Phân tích swot kế hoạch 5 năm tới của bản thân: Trở thành giám Đốc công ty tư vấn hạnh phúc gia đình

Lời giới thiệu Mô hình phân tích swot là mô hình đựợc sử dụng rộng rãi trong việc hoạt động của công ty và của các chiến lược,trog việc lập kế hoạch.Đặc biệt chỉ ra cho công ty thấy nguyên nhân vì sao thất bại trong việc lập kế hoạch. Ngày nay,swot đã trở thành công cụ quan trọng trong việc lập kế hoạch kinh doanh,xây dựng chiến lược,đánh giá các đối thủ cạnh tranh,tiếp thị,phát triển các sản phẩm dịch vụ. Đối với mỗi con người thì hãy tránh khiêm tốn quá,nhưng cần pahỉ hoàn thành trung thực và nhận định đúng với bản thân.Theo bản chất con người chúng ta cảm thấy tương đối khó khăn khi chỉ ra nhưng điểm mình còn yếu kém,nhưng qua phân tích swot chúng ta đánh giá bản than,tìm ra nhưng điểm mạnh,điểm yếu của bản thân và chỉ ra được những điểm mà mình cần cải thiện và để xây dựng được kế hoạch cho tườg lai hợp lý và tránh những rủi ro I/Tìm hiểu về ma trận swot: Một công cụ quan trọng trong việc lập kế hoạch cho nghề nghiệp của bản thân,một phân tích swot thường chú trọng vào phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài,xem xets những điểm mạnh,điểm yếu từ môi trường bên trng cũng như nhưng co may,thách thức từ môi trường bên ngoài Môitrường bên trong: (STRENGTH)Điểm mạnh + (WEAKNESS) Điểm yếu Môi trường bên ngoài: (OPPTUNITY) Cơ hội + (THREAT) Nguy cơ *Những Điểm mạnh: còn gọi là những ưu điểm,cường điểm,ưu thế,sở truờng *Những điểm yếu: hay còn gọi là khuyến điểm,sở đoản,nhược điểm *Những cơ hội hay còn gọi là cơ may,thời cơ và dịp may *Những Nguy cơ hay còn gọi là những rủi ro,hiểm họa 2.Các bước thiết lập ma trận Swot: Bước 1: Liệt kê các cơ hội chính Bước 2: liệt kê các mối đe dọa của công ty Bước 3: liệt kê những điểm mạnh chủ yếu Bước 4: Liệt kê những điểm yếu tiêu biểu của công ty Bước 5: kết hợp điểm mạnh bên trong với cơ hội bên ngoài và đề xuất phương án chiến lược SO thích hợp để chiến lược này phát huy đựoc thế mạnhd dể tận dụng cơ hội Bước 6: Kết hợp điểm yếu bên trong với cơ hội bên ngoài đề xuất phương án chiến lược WO thích hợp,Phương án này khắc phục điểm yếu bằng các cơ hội Bước 7: Kết hợp điểm mạnh bên trong với môi trương đe dọa bên ngoài đề xuất phương án chiến lược ST thích hợp,phương án này lợi dụng điểm mạnh để đối phó với nguy cơ đe dọa bên ngoài Bước 8: Kết hợp điểm yếu bên trong và mối đe dọa bên ngoài và đề xuất phương án chiến lược WT thích hợp.Phưong án này nhằm tối thiểu hóa tác dụng của điểm yếu và phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên ngoài Để xây dựng mô hình phân tích swot riêng cho bản thân mình và từ đó lập kế hoạch cho sự nghiệp,hãy xem xét tình hình hiện tại của bản thân.Bản thân mình có điểm mạnh điểm yếu gì,bản thân mình có thể phát huy được điểm mạnh của mình như thế nào và hạn chế điểm yếu của mình,.Có những cơ may và hiểm họa nào từ bên ngoìa lĩnh vực mình lựa chọn II/Nội dung của phân tích swot: Lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới: Trở thành Giám đốc trung tâm tư vấn hạnh phúc gia đình A.Những nhân tố bên trong: 1/Điểm mạnh(Strength)

doc12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 17873 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích swot kế hoạch 5 năm tới của bản thân: Trở thành giám Đốc công ty tư vấn hạnh phúc gia đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mục lục: Lời nói đầu I/Tìm hiểu về ma trận swot 1/MA trận swot 2/Các bước thiết lập ma trận swot II/Nội dung phân tích swot: Phân tích kế hoạch 5 năm tới trở thành giám đốc công ty tư vẫn hạnh phúc và gia đình A.Những nhân tố bên ngoài 1.1/Điểm mạnh(strength) 1.2/Điểm yếu(weaknes) B/Những nhân tố bên trong: 1.1/Cơ hội(opportunity) 1.2/Thách thức(threat) C/Các chiến lựợc được đặt ra: D/Lựa hcọn giải pháp: III/Kết luận: Tài liệu tham khảo: Lời giới thiệu Mô hình phân tích swot là mô hình đựợc sử dụng rộng rãi trong việc hoạt động của công ty và của các chiến lược,trog việc lập kế hoạch.Đặc biệt chỉ ra cho công ty thấy nguyên nhân vì sao thất bại trong việc lập kế hoạch. Ngày nay,swot đã trở thành công cụ quan trọng trong việc lập kế hoạch kinh doanh,xây dựng chiến lược,đánh giá các đối thủ cạnh tranh,tiếp thị,phát triển các sản phẩm dịch vụ. Đối với mỗi con người thì hãy tránh khiêm tốn quá,nhưng cần pahỉ hoàn thành trung thực và nhận định đúng với bản thân.Theo bản chất con người chúng ta cảm thấy tương đối khó khăn khi chỉ ra nhưng điểm mình còn yếu kém,nhưng qua phân tích swot chúng ta đánh giá bản than,tìm ra nhưng điểm mạnh,điểm yếu của bản thân và chỉ ra được những điểm mà mình cần cải thiện và để xây dựng được kế hoạch cho tườg lai hợp lý và tránh những rủi ro I/Tìm hiểu về ma trận swot: Một công cụ quan trọng trong việc lập kế hoạch cho nghề nghiệp của bản thân,một phân tích swot thường chú trọng vào phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài,xem xets những điểm mạnh,điểm yếu từ môi trường bên trng cũng như nhưng co may,thách thức từ môi trường bên ngoài Môitrường bên trong: (STRENGTH)Điểm mạnh + (WEAKNESS) Điểm yếu Môi trường bên ngoài: (OPPTUNITY) Cơ hội + (THREAT) Nguy cơ strength Weaknesses Opportunities Threats L ỢI B ẤT L ỢI NGOẠI VI DN NỘI VI DN *Những Điểm mạnh:còn gọi là những ưu điểm,cường điểm,ưu thế,sở truờng *Những điểm yếu: hay còn gọi là khuyến điểm,sở đoản,nhược điểm *Những cơ hội hay còn gọi là cơ may,thời cơ và dịp may *Những Nguy cơ hay còn gọi là những rủi ro,hiểm họa 2.Các bước thiết lập ma trận Swot: Bước 1:Liệt kê các cơ hội chính Bước 2:liệt kê các mối đe dọa của công ty Bước 3:liệt kê những điểm mạnh chủ yếu Bước 4:Liệt kê những điểm yếu tiêu biểu của công ty Bước 5:kết hợp điểm mạnh bên trong với cơ hội bên ngoài và đề xuất phương án chiến lược SO thích hợp để chiến lược này phát huy đựoc thế mạnhd dể tận dụng cơ hội Bước 6:Kết hợp điểm yếu bên trong với cơ hội bên ngoài đề xuất phương án chiến lược WO thích hợp,Phương án này khắc phục điểm yếu bằng các cơ hội Bước 7:Kết hợp điểm mạnh bên trong với môi trương đe dọa bên ngoài đề xuất phương án chiến lược ST thích hợp,phương án này lợi dụng điểm mạnh để đối phó với nguy cơ đe dọa bên ngoài Bước 8:Kết hợp điểm yếu bên trong và mối đe dọa bên ngoài và đề xuất phương án chiến lược WT thích hợp.Phưong án này nhằm tối thiểu hóa tác dụng của điểm yếu và phòng thủ trước các mối đe dọa từ bên ngoài Để xây dựng mô hình phân tích swot riêng cho bản thân mình và từ đó lập kế hoạch cho sự nghiệp,hãy xem xét tình hình hiện tại của bản thân.Bản thân mình có điểm mạnh điểm yếu gì,bản thân mình có thể phát huy được điểm mạnh của mình như thế nào và hạn chế điểm yếu của mình,.Có những cơ may và hiểm họa nào từ bên ngoìa lĩnh vực mình lựa chọn II/Nội dung của phân tích swot: Lập kế hoạch cho bản thân trong 5 năm tới:Trở thành Giám đốc trung tâm tư vấn hạnh phúc gia đình A.Những nhân tố bên trong: 1/Điểm mạnh(Strength) 1.1:Học vấn Trình độ đào tạo cử nhân khoa khoa học quản lý của trường đại học KHXH và Nhân Văn Có kiến thức chuyên ngành:ngành quản lý nhân sự và sở hữu trí tuệ Đã từng theo học lớp nghiệp vụ kế toán Học văn bằng 2 ngọai ngữ,tin học 1.2:Các kĩ năng: Kĩ năng lãnh đạo Có kĩ năng giao tiếp tốt Kĩ năng phân công công việc Kĩ năng làm việc nhóm Kĩ năng tư vấn Kĩ năng tìm kiếm thông tin Kĩ năng PR Kĩ năng thuyết trình Khả năng giao tiếp qua điện thoại có sức thuyết phục 1.3:Kinh nghiệm: Khảo sát thị truờng Tư vấn quảng cáo Kinh doanh(đèn trời,bán hoa….) Marketting:làm đồng phục học sinh Bán hang 1.4: Đặc điểm cá nhân: Đặc điểm công việc tốt Ý thức tự giác Khả năng chịu áp lực công việc tốt Khả năng sang tạo và lạc quan Có sức khỏa tốt Phân công công vgiệc hợp lý Dám nghĩ dám làm,dám thất bại Thích nghi với môi trường mới nhanh Ý thức tự giác làm việc 1.5:Mối quan hệ: Có nhiều mối quan hệ tốt làm việc nhóm tốt Cách duy trì mối quan hệ thong qua điện thọai, yahoo, diễn đàn, blog…. Thiết lập mối quan hệ tốt với các tổ chức liên quan đến hội nữ, gia đình 2/Điểm yếu(Weakness) Thiếu kĩ năng làm việc vì mới ra trường,chưa tiếp cận thực tế nhiều Điểm GPA thấp,phân công công việc thiếu mục tiêu,chưa rõ ràng Kiến thức chuyên môn còn yếu Kĩ năng cần phải bổ sung them Khả năng giao tiêp tiếng anh còn chưa thong thạo Thiếu tính quyết đoán trong công việc và còn bị tình cảm chị phối Tính cách còn nôn nóng B/Những nhân tố bên trong: 1.Cơ hội: 1.1:Mô tả công việc: Trung tâm tư vấn Hạnh phúc gia đình là nơi mà có thể luôn lắng nghe mọi chia sẻ về áp lực của công việc và gia đình.Khi tìm đến với trung tâm thì tôi đảm bảo là nơi bạn được tư vấn mọi vấn đề mà bạn cảm thấy cần được giải đáp,alf ngôi nhà nhỏ cho nhiều nguời Trung tâm chúng tôi cũng muốn luôn đồng hành cùng mọi người, lên tiếng chống lại bạo lực gia đình,bảo vệ trẻ em….slogan” cùng lắng nghe,cùng chia sẻ” 1.2:Có nhiều người sau mỗi ngày làm việc vất vả,chịu quá nhiều áp lực mà ko biết chia sẻ như thế nào? không biết chia sẻ cùng ai?. Có nhiềungười bị stress vì công việc và vì gia đình.Chúng tôi cũng có thể chia sẽ cho bạn cách tạo thêm không khí ấm áp cho gia đình, giúp tháo gỡ mọi khúc mắc 1.3: Phát huy khả năng bản thân: - Phát huy được khả năng tư vẫn và khả năng thuyết trình,giao tiếp - Đựơc chia sẽ những niềm vui và những khó khăn, nỗi buồn cùng mọi người, tìm lại hạnh phúc trọn vẹn cho nhiều người 1.4. Có nhiều người bạn cùng có chí hướng giống mình,cùng mình hợp tác và cùng thực hiện mục tiêu. 1.5. Chiến lược này thu hhút được nhiều khách hàng 2. Thách thức - Sự cạnh tranh từ những người tốt nghiệp cùng trường.cùng lớp,cùng chuyên ngành,cùng lĩnh vực - Sự cạnh tranh của các đối thủ có kĩ năng kinh nghiệm học vẫn cao - Đối thủ là những ng đi học có danh tiếng và tốt hơn mình - Những rủi ro trong việc của mình khi chưa vững vàng khi mới ra trường - Công việc tư vấn hạnh phúc gia đình liệu có thực sự cần thiết cho mọi người hay không? - Với sự phát triển liên tục của xã hội thì có rất nhiều các trung tâm cùng cạnh tranh với mình - Múốn thu hút đựợc nhiều nhân viên tham gia thì phải có nhiều chính sách khuyến khích cao hơn C/Các chiến lược được đặt ra: a/ chiến lược SO: sử dụng các điểm mạnh để tận dụng cơ hội: tăng cường các chiến dịch marketing để tạo uy tín trên thị trường sử dụng các kĩ năng quản lý đã được học để khơi nguồn đam mê, nhiệt huyết trong nhân viên, tập hợp họ lại để họ cống hiến hết mình cho công ty. b/ chiến lược ST: vượt qua những bất trắc bằng tận dụng những điểm mạnh: phát triển nguồn nhân lực tiềm năng giúp họ có thể phát huy hết tính sáng tạo để chinh phục thị trường khó tính này. sử dụng các yếu tố sáng tạo để cạnh tranh trên thị trường. c/ chiến lược WO: hạn chế các điểm yếu để lợi dụng các cơ hội: sử dụng sự áng tạo mang tính mới tạo uy tín cho thương hiệu trên thị trường d/ chiến lược WT: tối thiểu hoá các điểm yếu và tránh khỏi các đe doạ: có các chính sách thu hút đầu tư để đào tạo, phát triển nhân lực, thực hiện các chính sách đãi ngộ người tài D/Lựa chọn giải pháp tối ưu: Sau khi phân tích các điểm mạnh,điểm yếu vànhững thời cơ thách thức củamình thì chúng ta sẽ lựa chọn phưong án tối ưu để chọn phương án cần thiết khi thực hiện mục tiêu cần hoàn thành: Các chiến lược đặt ra SO, ST, WO, WT đều mang những điểm mạnh của riêng nó nhưng bây giờ chúng ta xem xét khả năng thực thi của chiến lược nào là cao nhất: Chúng ta nhận thấy chiến lược ST đều muốn phát triển nguồn nhân lực, mà trước hết là giúp họ phát huy hết khả năng tư duy sáng tạo tuy nhiên việc này đòi hỏi khá nhiều nguồn vốn trong khi vốn của bản thân để thành lập công ty không có nhiều. Để khắc phục điều này chúng ta sử dụng phương pháp SO. một chiến lược marketing tốt mang lại cho chúng ta những cơ hội lớn trong sản xuất và các nguồn đầu tư. Nó giúp cho thị trường sớm nhận biết được chúng ta là ai, khả năng của chúng ta là gì, chúng ta có thể làm gì cho họ, chúng ta có thể đáp ứng được đến bao nhiêu nhu cầu của họ… hạn chế của chiến lược này là chúng ta không thể thể hiện cho họ thấy chúng ta có thể đáp ứng tốt nhu cầu của họ trong khi nguồn nhân lực của chúng ta cần được đào tạo thêm để dáp ứng nhu cầu của công việc. Sử dụng chiến lược WO ta thấy có thể marketing sự sáng tạo của những người trẻ tuổi tuy họ chưa có kinh nghiệm nhưng sức sáng tạo của tuổi trẻ luôn là vô tận và dồi dào. Ngày nay người ta cũng đang dần công nhận và khuyến khích sự sáng tạo của người trẻ tuổi. Khi đã phân tích tìm ra được các điểm mạnh và điểm yếu cho bản thân thì tự bản thân mỗi người đều sẽ tìm ra được những điểm cần phát huy và những điểm cần hạn chế,phải có 1 chiến lựợc”marketing cho bản thân” Quá trình lập kế hoạch “marketing bản thân” bao gồm 3 bước cơ bản sau: 1. Xác định mục tiêu 2. Phát triển chiến lược marketing 3. Chiến lược hoá chương trình hành động. Mục tiêu: - hãy xác định mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Công việc lý tưởng của bạn sau khi tốt nghiệp là gì (Hoặc công việc mà bạn muốn chuyển từ công việc hiện tại sang)? Những vị trí nào khác mà bạn có thể chấp nhận. Mục tiêu sự nghiệp trong 5 năm của bạn là gì?Mục tiêu 5 năm tới bản thân mình giữ vị trí giám đốc trung tâm tư vẫn hạnh phúc gia đình_vị trí mà mình rất yêu thích từ nhỏ,được mang lại hạnh phúc cho mọi gia đình và là nơi chia sẻ mọi khó khăn của mọi người Chiến lược Marketing - một chiến lược marketing toàn diện hay “kế hoạch trò chơi” để đạt được mục tiêu của mình. Những công ty hay tổ chức nào bạn đang nhắm tới để đạt được mục tiêu của mình – công việc lý tưởng của bạn? Bạn sẽ liên hệ với những công ty, tổ chức trên ra sao? Chiến lược mà bạn xác định phải tận dụng được tất cả những nguồn lực sẵn có đối với bạn như những môi quan hệ cá nhân và mối quan hệ với những người có kinh nghiệm.Tất cả các mối quan hệ,các mối quan hệ đối tác và bạn bè là rất cần thiết và đặc biệt thiết lập 1 môid quan hệ thông qua kênh thông tin trên mạng,các wesibte,Đặc biệt thực hiện được mục tiêu của mình thì cần có lên hệ với các trung tâm tư vấn như:hội phụ nữ,Hội chống bạo lực gia đình,Trại trẻ mồ côi Chương trình hành động - tuỳ thuộc vào nguyên tắc marketing, chiến lược marketing phải trở thành một chương trình hành động cụ thể nhằm trả lời được một số câu hỏi như: Cái gì và khi nào sẽ thực hiện xong? Ai chịu trách nhiệm thực hiện nó? Nhiệm vụ chính của bạn ở đây là đưa ra một thời gian biểu và thời hạn cụ thể để có nghề nghiệp và thông tin về doanh nghiệp mà bạn đã chọn trong chiến lược marketing của bạn. Kế hoạch 5 năm cho bản thân muốn thực hiện tốt thì phaỉ phân tích và thực hiện từng bước sao cho hợp lý nhất và mỗi bước thực hiện thì nhằm đạt được các mục tiêu đề ra thật tốt,quan hệ lớn hơn,sau khi ra trường thì phải tổ chức đựợc 1 nhóm bạn cùng ý tưởng và mục tiêu để thành lập công ty.Cần tổ chức các lớp học kĩ năng cho mọi người Giai đoạn đầu nên thực hiện chiến lược ST và WT vì muốn phát triển bền vững, lâu dài thì cái gốc phải tốt. nguồn nhân lực tốt mang lại cho chúng ta nhứng sản phẩm tốt đáp ứng được yêu cầu khó tính của thị trường. nếu không đủ vốn hoặc không huy động được vốn chúng ta có thể khơi nguồn đam mê trong nhân viên để trong họ tự học hỏi thêm qua nhiều cách để nâng cao trình độ chuyên môn. khi đã có nguồn nội lực tốt, vững chắc chúng ta thực hiện chiến lược SO để thị trường biết đến chúng ta trong quá trình thực hiện SO chúng ta có thể hỗ trợ nó bàng chiến lược WO. tức là sử dụng sự sáng tạo làm một công cụ để marketing. III/Kết luận: Những đánh giá trên sẽ giúp cho mỗi bản thân chúng ta tự tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu để phát huy hết khả năng của bản thân mình và kê hoạch 5 năm không phải là kế hoạch quá đài cho bản thân nhữg nó cũng không phải là kế hoạch quá ngắn,chúng ta cần biết tìm ra những điểm mạnh của bản thân để phát huy và những điểm yếu để hạn chế sao cho từng bước rong phân tích swot thực hiện đựoc mục tiêu mà bản thân đề ra 1 cách hợp lý và phù hợp hơn.Phân tích swot là 1 công cụ cần thiết trong quản lý chiến lược và lập kế hoạch cho bản thân.Với mỗi công việc khi đã thực hiện đựoc các bước của phân tích swot thì sẽ thực hiện rất tốt và đề phòng đựợc những rủi ro gặp phải trong quá trình thực hiện chiến lược của mình. Một công cụ quan trọng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng có thể áp dụng khi lập kế hoạch cho nghề nghiệp. Có niềm đam mê sẽ thành hiện thực và bản thân tôi sẽ cố gắng thực hiện từng bước sao cho kế hoạch của bản thân thành hiện thực.Trở thành giám đốc của công ty tư vấn hạnh phúc gia đình là niềm đam mê mà bản thân tôi rất mún mang lại sự chia sẽ cho mọi người”đến với chúng tôi cùng lắng nghe,cùng chia sẽ” Tài liệu tham khảo 1. Sách ”Quản lý chiến lược” 2. Khoa học và chính sách 3. google.com Goodluck for you!!!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhân tích swot kế hoạch 5 năm tới của bản thân- Trở thành giám Đốc công ty tư vấn hạnh phúc gia đình.DOC
Luận văn liên quan