Phương pháp đại số giải phương trình hàm

Phương pháp đại số giải phương trình hàm 1. Hệ thống được các tính chất cơ ản cảu hàm số, cảu toán tử đại số, các phép lặp và đối hợp 2. Đưa ra các phương pháp đại số khảo sát chi tiết lời giải các phương trình hàm với phép biến đối hợp bậc hai và bậc ba

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp đại số giải phương trình hàm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftruongthithanhthuy_tt_7073_2075635.pdf
Luận văn liên quan