Quản trị học - Chuyên đề 4: Chức năng hoạch định

• KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ I • PHÂN LOẠI II • TIẾN TRÌNH III • CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG IV • KẾT LUẬN V

pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/05/2014 | Lượt xem: 3670 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị học - Chuyên đề 4: Chức năng hoạch định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ 4 Lê Thị Bích Yến Lê Văn Nhân Trần Thị Phương Thảo Đỗ Thủ KhoaLê Đắc Hiếu Nhóm 4 Dư Thị Tuyết Nhung Bùi Thị Tuyết Nhung Phạm Thị Hồng Phước Nguyễn Huy Phước HOẠCH ĐỊNH ( • KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒI • PHÂN LOẠIII • TIẾN TRÌNHIII • CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNGIV • KẾT LUẬNV Planning) I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ HOẠCH ĐỊNH 1. Khái niệm Là quyết định trước: Làm cái gì? Làm như thế nào? Khi nào làm? Ai làm? Stephen P.Robbins – Management Harold Koontz, Cyril Odonnel,Heinz Weihrich Là quá trình xác định mục tiêu, Xây dựng chiến lược tổng thể. Thực hiện mục tiêu & phát triển kế hoạch toàn diện => Phối hợp & thống nhất các hoạt động với nhau HOẠCH ĐỊNH Bao gồm những hoạt động quản trị nhằm xác định: Các mục tiêu; Phương thức đạt mục tiêu => Kết quả là 1 văn bản James H.Donnelly, JR, J,L.Gibson ,John M.Ivancevich 1. Khái niệm => Hoạch định là quá trình: HOẠCH ĐỊNH 1. Khái niệm Quá trình đi tìm kiếm câu trả lời • Mục tiêu nào cần hướng • Các hoạt động cần • Nguồn lực cần được HOẠCH ĐỊNH : tới? thiết để đạt được mục tiêu? phân bổ như thế nào? 1. Khái niệm  Là nền tảng của hoạt động quản  Nhà quản lý ở mọi cấp đều phải Chức năng Quản trị cấp cao Hoạch định 28% Tổ chức 36% Điều khiển 22% Kiểm tra 14% HOẠCH ĐỊNH trị; làm công tác hoạch định; Quản trị cấp trung Quản trị cấp thấp 18% 15% 33% 24% 36% 51% 13% 10% 2. Vai trò Góp phần thực hiện các mục tiêu của tổ chức Nâng cao hiệu quả các hoạt động tác nghiệp HOẠCH ĐỊNH Ứng phó với những bất định của tương lai Tạo thuận lợi cho việc kiểm tra II. PHÂN LOẠI THỜI GIAN MỨC ĐỘ CẤP ĐỘ HOẠCH ĐỊNH PHẠM VI LĨNH VỰC KINH DOANH III. TIẾN TRÌNH 1 • Nhận thức cơ hội 2 • Thiết lập mục tiêu 3 • Phát triển tiền đề hoạch định 4 • Xác định các phương án 5 • Đánh giá và so sánh các phương án 6 • Lựa chọn phương án tối ưu 7 • Hoạch định kế hoạch phụ trợ 8 • Hoạch định ngân quỹ HOẠCH ĐỊNH IV. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG • Con người1 • Tiến bộ khoa học kỹ thuật2 • Cơ sở vật chất3 • Tổ chức quản lý4 • Môi trường5 HOẠCH ĐỊNH IV. KẾT LUẬN Hoạch định là chức trong 4 chức năng quản HOẠCH ĐỊNH năng quan trọng nhất trị TÌNH HUỐNG HOẠCH ĐỊNH Tình huống Công ty A  bán lẻ điện máy có nhiều cửa hàng và chi nhánh  có hơn 20 nghìn mã hàng hóa  6 nghìn mã hàng hóa không luân chuyển được  2 nghìn mã hàng luân chuyển chậm trong vòng 6 tháng  Công ty đã bị tồn kho đến 6 tháng  sức mua giảm 20 – 30% HOẠCH ĐỊNH Tình huống  doanh số giảm 50%.  Gần 200 nhà cung cấp liên công nợ đến hạn phải trả.  Nhân viên cũng liên tục đòi  Một số trưởng ngành hàng chuyển sang công ty khác HOẠCH ĐỊNH tiếp đòi tiền vì điều khoản tăng lương, tăng thưởng. đang có ý kiến xin nghỉ . Tình huống Công ty phải làm gì HOẠCH ĐỊNH để không bị phá sản? • Tập trung giảm chi phí • Liên kết chặt chẽ với nhà thanh toán,… • Liên kết chặt chẽ với ngân • Tiến hành tái cấu trúc công • Phát triển các kênh phân Giải quyết vấn HOẠCH ĐỊNH cố định, tăng chi phí biến đổi. cung cấp: giảm giá, tiến độ hàng: chiết khấu, trả góp,… ty phối

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhoach_dinh_926.pdf