Nghiên cứu một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu b12 trong tương lai

Kinh doanh trong nền kinh tế hội nhập doanh nghiệp phải chịu nhiều tác động từ môi trường kinh doanh Công ty xăng dầu B12 hiện đang phải đối mặt với nhiều áp lực thị trường, sự phát triển của hàng loạt các Doanh nghiệp xăng dầu, tính chất cạnh tranh ngày càng gay gắt Công ty cần phải xây dựng một phương án kinh doanh toàn diện để vươn lên đứng vững trong cạnh tranh hiện nay và tiếp tục phát triển là một doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực về kinh doanh xăng dầu

ppt26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/02/2013 | Lượt xem: 3032 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu b12 trong tương lai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Hồng Thu Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Ngọc Diệp Lớp : KTB47-DH1 Hải Phòng - 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU B12 TRONG TƯƠNG LAI Tính cấp thiết của đề tài Kinh doanh trong nền kinh tế hội nhập doanh nghiệp phải chịu nhiều tác động từ môi trường kinh doanh Công ty xăng dầu B12 hiện đang phải đối mặt với nhiều áp lực thị trường, sự phát triển của hàng loạt các Doanh nghiệp xăng dầu, tính chất cạnh tranh ngày càng gay gắt Công ty cần phải xây dựng một phương án kinh doanh toàn diện để vươn lên đứng vững trong cạnh tranh hiện nay và tiếp tục phát triển là một doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực về kinh doanh xăng dầu Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Xem xét và tìm hiểu thực trạng công tác xây dựng phương án kinh doanh tại Công ty xăng dầu B12 Phân tích thực trạng, vận dụng lý thuyết vào việc xây dựng phương án kinh doanh cho Công ty trong tương lai Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu môi trường kinh doanh thực trạng của Công ty xăng dầu B12 Trên cơ sở vận dụng lý thuyết và cơ sở lý luận để đề ra biện pháp kinh doanh phù hợp Kết cấu luận văn Chương 1: Một số cơ sở lý luận ban đầu Chương 2: Đánh gía chung hoạt động SXKD của Công ty xăng dầu B12 Chương 3: Một số giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu B12 trong tương lai Kết luận – Kiến nghị Chương 1 Cơ sở lý luận ban đầu Lý luận chung về kinh doanh xăng dầu Phần lớn các loại xăng dầu tồn tại dưới thể lỏng, dễ bay hơi, dễ gây cháy nổ Chịu sự tác động trực tiếp của thị trường thế giới Chịu sự điều tiết mạnh về chính sách của Nhà nước Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của DN Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh quốc tế Tác động của môi trường kinh tế́ quốc dân Tác động của môi trường cạnh tranh ngành Chương 2 Đánh giá chung hoạt động SXKD của Công ty xăng dầu B12 Giới thiệu chung về Công ty xăng dầu B12 Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty xăng dầu B12 Đánh giá chung hoạt động SXKD của Công ty GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU B12 Tên đơn vị : Công ty xăng dầu B12 Tên tiếng Anh : B12 Petroleum Company Biểu trưng : Trụ sở chính : Khu 1- Bãi Cháy- Thành phố Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại : ( 033) 3846.360/3846.377 Fax : (033) 3846349/3848329 Website : www.b12petrolium.com.vn Chức năng, nhiệm vụ và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty có chức năng tiếp nhận, chuyển tải, lưu trữ, bảo quản và bơm chuyển xăng dầu Công ty chịu trách nhiệm quản lý khai thác hệ thống các công trình xăng dầu Loại hình kinh doanh chính và kinh doanh phụ Phân tích môi trường kinh doanh của Công ty xăng dầu B12 Môi trường bên ngoài Điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội Điều kiện địa lý, tự nhiên và môi trường Các bạn hàng và đối thủ cạnh tranh Môi trường bên trong Lao động và kết cấu lao động Cơ sở vật chất kỹ thuật Môi trường tác nghiệp Thị phần xăng dầu của Công ty Đơn vị: % Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Công ty Tổng Công ty dầu Việt Nam ( PVOil) Tổng Công ty xăng dầu Quân đội ( MIPECOR ) Công ty thương mại và kỹ thuật đầu tư ( PETEC) Công ty kinh doanh xăng dầu Vinalines phía Bắc Kết quả hoạt động SXKD của Công ty Chương 3 Một số giải pháp để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty xăng dầu B12 trong tương lai Xây dựng chiến lược cho Công ty Các giải pháp thực hiện chiến lược Dự báo kết quả thực hiện chiến lược Ma trận SWOT Ma trận SWOT của Công ty xăng dầu B12 7 giải pháp thực hiện chiến lược Giải pháp 1: Đầu tư mở rộng sức chứa Cảng dầu B12 và kho K130 Giải pháp 2: Đầu tư hệ thống kho- tuyến đường ống- trạm bơm Giải pháp 3: Xây dựng lại cước vận tải Ống cho phù hợp Giải pháp 4: Tăng cường công tác Marketing sản phẩm xăng dầu và dịch vụ Giải pháp 5: Tăng cường biện pháp bồi dưỡng nguồn nhân lực Giải pháp 6: Tăng cường cơ sở thông tin phục vụ cho công tác quản lý và thị trường Giải pháp 7: Quy hoạch hệ thống PCCC và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường Giải pháp 1 Đầu tư mở rộng sức chứa cảng dầu B12 và kho K130 Kho cảng dầu B12 Cần nâng cấp cải tạo bến xuất xà lan. Cần có biện pháp giảm mật độ xuất hàng bằng đường thủy, tìm kiếm cảng dự phòng thay thế cho cảng B12 Đầu tư mở rộng kho K130 Kho K130 chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ xăng và Diesel lên hệ thống kho- tuyến đường ống B12 Sức chứa hiện tại của Kho 90.000 m3 không đủ để tiếp nhận tàu cỡ lớn Giải pháp 2 Đầu tư hệ thống kho- trạm bơm- tuyến đường ống Hệ thống tuyến ống- trạm bơm Đầu tư ngay 3 trạm bơm chính tại K130, K131, K132 Mở rộng thay thế các đoạn tuyến K130-K131-K132 và các đoạn vượt sông xung yếu Hệ thống kho trên tuyến: Kho K130: Cần xác định quy mô sức chứa và xây dựng dự án đầu tư trạm bơm chính phù hợp Kho A318: Hoạt động chủ yếu là chỉ dự trữ. Công ty cần mạnh dạn thanh lý không đầu tư cải tạo tiếp Kho K132: Trong thời gian tới cần hoàn chỉnh thủ tục đất đai để đầu tư kho mới cách kho cũ khoảng 3- 4 Km Giải pháp 3 Xây dựng lại cước vận tải Ống cho phù hợp Cơ sở, lý do điều chỉnh Nguyên tắc xây dựng cước vận tải và phí hàng gửi Phương án điều chỉnh Giải pháp 4 Tăng cường công tác Markrting sản phẩm xăng dầu và dịch vụ Chiến lược sản phẩm Chiến lược về giá Chiến lược phân phối sản phẩm Chiến lược xúc tiến bán hàng Giải pháp 5 Tăng cường bồi dưỡng nguồn nhân lực Đào tạo bước đầu Đào tạo quản lý chung Đào tạo kỹ thuật chuyên môn Mối quan hệ với nhiều phòng ban khác Làm việc theo từng cá nhân hay tổ dự án Hội thảo các chuyến khảo sát hay tham quan Đào tạo tham vấn và đánh giá Giải pháp 6 Tăng cường cơ sở thông tin phục vụ cho công tác quản lý thị trường Cần ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào hệ thống thông tin chung Cho đến 2015 toàn công ty phải nối Internet và tự động hóa các chương trình quản lý, tiếp tục hoàn thiện trang Website: www.b12petrlium.com của Công ty Giải pháp 7 Quy hoạch hệ thống PCCC và đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường Hệ thống công nghệ thiết bị đảm bảo an toàn và PCCC Hệ̣ thống xử lý chất thải nhiễm dầu và bảo vệ môi trường Dự báo kết quả thực hiện chiến lược Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty Đảm bảo quá trình tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển xăng dầu diễn ra nhanh chóng và hiệu quả Nâng cao năng suất lao động và tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp trong cơ chế thị trường Ổn định tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận Kết luận và kiến nghị Kết luận Công ty xăng dầu B12 là một doanh nghiệp Nhà nước không chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu mà còn góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Chiến lược kinh doanh dựa trên thực trạng của Doanh nghiệp nên nó hoàn toàn phù hợp với thực tiễn của Công ty xăng dầu B12 Kiến nghị Với nhà nước và chính phủ Với Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam Với Công ty xăng dầu B12 EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptNghiên cứu một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu b12 trong tương lai (file ppt).ppt
Luận văn liên quan