Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật

MỤC LỤC I. Cơ sở và nội dung nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 1 1. Cơ sở pháp lý của nguyên tắc 1 2. Nội dung nguyên tắc 1 2.1. Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập 1 2.2. Thẩm phán và Hội thẩm xét xử tuân theo pháp luật 2 2.3. Mối quan hệ giữa tính độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử của Thẩm phán và Hội thẩm. 2 II. Ý nghĩa nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật 2 1. Ý nghĩa chính trị xã hội 2 2. Ý nghĩa về mặt pháp lí. 4 3. Ý nghĩa trong hoạt động thực tiễn xét xử. 5

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/02/2013 | Lượt xem: 2513 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2003; 2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2008; 3. Khoa luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001; 4. Trường Đại học Luật Hà Nội, Những nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nxb. CAND, Hà Nội, 2000; 5. TS. Nguyễn Ngọc Chí, Một số yếu tố ảnh hưởng tới nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập chỉ tuân theo pháp luật, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2/2009; 6. Vũ Thị Ngọc Hà, Tăng cường tính độc lập của các thẩm phán trong hoạt động xét xử ở Việt Nam, Cổng Thông tin điện tự Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh – Vũ Thị Ngọc Hà. Trích dẫn từ: 7. Trần Văn Kiểm, Bảo đảm nguyên tắc khi xét xử thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1(186)/2011, trang 30-32; 8.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap nhom TTHS Danh muc tai lieu tham khao.doc
  • docBai tap nhom 1 TTHS Co so Noi dung Y nghia nguyen tac.doc