Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CĐSP trung ương

Chương 1: cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập của sinh viên 1.1. lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2. một số vấn đề lí luận có liện quan 1.3. các phương pháp KTĐG KQHT 1.4. kỹ thuật xây dựng công cụ ĐG KQHT qua bài TNKQ 1.5. quy trình xây dựng đề thi/bộ câu hỏi TNKQ 1.6. phân tích và đánh giá bài thi TNKQ 1.7. kết luận chương Chương 2: thực trạng hoạt động ĐGKQHT ở trường CĐSP TW 2.1. tổ chức nghiên cứu thực trạng 2.2. thông tin chung về của sinh viên và giảng viên tham gia trả lời phiếu khảo sát 2.3. thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CĐSP TW Chương 3: một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả KT,ĐG KQHT 3.1. nguyên tăc đề xuất biện pháp 3.2. một số biện pháp nâng cao hiệu quả KT, ĐG KQHT cho sinh viên 3.3. kết luận chương Kết luận và kiến nghị

pdf151 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2499 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CĐSP trung ương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CĐSP trung ương.pdf