Sơ lược kiến trúc Hoàng thành Huế

Kiến trúc cổ Việt Nam được tạo dựng phần lớn bằng vật liệu trong nước sẵn có do thiên nhiên ưu đãi, con người khai thác, gia công với tre, gỗ, gạch, ngói Hệ thống kiến trúc với khung cột gỗ là chủ yếu và phổ biến, khá phong phú trong sáng tạo cấu kiện chi tiết và rất vững vàng trước thiên nhiên khắc nghiệt của khí hậu Việt Nam. Kết cấu bền vững của kiến trúc cổ truyền Việt Nam dựa trên cơ sở tính toán và sử dụng hợp lý tính năng vật liệu, bố cục hình dạng và kích thước kiến trúc có cơ sở nghệ thuật và tính khoa học rất cao để lại những công trình có giá trị lớn, tiêu biểu từng thời đại trong lịch sử. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp phát triển nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang có những bước tiến mạnh mẽ và triển vọng. Chúng ta tìm hiểu quá trình phát triển truyền thống ngàn năm văn hiến nói chung và nghệ thuật kiến trúc cổ truyền nói riêng, để chúng ta xác định, đánh giá đúng đắn những di sản quý báu của cha ông, tăng thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Với tinh thần “Học xưa là vì nay, học cũ để làm mới”, vừa trân trọng và bảo tồn những công trình di tích lịch sử và nghệ thuật kiến trúc ngày xưa còn lưu lại, đáp ứng nhu cầu về thẩm mỹ và văn hóa của nhân dân làm giàu đẹp kho tàng di sản văn hóa truyền thống dân tộc và góp phần làm phong phú nền văn hóa nhân loại; chúng ta vừa khai thác, thừa kế những tinh hoa nghệ thuật cổ xưa để sáng tác, phát triển nền kiến trúc Việt Nam có tính hiện đại và tính dân tộc.

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sơ lược kiến trúc Hoàng thành Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập.doc