Sách hướng dẫn ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Để phục vụ việc tự nghiên cứu và học tập của sinh viên theo phương thức đào tạ từ xa của Học Viện công nghệ bưu chính viễn thông. Bộ môn Mác - Lênin thuộc khoa cơ bản I Học viện công nghệ bưu chính viễn thông tổ chức biện soạn tập sách Hướng dẫn học tập và ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Tập sách được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình TTHCM dùng trong các trường Đh và cao đẳng của Bộ giáo dục - Đào tạo, do nhà xuất bản chính trị quốc gia năm 2005 Tài liệu được trình bày dưới dạng hướng dẫn học tập gồm 7 chương sát với giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh của Bộ GD - ĐT và tài lệu hướng dẫn giảng dạy, học tập của các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tháng 1 năm 2007. Tài liệu này giúp cho người học tiếp thu và nắm vững một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của TTHCM, sự vận dụng của Đảng CSVN trong quá trình hoạch định chủ trương đường lối, chính sách, chiến lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như quá trình kiên trì giữ vững định hướng đi len CNXH ở VN. Nội dung biên soạn theo trình tự: Nêu rõ mục đích yêu cầu, trọng tâm trọng điểm của bài, những nội dung cơ bản, những nguyên tắc chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn được rút ra từ những nội dung cơ bản . Hệ thống câu hỏi giúp người học có thể tự mình xây dựng đề cương để học tập được tốt hơn Cảm ơn

pdf132 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/02/2013 | Lượt xem: 2601 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sách hướng dẫn ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSách hướng dẫn ôn thi Tư tưởng HCM(Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông).pdf
Luận văn liên quan