Quản trị chiến lược

Sứ mạng của nhóm: chia sẻ chìa khóa thành công cho mọi người. Mục tiêu của nhóm: 95% các thành viên trong lớp thấy được chìa khóa đó.

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/04/2015 | Lượt xem: 1609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị chiến lược, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NHÓM 7 Sứ mạng của nhóm: chia sẻ chìa khóa thành công cho mọi người. Mục tiêu của nhóm: 95% các thành viên trong lớp thấy được chìa khóa đó. CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG NỘI DUNG TRÌNH BÀY CHIẾN LƯỢCI QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢCII QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY IKEAIII Ta sẽ LÀM GÌ? Ta muốn ĐẾN ĐÂU? Ta đang Ở ĐÂU? I.KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC CẤP ĐỘ CHIẾN LƯỢC Công ty Lĩnh vực kinh doanhA Lĩnh vực kinh doanh B Lĩnh vực kinh doanh C Nhân sự Tài chính Marketing Sản xuất và R&D Chiêu thị Phân phối Giá Sản phẩm – dịch vụ Công ty Công ty con Chức năng CẤP ĐỘ CHIẾN LƯỢC Được xây dựng cụ thể đối với lĩnh vực mình kinh doanh Doanh nghiệp sẽ kinh doanh lĩnh vực gì? Được xây dựng với mức độ cụ thể cho mỗi bộ phận THỰC THI, KIỂM SOÁT XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ II. QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nguồn lực của doanh nghiệp có hạn Môi trường kinh doanh phức tạp và luôn biến động Quản trị chiến lược HĐ KD thích ứng với môi trường bên ngoài Sự vận hành chiến lược có hiệu quả và linh động TẠI SAO CẦN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Xác định sứ mạng Đánh giá chiến lược Lựa chọn chiến lược Triển khai chiến lược Phân tích môi trường Xác định mục tiêu Đánh giá nội bộ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC SỨ MẠNG CÓ ĐẶC TRƯNG RIÊNG HƯỚNG DẪN NHỮNG NỖ LỰC CỦA NV TẠO RA SỰ NHẤT TRÍ PHÁC THẢO CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI KHÁT VỌNG MẠNH MẼ Xác định sứ mạng Đánh giá chiến lược Lựa chọn chiến lược Triển khai chiến lược Phân tích môi trường Xác định mục tiêu Đánh giá nội bộ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VĨ MÔ •Kinh tế •Chính trị, pháp luật •Văn hóa •Dân số •Tự nhiên •Khoa học công nghệ VI MÔ •Khách hàng •Đối thủ •Nhà cung cấp •Các nhóm áp lực VĨ MÔ VI MÔ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Nhân lực Hệ thống thông tin Công ty Tài chính Sản xuất Văn hóa Marketing PHÂN TÍCH NỘI BỘ Xác định sứ mạng Đánh giá chiến lược Lựa chọn chiến lược Triển khai chiến lược Phân tích môi trường Xác định mục tiêu Đánh giá nội bộ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC MỤC TIÊU Measurable (Đo lường được) Attainable (Có thể đạt được) Realistics (Thực tế) Specific (Cụ thể) MỤC TIÊU Time bound (Có thời gian xác định) Xác định sứ mạng Đánh giá chiến lược Lựa chọn chiến lược Triển khai chiến lược Phân tích môi trường Xác định mục tiêu Đánh giá nội bộ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Phân tích môi trường Đánh giá nội bộ (SWOT) Hiệu quả của lĩnh vực kinh doanh (sử dụng ma trận BCG) Chu kỳ phát triển của lĩnh vực KD (hình thành, phát triển Trưởng thành,suy thoái) LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC Xác định sứ mạng Đánh giá chiến lược Lựa chọn chiến lược Triển khai chiến lược Phân tích môi trường Xác định mục tiêu Đánh giá nội bộ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC XEM XÉT LẠI MỤC TIÊU NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH CẤP PHÁT NGUỒN LỰC CHỌN LỰA VÀ PHÁT TRIỂN CƠ CẤU ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH THỰC THI XÂY DỰNG & THỰC HiỆN KẾ HOẠCH NHẬN DIỆN & GIẢI QUYẾT MÂU THUẨN TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC Xác định sứ mạng Đánh giá chiến lược Lựa chọn chiến lược Triển khai chiến lược Phân tích môi trường Xác định mục tiêu Đánh giá nội bộ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ & ĐO LƯỜNG THỰC TẾ PHÁT HIỆN NHỮNG SAI LỆCH VẤN ĐỀ PHÁT SINH QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_thuyet_trinh_qtcl_nhom_7_qth_1__7341.pdf
Luận văn liên quan