Nghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học ở làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội

Mở đầu Hiện nay, tại Việt Nam, môi trường làng nghề đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Trong đó nước thải từ các làng nghề được chú ý hơn cả. Hầu hết nước thải của làng nghề đều chưa được xử lý đã xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường đất, nước, không khí, đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người và các sinh vật sống xung quanh. Đặc biệt đối với làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, nước sử dụng trong hầu hết các quá trình chế biến nên thải ra môi trường lượng nước lớn. Theo số liệu khảo sát cho thấy hàm lượng trung bình các chất ô nhiễm cơ bản trong nước thải rất cao: COD từ 976- 3868mg/l, vượt từ 9,7 - 87 lần; BOD từ 642 - 2003mg/l, vượt TCCP 12,8 - 140 lần; các hợp chất Nitơ từ 20,9ư1002mg/l, vượt TCCP 16,7 lần, pH thấp .[4] Như vậy giá trị COD, BOD, SS và tổng nitơ đều cao chứng tỏ nitơ có nhiều trong nước thải chế biến nông sản vì nitơ tồn tại trong nước ở dạng nitơ hữu cơ và vô cơ. Các hợp chất nitơ có trong nước thải là thành phần quan trọng gây hiện tượng phú dưỡng ở các ao, hồ, sông ngòi, . ảnh hưởng đến nước mặt và nước ngầm. Bởi vì các hợp chất nitơ có trong nước là chất dinh dưỡng để sinh vật xây dựng tế bào, nguồn thức ăn cho các loài tảo hoặc thực vật thuỷ sinh khác. Vì vậy để hạn chế tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề chế biến nông sản nhất là các hợp chất nitơ thì phương pháp sinh học áp dụng để xử lý loại nước này là hợp lý hơn so với các phương pháp khác. Xuất phát từ những lý do trên, với mục đích nghiên cứu khả năng áp dụng phương pháp xử lý sinh học để xử lý các hợp chất nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn. Vì vậy chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học ở làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội“. Hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương đặc biệt là ô nhiễm các hợp chất nitơ, đóng góp cho sự phát triển bền vững nông thôn nói chung và các làng nghề nói riêng trong công cuộc CNHư HĐH đất nước. ?Mục lục Mở đầu . 1 Chương 1. Tổng quan tài liệu . . 2 1.1. Làng nghề Dương Liễu . . 2 1.1.1. Điều kiện tự nhiên . . 2 1.1.2. Điều kiện kinh tế ư xã hội . 2 1.1.3. Hoạt động sản xuất và chế biến tinh bột sắn . . 3 1.1.3.2. Quy trình sản xuất và chế biến tinh bột sắn (CBTBS) . . 5 1.1.3.3. Hiện trạng môi trường trong sản xuất tinh bột sắn . 6 1.2. Hợp chất nitơ trong tự nhiên và các vấn đề môi trường . 8 1.2.1. Chu trình nitơ và các phản ứng chuyển hoá sinh hoá ư hoá học . 8 1.2.1.1. Chu trình nitơ . 8 1.2.1.2. Các phản ứng chuyển hoá sinh hoá ư hoá học . . 10 1.2.2. Ô nhiễm các hợp chất nitơ . 11 1.2.3. Các phương pháp xử lý các hợp chất Nitơ . 13 1.2.3.1. Phương pháp clo hóa tới điểm đột biến . 13 1.2.3.2. Phương pháp thổi khí ở pH cao . . 14 1.2.3.3. Phương pháp sinh học . . 15 CHương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . . 23 2.1. Đối tượng nghiên cứu . . 23 2.2. Phương pháp nghiên cứu . 23 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . . 23 2.2.2. Phương pháp điều tra quan sát thực địa, phỏng vấn bán chính . . 23 2.2.3. Phương pháp tổng hợp . 24 2.2.4. Phương pháp so sánh . . 24 2.2.5. Phương pháp lấy mẫu . . 24 2.2.6. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm . 24 50 2.2.6.1. Địa điểm . 24 2.2.6.2. Mô hình thí nghiệm và các điều kiện thực nghiệm . . 25 Chương 3. kết quả và thảo luận . . 28 3.1. Kết quả điều tra, phân tích và đánh giá chất lượng nước thải chế biến tinh bột sắn (CBTBS) . . 28 3.2. Kết quả xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí . . 30 3.2.1. Kết quả loại bỏ COD . . 30 3.2.2. Kết quả loại bỏ N- amoni . . 31 3.2.3. Kết quả chuyển hoá N - NO3- . . 33 3.2.4. Kết quả loại bỏ tổng N . . 35 3.3. Kết quả xử lý nước thải bằng phương pháp yếm khí . . 36 3.3.1. Kết quả loại bỏ COD . . 36 3.3.2. Kết quả chuyển hoá N- amoni . 38 3.3.3. Kết quả loại bỏ N-NO3- . 39 3.3.4. Kết quả loại N tổng . 41 3.4. Đề xuất quy trình công nghệ và giảm thiểu . . 42 kết luận và đề nghị . 46 Tài liệu tham khảo . . 48 Phụ lục

pdf53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 3496 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học ở làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu loại bỏ các hợp chất Nitơ trong nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp sinh học ở làng nghề Dương Liễu - Hoài Đức - Hà Nội.pdf