Thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn Hà Nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Tính cấp thiết của đề tài Rau là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của con người đặc biệt là với các dân tộc Châu Á, nhu cầu tiêu dùng rau hàng ngày càng tăng cao về số lượng và chất lượng. Trong quá trình sản xuất rau trên đồng ruộng một số loài sâu, bệnh xuất hiện thành dịch gây hại năng suất, chất lượng rau, khiến nông dân đã phải sử dụng một sổ loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng chống chúng. Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội thì mức độ ô nhiễm, trong đó có ô nhiễm về hoá chất bảo vệ thực vật (BVTV) ngày càng gia tăng. Hoá chất BVTV được sử dụng nhiều trong nông nghiệp để lại dư lượng trong nông sản sau thu hoạch vượt quá mức cho phép là do nhiều nguyên nhân liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm mà thời gian qua Nhà nước, Thành phố và nhân dân Thủ đô quan tâm, đòi hỏi phải có biện pháp khắc phục. Việc sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ dịch hại trong sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả to lớn trong việc nâng cao năng suất cây trồng. Tuy nhiên, hiện nay việc sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ dịch hại bảo vệ cây trồng của nông dân Việt Nam nói chung và nông dân Hà Nội nói riêng còn nhiều tồn tại, bất cập, vi phạm các quy định của Nhà nước, của Thành phố. Tình trạng sử dụng thuốc BVTV không đúng kỹ thuật, không đảm bảo thời gian cách ly vẫn xảy ra đặc biệt ở những vùng sản xuất rau. Vì vậy được sự đồng ý của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội được sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Trường Thành, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn Hà Nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật” nhằm hạn chế tồn tại nêu trên và thúc đẩy chương trình sản xuất rau an toàn của Hà Nội. 1.2 Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá thực trạng, dư lượng thuốc BVTV tồn dư trên một số loại rau chính trên địa bàn Hà Nội. So sánh dư lượng thuốc BVTV tồn tại trên rau được gieo trồng ở Hà Nôi và rau có nguồn gốc tỉnh khác. Đánh giá nguyên nhân của thực trạng đó. - Đề xuất giải pháp quản lý, dư lượng thuốc BVTV trên rau hợp lý trong điều kiện cụ thể của sản xuất nông nghiệp Hà Nội nhằm sản xuất ra các loại rau đảm bảo chất lượng tốt. 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Tìm ra những giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý để giảm thiểu tồn tại trong sử dụng thuốc BVTV, dư lượng thuốc BVTV trên rau. 1.3.2 Ý nghĩa thực tế Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý thực hiện đúng thời gian cách ly, góp phần giảm chi phí dùng thuốc, bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ của người sử dụng rau. 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học của đề tài Các nước trên thế giới, đều rất quan tâm đến nông nghiệp sạch, đặc biệt là sản phẩm rau an toàn. Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) và Tổ chức Y tế thế gới (WHO) đã đưa ra quy định (Codex) về dư lượng tối đa cho phép của một số hoạt chất thuốc BVTV trong nông sản. WHO đã đưa ra mẫu xác định dư lượng thuốc BVTV trong phân tích dư lượng thuốc BVTV với nông sản. Ở Đài Loan từ năm 1997 đã nghiên cứu đưa ra danh mục dư lượng tối đa cho phép trong nông sản riêng. Nhiều nước trên thế giới như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Isarel và một số nước trong khu vực như Đài Loan, Singapore, Thái Lan đã tiến hành các công trình nghiên cứu xác định tiêu chuẩn rau an toàn, thực hiện nhiều giải pháp về kỹ thuật, quản lý, kiểm tra chất lượng, tổ chức sản xuất và thiết lập thị trường tiêu thụ rau an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Có thể kể đến một số công trình ngiên cứu như phân tích dư lượng thuốc BVTV trong rau quả của Đài Loan, hệ thống giao dục và thẩm định để tăng cường áp dụng an toàn thực phẩm tại Đài Loan, hướng dẫn sản xuất rau an toàn của trường Đại học Ohio - Mỹ.

doc99 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2640 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn Hà Nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hion và Trichlofon của Ofatox 400 EC theo thời gian thu hái rau muống * Nhận xét chung: Qua các thí nghiệm về thời gian thu hái sản phẩm và tổng hợp các kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV đối với từng thuốc và từng loại rau. Tổng số gồm 7 hoạt chất của 5 loại thuốc sử dụng trên các loại rau, về ảnh hưởng của thời gian thu hái sản phẩm đến dư lượng thuốc như sau: Thời gian thu hái sản phẩm ảnh hưởng rất rõ rệt đến dư lượng thuốc trong 5 loại rau làm thí nghiệm; Nếu thời gian thu hái sản phẩm là 3 ngày thì hầu hết các loại thuốc khảo nghiệm có dư lượng lớn hơn dư lượng cho phép. Nếu thời gian thu hái sản phẩm là 5 ngày thì có quá nửa loại thuốc khảo nghiệm có dư lượng lớn hơn dư lượng cho phép; Nếu thời gian thu hái sản phẩm là 8 ngày thì hơn một nửa loại thuốc khảo nghiệm có dư lượng nhỏ hơn dư lượng cho phép; Trong điều kiện sinh thái vùng Hà Nội, với các loại rau khảo nghiệm, nếu thời gian thu hái sản phẩm là 10 ngày trở lên thì các loại thuốc khảo nghiệm đều có dư lượng thuốc thấp hơn MRL và nhiều loại thuốc có thời gian thu hái sản phẩm cần thiết ngắn hơn ở một số nước ôn đới. Điều này có thể lý giải như sau: ở nước nhiệt đới (nhiệt độ, độ ẩm, tống số giờ nắng/ngày…) như nước ta, không những thuốc phân giải nhanh hơn mà cây trồng trong đó có cả sản phẩm thu hoạch tốc độ phát triển nhanh hơn vùng lạnh, làm cho dư lượng thuốc trong sản phẩm giảm nhanh hơn. Do tốc độ sinh trưởng của các loại rau muống, cải xanh, đậu đũa, nhanh diện tích bề mặt phát triển nhanh nên các loại thuốc có tác dụng bám dính dư lượng sẽ nhanh chóng giảm theo sự phát triển bề mặt. 4.3.2 Ảnh hưởng của các mức nồng độ phun đến dư lượng thuốc BVTV trong rau Theo kết quả điều tra nông dân đa số người nông dân phun thuốc tăng nồng độ so với khuyến cáo ghi trên bao bì, thí nghiệm về nồng độ các loại thuốc bảo vệ thực vật tăng dần theo khuyến cáo, 2 lần so với khuyến cáo, 2,5 lần so với khuyến cáo. Thời gian thu hái sản phẩm và phân tích dư lượng theo khuyến cáo trên bao bì của nhà sản xuất được trình bày như sau. Bảng 4.16 tổng hợp các số liệu về kết quả phân tích dư lượng thuốc của các thí nghiệm về nồng độ phun (với thời gian cách ly theo khuyến cáo và nồng độ khác nhau). Qua kết quả bảng 4.16 nhận thấy: Hầu hết các thuốc được khảo nghiệm, nếu đảm bảo thời gian cách ly theo khuyến cáo, ngay cả ở nồng độ gấp 2-3 lần nồng độ khuyến cáo thì dư lượng thuốc trong nông sản vẫn thấp hơn dư lượng cho phép. Đặc biệt với thời gian cách ly như khuyến cáo, một số loại thuốc phun với nông độ gấp 3 lần bình thường vẫn cho dư lượng thuốc rất thấp so với dư lượng cho phép như Cypermethrin, Profenofos, …Điều này phù hợp với nhận xét về thời gian cách ly cần thiết đối với thuốc BVTV ở nước ta có thể ngắn hơn ở các vùng lạnh. Bảng 4.16. Dư lượng thuốc BVTV với các nồng độ phun khác nhau Cây trồng Thuốc xử lý Dư lượng hoạt chất có trong rau (mg/kg) PHI (ngày) Theo nồng độ thuốc phun (Số lần so với khuyến cáo) MRL 1 2 2,5 3 Đậu đũa Sherpa (Cypermethrin) ND ND 0,006 0,02 0,5 14 Polytrin Cypermethrin ND 0,001 0,008 0,04 0,5 21 Profenofos ND ND ND ND 0,5 Cải xanh Regent (Fipronil) 0.03 0.05 0.04 0,05 0,1 15 Sherpa (Cypermethrin) ND 0,02 0,05 0,07 1 7 Rau muống Ofatox Fenitrothion 0 0 0,02 0,06 0,2 14 Trichlofon 0,03 0,08 0,1 0,14 0,2 *Ghi chú: (ND): Không phát hiện thấy dư lượng Hình 4.8. Ảnh hưởng của dư lượng hoạt chất Cypermethrin và Profenofos với nồng độ phun khác nhau Hình 4.9. Ảnh hưởng của nồng độ phun đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau Tuy vậy, với nồng độ phun gấp 2-3 lần khuyến cáo, ngay cả khi đảm bảo thời gian cách ly thì dư lượng thuốc Fenithrothion trên rau muống (Ofatox) cao hơn MRL từ 1-2 lần. Với nồng độ gấp 3 lần khuyến cáo, các thuốc Fipronil và Trichlofon có dư lượng thuốc đạt tới MRL. Trên thực tế, khi nông dân không đảm bảo thời gian cách ly như khuyến cáo thì ảnh hưởng của nồng độ phun đến dư lượng thuốc sẽ khác và cần có nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này. 4.4 Đánh giá tình hình sử dụng thuốc BVTV đối với một số loại rau trên địa bàn Hà Nội Thuốc BVTV là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, khi các đối tượng tham gia kinh doanh buôn bán, vận chuyển, sử dụng .. đều phải đảm bảo các điều kiện riêng theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT, và các quy định của pháp luật về vấn đề này. Kết quả như sau. Bảng 4.17. Kết quả sử dụng thuốc BVTV của nông dân Hà Nội vụ xuân hè năm 2009 Chỉ tiêu điều tra Số hộ nông dân Tỷ lệ (%) Tổng số hộ điều tra 100 Sử dụng thuốc ngoài danh mục 6 6% Sử dụng thuốc cấm 2 2% Sử dụng tăng nồng độ >2 lần 35 35% Sử dụng nhiều lần trong vụ >7 lần 40 40% Số hộ không đảm bảo TGCL 20 20% Số hộ sử dụng đúng kỹ thuật 30 30% Qua kết quả điều tra, số liệu ghi trong bảng 4.17 cho thấy: Số hộ nông dân sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trên rau tăng nồng độ so với khuyến cáo là 35 hộ, chiếm 35%. Số hộ sử dụng thuốc > 7 lần/1 vụ rau là 40 hộ, chiếm 40% trong đó có một số hộ nông dân sử dụng thuốc tăng nồng độ so với khuyến cáo nhưng lại sử dụng nhiều loại thuốc (hỗn hợp). Số hộ sử dụng thuốc không đảm bảo thời gian cách ly là 20 hộ, chiếm 20%. Trong quá trình điều tra chúng tôi thấy vẫn còn 2% số hộ sử dụng thuốc cấm (thuốc Endosunfan) và thuốc ngoài danh mục (thuốc có chữ nước ngoài: Mã lục 1,8 EC; tăng trưởng dạng viên sủi). 4.5 Đánh giá tình hình kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật trên địa bàn Hà Nội cũ Để đánh giá trình độ chuyên môn về kinh doanh buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn chúng tôi đã tiến hành điều tra toàn bộ các của hàng tham gia buôn bán thuốc trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũ thông qua các màng lưới viên BVTV của 118 xã, phường. Kết quả được trình bày ở bảng 4.18 (chi tiết ở phụ lục). Bảng 4.18. Trình độ chuyên môn của các cửa hàng đại lý kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn Hà Nội cũ TT Địa bàn Số cửa hàng, đại lý Trình độ chuyên môn Không có chuyên môn Giới tính Đại học Trung cấp Chứng chỉ tập huấn Nam Nữ 1 Gia Lâm, Long Biên 22 3 4 12 3 19 3 2 Thanh Trì, Hoàng Mai 6 0 0 6 0 5 1 3 Từ Liêm 15 1 1 11 2 5 10 4 Đông Anh 29 1 3 20 5 15 14 5 Sóc Sơn 32 1 1 9 21 25 7 6 Nội thành 17 4 0 13 0 5 12 7 Tổng 121 10 9 71 31 74 47 Tổng số trên địa bàn có 121 cửa hàng tham gia kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trong đó có trình độ chuyên môn là 90 người chiếm 74,4%, không có trình độ chuyên môn chiếm 25,6%. Đặc biệt có trường hợp Bà Nguyễn Thị Phiên, 71 tuổi, có cửa hàng ở Tây Tựu - Từ liêm; Ông Phạm Kim Giao, 67 tuổi, có cửa hàng ở Xuân Đỉnh - Từ Liêm vẫn đang tham gia kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Tỷ lệ có trình độ đại học trung cấp 19 người chiếm 15,7% còn lại là đào tạo chứng chỉ ngắn hạn, tỷ lệ nam giới tham gia kinh doanh là 74 người chiếm 61,2%, nữ 47 người chiếm 38,8%. 4.6 Những tồn tại trong kinh doanh, sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật 4.6.1 Những tồn tại trong kinh doanh thuốc Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 121 cửa hàng kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật trong đó có 31 cửa hàng không có chuyên môn theo quy định của hiện hành của Nhà nước. - Nhiều cá nhân tham gia kinh doanh trên địa bàn thành phố không đảm bảo các điều kiện kinh doanh như: + Người bán thuốc BVTV không có bảo hộ lao động và các phương tiện phòng chống cháy nổ. Trong quy định về kinh doanh thuốc BVTV không hạn chế tuổi do vậy vẫn còn trường hợp tồn tại người già vẫn tham gia kinh doanh thuốc BVTV. + Không có kho, cửa hàng bán thuốc BVTV riêng biệt mà bán thuốc BVTV ngay tại nhà ở, chợ. + Bán thuốc BVTV liền kề với các mặt hàng lương thực, thực phẩm khác - Nhiều loại thuốc BVTV không được phép kinh doanh như: Thuốc BVTV hết hạn sử dụng, cấm, ngoài danh mục…bằng nhiều con đường nhập lậu vào nước ta vẫn được buôn bán lén lút và công khai trên thị trường Hà Nội. - Các loại thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục được nhập lậu vào nước ta với giá rất rẻ, hiệu lực diệt sâu lại mạnh và nhanh so với các loại thuốc BVTV thế hệ mới nên nhu cầu tiêu thụ của nông dân vẫn còn, dẫn tới việc kinh doanh các loại thuốc trên vẫn còn xảy ra. - Bên cạnh đó chưa có điều kiện kiểm tra chất lượng thuốc BVTV bán trên thị trường của các công ty một cách thường xuyên nên khó đảm bảo thuốc đến tay người tiêu dùng có chất lượng đúng như công ty đăng ký khảo nghiệm: về hoạt chất, chất phụ gia, tạp chất…(tình trạng chung của cả nước). Điều này ảnh hưởng không những đến hiệu quả phòng trừ dịch hại mà còn cả đến dư lượng thuốc trong nông sản, nhất là các chế phẩm được sản xuất từ các nước hoặc các công ty có công nghệ thấp. - Không ít các công ty khuyến cáo quá mức hiệu quả các loại thuốc mà mình kinh doanh (ghi trên nhãn hoặc hội thảo không đúng với đăng ký) dẫn đến việc kích thích nông dân dùng thuốc quá mức, gây lãng phí để lại tồn dư cho nông sản và ô nhiễm môi trường. 4.6.2 Những tồn tại trong sử dụng thuốc - Người nông dân, đặc biệt là ở các vùng trồng rau, hoa thường có tâm lý và thói quen coi trọng việc sử dụng thuốc BVTV để phòng trừ sâu bệnh mà ít quan tâm đến các biện pháp khác như (canh tác, sinh học, cơ giới ...) trong hệ thống các biện pháp phòng trừ tổng hợp dịch hại. Hiểu biết cơ bản của nông dân về kỹ thuật thâm canh cây trồng, về công tác BVTV còn chưa đầy đủ. - Việc sử dụng thuốc BVTV trong phòng trừ dịch hại không đảm bảo kỹ thuật, chưa chấp hành đúng các quy định của Nhà nước như: Còn sử dụng thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục, thuốc BVTV hạn chế sử dụng, thuốc BVTV không được sử dụng trên rau để phòng trừ sâu bệnh (đặc biệt trên cây rau). Hiện nay, hiện tượng phun thuốc trên rau không đúng kỹ thuật còn rất phổ biến (không đảm bảo thời gian cách ly, tăng nồng độ thuốc tuỳ tiện khi phun, phun định kỳ, phun quá muộn, dùng thuốc cấm, thuốc không phù hợp, phun quá nhiều lần một loại thuốc…) bắt nguồn từ chỗ người nông dân sản xuất nhỏ khó có đủ năng lực và điều kiện nắm vững kiến thức về sử dụng thuốc BVTV, trong khi vai trò của các tổ chức khuyến nông về BVTV còn chưa đủ mạnh cả về cơ chế, tổ chức và chuyên môn. Hơn nữa, chưa có hình thức khuyến khích và trừng phạt đối với các hành vi sử dụng thuốc nên nông dân chưa thận trọng trong sử dụng thuốc BVTV. Không hiếm các hộ nông dân dành riêng các ruộng rau ít dùng thuốc để nhà mình ăn, còn lại đưa ra thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, các loại thuốc BVTV ngoài danh mục…có độ độc cao, lại có giá thành rất rẻ. Với thói quen là sau khi phun thuốc sâu phải chết ngay và giá nông sản trên thị trường rất rẻ nên vì mục đích lợi nhuận, những nông dân thiếu hiểu biết sẽ chọn mua những thuốc BVTV cấm, ngoài danh mục…để sử dụng. - Bình bơm không đảm bảo chất lượng làm cho chất lượng phun giảm, phân bố thuốc không đồng đều, tăng số lần phun và ô nhiễm môi trường. Từ thực trạng dư lượng thuốc BVTV trên rau ở Hà Nội, từ tình hình kinh doanh thuốc BVTV của một số cửa hàng, đại lý và sử dụng thuốc BVTV của nông dân trên rau, chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau nhằm giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV trong rau, góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng rau. 4.7 Đề xuất giải pháp quản lý dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật 4.7.1 Giải pháp quản lý trong kinh doanh thuốc BVTV - Đối với Hà Nội mở rộng cần có chính sách về kho tàng, bến bãi cụ thể cho các tổ chức kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn. Điều tra, thống kê toàn bộ các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn thành phố. Qua đó tiến hành đánh giá, phân loại để đưa ra biện pháp quản lý cho phù hợp với từng loại đối tượng. - Mở các đợt tập huấn ngắn hạn, dài hạn cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh thuốc BVTV về những kiến thức và văn bản mới. - Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các chủ cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV theo mùa vụ ở các ngõ, xóm với phạm vi, mức độ kinh doanh nhỏ, không có chuyên môn về thuốc BVTV, không có cửa hàng, kho lưu chứa thuốc BVTV tự nguyện cam kết không kinh doanh thuốc BVTV. - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp quy quy định về kinh doanh thuốc BVTV của nhà nước tới những người kinh doanh thuốc BVTV. Công tác này nhằm mục đích giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc BVTV nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng những quy định của Nhà nước như phạm vi kinh doanh, những lọai thuốc BVTV được phép kinh doanh, những loại thuốc BVTV cấm, thuốc ngoài danh mục không được phép kinh doanh, những loại thuốc BVTV hạn chế kinh doanh, điều kiện kinh doanh, những quy định về kho chứa, trang thiết bị bảo đảm bảo an toàn và phòng chống cháy nổ.. - Kiểm tra, thanh tra đối với những hoạt động kinh doanh thuốc BVTV của các tổ chức, cá nhân để phát hiện những trường hợp vi phạm. Căn cứ vào quy định của nhà nước, thành phố mà áp dụng các hình thức xử phạt cho phù hợp. Cụ thể: + Cơ quan chuyên ngành phối hợp với chinh quyền địa phương đình chỉ kinh doanh đối với những tổ chức, các nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh, đặc biệt là những chủ kinh doanh thuốc BVTV tại các chợ, buôn bán thuốc BVTV tại nhà không có cửa hàng, kho chứa riêng. - Lực lượng thanh tra chuyên ngành, Chi cục Quản lý thị trường, Công an thành phố năm 2008 đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng, kinh doanh thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục như thuốc có hoạt chất Endosunpan, 558, Mã lực, thuốc chuột Trung Quốc…Các loại thuốc BVTV này được nhập lậu từ biên giới Trung Quốc về tiêu thụ ở Hà Nội và các tỉnh khác. Do đó, việc ngăn chặn ngay từ cửa khẩu để thuốc không tràn về các địa phương, trong đó có Hà Nội cũng là một biện pháp quan trọng. Để công tác này được giải quyết tốt thì các ngành như Hải quan, Công an, Bộ đội biên phòng và các tỉnh biên giới…đóng vai trò chính. Việc tuyên truyền phổ biến những quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thuốc BVTV đến các đối tượng kinh doanh thuốc BVTV có tác dụng nâng cao hiểu biết, giúp họ kinh doanh đúng pháp luật. Tuy nhiên, mặt tiêu cực lại để họ che giấu, trốn tránh và áp dụng những hình thức kinh doanh các loại thuốc BVTV không hợp pháp một cách tinh vi mà thanh tra chuyên ngành rất khó phát hiện. Do đó, sự phối hợp của chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng và cơ quan chuyên ngành là rất cần thiết và mang lại hiệu quả đối với viếc ngăn ngừa kinh doanh các loại thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục… 4.7.2 Giải pháp quản lý sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng - Tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho nông dân về sử dụng thuốc BVTV khi phòng trừ dich hại bảo vệ cây trồng cần phải đảm bảo nguyên tắc 4 đúng: + Chọn thuốc BVTV đúng với từng loại sâu bệnh; + Chọn thời gian phun thuốc hợp lý; + Pha, phun thuốc đúng nồng độ, liều lượng, thuốc phun phải tơi, bám đều trên mặt lá và các bộ phận khác của cây trồng; + Đảm bảo thời gian cách ly (tính từ lần phun cuối cùng đến khi thu hái sản phẩm) đối với từng loại thuốc BVTV. Thời gian thu hái sản phẩm là yếu tố quan trọng để đảm bảo dư lượng thuốc BVTV trong nông sản thấp hơn dư lượng tối đa cho phép. - Hướng dẫn nông dân không sử dụng thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục, thuốc BVTV kém chất lượng, thuốc BVTV quá hạn sử dụng…để phun cho cây trồng. Chú trọng hướng dẫn bà con nông dân sử dụng các loại thuốc sinh học, thảo mộc, thuốc BVTV thế hệ mới ít độc, phân giải nhanh. - Thực hiện rộng rãi các mô hình, điểm trình diễn về quản lý sử dụng thuốc BVTV, chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây rau nhằm mục đích hạn chế sử dụng thuốc BVTV, sử dụng thuốc BVTV đúng kỹ thuật, không để dư lượng thuốc BVTV trong nông sản vượt quá dư lượng tối đa cho phép, từ những kết quả đạt được nhân ra diện rộng để nông dân tự giác áp dụng thực hiện trên thửa ruộng của họ. - Tập huấn, hướng dẫn nông dân đa dạng hoá các biện pháp canh tác như luân canh hợp lý, xen canh đa dạng nhiều loại cây trồng khác họ trên cánh đồng nhằm hạn chế sự tích luỹ, phát sinh của dịch hại. Mở rộng mô hình trồng cây trong nhà lưới toàn phần hoặc che lưới trong giai đoạn cuối (giai đoạn thu sản phẩm) để ngăn chặn sự phát sinh gây hại của dịch hại, như vậy sẽ hạn chế dược việc sử dụng thuốc BVTV của nông dân ngay trên đồng ruộng. - Thực hiện các mô hình sản xuất đi liền với tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn trên thị trường nhằm nâng cao thu nhập của người nông dân sản xuất ra sản phẩm an toàn, trong đó có an toàn về thuốc BVTV, đi đôi với việc hoàn thiện hệ thống kiểm tra nhanh dư lượng thuốc BVTV trên thị trường là biện pháp hữu hiệu trong quản lý sử dụng thuốc BVTV. - Các địa phương, các cơ quan chuyển giao kỹ thuật cho nông dân cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm làm giảm việc sử dụng thuốc BVTV tuỳ tiện, giảm nguy cơ dư lượng thuốc BVTV cao trong nông sản. - Người nông dân chỉ chú trọng lâu dài đến sản xuất rau an toàn khi sản phẩm của họ được đánh giá, tin cậy và bán được với giá hợp lý. Người tiêu thụ mua nhiều rau an toàn chỉ khi họ có đủ độ tin cậy. Do vậy, nên tạo điều kiện cho việc ra đời các công ty sản xuất rau an toàn (có đội ngũ kỹ thuật tốt, có vùng trồng rau an toàn, có sự ràng buộc chặt chẽ và kiểm soát với người trồng rau, có sự giám định dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng và các sinh vật gây bệnh trong sản phẩm của cơ quan nhà nươc có thẩm quyền…) Hiện các công ty chè đã và đang bước đầu làm được việc này. 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 1. Rau bán tại Hà Nội có nguồn gốc tỉnh khác có tỷ lệ dư lượng thuốc vượt qua giới hạn cho phép cao hơn rau do Hà Nội sản xuất. Trong các loại rau thì một số loại rau ăn lá có thời gian thu hoạch ngắn như cải xanh, rau muống hoặc nông sản có thời gian thu hoạch gối nhau như đậu trạch, có nhiều mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt quá giới hạn cho phép. Số lượng hoạt chất thuốc BVTV trong rau của Hà Nội ít hơn số lượng hoạt chất thuốc BVTV trong rau của tỉnh ngoài . 2. Kết quả các thí nghiệm đồng ruộng cho thấy: Không đảm bảo thời gian cách ly và tăng nồng độ thuốc BVTV so với khuyến cáo là nguyên nhân quan trọng làm cho nông sản có dư lượng thuốc BVTV vượt quá giới hạn cho phép. Hoạt chất Cypermethin phun cho đậu đũa sau 8 ngày dư lượng thấp hơn dư lượng cho phép. 3. Trong sử dụng thuốc BVTV, một bộ phận nông dân vẫn dùng thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục để phun trừ sâu bệnh hại, tăng nồng độ thuốc BVTV và sử dụng nhiều lần trong vụ, đặc biệt là trên rau. 4. Trong quản lý thuốc BVTV trong kinh doanh: - Trên thị trường Hà Nội cũ vẫn còn người không có chuyên môn, người già hết tuổi lao động như vẫn tham gia kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV, Thuốc BVTV ngoài danh mục, thuốc BVTV cấm vẫn bày bán tại các cửa hàng nhỏ lẻ và các cửa hàng bán theo mùa vụ. - Thành lập các tổ chức sản xuất rau an toàn theo mô hình khép kín từ đầu vào, đầu ra, có sự ràng buộc chặt chẽ về trách nhiệm của người sản xuất, của cơ quan chỉ đạo, có kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trước khi tiêu thụ. 5.2 Đề nghị 1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định pháp luật của Nhà nước trong kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV cho các đối tượng tham gia kinh doanh sử dụng thuốc BVTV. Đối với cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV người bán hàng phải có trình độ chuyên môn, trong độ tuổi lao động. Tuyệt đối không để người già tham gia kinh doanh thuốc BVTV. 2. Hoàn thiện và tăng cường lực lượng thanh tra chuyên ngành, Thành phố chỉ đạo có quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng có biện pháp xử phạt nặng đối với những người trồng rau phun thuốc BVTV không đảm bảo thời gian cách ly. Tiếp tục nghiên cứu diễn biến dư lượng hoạt chất Anbamectin và hoạt chất Profenofos. TÀI LIỆU THAM KHẢO A/ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đào Trọng Ánh (2000), “Cơ sở khoa học cho việc sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc BVTV để phòng trừ dịch hại cây trồng trong tình hình mới”, Luận án Tiến sĩ nông nghiệp. Nguyễn Văn Bộ (2000), “Nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam: Thách thức và cơ hội”, Hội thảo "Hướng tới các cơ hội mở rộng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hưu cơ ở Việt Nam”, Hà Nội. Bộ Nông nghiệp và PTNT (1998), Quy định tạm thời về sản xuất rau an toàn. Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (2000), Hội thảo khoa học về kiểm soát an toàn hoá chất. Cục Bảo vệ thực vật (2006), Tổng quan quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam và các nước, Tài liệu báo cáo kết quả thực hiện dự án cấp ngành. Cục Bảo vệ thực vật (2007), Chiến lược kiểm soát và quản lý có hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật đến năm 2010, Tài liệu báo cáo kết quả thực hiện dự án cấp ngành. Bùi Sĩ Doanh và nnk (2000), “Diễn biến dư lượng, PHI và thời gian bán huỷ của thuốc trừ sâu Cypermethrin trong một số cây trông ở điều kiện Việt Nam”, Proceedings Workshop on Management, Use and Assessment of Environmental Pollution of Pesticides, Hanoi University and Swiss Agency for Development and Cooperation. Hanoi. p. 55 - 70. Lê Thị Kim Oanh (2002), “Tình hình sử dụng thuốc trừ sâu ở vùng trồng rau họ thập tự ngoại thành Hà Nội và phụ cận”, Tạp chí BVTV số 2/2002. Phạm Thị Phong và CTV (1992), “Ngưỡng dư lượng và PHI của Fenvalerate”, Tạp chí BVTV số 1/1992. 10. Nguyễn Trường Thành (2002), “Thực trạng và giải pháp cho sản xuất rau an toàn hiện nay ở Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo quốc gia về khoa học và công nghệ bảo vệ thực vật, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 11. Nguyễn Trường Thành và nnk (2002). “Nghiên cứu các biện pháp làm giảm thiểu dư lượng thuốc BVTV trong nông sản ở vùng sản xuất rau Hà Nội và phụ cận”, Tập san Nông nghiệp và PTNT. 12. Nguyễn Trường Thành (2003), “Nghiên cứu biến động dư lượng thuốc bảo vệ thực vật sau khi xử lý trên đồng ruộng và xác định PHI cần thiết trong điều kiện Việt Nam nhằm phục vụ sản xuất rau an toàn”, Hội thảo tại Hội Hoá học Việt Nam. 13. Nguyễn Duy Trang (1996), “Nghiên cứu xấy dựng quy trình phòng trừ dịch hại trong sản xuất rau sạch”, Hội nghị rau sạch toàn quốc, Hà Nội. 14. Lê Trường (1985), Thuốc bảo vệ thực vật và sinh cảnh, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 15. Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Công an (2004), Nghiên cứa lựa chọn ký thuật thích ứng để kiểm tra nhanh dư lượng một số thuốc trừ sâu trên rau phục vụ tiêu dùng ở Hà Nội, Báo cáo khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội 4/2005. 16. Trung tâm kiểm định thuốc BVTV phía Bắc (2001), “Dư lượng thuốc BVTV trong rau và chè ở Việt Nam", Tạp chí BVTV số 4/2001 . 17. UBTV Quốc hội (2004), Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, NXB Y học. 18. Viện Bảo vệ thực vật (1988), Kết quả thực hiện dự án "Điều tra thực trạng ô nhiễm môi trường ở các vùng trồng rau quả Hà Nội và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ sinh học trồng thí điểm rau sạch ở Hà Nội" (1995 - 1997), Báo cáo khoa học. 19. Viện Bảo vệ thực vật (1998), Báo cáo đề tài KHCN 11-08 “ Nghiên cứu ảnh hưởng của các hóa chất độc hại dùng trong nông nghiệp đến sức khỏe con người, các biện pháp khắc phục”, Hà Nội. 20. Viện Bảo vệ thực vật (2005), Kỹ thuật sản xuất rau an toàn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. B/ TÀI LIỆU TIẾNG ANH Cheah U.B. (2001), “Effect of washing, peeling”, Proceedings on final residues in food, December 2001, Beijing, China. Asean Cooperation in Food, Agriculture and Forestry (2004), Asean hamonizided maximum residue limits (MRLs), Crops Publication No.1/2004. CCE - Cornell Center for Environment (1999), Pesticide residue monitoring and food safety, BCERF, USA. Charles M.B. (2004), "The pesticide residue question ", Eco-farm Conference in Monterey, USA. IUPAC - KSBS, (2003)¸ “Harmonization of data requirements and evaluation”, International worshop on pesticides, Changsa June 2003, China. Marcus T. (2004), “The development of new crop protection products up front considerations”, Asean Agrochemical residues Worshop, October 29, 2002, Hanoi Vietnam. Oh B.Y. (2000), Pesticide residue for food safety and enviroment protection, NIAST, Korea. Ohio State (2003), Ohio vegetable production guide, USA Oudejans J.H. (1991), Agro-pesticides, properties and function in integarated crop production, United Nations. Peet M. (1999), Sustainable practices for vegetable production in the South, HSN Publication, USA. Stephenson G.R. (2003), Pesticide use and world food production, American Chemical Society, USA 2003. Syngenta (2005), Seminar on the managment and use of crop production, products for food safety and exportation, Hanoi Vietnam 14th June 2005 Time - Freshe H and Flaska V. (1986), Statistical interpretation and graphic representation of the degradational behavious of pesticide residues, Bayer 1986. Tom K. (2005), “Chemical control guide for diseases of vegetables”, Extension plant pathology report No. 6/2005, USA. Tsai M.C. (2001), Multi-residues analysis of fruit and vegetables, TACTRI 2001, Taiwan. Tuan S.J. (2001), Inspection - education system for the improvement of the safety food application in Taiwan, TACTRI 2001, Taiwan. University of Illinois, 2000), Agricultural pest management hanbook, Insect pest management commercial vegetable crops, USA. USFDA (2005), Programme residue monitoring, CFSAN, USA Vong Nguyen (2002), Clean and Green vegetable production systems for Vietnam, Training course: Vegetable production in sub- region of central Vietnam, Nhatrang December 2002. Wayland J.H. et al. (1991), Hanbook of pesticide toxicology, APS Press. Winefordner J.D (1999), Chemical anlysis pesticide residue in food, A Wiley Interscience Publication. Wong Sue Sun (1997), Guide to pesticides tolerances on crops in Taiwan, TACTRI 1997, Taiwan. Wong Sue Sun (2001), Establishment of pesticides tolerances for food safety, TACTRI 1997, Taiwan. Yeoh N.S. (2002), “Pesticide residue in food, MRLs and food safety”, Asean Agrochemical residues Worshop, October 29, 2002, Hanoi Vietnam. Zeneca Agrochemicals (1999), Seminar on new approach of agrochemical use: practice and experience. PHỤ LỤC Bảng 4.1 : Tổng hợp kết quả kiểm tra dư lượng thuốc BVTV trong rau năm 2009 TT Địa điểm lấy mẫu Tên mẫu Ký hiệu HC tìm thấy Dư lượng MRL 1 Duyên Hà - TTrì - Hà Nội (5 mẫu) (Không Tbáo) Cải bắp 01/VSATTP Nd Cải 02/VSATTP Cypermethrin 5,13 1 Cải 03/VSATTP Cypermethrin 0,36 1 Đậu trạch 04/VSATTP Nd Cà chua 05/VSATTP Carbendazim 0,02 0,5 Metalaxyl 0,03 0,5 Chợ VNội - Đanh (10 mẫu) Dưa chuột 06/VSATTP Nd Cải bắp 07/VSATTP Nd Cải 08/VSATTP Cypermethrin 0,35 1 Cải 09/VSATTP Cypermethrin 0,21 1 Metalaxyl 0,65 0,5 Cải 10/VSATTP Nd Rau muống 11/VSATTP Nd muống 12/VSATTP Cypermethrin 0,24 2 cải 13/VSATTP Nd Cải 14/VSATTP Nd dưa 15/VSATTP Nd Thôn Ba chữ - VNội - Đ.Anh (5 mẫu) Cải bắp 16/VSATTP Nd cải 17/VSATTP Nd cà chua 18/VSATTP Permethrin 0,09 1 cà 19/VSATTP Nd Cải 20/VSATTP Carbendazim 0,02 1 Lambda cyhalothrin 0,09 1 2 Chợ L.Biên Hung yên (5 mẫu) băp 21/VSATTP Nd cà 22/VSATTP Nd Muống 23/VSATTP Nd Bắp cải 24/VSATTP Nd cà 25/VSATTP Nd 3 Vân Hội - Tam Dương - V. Phúc (3 mẫu) Cải 26/VSATTP Quinalphos 0,1 0,2 Đậu đỗ 27/VSATTP Nd Bắp cải 28/VSATTP Nd Thổ Tang - Vĩnh Tường - VP (2 mẫu) Bắp cải 29/VSATTP Acephate 1,38 Cải 30/VSATTP Carbendazim 0,29 1 Cypermethrin 0,06 1 4 ST Metro Dong Anh (5 mẫu) Dưa chuột 31/VSATTP Nd Đậu đỗ 32/VSATTP Diniconazole <LOQ Rau muống 33/VSATTP Nd Cải 34/VSATTP Chlorpyrifos-ethyl <LOQ Permethrin 0,08 2,0 Cypermethrin 0,29 2,0 Bắp cải 35/VSATTP Nd ST BigC (5 mẫu) Ba chữ Đông anh Dưa chuột 36/VSATTP Nd Rau muống 37/VSATTP Nd Cải 38/VSATTP Cypermethrin 0,2 2,0 Cải 39/VSATTP Cypermethrin 1,89 2,0 Bắp cải 40/VSATTP Nd 5 Chợ Mơ (5 mẫu) Hà tây cũ Cải 41/VSATTP Cypermethrin <LOQ Fipronil 0,27 0,02 Cải 42/VSATTP Cypermethrin <LOQ 43/VSATTP Acephate 2,74 2,0 Cypermethrin 0,19 2,0 Rau muống Trichlofon 0,17 0,2 Dưa chuột 44/VSATTP Nd Đậu trạch 70/VSATTP Fipronil 0,2 0,02 Chợ Hôm (5 mẫu) Hà tây cũ Rau muống 71/VSATTP Nd Cải 72/VSATTP Cypermethrin 0,86 2,0 Fipronil 0,2 0,02 Quinaphos 1,29 0,2 Cải 73/VSATTP Indoxacarb 0,35 0,2 Cà chua 74/VSATTP Permethrin 0,27 1,0 Dưa chuột 75/VSATTP Nd 6 Chợ Nam Đồng (9 mẫu) Vinh phúc Cà 76/VSATTP Nd Báp 77/VSATTP Nd Cà 78/VSATTP Nd Cà 79/VSATTP Nd Dưa chuột 80/VSATTP Nd Dưa chuột 81/VSATTP Fenvalerate 0,14 2,0 82/VSATTP Cypermethrin 0,53 2,0 Đậu 83/VSATTP Permethrin 0,08 2,0 Cypermethrin 0,21 2,0 bap Hexaconazole 0,18 0,5 Profenophos 0,05 0,5 Chlopyrifos-ethyl 0,08 0,1 cải Diazinon 0,12 0,5 7 Siêu thị Intimex Bờ Hồ (5 mẫu) Lĩnh Nam Hoàng Mai Cải 84/VSATTP nd Cà Chua 85/VSATTP Nd Cà Chua 86/VSATTP Nd Đậu trạch 87/VSATTP Carbendazim 0,04 2,0 Chlorpyrifos-ethyl < LOD Cypermethrin <LOD 88/VSATTP Carbendazim 0,01 2,0 Indoxacarb 0,1 2,0 Đậu đũa 89/VSATTP Nd Siêu thị Intimex Hào Nam (5 mẫu) Dông anh HN Dưa chuột 90/VSATTP Nd Rau muống 91/VSATTP Nd 92/VSATTP Carbendazim 0,02 2,0 Đậu đũa Indoxacarb 0,07 2,0 Cải xanh 93/VSATTP Quinaphos <LOD Dưa chuột 94/VSATTP Hexaconazole 0,24 0,5 8 Chợ Dịch Vọng (03 mẫu) Hà Tây cũ băp 95 2,4 D 0,006 cà 96 2,4 D 0,006 Chlorpyrifos 0,016 Fenvalerat 0,01 cà 97 2,4 D 0,045 Chợ Phùng Quang (4 mẫu) Hà Tây cũ Muống 2,4 D 0,076 CS 2 0,05 Carbendazim 0,06 Bắp Nd muống Chlorpyrifos 0,041 đậu Nd Chợ Dịch Vọng (3 mẫu) Me linh vình phúc cũ dưa 2,4 D 0,007 CS 2 0,05 Carbendazim 0,09 Indoxacarb 0,005 bắp Endosulfan 0,012 đậu 2,4 D 0,054 Chợ Dịch Vọng Mê Linh Vĩnh phúc cũ 10 mẫu cà 2,4 D 0,011 bắp 2,4D 0,159 Chlorpyrifos 0,014 cà Nd muống Nd Muống 2,4 D 0,044 CS 2 0,48 Chlorpyrifos 0,078 Methomyl 0,28 băp Nd dua 2,4D 0,015 cà 2,4D 0,153 dưa 2,4D 0,169 2,4 D 0,235 cà Fevalerat 0,021 Văn đức, duyên Hà Hà Nọi (6 mẫu) ca chua 116 VSATTP ND dậu đỗ 117 VSATTP Fipronil 0,06 0.02 Muống 118 VSATTP Acephate 3,60 Carbendazim 0,04 Cypermethrin 0,14 Trichlorfon 4,50 cai xanh 119 VSATTP Profenophos 0,08 Cải băp 120 VSATTP ND muong 121 ND Từ liêm 04 mau băp 122 Indoxacarb 0,18 Báp 123 ND chuot 124 ND ca chua 125 Carbendazim 0,01 Metro Hoàng Mai (4 mẫu) Hanội đâu M5 Carbendazim 0,01 Cai M4 Carbendazim 0,01 Cà chua M6 ND Cải M7 ND Duyên ha TTrì (2 mẫu) Bap M8 ND Cà chua M8 ND Metro thang long (HaTay) 3 mẫu Dưa M2 ND Đậu M1 ND Cải M3 Fipronil 0.03 Imidacloprit 0.13 Cacbendazim 1.2 * Ngoại thành Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Sóc Sơn TT Họ Tên Năm sinh Trình dộ Địa điểm bán hàng nam Nữ Bïi ThÞ Nga 1948 Kü s­ NN TT Sãc S¬n - Sãc S¬n NguyÔn V¨n ThiÖu 1949 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng TT Sãc S¬n - Sãc S¬n TrÇn ThÞ Chinh 1963 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng TT Sãc S¬n - Sãc S¬n KiÒu ThÞ H­íng 1949 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Phï Lç, Sãc S¬n NguyÔn Ngäc PhÈm 1953 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Phï Lç, Sãc S¬n NguyÔn ThÞ Thanh 1955 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Phï Lç, Sãc S¬n NguyÔn v¨n H¹nh 1965 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· B¾c Phó, Sãc S¬n NguyÔn v¨n Thanh 1963 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· B¾c Phó, Sãc S¬n NguyÔn V¨n TrÝ 1963 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Phï Lç, Sãc S¬n NguyÔn V¨n Hïng 1968 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Hång Kú -Sãc S¬n NguyÔn thÞ Hång 1963 Trung cÊp BVTV X· Hång Kú -Sãc S¬n NguyÔn ThÞ D­ìng 1950 Kh«ng X· Phï Lç -Sãc S¬n NguyÔn V¨n Sö 1954 Kh«ng TT Sãc S¬n- Sãc S¬n NguyÔn V¨n M¹nh 1960 Kh«ng X· B¾c S¬n -Sãc S¬n NguyÔn V¨n QuyÕt 1954 Kh«ng X· B¾c S¬n -Sãc S¬n NguyÔn v¨n LËp 1966 Kh«ng X· B¾c S¬n -Sãc S¬n NguyÔn ThÞ Th¾ng 1957 Kh«ng X· B¾c S¬n -Sãc S¬n NguyÔn V¨n §øc 1962 Kh«ng X· Hång Kú - Sãc S¬n NguyÔn V¨n §oµi 1948 Kh«ng X· Tiªn d­îc- Sãc s¬n T¹ Minh ChiÕn 1948 Kh«ng X· T©n h­ng - Sãc s¬n §ång v¨n Duyªn 1962 Kh«ng X· Trung gi· - SS §ång v¨n Giíi 1964 Kh«ng X· Trung gi· - SS NguyÔn v¨n T©m 1957 Kh«ng X· Trung gi· - SS NguyÔn v¨n Vô 1957 Kh«ng X· Thanh xu©n- SS Phïng quang TuÊn 1962 Kh«ng X· Thanh xu©n- SS Chu v¨n Sinh 1958 Kh«ng X· Thanh xu©n- SS Cao ChÝ C­¬ng 1947 Kh«ng X· Thanh xu©n- SS Ng« v¨n Héi 1954 Kh«ng X· Minh phó - SS NguyÔn V¨n Kh«i 1960 Kh«ng X· Minh phó - SS D­¬ng xu©n Thanh 1966 Kh«ng X· HiÒn ninh - SS NguyÔn v¨n §Þnh 1967 Kh«ng X· HiÒn ninh - SS Lª quang §¹t 1958 Kh«ng X· §«ng xu©n - SS HuyÖn Sãc S¬n :32 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 01; Trung cÊp: 1; Chøng chØ 1 th¸ng: 09 Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Đông Anh TT Họ Tên Năm sinh Trình dộ Địa điểm bán hàng nam Nữ NguyÔn ThÞ ThuËn 1964 §¹i häc NN B¾c Th¨ng long, §.Anh Ph¹m V¨n Ng¸t 1960 Trung cÊp NN X· Dôc Tó - §«ng Anh NguyÔn ThÞ HuÖ 1961 Trung cÊp NN X· Xu©n Nén -§«ng Anh NguyÔn Duy §oµn 1960 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Tiªn D­¬ng, §. Anh §ç ThÞ Bang 1957 Trung cÊp NN X· Kim Chung-§«ng Anh Ph¹m V¨n Th¸i 1956 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Nam Hång, §«ng Anh TrÇn ThÞ Liªn 1960 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· V©n Néi, §«ng Anh NguyÔn Vò Ngäc 1960 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Xu©n Canh, §«ng Anh Vò ThÞ Mai 1957 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Xu©n Canh, §«ng Anh Chu Xu©n ChÝ 1956 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng Khèi 1B, QL3, §«ng Anh Hoµng v¨n Hïng 1968 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Nam Hång §«ng Anh NguyÔn V¨n DiÖn 1957 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng Nguyªn Khª, §«ng Anh NguyÔn Duy Phøc 1956 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· B¾c Hång, §«ng Anh TrÇn ThÞ H¶i 1970 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Nam Hång, §«ng Anh NguyÔn ThÞ T©m 1958 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· B¾c Hång - §«ng Anh NguyÔn ThÞ Duyªn 1965 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· V©n Néi -§«ng Anh NguyÔn TiÕn DiÕn 1972 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Nam Hång §«ng Anh NguyÔn V¨n TuÊn 1948 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng Nguyªn Khª - §«ng Anh TrÇn V¨n Tµi 1969 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng Tiªn D­¬ng - §«ng Anh §inh ThÞ Mai 1977 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· V©n Néi - §«ng Anh TrÇn ThÞ Thuû 1975 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Nam Hång, §«ng Anh NguyÔn V¨n Hµnh 1957 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· B¾c Hång - §«ng Anh Ph¹m Quèc ChÝnh 1974 Kh«ng X· Nguyªn Khª, §. Anh Lª ThÞ C¶nh 1952 Kh«ng Kim Chung - §«ng Anh NguyÔn thÞ Xiªm 1966 Kh«ng ViÖt Hïng - §«ng Anh Ph¹m thÞ TuyÕt 1970 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· B¾c Hång, §«ng Anh TrÇn ThÞ H­¬ng 1974 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Thuþ l©m -§«ng Anh TrÇn V¨n QuÝ 1973 Kh«ng X· V©n Néi -§«ng Anh TrÇn V¨n Töu 1950 Kh«ng X· Thuþ l©m -§«ng Anh HuyÖn §«ng Anh:29 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 01; Trung cÊp: 03; Chøng chØ 1 th¸ng : 19 Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV địa bàn Từ Liêm TT Họ Tên Năm sinh Trình dộ Địa điểm bán hàng nam Nữ TrÇn ThÞ Hoµ 1951 §¹i häc NN X· Xu©n Ph­¬ng, T.Liªm NguyÔn V¨n T©n 1952 Trung cÊp X· Xu©n Ph­¬ng, T.Liªm NguyÔn ThÞ Thuû 1964 Chøng chØ tËp huÊn1 th¸ng X· T©y Mç -Tõ Liªm NguyÔn ThÞ Hång 1950 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Minh Khai, Tõ Liªm Ph¹m Kim Giao 1942 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Xu©n §Ønh, Tõ Liªm NguyÔn V¨n QuÝ 1943 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· T©y Tùu, Tõ Liªm NguyÔn Kh¾c S¬n 1963 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· T©y Tùu, Tõ Liªm NguyÔn ThÞ Mai 1961 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· T©y Tùu, Tõ Liªm Vò ThÞ Quú 1964 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· T©y Tùu, Tõ Liªm NguyÔn §×nh Phóc 1963 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· §¹i Mç -Tõ Liªm NguyÔn ThÞ Phiªn 1938 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· T©y Tùu -Tõ Liªm NguyÔn ThÞ Thuû 1972 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· T©y Tùu -Tõ Liªm NguyÔn V¨n Lîi - Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· T©y Mç -Tõ Liªm NguyÔn ThÞ TÞnh 1972 Kh«ng X· T©y Tùu -Tõ Liªm NguyÔn ThÞ Tr©m 1964 Kh«ng X· T©y Tùu -Tõ Liªm HuyÖn Tõ Liªm: 15 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 02; Trung cÊp: 01; Chøng chØ 1 th¸ng: 10. Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Thanh Trì TT Họ Tên Năm sinh Trình dộ Địa điểm bán hàng nam Nữ §µm V¨n LËp 1950 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· VÜnh Quúnh,Thanh tr× Ph¹m V¨n N¨m 1947 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Tam hiÖp, Thanh tr× TrÇn Ngäc S©m 1976 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng CÇu b­¬u, Thanh tr×. NguyÔn §øc Liªn 1980 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Liªn ninh, Thanh tr× NguyÔn ThÞ SuÊt 1948 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Ngò HiÖp - Thanh tr× §Æng V¨n Lu©n 1940 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng Duyªn Hµ - Thanh tr× HuyÖn Thanh tr×: 06 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 0; Trung cÊp: 0; Chøng chØ 1 th¸ng : 06 Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Gia lâm TT Họ Tên Năm sinh Trình dộ Địa điểm bán hàng nam Nữ NguyÔn V¨n TuÊn 1960 §¹i häc NN X· Phó ThÞ - Gia L©m NguyÔn ThÞ ái 1948 Trung cÊp NN X· D­¬ng X¸ - Gia L©m NguyÔn ThÞ Ph­îng - Kh«ng TT Sµi §ång - Gia L©m D­¬ng ThÞ Hêi 1950 Trung cÊp NN X· Kim S¬n - Gia L©m Lª V¨n Minh 1959 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· D­¬ng X¸ - Gia L©m NguyÔn §¨ng Thµnh 1960 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Yªn Th­êng -Gia L©m Lª V¨n ThÞnh 1959 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Bå §Ò - Gia L©m NguyÔn V¨n Giái 1968 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· D­¬ng X¸ - Gia L©m NguyÔn Xu©n DÞu 1948 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Kim S¬n - Gia L©m NguyÔn V¨n Oanh 1963 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Kim S¬n - Gia L©m NguyÔn Thi Hµ 1972 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Th¹ch Bµn - Gia L©m Ph¹m Xu©n S¬ §¹i häc NN TT Yªn Viªn - Gia L©m TrÇn ThÞ Thuû §¹i häc NN §¹i häc NNI Hµ Néi NguyÔn ThÞ Sinh Trung cÊp NN X· Yªn Th­êng -Gia L©m NguyÔn ThÞ Nhu Trung cÊp NN X· Yªn Th­êng -Gia L©m §µm v¨n N¨ng “” Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Yªn Th­êng -Gia L©m NguyÔn v¨n Hïng ‘’’’ Chøng chÝ 10 ngµy X· Yªn Th­êng -Gia L©m Lª V¨n Ch¾c 1968 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· Phó ThÞ - Gia L©m §ç V¨n ¸nh 1960 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· §a Tèn - Gia L©m Lª V¨n Khanh 1966 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng X· §a Tèn - Gia L©m NguyÔn ThÞ Lan - Kh«ng X· Yªn Th­êng -Gia L©m NguyÔn v¨n Dòng - Kh«ng X· Ninh hiÖp - -Gia L©m HuyÖn Gia L©m: 22 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 03; Trung cÊp: 04; Chøng chØ 1 th¸ng: 10 *Nội thành Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Cầu giấy TT Hä vµ Tªn N¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n §Þa ®iÓm cöa hµng Nam N÷ NguyÔn Quúnh Hoa 1976 §¹i häc NN C.ty TNHH B¹ch long-181, L¹c Long Qu©n. Vò BÝch Ngäc 1959 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng P. Mai DÞch - CÇu giÊy Chi nh¸nh Nicotex Đại học Kièt 12 - Mai DÞch QuËn CÇu GiÊy: 03 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 02; Trung cÊp: 0; Chøng chØ 1 th¸ng : 01 Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Tây Hồ TT Hä vµ Tªn N¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n §Þa ®iÓm cöa hµng Nam N÷ Hµ V¨n H¹nh 1958 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng P. NhËt T©n, T©y Hå Lª ThÞ ThÞnh 1959 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng P. NhËt T©n -T©y Hå QuËn T©y Hå: 02 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 0; Trung cÊp: 0; Chøng chØ 1 th¸ng : 02 Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Hoàn Kiếm TT Hä vµ Tªn N¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n §Þa ®iÓm cöa hµng Nam N÷ §oµn ThÞ Nga 1953 Chøng chØ tËp huÊn 45 ngµy Sè 2, TriÖu Quèc §¹t. Hoµng V¨n Kh¶i 1959 §¹i häc Sè 14, Ng« QuyÒn. QuËn Hoµn KiÕm: 02 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 01; Trung cÊp: 0; Chøng chØ 1 th¸ng : 01 Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Thanh Xuân TT Hä vµ Tªn N¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n §Þa ®iÓm cöa hµng Nam N÷ Lª ThÞ YÕn 1950 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng Sè 105, Tr­êng Chinh. NguyÔn ThÕ Tr­êng 1966 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng Sè 105, Tr­êng Chinh. TrÇn ThÞ ¸nh NguyÖt 1963 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng Sè 97 , Tr­êng Chinh. QuËn Thanh Xu©n: 03 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 0; Trung cÊp: 0; Chøng chØ 1 th¸ng :03 Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Đống Đa TT Hä vµ Tªn N¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n §Þa ®iÓm cöa hµng Nam N÷ Phan V¨n KiÒu 1942 §¹i häc NN Sè 1152- P. L¸ng Th­îng NguyÔn Kim Anh 1954 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng P. L¸ng Th­îng, §èng §a NguyÔn ThÞ Minh 1950 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng P. L¸ng Th­îng, §èng §a NguyÔn ThÞ Lý 1958 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng P. L¸ng Th­îng, §èng §a Bïi ThÞ H¶i 1966 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng P. L¸ng Th­îng, §èng §a NguyÔn Anh Th¬ 1969 §¹i häc ho¸ 21/9, L¸ng H¹, §èng §a NguyÔn Thanh HiÓn 1950 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng 532 - §­êng L¸ng QuËn §èng §a: 07 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 02; Trung cÊp: 0; Chøng chØ 1 th¸ng : 05 Bảng : Danh sách các tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV Địa bàn Hai Bà Trưng TT Hä vµ Tªn N¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n §Þa ®iÓm cöa hµng Nam N÷ NguyÔn ThÞ Mai 1961 Chøng chØ tËp huÊn 1 th¸ng P. Mai ®éng - H B Tr­ng QuËn Hai Bµ Tr­ng: 01 cöa hµng; Tr×nh ®é ®¹i häc: 0; Trung cÊp: 0; Chøng chØ 1 th¸ng: 01 Sè: 117/VSATTP Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2009 TH¤NG B¸O KÕT QU¶ KiÓm ®Þnh d­ l­îng thuèc B¶o vÖ thùc vËt Tªn kh¸ch hµng: Côc b¶o vÖ thùc vËt và Hà NỘI §Þa chØ: 149 Hå §¾c Di - §èng §a - Hµ Néi N«ng s¶n: §Ëu §ç Ngµy lÊy mÉu: 29/6/2009 Biªn b¶n lÊy mÉu sè: 117/K§T-BB §¬n vÞ lÊy mÉu: Phßng kiÓm ®Þnh chÊt l­îng & d­ l­îng thuèc BVTV §Þa ®iÓm lÊy mÉu: Chî Thµnh C«ng Khèi l­îng mÉu 2 kg Ngµy nhËn mÉu: 29/6/ 2009 Niªm phong: cã KÕt qu¶ thö nghiÖm N«ng s¶n Thuèc BVTV KÕt qu¶ (mg/kg) ph­¬ng ph¸p M· hiÖu LOD LOQ §Ëu ®ç Acephate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Azoxystrobin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Benfuracarb nd PTN 09 -DLF 0,002 0,01 Carbaryl nd PTN 09 -DLF 0,002 0,01 Carbendazim nd PTN 07-DLF 0,002 0,01 Carbosulfan nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Carbofuran nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Chlorfenapyr nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Chlorothalonil nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Chlorpyriphos ethyl nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Cyfluthrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Cypermethrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Diazinon nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Difenoconazole nd PTN 14-DLF 0,01 0,10 Dimethoate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Diniconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Endosulfan nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Fenitrothion nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fenobucarb nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Fenpropathrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fenvalerate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fipronil 0,06 PTN 14-DLF 0,002 0,02 Hexaconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Imidacloprid nd PTN 07-DLF 0,002 0,01 Indoxacarb nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Lambda cyhalothrin nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Lindan nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Metalaxyl nd PTN 07-DLF 0,002 0,02 Methamidophos nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Methidathion nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Methomyl nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Permethrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,10 Profenophos nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Propiconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Quinalphos nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Trichlorfon nd PTN 14-DLF 0,01 0,20 Thiophanate methyl nd PTN 07-DLF 0,002 0,01 Ghi chó: - nd: Kh«ng ph¸t hiÖn - LOD (mg/kg): Giíi h¹n ph¸t hiÖn cña ph­¬ng ph¸p - LOQ (mg/kg): Giíi h¹n x¸c ®Þnh cña ph­¬ng ph¸p P.Gi¸m ®èc Phßng kiÓm ®Þnh CL & DL thuèc BVTV P.Tr­ëng phßng V­¬ng Tr­êng Giang L¹i Lan H­¬ng Sè: 119/VSATTP Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2009 TH¤NG B¸O KÕT QU¶ KiÓm ®Þnh d­ l­îng thuèc B¶o vÖ thùc vËt Tªn kh¸ch hµng: Côc b¶o vÖ thùc vËt §Þa chØ: 149 Hå §¾c Di - §èng §a - Hµ Néi N«ng s¶n: C¶i xanh Ngµy lÊy mÉu: 29/6/2009 Biªn b¶n lÊy mÉu sè: 119/K§T-BB §¬n vÞ lÊy mÉu: Phßng kiÓm ®Þnh chÊt l­îng & d­ l­îng thuèc BVTV §Þa ®iÓm lÊy mÉu: Chî Thµnh C«ng Khèi l­îng mÉu 2 kg Ngµy nhËn mÉu: 29/6/ 2009 Niªm phong: cã KÕt qu¶ thö nghiÖm N«ng s¶n Thuèc BVTV KÕt qu¶ (mg/kg) ph­¬ng ph¸p M· hiÖu LOD LOQ C¶i xanh Acephate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Azoxystrobin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Benfuracarb nd PTN 09 -DLF 0,002 0,01 Carbaryl nd PTN 09 -DLF 0,002 0,01 Carbendazim nd PTN 07-DLF 0,002 0,01 Carbosulfan nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Carbofuran nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Chlorfenapyr nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Chlorothalonil nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Chlorpyriphos ethyl nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Cyfluthrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Cypermethrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Diazinon nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Difenoconazole nd PTN 14-DLF 0,01 0,10 Dimethoate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Diniconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Endosulfan nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Fenitrothion nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fenobucarb nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Fenpropathrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fenvalerate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fipronil nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Hexaconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Imidacloprid nd PTN 07-DLF 0,002 0,01 Indoxacarb nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Lambda cyhalothrin nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Lindan nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Metalaxyl nd PTN 07-DLF 0,002 0,02 Methamidophos nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Methidathion nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Methomyl nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Permethrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,10 Profenophos 0,08 PTN 14-DLF 0,01 0,05 Propiconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Quinalphos nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Trichlorfon nd PTN 14-DLF 0,01 0,20 Thiophanate methyl nd PTN 07-DLF 0,002 0,01 Ghi chó: - nd: Kh«ng ph¸t hiÖn - LOD (mg/kg): Giíi h¹n ph¸t hiÖn cña ph­¬ng ph¸p - LOQ (mg/kg): Giíi h¹n x¸c ®Þnh cña ph­¬ng ph¸p P.Gi¸m ®èc Phßng kiÓm ®Þnh CL & DL thuèc BVTV P.Tr­ëng phßng V­¬ng Tr­êng Giang L¹i Lan H­¬ng Sè: 118/VSATTP Hµ Néi, ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2009 TH¤NG B¸O KÕT QU¶ KiÓm ®Þnh d­ l­îng thuèc B¶o vÖ thùc vËt Tªn kh¸ch hµng: Côc b¶o vÖ thùc vËt §Þa chØ: 149 Hå §¾c Di - §èng §a - Hµ Néi N«ng s¶n: Rau muèng Ngµy lÊy mÉu: 29/6/2009 Biªn b¶n lÊy mÉu sè: 118/K§T-BB §¬n vÞ lÊy mÉu: Phßng kiÓm ®Þnh chÊt l­îng & d­ l­îng thuèc BVTV §Þa ®iÓm lÊy mÉu: Chî Thµnh C«ng Khèi l­îng mÉu 2 kg Ngµy nhËn mÉu: 29/6/ 2009 Niªm phong: cã KÕt qu¶ thö nghiÖm N«ng s¶n Thuèc BVTV KÕt qu¶ (mg/kg) ph­¬ng ph¸p M· hiÖu LOD LOQ Rau muèng Acephate 3,60 PTN 14-DLF 0,01 0,05 Azoxystrobin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Benfuracarb nd PTN 09 -DLF 0,002 0,01 Carbaryl nd PTN 09 -DLF 0,002 0,01 Carbendazim 0,04 PTN 07-DLF 0,002 0,01 Carbosulfan nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Carbofuran nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Chlorfenapyr nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Chlorothalonil nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Chlorpyriphos ethyl nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Cyfluthrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Cypermethrin 0,14 PTN 14-DLF 0,01 0,05 Diazinon nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Difenoconazole nd PTN 14-DLF 0,01 0,10 Dimethoate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Diniconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Endosulfan nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Fenitrothion nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fenobucarb nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Fenpropathrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fenvalerate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Fipronil nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Hexaconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Imidacloprid nd PTN 07-DLF 0,002 0,01 Indoxacarb nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Lambda cyhalothrin nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Lindan nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Metalaxyl nd PTN 07-DLF 0,002 0,02 Methamidophos nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Methidathion nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Methomyl nd PTN 09-DLF 0,002 0,01 Permethrin nd PTN 14-DLF 0,01 0,10 Profenophos nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Propiconazole nd PTN 14-DLF 0,002 0,02 Quinalphos nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Trichlorfon 4,50 PTN 14-DLF 0,01 0,20 Thiophanate methyl nd PTN 07-DLF 0,002 0,01 Ghi chó: - nd: Kh«ng ph¸t hiÖn - LOD (mg/kg): Giíi h¹n ph¸t hiÖn cña ph­¬ng ph¸p - LOQ (mg/kg): Giíi h¹n x¸c ®Þnh cña ph­¬ng ph¸p P.Gi¸m ®èc Phßng kiÓm ®Þnh CL & DL thuèc BVTV P.Tr­ëng phßng V­¬ng Tr­êng Giang L¹i Lan H­¬ng PhiÕu ®iÒu tra n«ng d©n "V/v sö dông thuèc BVTV trªn c©y rau" 1 Hä vµ tªn ng­êi ®­îc ®iÒu tra: 2 §Þa chØ: 3 C©y trång Mïa vô gieo trång Giai ®o¹n sinh tr­ëng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu tra 4 DiÖn tÝch ®ang gieo trång (sµo BB): 5 T×nh h×nh sö dông thuèc BVTV: Giai ®o¹n Sè lÇn phun Tªn thuèc Nång ®é (ml hoÆc gr/sµo) T.gian gi÷a c¸c lÇn phun (ngµy) Trõ s©u Trõ bÖnh LÇn 1 LÇn 2 LÇn 3 LÇn 1 LÇn 2 LÇn 3 LÇn 1 LÇn 2 LÇn 3 LÇn 4 T.sè/vô: 6 Thêi gian c¸ch ly (ngµy): .......... 7 Lý do sö dông thuèc: KiÓm tra thÊy cã s©u ¨ Phun ®Þnh kú ¨ Theo h­íng dÉn CBKT ¨ Theo hé xung quanh ¨ 8 Lý do chän thuèc ®Ó phun: Tù chän ¨ Ng­êi b¸n h­íng dÉn ¨ Theo hé xung quanh ¨ Theo h­íng dÉn CBKT ¨ 9 Cã ®äc h­íng dÉn sö dông kh«ng? Cã: Kh«ng 10 §Þa ®iÓm mua thuèc: Cöa hµng trong ngâ, xãm ¨ §¹i lý c¸c c«ng ty ¨ T¹i ®Þa ®iÓm kh¸c ¨ 11 §Þa ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm: PhiÕu ®iÒu tra kinh doanh thuèc BVTV 1 Hä vµ tªn 2 §Þa chØ kinh doanh : §Þa chØ hé khÈu 3 Tuæi : 4 Giíi tÝnh Nam N÷ 5 Chuyªn m«n Lo¹i N¬i cÊp §¹i häc Trung cÊp Chøng chØ 6 H×nh thøc kinh doanh B¸n theo mïa vô nhá lÎ . B¸n lÎ B¸n bu«n ®¹i lý cÊp: cÊp 1 cÊp 2 cÊp 3 Doanh nghiÖp t­ nh©n hé gia ®×nh ........................................................ ............................................................................................................................. C«ng ty TNHH, (CT cæ phÇn) .................................................................. ………………………………………………………………………… 7 Doanh thu n¨m: ………………………………………………………….. 8 Mét sè chñng lo¹i chÝnh ®ang b¸n trong cöa hµng 9 MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña c«ng ty nµo: ……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………….. Tổng hợp phiếu điều tra 1 Sè ng­êi sö dông thuèc: a Thuèc cÊm: b Thuèc ngoµi danh môc: c Thuèc trong danh môc: d khac 2 Phun thuèc BVTV nhiÒu lÇn/løa,vô: 3 Pha thuèc t¨ng nång ®é so víi khuyÕn c¸o: 5 Thêi gian c¸ch ly: a <3 ngµy: d 7-10 ngµy: b 3-5 ngµy: e >10 ngµy: c 5-7 ngµy: f Kh«ng ®¶m b¶o TGCL: 6 Lý do phun thuèc: KiÓm tra s©u bÖnh Phun ®Þnh kú: Theo ng­êi xung quanh: Theo h­íng dÉn: 7 Lý do chän thuèc: Tù chän Theo ng­êi xung quanh: Ng­êi b¸n h­íng dÉn: Theo h­íng dÉn CBKT: 8 Cã ®äc kü h­íng dÉn sö dông kh«ng: Cã: Kh«ng: 9 §Þa ®iÓm mua thuèc: a Cöa hµng trong ngâ xãm: b §¹i lý c«ng ty: c N¬i kh¸c: 10 H×nh thøc tiªu thô: a B¸n lÎ t¹i chî: b B¸n bu«n: c H×nh thøc kh¸c:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn Hà Nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật.doc
Luận văn liên quan