi dành cho các đối tượng khác nhau, đối với câu hỏi dành cho đối tượng học sinh khá giỏi yêu cầu người soạn bài phải thể hiện rõ trong giáo án bằng việc gạch chân những câu hỏi đĩ để tiện cho cơng tác kiểm tra.         - Để quản lý tốt việc soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp của giáo viên, Ban giám hiệu đã chọn các hình thức kiểm tra: + Kiểm tra đột xuất. + Kiểm tra trước giờ lên lớp.           + Kiểm tra sau dự giờ. + Kiểm tra định kỳ cùng tổ trưởng chuyên mơn. - Khi phát hiện những bài soạn của giáo viên khơng đảm bảo để thực hiện trên lớp thành viên phụ trách của Ban kiểm tra cĩ thể yêu cầu giáo viên đĩ soạn lại và trình duyệt lại bài soạn trước khi thực hiện tiết dạy. Biện pháp 4: Tăng cường dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng giúp đỡ giáo viên. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy một cơng việc rất quan trọng của người làm cơng tác quản lý là tăng cường cơng tác thanh kiểm tra chuyên mơn. Trong đĩ dự giờ thường xuyên các đối tượng giáo viên đặc biệt là những giáo viên yếu tay nghề là cơng việc cĩ ý nghĩa quyết định. Việc dự giờ được tiến hành theo kế hoạch hàng tháng, hàng tuần một cách thường xuyên sẽ giúp giáo viên đứng lớp trước hết cĩ tâm thế vững vàng, bởi khơng ít giáo viên khi cĩ người dự thì dễ bị lúng túng, quan trọng hơn là giúp giáo viên cĩ ý thức chuẩn bị bài tốt hơn, tự tin và cĩ cố gắng hơn trong việc áp dụng các phương pháp mới tích cực hơn hoạt động của học sinh. Dự giờ thăm lớp khơng chỉ giúp người quản lý nắm bắt được năng lực chuyên mơn, kỹ năng sư phạm của giáo viên mà quan trọng hơn là nắm được chất lượng học của học sinh ở mỗi lớp, mỗi mơn để từ đĩ cĩ biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Mặt khác trong thực tế cịn cĩ những giáo viên ít quan tâm đến chuyên mơn đặc biệt là chất lượng giảng dạy của mình thì việc dự giờ đột xuất cĩ tác dụng rất lớn trong việc định hướng cho những giáo viên đĩ thực sự quan tâm đến chất lượng giờ dạy, bởi lẽ sau giờ dự sẽ cĩ những ý kiến thật xác đáng cho người dạy. Tại trường THCS Xuân Du, Ban giám hiệu đã xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trong đĩ xác định nhiều hình thức dự giờ khác nhau:       + Dự giờ các giáo viên khác nhau để kiểm tra chất lượng giảng dạy, học tập của từng giáo viên trong lớp cụ thể. + Dự giờ các giáo viên cùng mợt bộ mơn ở các lớp khác nhau để so sánh trình độ của họ, rút ra ưu nhược điểm chính của mỗi người, phát hiện ra những vấn đề cần điều chỉnh trong phương pháp dạy và học mơn đĩ.       + Dự giờ theo chuyên đề nắm chắc trình độ của mợt giáo viên hay mợt lớp học sinh nhằm rút kinh nghiệm về 1 nội dung cần tập trung giải quyết.       Ban giám hiệu đã thống nhất những việc cần làm khi dự giờ được tiến hành theo mợt quy trình thớng nhất: Chuẩn bị - Dự giờ - phân tích trao đổi - Đánh giá- kiến nghị .        + Chuẩn bị: Lập kế hoạch dự giờ, xác định vị trí của bài học trong chương trình, mục đích của bài giảng và dự kiến hoạt động của thầy và trị. Dự kiến nội dung cần quan sát và ước định những tiêu chuẩn đánh giá giờ dự.       + Dự giờ: Quan sát diễn biến thực tế của bài lên lớp, thu thập thơng tin phục vụ cho mục đích dự giờ.           Quá trình quan sát này thực hiện theo tiến trình các tình huống dạy và học , theo các tuyến Thầy – Trị - Thiết bị dạy học và phản ánh các sự kiện chính của quá trình lên lớp cùng những nhận xét tức thời về các sự kiện đĩ       + Phân tích - trao đổi: Chế biến những thơng tin cĩ được từ giai đoạn dự giờ trên cơ sở trình độ tư duy sư phạm của từng thành viên trong ban giám hiệu. Phân tích giờ học khơng đơn giản là sắp xếp lại các nhận xét vụn vặt về giờ học mà phải khái quát hố sư phạm nâng những nhận xét này thành nhận định tổng quát hơn . Biện pháp 5: Tổ chức các phong trào thi đua, phát huy vai trị của các đồn thể trong việc nâng cao chất lượng giờ dạy. Cơng đồn và Đồn thanh niên cĩ vai trị rất lớn trong việc động viên các đồn viên của mình tham gia xây dựng tập thể và nâng cao chất lượng chuyên mơn. Thơng qua các đợt thi đua, nhà trường phối hợp với Cơng đồn – Chi đồn tạo ra những đợt thi đua sơi nổi, tạo khơng khí phấn khởi hào hứng trong cán bộ giáo viên, qua đĩ ý thức chuẩn bị bài dạy, ý thức trách nhiệm trong giờ dạy được nâng lên rõ rệt đã cĩ tác động to lớn đến chất lượng chuyên mơn nĩi chung và chất lượng từng giờ dạy nĩi riêng. Tiếng nĩi chung của tập thể bao giờ cũng lơi cuốn được mọi người tham gia khi đĩ trở thành phong trào tốt thì hiệu quả là rất lớn. Biện pháp 6: Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và trang thiết bị dạy học trong giờ lên lớp. Việc đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện ghế ngồi, ánh sáng... cho học sinh gĩp phần quan trọng khơng nhỏ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy nĩi chung và từng bài học nĩi riêng. Mặt khác việc mua sắm thêm thiết bị đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng trực quan trong từng tiết học được chỉ đạo sát sao. Trước hết cần sử dụng cĩ hiệu quả đồ dùng sẵn cĩ, hàng tuần nhân viên thiết bị đều cĩ thơng báo rõ ràng mơn tiết, tên đồ dùng để giáo viên nắm được và cĩ kế hoạch mượn để sử dụng. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho từng tiết dạy của mình, mỗi giáo viên đều cĩ đồ dùng tự làm cĩ giá trị đĩng gĩp vào kho đồ dùng để dùng chung. Nhà trường định kỳ và đột xuất kiểm tra việc sử dụng đồ dùng trên lớp. Biện pháp 7: Đổi mới cơng tác thi đua khen thưởng, làm tốt cơng tác xã hội hĩa giáo dục. Trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang trong quá trình đổi mới, hội nhập thì đẩy mạnh và đổi mới cơng tác thi đua – khen thưởng càng trở nên hết sức cần thiết. Giáo dục & Đào tạo cũng đang trong lộ trình đổi mới vì vậy đổi mới cơng tác thi đua – khen thưởng cũng được ngành quan tâm, chú trọng. Trong những năm qua Hội đồng thi đua – khen thưởng nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến xã cùng tham gia cơng tác thi đua, khen thưởng theo hướng xã hội hố giáo dục được các bậc cha mẹ học sinh đồng tình ủng hộ. Xây dựng quỹ thi đua – khen thưởng của hội cha mẹ học sinh nhà trường. Nhà trường đang từng bước đổi mới cơng tác thi đua – khen thưởng cả về nội dung và hình thức. Để chất lượng giáo dục của nhà trường nĩi chung, chất lượng và hiệu quả giờ dạy của giáo viên nĩi riêng được nâng lên, chúng tơi đã xây dựng được quy chế thi đua – khen thưởng cho từng năm học rất cụ thể và tổ chức thực hiện kịp thời, một số hạng mục khen thưởng cho CBGV đĩ là: + Khen thưởng cho giáo viên đạt điểm cao trong các kỳ thao giảng cấp trường ngay sau khi kết thúc mỗi đợt thao giảng. + Khen thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh + Khen thưởng cho giáo viên cĩ SKKN đạt giải các cấp. + Khen thưởng cho giáo viên cĩ đồ dùng dạy học tự làm đạt giải các cấp. + Khen thưởng cho giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ các cấp. + Khen thưởng cho giáo viên cĩ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. ... Qua quá trình thực hiện đẩy mạnh và đổi mới cơng tác Thi đua – Khen thưởng cĩ hiệu quả thúc đẩy phong trào thi đua “Hai tốt” chúng tơi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Trước hết, cấp ủy, Ban giám hiệu phải thấy được vai trị quan trọng của cơng tác thi đua – khen thưởng trong nhà trường từ đĩ đẩy mạnh cơng tác tuyên truyền để mỗi thầy cơ giáo- CBNV, các bậc cha mẹ học sinh thấy được vai trị quan trọng của cơng tác thi đua – khen thưởng từ đĩ cĩ ý thức tham gia các phong trào thi đua của nhà trường và các tổ chức đồn thể. Muốn cơng tác thi đua – khen thưởng thực sự trở thành một phong trào sâu rộng và đạt hiệu quả thì cần phải đẩy mạnh xã hội hố cơng tác thi đua – then thưởng. Huy động được mọi lực lượng trong nhà trường và ngồi xã hội tham gia cơng tác này. Đặc biệt là Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học xã. Thi đua – khen thưởng phải kịp thời, cơng bằng, tránh qua loa, đại khái, hình thức trong triển khai các phong trào thi đua và bình xét phải khách quan dựa trên những tiêu chí cụ thể, phù hợp. Thi đua phải gắn liền với khen thưởng, thi đua khơng gắn với khen thưởng sẽ khĩ trở thành động lực thúc đẩy phong trào dạy học. IV. KIỂM NGHIỆM. Từ những thực trạng đã nêu ở trên và việc áp dụng những kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo tại đơn vị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy của giáo viên đã đem lại một số kết quả như sau: C. KẾT LUẬN Trong những năm gần đây, thực hiện những biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ dạy của giáo viên nhà trường, tơi thấy các biện pháp đưa ra rất sát và phù hợp với tình hình và điều kiện đội ngũ của trường THCS Xuân Du đồng thời cũng phù hợp với các trường THCS trong địa bàn huyện Như Thanh. Qua việc thực hiện các biện pháp nêu trên đã khắc phục được những hạn chế yếu kém về thực trạng chất lượng giờ dạy của giáo viên nhà trường. Đội ngũ giáo viên đã tốt hơn về tư tưởng chính trị, mạnh hơn về chuyên mơn, kỹ năng sư phạm được nâng lên, tinh thần trách nhiệm với cơng việc được tăng cường, chất lượng và hiệu quả giờ dạy được cải thiện đáng kể nhờ đĩ mà chất lượng giáo dục của nhà trường cĩ sự chuyển biến rõ nét qua các năm học. Để thực hiện tốt các biện pháp đã nêu, bản thân rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: Một là: Bản thân người quản lý trường học phải xác định được một trong những nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo dục nĩi chung, chất lượng giờ dạy nĩi riêng khơng ai khác đĩ là đội ngũ giáo viên. Do đĩ phải xây dựng được kế hoạch bồi dưỡng giáo viên thường xuyên và định kỳ. Hai là: Người quản lý phải biết tổ chức chỉ đạo tăng cường và phát huy vai trị của các tổ nhĩm chuyên mơn trong việc nâng cao chất lượng giờ dạy, từ đĩ mà định hướng vạch ra được các hoạt động cụ thể, phù hợp. Ba là: Cần tăng cường cơng tác thanh kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên để nắm bắt được thực tế giảng dạy và năng lực của từng giáo viên để phân cơng nhiệm vụ cho phù hợp, nhằm phát huy năng lực của họ đem lại hiệu quả cơng tác tốt, đồng thời gĩp ý và chỉnh đốn những biểu hiện sai lệch hoặc những hạn chế của giáo viên một cách kịp thời. Bốn là: Khơng ngừng đổi mới cơng tác thi đua – khen thưởng. Cần khen thưởng kịp thời cho những tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào dạy học của nhà trường, tạo động lực thúc đẩy giáo viên tích cực đổi mới PP dạy học XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Cưmgar, ngày 20 tháng 03 năm 2013 Tơi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, khơng sao chép nội dung của người khác. Lê Thị Huyền

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docskkn_thcs_luong_the_vinh_9161.doc
Luận văn liên quan