Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH

MỤC LỤC A_ Lời mở đầu. 2 B_ Nội dung. 3 I_ Lí luận. 3 1. Khái niệm kinh tế tập thể. 3 1.1 Định nghĩa. 3 1.2 Đặc điểm3 1.3 Nguyên nhân. 4 1.4 Hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của kinh tế tập thể. 4 1.5 Vai trò. 4 2. Khái niệm hợp tác xã. 5 2.1 Định nghĩa. 5 2.2. Đặc điểm5 2.3. Vai trò. 6 II_ Thực trạng. 6 1.Trước 1986. 6 1.1 Tình hình kinh tế. 6 1.2 Thành tựu. 7 1.3 Yếu kém, khuyết điểm7 2. Sau 1986. 8 2.1 Tình hình kinh tế Việt Nam8 2.2 Thành tựu. 8 2.3 Yếu kém10 III_ Giải pháp. 11 1. Phương hướng của Đảng và nhà nước. 11 2. Biện pháp thực hiện. 12 C_ Kết luận. 14 D_ Tài liệu tham khảo. 15

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3433 | Lượt tải: 22download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC A_ Lời mở đầu Sau một thời gian dài đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đất nước Việt Nam đã dành được độc lập. Bây giờ đất nước chúng ta đang dần chuyển mình sang thời đại mới, thời đại của công bằng dân chủ văn minh. Để làm được điều đó chúng ta phảI trảI qua thời kì quá độ từ chế độ tiền tư bản lên chế độ xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Thời kì này là thời kì lâu dài và vô cùng quan trọng, bởi lẽ sau chiến tranh nước ta còn nghèo, không có đủ sức cạnh tranh với các nước tư bản chủ nghĩa trên thế giới. Vì vậy mà nhiệm vụ phát triển kinh tế là vô cùng bức thiết. Nhưng làm sao để phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất mà vẫn giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa, lại là một câu hỏi lớn. Một trong những đáp án quan trọng đó là sự lớn mạnh của thành phần kinh tế tập thể và thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần. Vì thế mà em chọn đề tài: Phát triển kinh tế tập thể trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. B_ Nội dung I_ Lí luận 1. Khái niệm kinh tế tập thể 1.1 Định nghĩa _Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế bao gồm những cơ sở kinh tế do người lao động tự nguyện góp vốn, cùng kinh doanh, tự quản lí theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng cùng có lợi. 1.2 Đặc điểm _ Kinh tế tập thể thực chất là kinh tế hợp tác. Đầu tiên hình thức hợp tác giản đơn chỉ là tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất. Nhưng khi kinh tế phát triển, các hình thức trở nên đa dạng hơn, từ nhỏ tới lớn, từ đơn giản đến phức tạp, không giới hạn quy mô và địa bàn; phân phối theo lao động, theo vốn và mức độ tham gia dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ tự chịu trách nhiệm. _ Sự kết hợp, hợp tác của các cá nhân trong kinh doanh cả về vật chất lẫn tinh thần tạo nên sức mạnh của kinh tế tập thể. Để kinh tế tập thể phát huy sức mạnh của kinh tế tập thể thì nó phảI dựa trên sự tự nguyên của mỗi thành viên. Cũng có nghĩa là các thành viên phảI nhận thức được lợi ích của họ khi hợp tác. Và lúc đó hợp tác là nhu cầu thiết yếu. _ Thực chất kinh tế tập thể là quá trình xã hội hoá sản xuất thông qua cấc hình thức liên kết mềm dẻo linh hoạt giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất bảo đảm lợi ích giưa các thành viên. _ Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của từng thành viên và lợi ích tập thể , đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của từng thành viên, góp phần xóa đói, giảm nghèo, tiến lên làm giùa cho các thành viên. _ Kinh tế tập thể xuất hiện trong nhiều lĩnh vực sản xuất, như: nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, thủ công nghiệp… 1.3 Nguyên nhân _Trong họat động lao động sản xuất có nhiều công việc mà một cá nhân, một tổ chức không thể làm được mà đòi hỏi phảI nhiều người hay một tập thể cùng làm, nhiều tổ chức cùng làm. Cụ thể trong thời kì quá độ trình độ lực lượng sản xuất thấp kém, vì thế cần sự hợp tác tập thể. _ Các thành phần kinh tế luôn có sự mâu thuẫn ràng buộc lẫn nhau, vì thế mà cần phải phát triển thành phần kinh tế tập thể để nó có thể kết hợp với thành phần kinh tế nhà nước duy tri chế độ công hữu. 1.4 Hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh của kinh tế tập thể _ Các hình thức được chia theo độ lớn của tập thể * Tổ hợp tác * Nhóm hợp tác * Hợp tác xã _ Phổ biến nhất là hình thái hợp tác xã. 1.5 Vai trò _ Kinh tế tập thể hoạt động nhờ sự kết hợp giữa nhiều cá thể nên rất phù hợp với lực lượng sản xuất thời kì quá độ. _ Kinh tế tập thể tuy không làm nâng cao năng xuất lao động của từng cá nhân nhưng lại tạo được sản lượng cao hơn nhiều so với tổng số lượng sản phẩm từng công nhân làm ra. _ Kinh tế tập thể có thể huy động được nguồn vốn dồi dào từ các thành viên trong tập thể. _ Thành phần kinh tế tập thể kết hợp với thành phần kinh tế nhà nước tạo nên nền kinh tế nòng cốt trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 2. Khái niệm hợp tác xã _ Hình thái thể hiện rõ nhất kinh tế tập thể là hình thái hợp tác xã. Hay nói cách khác hợp tác xã chính là biểu tượng của thành phần kinh tế tập thể. 2.1 Định nghĩa _ Hợp tác xã là tổ chức của những người tự trị tư nguyện liên hiệp lại để đáp ứng các nhu cầu nguyện vọng chung của hộ về kinh tế, xã hội, văn hóa thông qua xí nghiệp cùng sở hưu và quan lý dân chủ. 2.2. Đặc điểm _ Có nhiều kiểu hợp tác xã, hợp tác xã có thể hình thành trong nhiều lĩnh vực kinh tế sản xuất. _ Cơ sở để thành lập hợp tác xã là dựa vào sự cùng góp vốn của các thành viên, quyền làm chủ hoàn toàn bình đẳng giữa các xã viên theo nguyên tắc mỗi xã viên một phiếu biểu quyết, không phân biệt lượng vốn góp ít hay nhiều. _ Mục đích kinh doanh của hợp tác xã là nhằm trước hết đáp ứng đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng của dịch vụ cho xã viên. Đồng thời cũng phải tuân theo nguyên tắc bảo toàn và tái sản xuất mở rộng vốn bằng cách thực hiện mức giá và lãi suất nội bộ thấp hơn giá thị trường. _ Tiếp theo, hợp tác xã thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi. _ Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức liên kết kinh tế chỉ liên quan đến xã viên thực sự có nhu cầu, có mong muốn không lệ thuộc vào nơi ở và cũng chỉ liên kết ở những dịch vụ cần thiết và đủ khả năng quản lý kinh doanh. Như vậy, trong mỗi thôn, mỗi xã có thể cùng tồn tại nhiều loại hình hợp tác xã có nội dung kinh doanh khác nhau có số lượng xã viên không như nhau, trong đó một số nông trại, trang trại đồng thời là xã viên của một vài hợp tác xã. 2.3. Vai trò _ Hợp tác xã là hình thức kinh tế tập thể của nhân dân vì vậy hoạt động của hợp tác xã có tác động to lớn tích cực tới hoạt động sản xuất của hộ gia đình. Nhờ có hoạt động của hợp tác xã các yếu tố đầu vào và các khâu dịch vụ cho hoạt động sản xuất được cung cấp kịp thời, đẩy đủ và bảo đảm chất lượng, các khâu sản xuất tiếp theo được đảm bảo đã làm cho hiệu quả sản xuất của nhân dân được nâng lên. Thông qua hoạt động dịch vụ vai trò điều tiết sản xuất của hợp tác xã được thực hiện, sản xuất của hộ được thực hiện theo hướng tập trung, tạo điều kiện hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên môn hoá, đòi hỏi sản xuất của hộ nông dân phải thực hiện thống nhất. _Thêm vào đó hợp tác xã còn là nơi tiếp nhận những trợ cấp của nhà nước tới hộ gia đình, vì vậy hoạt động của hợp tác xã có vai trò cầu nối giữa Nhà nước với hộ gia đình một cách có hiệu quả. _Hợp tác xã còn có vai trò thúc đẩy các hộ gia đình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đồng thời trong nhiều trường hợp hợp tác xã còn là đối trọng với các tổ chức tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ cho hộ gia đình buộc các đối tượng phải phục vụ tốt hơn cho người dân. II_ Thực trạng 1.Trước 1986 1.1 Tình hình kinh tế _ Sau khi đất nước ta dành được độc lập, tình hình chính trị bất ổn, Đảng vừa phải lo đề ra chính sách phát triển đất nước, vừa phải dẹp yên sự chống phá của bọn tư bản, nội gián. Trước tình hình đó việc phát triển kinh tế là nhu cầu vô cùng bức thiết, vì chỉ có phát triển kinh tế mới làm cho cuộc sống người dân ấm no hơn, nhận thức người dân về Đảng và con dường chủ nghĩa xã hội đúng đắn hơn. Nhưng chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội ma bỏ qua tư bản chủ nghĩa, vì vậy điều kiện kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng của ta không thể bằng các nước trên thế giới. Nhận thức được điều đó Dảng đã đề ra chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần: Với năm thành phần chính + Thành phần kinh tế nhà nước + Thành phần kinh tế tư nhân + Thành phần kinh tế tập thể + Thành phần kinh tế tư bản nhà nước + Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài _ Trong đó thành phần kinh tế nhà nước và tập thể là đại diện cho chế độ công hưu, còn ba thành phần còn lại nghênh về tư hưu. Cần phải tạo nền tảng là hai thành phần kinh tế nhà nước và tập thể. Vì thể muốn phát triển kinh tế Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa thi trước hết phải phát triển hai thành phần kinh tế trên. 1.2 Thành tựu _ Đảng và nhà nước đã có những chính sách cụ thể để phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế tập thể. Bằng chứng là hàng trăm, nghìn hợp tác xã được thành lập trên quy mô cả nước. _ Nhân dân thi đua tham gia hợp tác xã, cố gắng lao động để phát triển hợp tác xã. _ Nhà nước tạo mọi điều kiện để hợp tác xã phát triển, tất cả mọi người dân đều có thể tham gia hợp tác xã, coi phát triển hợp tác xã là ưu tiên hàng đầu. 1.3 Yếu kém, khuyết điểm _ Chất lượng hợp tác xã chưa thực sự cao. _ Tình trạng thất thoát, mất mát, hư hao tiền vốn, tài sản cố định trong các Hợp tác xã trở thành phổ biến ở mức trầm trọng. _Bộ máy quản lý hợp tác xã phình ra qúa lớn, trở nên cồng kềnh ngày càng xa với thực tiễn sản xuất. Sự điều hành sản xuất nông nghiệp ngày càng trở lên cứng nhắc, nặng nề do sự chỉ đạo áp đặt từ cấp huyện xuống và sự can thiệp quá sâu của các tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở. _Hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã giảm sút đến mức báo động. Diện tích ruộng đất bỏ hoang ngày càng nhiều. Chi phí sản xuât tăng vọt, các ngành nghề làm ăn thua lỗ. Năng suất, sản lượng suy giảm, thu nhập của xã viên ngày càng thấp. _Thực trạngđó đã làm cho nông dân xã viên trễ nải công việc tập thể, dồn sức vào mảnh đất phần trăm. Kinh tế hộ gia đình tuy bị thu hẹp tối đa, song nó lại là nguồn thu nhập chủ yếu quan trọng nhất của người dân. Sự khủng hoảng, rệu rã đã trở thành phổ biến trong các hợp tác xã. Mô hình hợp tác xã, tập thể hoá đứng trước nguy cơ tan rã. 2. Sau 1986 2.1 Tình hình kinh tế Việt Nam _ Sau đổi mới kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Ví dụ như xóa bỏ chế độ bao cấp… Điều đó tạo tiền đề cho kinh tế tập thể nói chung và kinh tế hợp tác xã nói riêng phát triển. 2.2 Thành tựu _ Ta đã phát triển kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác đa dạng. Chuyển đổi hợp tác xã cũ theo Luật Hợp tác xã đạt hiệu quả thiết thực. Phát triển hợp tác xã kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành để sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong nông nghiệp, trên cơ sở phát huy tính tự chủ của hộ gia đình, chú trọng phát triển các hình thức hợp tác và hợp tác xã cung cấp dịch vụ, vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho kinh tế hộ gia đình và trang trại. Mở rộng các hình thức kinh tế hỗn hợp, liên kết, liên doanh giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nhà nước giúp hợp tác xã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và quản lý, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ mới, phát triển vốn tập thể, giải quyết nợ tồn đọng của hợp tác xã . Các địa phương đã phân loại hợp tác xã, xử lý nợ đọng của hợp tác xã theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức lại Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã mới, nhiều hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Một số mô hình liên kết giữa hợp tác xã nông nghiệp với các cơ sở chế biến đã ra đời, các hợp tác xã sản xuất thủ công mỹ nghệ theo kiểu làng nghề đang được phát triển; năm 2002, khu vực kinh tế tập thể đóng góp khoảng 8,5% GDP, còn năm 2005 là 8%. _ Các địa phương chưa có bộ máy quản lý chuyên trách đã giao cho các sở, ngành theo dõi, đề xuất, tham mưu những vấn đề về cơ chế, chính sách thúc đẩy kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình. Các cấp chính quyền tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan đề ra những biện pháp, chính sách tích cực để khuyến khích, thúc đẩy hợp tác xã phát triển như: cho vay vốn với lãi suất thích hợp, tổ chức đào tạo nghề, tham quan, học tập, bồi dưỡng kiến thức quản lý và pháp luật, hỗ trợ cho việc khôi phục ngành nghề thủ công truyền thống, mở ra các ngành sản xuất và sản phẩm mới ... bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương. ở nhiều địa phương đang xuất hiện nhiều nhân tố mới góp phần làm rõ hơn mô hình hợp tác xã kiểu mới, mở bước đi, cách làm mới cho khu vực kinh tế tập thể. Hình thức công ty trong hợp tác xã kết hợp được lợi ích của xã viên và lợi ích của cán bộ quản lý hợp tác xã, cả về trách nhiệm, quyền hạn, bảo hiểm, thu nhập ... Hình thức hợp tác xã trong doanh nghiệp nhà nước (ở vùng nguyên liệu) đã chứng tỏ hợp tác xã có vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp chế biến và người sản xuất nguyên liệu. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã thông qua hợp tác xã, ký hợp đồng cung ứng vật tư và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Đây cũng là hướng đi mới, vừa tăng cường liên minh công nông, vừa nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã. Luật hợp tác xã mới (sửa đổi) được ban hành cuối năm 2003 cùng với Nghị định khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn ( gọi tắt là Nghị định Khuyến công) được Chính phủ ban hành tháng 6/2004 là những công cụ pháp lý hết sức quan trọng, làm cơ sở định hướng phát triển kinh tế tập thể lên một tầm cao mới. 2.3 Yếu kém _ Để phát triển khu vực kinh tế tập thể, vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh nền kinh tế chưa phát triển, nhìn chung các hợp tác xã có quy mô sản xuất kinh doanh còn nhỏ, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu, thiết bị máy móc thô sơ, cũ kỹ từ nhiều thập kỷ trước, mẫu mã sản phẩm đơn điệu, chưa có thương hiệu nổi bật, tính cạnh tranh thấp. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ hợp tác xã còn yếu kém; hầu hết các cán bộ quản lý chưa qua đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới; lao động có tay nghề cao trong các hợp tác xã bị mai một chưa được bổ sung, thay thế. Khu vực kinh tế tập thể vẫn khó khăn trong tiếp cận các thông tin về thị trường, công nghệ và các dịch vụ tư vấn chuyển giao khoa học. Ngoài ra, hạn chế về vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh, đầu tư đổi mới công nghệ, thủ tục vay vốn rất khó khăn, khó tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và vốn vay ở các ngân hàng thương mại, chính sách thuế chưa thực sự phù hợp ... cũng là những thách thức, trở ngại không nhỏ cho sự sống còn và phát triển của các hợp tác xã. _ Đóng góp của kinh tế tập thể trong nền kinh tế nước nhà là không thực sự lớn. Theo thống kê của bộ kế hoạch và đầu tư năm 2002 thành phần kinh tế tập thể đóng góp khoảng 8.5% GDP, thành phần kinh tế nhà nước đóng góp 13.4% GDP, trong khi thành phần kinh tế tư nhân đóng góp tới 38.8% GDP. Đó là tín hiệu xấu bởi phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa là đề cao công hưu, lấy công hưu làm gốc nền móng cho nền kinh tế. III_ Giải pháp _ Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện nước ta rất cần có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và sự hỗ trợ của nhà nước. Bởi vậy phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và có chính sách khuyến khích, ưu đãi, giúp đỡ kinh tế hợp tác phát triển có hiệu quả. Thực hiện tốt luật hợp tác xã. 1. Phương hướng của Đảng và nhà nước _ Nhà nước tiếp tục khuyến khích phát triển và mở rộng quy mô kinh tế tập thể nhằm nâng cao tốc độ tăng trưởng, đóng góp ngày càng cao trong tỷ trọng nền kinh tế. Mục tiêu đến 2010, tổng sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể sẽ chiếm bình quân khoảng 13,8% GDP cả nước. + Theo Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể từ 2006 đến 2010 mà Chính phủ vừa phê duyệt, Nhà nước sẽ tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho mô hình kinh tế này phát triển có hiệu quả, mở rộng quy mô, thành lập liên hiệp hợp tác xã, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể sẽ tuân theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Từ nay đến 2010, số lượng hợp tác xã sẽ tăng bình quân 7,2% mỗi năm, số lượng xã viên tăng khoảng 7,3%. Tỷ trọng tổng sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể (bao gồm cả kinh tế của các thành viên) chiếm bình quân khoảng 13,8% GDP cả nước. Một mục tiêu phấn đấu khác là thu nhập bình quân của lao động trong kinh tế tập thể, của xã viên hợp tác xã trong 5 năm tới sẽ tăng gấp đôi so với năm 2005. + Chính phủ cũng tạo điều kiện để mô hình kinh tế tập thể được phát triển trên mọi lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, giao thông vận tải, tín dụng và nhiều ngành, lĩnh vực khác. _ Phát triển kinh tế tập thể phải hướng đến chất lượng, chứ không phải chạy theo thành tích về số lượng và sẵn sàng giải thể những hợp tác xã yếu kém, không phát huy hiệu quả. Ví dụ điển hình là tỉnh Hậu Giang: trong 6 tháng đầu năm 2008, toàn tỉnh chỉ thành lập mới hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Thanh Tú (Vị Thắng, Vị Thủy), trong khi đó giải thể 14 hợp tác xã yếu kém, nhiều nhất là hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Như vậy, tính đến nay toàn tỉnh hiện có 169 hợp tác xã, với tổng vốn điều lệ xấp xỉ 52 tỉ đồng và thu hút 5.788 xã viên. Theo Liên minh hợp tác xã tỉnh, tuy có nâng chất lượng hoạt động, nhưng số lượng hợp tác xã yếu, kém còn chiếm tỷ lệ khá cao. Nguyên nhân chính là do một số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thành lập chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế, tỷ lệ góp vốn thấp và không có phương án sản xuất kinh doanh... _ Không chỉ chú trọng việc củng cố và phát triển mới HTX, các hình thức hợp tác giản đơn cũng được địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy là hình thức hợp tác giản đơn, nhưng đáp ứng được nhu cầu hỗ trợ nhau cùng phát triển, phù hợp trình độ lao động, quản lý và khả năng góp vốn của người dân. Chính những tổ hợp tác giản đơn này là tiền đề quan trọng để phát triển hợp tác xã trong tương lai. 2. Biện pháp thực hiện _ Phát triển kinh tế tập thể với các hình thức hợp tác đa dạng. Chuyển đổi hợp tác xã cũ theo Luật Hợp tác xã đạt hiệu quả thiết thực. Phát triển hợp tác xã kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên ngành để sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh phù hợp quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong nông nghiệp, trên cơ sở phát huy tính tự chủ của hộ gia đình, chú trọng phát triển các hình thức hợp tác và hợp tác xã cung cấp dịch vụ, vật tư và tiêu thụ sản phẩm cho kinh tế hộ gia đình và trang trại. Mở rộng các hình thức kinh tế hỗn hợp, liên kết, liên doanh giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nhà nước giúp hợp tác xã đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật và quản lý, mở rộng thị trường, ứng dụng công nghệ mới, phát triển vốn tập thể, giải quyết nợ tồn đọng của hợp tác xã cũ. _ Thực hiện Kết luận 08-KL/TW, ngày 14-12-2006 của Ban Bí thư về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có Quyết định số 53-QĐ/TW, ngày 25-4-2007 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tổng kết đã chỉ đạo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban cán sự đảng các bộ, ngành ở Trung ương tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết, thành lập 5 đoàn nghiên cứu kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết tại 24 tỉnh, thành phố và một số bộ, ngành ở Trung ương. Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và kết quả khảo sát, nghiên cứu tại các địa phương, Ban Chỉ đạo tổng kết đã xây dựng Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, hôm nay, Ban Bí thư Trưng ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết, những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong hoạt động, phát triển của kinh tế tập thể trong 5 năm qua, trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, đẩy mạnh sự phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trong những năm tới, mà trước mắt là đến hết nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng. C_ Kết luận _ Con đường đấu tranh dành độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là vô cùng gian nan nhưng viêc gìn giữ, phát triển nước ta theo đúng định hương xã hội chủ nghĩa còn khó hơn rất nhiều. Chính chúng ta là những người trực tiếp thực hiện điều đó, vì vậy chúng ta phải có trách nhiệm với nhiệm vụ quan trọng này. Chỉ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước, tinh thần chịu khó học hỏi nhưng vẫn luôn kiên định với con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn của nhân dân mới có thể giúp cho chúng ta hoàn thành mục tiêu đề ra, trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới trong nhiều lĩnh vực. _ Em tin rằng sự phát triển của thành phần kinh tế tập thể của Việt Nam trong những năm tới sẽ đem lại cho Việt Nam một diện mạo mới trên trường quốc tế. Nhưng để đạt được sự phát triển đấy cần có sự nỗ lực của mọi cá nhân. Tất cả mọi người Việt Nam phải tập hợp lại tạo thành một tập thể vô cùng vững mạnh mà không gì có thể phá vỡ được. _ Cuối cùng em xin cám ơn sự chỉ bảo, hướng dẫn của PGS.TS Đào Phương Liên giúp em hoàn thành bài tiểu luận này! D_ Tài liệu tham khảo _ Báo điện tử vnexpress _ Báo điện tử đảng cộng sản Việt Nam _ Báo điện tử vietnamnet

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ quá độ lên CNXH.DOC
Luận văn liên quan