Tiểu luận Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp

Hiện nay trong bối cảnh đất nước và khu vực đang có nhiều biến động lớn, phức tạp về chính trị nhưng tuổi trẻ các dân tộc xã Tân Hòa đã chứng tỏ sự kiên định và bản chất cách mạng của mình, luôn đoàn kết một lòng tạo thành sức mạnh cách mạng trong tình hình mới, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện sự nghệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần hoàn thành sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh.

docx43 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 30/10/2013 | Lượt xem: 6346 | Lượt tải: 39download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u khó khăn, điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều thiếu thốn, tình hình an ninh chính trị trong những năm qua có lúc, có nơi còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường xuyên ráo riết tìm cách lôi kéo thanh niên chống phá cách mạng nước ta bằng thủ đoạn “Âm mưu diễn biến hòa bình”. b. Thanh niên nông thôn: Có 3.797 chiếm tỷ lệ 95,1% trong tổng số đoàn viên toàn xã, là lực lượng lao động đông đảo góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã. Đại đa số thanh niên nông thôn đã có nhiều cố gắng trong lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, tự tạo việc làm cho bản thân nâng cao đời sống kinh tế gia đình, đã và đang xuất hiện nhiều thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên phần lớn thanh niên có trình độ học vấn thấp, tay nghề thấp, ít có điều kiện giao lưu tiếp cận thông tin và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, một bộ phận thanh niên thiếu việc làm, thiếu vốn đầu tư mở rộng phát triển sản xuất. Giá cả sản phẩm còn bấp bênh, một bộ phận thanh niên có xu hướng ra thành thị vào các trung tâm kinh tế để tìm việc làm, do đó lực lượng thanh nên không ổn định. Nguyện vọng của thanh niên nông thôn là có việc làm ổn định tại địa phương, có điều kện thuận lợi, có chính sách hỗ trợ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật để nâng cao sản xuất kinh doanh, có thị trường tiêu thụ và giá cả ổn định hợp lý. - Thanh niên công nhân viên chức chiếm 4,9% - Thanh niên các dân tộc thiểu số: 1856 chiếm 46,5% - Thanh niên là các tín đồ dân tộc tôn giáo 327 chiếm 8,18% - Thanh niên là học sinh 1121 chiếm 28,7% ? Tính đến hết tháng 12 năn 2011 thanh niên toàn xã là 3.993 trong đó nữ 1963 chiếm 49,16% 6 năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho Đoàn làm tốt vai trò của mình về đoàn kết tập hợp thanh niên, tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên toàn xã, trong quá trình lãnh đạo của mình, Đảng bộ xã luôn nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thực sự xem Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là Đội dự bị tin cậy của Đảng. 2. Kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2006-2012. 2.1.Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước,có lối sống đẹp,có lý tưởng cách mạng,có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban chấp hành Đoàn xã định hướng giáo dục về lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống để trở thành người đoàn viên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Đoàn xã xác định là công tác trọng tâm then chốt, là nền tảng cho mọi hoạt động, công tác này được triển khai thường xuyên, liên tục. Trong 6 năm qua Đoàn xã đã tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp ĐVTN hiểu rõ và chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đã tổ chức tuyên truyền được 22 buổi Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp, tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nổi bật là thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác có hơn 1.300 lượt ĐVTN tham gia. Các chi đoàn đã triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho ĐVTN được 19 buổi có hơn 1.385 lượt ĐVTN tham gia. Tạo sự nhận thức cho ĐVTN về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, về công cuộc đổi mới, về âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. b. Công tác truyền thống: Công tác giáo dục truyền thống luôn được Đoàn xã đặc biệt quan tâm, nhằm giáo dục cho ĐVTN hiểu rõ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc của Đảng của Đoàn, tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Cách mạng tháng Tám, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày thành lập Đảng 3/2; ngày thành lập Đoàn 26/3 … Cuộc vận động “Tuổi trẻ huyện Buôn Đôn học tập và làm theo lời Bác”; vận động ĐVTN tham gia lễ hội truyền thống văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn, do Đảng - Đoàn phát động đã được 100% các chi đoàn thực hiện với hơn 90 % ĐVTN tham gia. Thông qua các tài liệu của Đoàn cấp trên, các hội thi dân ca với ca khúc cách mạng, tham gia hội trại văn hóa và các ngày lễ lớn trong năm đã giáo dục cho ĐVTN thấy được nét đẹp độc đáo và truyền thống văn hóa của dân tộc từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. c. Công tác giáo dục pháp luật và đạo đức lối sống: Thanh niên ngày nay phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật đó là yêu cầu và đòi hỏi đặt ra cho thanh niên và tổ chức Đoàn. Nhận thức được những vấn đề đó trong nhiệm kỳ qua công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ĐVTN luôn được chú trọng; Đoàn xã đã tổ chức và triển khai đến các chi đoàn và ĐVTN bằng nhiều hình thức như: Tìm hiểu các bộ luật do Nhà nước ban hành; luật dân sự, luật hình sư, luật hôn nhân và gia đình, luật nghĩa vụ quân sự, luật bầu cử HĐND các cấp, luật giao thông đường bộ, Luật thanh niên… được 27 buổi có 2.150 lượt ĐVTN tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt ĐVTN đã tuyên truyền và tìm hiểu cách bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS… Trong nhiệm kỳ qua đã có 100% các Chi đoàn, Chi hội và 90% ĐVTN tham gia tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình và các tệ nạn xã hội khác. Đã tổ chức được trên 11 buổi tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự đến toàn thể các Chi đoàn và đoàn viên thanh niên, từ đó thanh niên đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. d. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên nhiệm kỳ qua: 6 năm qua với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn từ xã đến cơ sở, với lòng nhiệt tình không ngại khó khăn, gian khổ đã nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công. Kết quả của đợt tuyên truyền giáo dục đều đạt kết quả cao. Tuy vậy vẫn còn một số bộ phận thanh niên còn lơ là trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống đua đòi thích hưởng thụ nên bị kẻ xấu lợi dụng gây mất đoàn kết trong thanh niên. Đại đa số là thanh niên có ý chí cố gắng trong học tập, ham làm, thường xuyên tìm tòi, trao dồi kiến thức để không ngừng nâng cao kiến thức cho bản thân trở thành người đoàn viên tốt, sống có ích cho cộng đồng và xã hội. Trong quá trình nắm bắt tư tưởng của thanh niên, nhiệm kỳ qua Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để tuyên truyền giáo dục và kịp thời định hướng cho thanh niên, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh niên. 2.2 Phong trào thi đua tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc : a. Đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp: Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ: “Học tập rèn luyện để ngày mai lập nghiệp” vừa là khẩu hiệu vừa là mục tiêu phấn đấu của ĐVTN khối trường học và các tầng lớp thanh niên khác, thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh lành mạnh. Lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sơ, tổng kết cũng như các đợt phát động thi đua, tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ cuộc vận động 2 không với 4 nội dung do Bộ giáo dục và đào tạo phát động. Chương trình xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ngoài ra ĐVTN là cán bộ CNVC không ngừng học hỏi nâng cao trình độ thông qua việc tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ tại các cơ sở giạo dục trong và ngoài tỉnh; trong nhiệm kỳ có 35 ĐVTN tham gia học các lớp Đại học hệ vừa học vừa làm, có 12 ĐVTN học các lớp trung cấp và cao đẳng, 41 ĐVTN tham gia học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, nội ngữ. Hàng năm Đoàn xã khảo sát lập danh sách gửi giấy mời các sinh viên dân tộc thiểu số tham gia gặp mặt nhân dịp về quê ăn tết hiện đang có hơn 700 sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước. Tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên: Đây là chương trình luôn được Đoàn xã quan tâm. Trong nhệm kỳ qua, Đoàn xã đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng các mô hình điển hình trình diễn kỹ thuật. Tiếp tục xây dựng củng cố và phát triển câu lạc bộ khuyến nông thanh niên thuộc Hội LHTN xã hiện nay CLB có 28 hội viên có trên 30 triệu đồng tiến quỹ, cho nhau vay vốn để sản xuất nông nghệp để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình, CLB đã xây dựng được 01 mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật tại gia đình đồng chí Hoàng Trung Hiến với hình thức chăn nuôi heo, gà với thu nhập 01 năm trên 50 triệu đồng, mô hình này đã được Hội LHTN tỉnh tuyên dương gương thanh niên làm kinh tế giỏi toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua BCH Đoàn xã đã phối hợp với ngân hàng chính sách triển khai nguồn vốn ủy thác cho ĐVTN vay như vốn kinh doanh vùng khó khăn, vốn nước sạch và sinh viên với kết quả; hện nay dự nợ do Đoàn xã quả lý là 600 triệu đồng với 35 thanh niên được vay vốn tại 02 tổ tiết kiệm, với số vốn trên đã tạo điều kiện cho ĐVTN thực hiện, sản xuất chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn khuyến nông, về chăn nuôi với kết quả; tổ chức được 05 lớp tập hướng dẫn cách thức chăm sóc và cách phòng trừ dịch bênh cho gia súc, gia cầm, có hơn 450 ĐVTN tham gia, tổ chức được 09 lớp hướng dẫn cách thức chăm sóc các loại cây trồng, bảo quản nông sản sau thu hoạch như; cây cà phê, hồ tiê, điều và bông vải …có 370 người tham gia, phối hợp với Hội nông dân xã và trường cao đẳng thanh niên dân tộc tổ chức 01 lớp hướng dẫn về sửa chữa máy nổ có hơn 40 người tham gia. Với những việc làm như trên đã đã nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học kỷ thuật trong sản xuất, tạo công ăn việc làm cho ĐVTN nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Thông qua đó đã góp phần vào việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương và làm dảm tình trạng thanh niên rời khỉ địa phương, đi làm ăn tại các trung tâm kinh tế. Trong nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều gương thanh niên điển hình tiên tiến trong lĩnh vực làm kinh tế, như: đồng chí Vương Văn Thài Bí thư chi đoàn thôn 05 với mô hình trồng tiêu, cà phê, đồng chí Đồng Văn Đông bí thư chi đoàn thôn 16 với mô hình cơ sở sửa chữa điện cơ hàng năm trừ chi phí cũng đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho bản thân và gia đình, đồng chí Hoàng Văn Huynh bí thư chi đoàn thôn 13 với mô hình trồng rau xanh, đồng chí Hoàng Văn Sơn bí thư chi đoàn thôn 08 với mô hình trồng tiêu, cà phê hàng năm cũng đem lại thu nhập rất cao nhằm cải thiện được cuộc sống, bênh cạnh đó vẫn còn rất nhiều thanh niên tiêu biểu khác. Các hoạt động tương trợ lẫn nhau, giúp nhau lập nghiệp được ĐVTN hưởng ứng bằng nhiều hình thức như giúp nhau bằng ngày công lao động, kết quả có 1.000 ngày công ĐVTN giúp nhau.... Bên cạnh đó các Chi đoàn còn tổ chức gây chân quỹ cho vay xoay vòng như chi đoàn cơ quan xã, chi đoàn trường TH Lê Lợi, với tổng số tiền qũy là 10 triệu đồng. Đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia tư vấn nghề và giải quyết việc làm tại các sàn giao dịch việc làm của tỉnh trong nhiệm kỳ qua có 425 ĐVTN tham gia, có 125 ĐVTN tìm được việc làm ổn định. Nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVTN. Để nâng cao năng lực thể chất và tinh thần cho ĐVTN, Đoàn xã phối kết hợp tổ chức được 03 giải thi đấu bóng đá, 05 giải bóng chuyền, 05 hội thi văn nghệ thu hút gần 6.000 ĐVTN tham gia và cổ vũ, tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn do huyện, tỉnh tổ chức. BCH Đoàn xã thường xuyên phối hợp với Hội phụ nữ và Ban dân số xã tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính và chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản các bà mẹ nói chung và vị thành niên nói riêng., kết quả nhiệm kỳ qua đã tổ chức được 05 đợt tuyên truyền có 216 ĐVTN tham gia, phối hợp với đội hoạt động xã hội tình nguyện tuyên truyền cho ĐVTN về phòng chống HIV/AIDS và cách bài trừ các tệ nạn xã hội. Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, Đảng và các ngày lễ trọng đại của đất nước và đã có hơn 500 ĐVTN tham gia. Trong nhiệm kỳ qua Đoàn xã đã tham gia và chấp hành tốt các họat động phong trào VHVN-TDTT do huyện tổ chức như; tham gia lễ hội văn hóa các dân tộc của huyện có hơn 200 ĐVTN tham gia, Nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh niên: Trong nhiệm kỳ qua Đoàn xã thường xuyên tổ chức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các hoạt động bồi dưỡng kiến thức kỹ năng trong cuộc sống và kiến thức về kinh tế văn hóa xã hội cho thanh niên thông qua việc tổ chức các buổi nói chuyện, các diễn đàn và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” có hơn 215 ĐVTN tham gia. Tham gia các lớp tập huấn kỹ năng do huyện, tỉnh tổ chức như; tập huấn về tin học có hơn 100 ĐVTN tham gia, tập huấn về nghiệp vụ công tác Đoàn có hơn 200 cán bộ Đoàn tham gia, tham gia trại huấn luyện kỹ năng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên có 3 đồng chí tham gia. Đoàn xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập được 01 đội hoạt động xã hội tình nguyện thường xuyên phân công các thành viên xuống các chi đoàn để tuyên truyền cho thanh niên về tác hại của các tệ nạn xã hội. b. Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc: Xung kích lao động sáng tạo: Trong nhiệm kỳ qua Đoàn xã đã đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN, trong đó đặc biệt chú trọng đoàn viên là giáo viên, chỉ đọa các chi đoàn khối trường học tham mưu cho lãnh đạo nhà trường, phối hợp với bộ phận chuyên môn, công đoàn phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy, kết quả có 21 sáng kiến cấp trường, 13 sáng kiến cấp huyện, 5 sáng kiến cấp tỉnh được cộng nhận. ĐVTN khối cơ quan đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm’, tham gia thực hiện cải cách hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. ĐVTN khối nông thôn tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào ‘4 mới” kỹ thuật mới, nghành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới trong thanh niên nông thôn để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Đây là hoạt động mang tính giáo dục được Đoàn xã chú trọng và thực hiện nhân dịp các ngày lễ lớn như; thanh lập Đảng, thành lập Đoàn, tháng thanh niên, năm thanh niên, kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ bằng nhiều hình thức như; Giúp đỡ các gia đình neo đơn, khó khăn, các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng thông qua việc giúp đỡ ngày công lao động để xây dựng nhà 167 cho các hộ nghèo, giúp đỡ được 50 ngày công lao động để xây dụng nhà cho cựu TNXP tại thôn 4, tham gia 100 ngày công tu sủa sân bóng thôn 14, đặc biệt trong các trận lũ quét lực lượng ĐVTN xã nhà đã thể hiện tính xung kích, không ngại khó khăn, gian khổ đã giúp đỡ nhân dân thu hoạch cây hoa màu, gia súc để chạy lũ đã có trên 100 lượt ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó Đoàn xã phối hợp với công an xã tiến hành giải tỏa các tụ điểm bán quán lấn chiếm lòng lề đường được 05 vụ tịch thu một số vật dụng về UBND xã để giải quyết theo luật định. Qua hoạt động tháng thanh niên hàng năm Đoàn xã đã triển khai cho ĐVTN tổ chức lao động dọn đất đá san sân trường TH Lê Lợi được 100m khối đất đá, tham gia nạo vét kênh mương, phát dọn cây mai dương có trên 1200 lượt ĐVTN tham gia và đạt 10.000m đường mương. Bên cạnh đó công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn cũng được Đoàn xã triển khai thực hiện, hàng năm vào ngày 27/7 các chi đoàn tổ chức đi thăm hỏi tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã được hơn 5 triệu đồng. Thực hiện chương trình số 02 của BCH huyện Đoàn Buôn Đôn về việc vận động đóng góp xây dựng nhà bán trú dân nuôi Đoàn xã đã triển khai đến các chi đoàn và đang tiến hành đôn đốc các chi đoàn còn lại tổng hợp và nộp về BTV huyện Đoàn theo đúng quy định. Phát động phong trào tham gia hưởng ứng ngày hành động vì môi trường có trên 500 ĐVTN và các em học sinh tham gia, đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh xung quanh trụ sở UBND xã và khu vực chợ Tân Hòa, tham gia lao động dọn vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ, xung quanh khu vực chợ trung tâm huyện nhằm chào mừng các ngày lễ lớn và chào mừng Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ IV có 1000 ĐVTN tham gia. Hàng năm thực hiện cuộc vận động hiến máu nhân đạo trong nhiệm kỳ qua Đoàn xã đã vận động được hơn 189 lượt ĐVTN tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo và đã đạt được 55 đơn vị máu, quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiên tai, ủng hộ áo ấm người cao tuổi nghèo tổng số tiền vận động ủng hộ được 3 triệu đồng. Xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tổ quốc: Thường xuyên tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhân thức về pháp luật, ý thức quốc phòng an ninh và trách nhiệm của ĐVTN với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc để nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ĐVTN luôn sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, hàng năm Ban Thường vụ Đoàn xã triển khai và phát động phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ trong nhiệm kỳ qua đã có 25 đơn tình nguyện, tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự phối hợp với các đoàn thể tổ chức tiến đưa thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kết quả chỉ tiêu giao. Đoàn xã đã vận động quà xuân chiến sỹ và phối hợp với các ban nghành đoàn thể xã tổ chức gặp mặt tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ được 3 triệu đồng. Vận động ĐVTN là lực lượng dân quân thường xuyên tham gia huấn luyện hàng năm đạt chỉ tiêu, duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích, lực lượng chống phản biểu tình, các đội dân quân tự vệ thường xuyên phối hợp với công an xã trong việc triển khai công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Nhìn chung trong 6 năm qua phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Đoàn xã Tân Hòa luôn được ĐVTN tham gia và hưởng ứng nhiệt tình góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đồng thời qua đó cũng góp phần củng cố chi đoàn vững mạnh. Xung kích thực hiện cải cách hành chính: Phong trào thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp luôn được đoàn xã triển khai và tổ chức rộng rãi trong đó phong trào “Ba trách nhiệm” trong đoàn viên thanh niên, trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với chính mình, vận động ĐVTN là cán bộ công chưc, viên chức chấp hành nội quy cơ quan, chấp hành giờ giấc làm viên đúng quy địnhQua đó mỗi cá nhân luôn được nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao tôn trọng nhân dân không gây phiền hà cho nhân dân. Vận động cán bộ đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn xây dựng được các giải pháp cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, làm tốt công tác này là chi đoàn cơ quan xã và một số chi đoàn khác. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế: Thường xuyên tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước về những cơ hội thách thức trong quá trình hội nhập. Tham gia học tập, nghiên cứu để trang bị những kiến thức kỹ năng hội nhập nhằm không ngừng nâng cao trình độ học vấn chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học cho đoàn viên thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục nhằm xây dựng trong thế hệ trẻ lòng tự hào, tự tôn của dân tộc có bản lĩnh chủ động tự tin trong hội nhập. Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, vận động ĐVTN ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, chống tư tưởng sùng ngoại. 2.3.Công tác xây dựng đoàn mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng đảng: a. Công tác xây dựng đoàn: Với phương trâm hướng về cơ sở nhiệm kỳ vừa qua các chi đoàn đã có sự chuyển biến rõ rệt. Thực hiện nghị quyết của trung ương Đoàn và đoàn các cấp về thực hiện cuộc vận động xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đầu nhiệm kỳ toàn xã có 20 chi đoàn, đến nay toàn xã có 23 chi đoàn, trong đó có 16 chi đoàn thôn, 5 chi đoàn trường học, 1 chi đoàn cơ quan, 1 chi đoàn DQCĐ. Phân loại cả xã nhiệm kỳ có: - 70% chi đoàn vững mạnh - 20% chi đoàn khá - 5% chi đoàn trung bình - 5% chi đoàn yếu * Công tác đoàn viên: Công tác đoàn viên luôn được BCH đoàn xã chú trọng và quan tâm, trong nhiệm kỳ qua được sự quan tâm của Đảng ủy-UBND Đoàn xã đã mở được 8 lớp cảm tình đoàn cho hơn 600 thanh niên tiên tiến và đã kết nạp được hơn 583 thanh niên vào đoàn. Thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên đã có 100% các chi đoàn đăng ký rèn luyện, qua phân loại chất lượng đoàn viên hàng năm có 55% đoàn viên xuất sắc, 25% đoàn viên khá còn lại là đoàn viên xếp loại trung bình không có đoàn viên yếu kém. Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Số lượng ĐVTN 60 80 75 86 90 95 97 Bảng 1: Số liệu phát triển Đoàn viên trong nhiệm kỳ 2006-2012. Từ số liệu trên cho thấy số ĐVTN năm sau luôn cao hơn năm trước cho thấy thái độ và ý thức chính trị của thanh niên ngày càng được nâng lên, đồng thời cho thấy các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên ngày càng đi sâu vào quần chúng nhân dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và được thanh niên ngày càng ủng hộ. * Công tác cán bộ: Công tác cán bộ luôn được đoàn xã quan tâm, việc nâng cao nghiệp vụ cũng như kỹ năng hoạt động công tác của đội ngũ cán bộ đoàn từ xã đến thôn trong nhiệm kỳ qua. BTV Đoàn xã luôn thường xuyên giới thiệu cán bộ tham gia các lớp tập huấn cấp tỉnh và trung ương được 3 đồng chí, cấp huyện trên 200 đồng chí. Huyện đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở chi đoàn. Trong nhiệm kỳ qua tổ chức cử 1 đoàn viên học lớp trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ thanh vận, 1 đồng chí đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính. Hiện nay có 95% đội ngũ cán bộ chi đoàn thôn là bí thư và phó bí thư được bồi dưỡng trang bị kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và công tác thanh niên. * Công tác kiểm tra của đoàn: Hàng năm BTV Đoàn xã đều triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo điều lệ Đoàn nhằm kịp thời trấn chỉnh đội ngũ cán bộ và các tổ chức cơ sở đoàn để đi vào hoạt động có hiệu quả, không có tổ chức cơ sở đoàn nào vi phạm Điều lệ Đoàn. b. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Công tác xây dựng Đảng luôn được các cấp Đoàn thực hiện tốt bằng nhiều hình thức như: tổ chức cho ĐVTN tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, đồng thời xây dựng chương trình hành động theo nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Hàng năm các chi đoàn và Đoàn xã đều tổ chức tham gia đóng góp ý kiến phê và tự phê bình cho đảng viên. Công tác bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của đoàn viên về Đảng cộng sản Việt Nam. Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” , nhiệm kỳ 2006-2012 Đoàn xã đã giới thiệu được 67 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã có 49 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Số ĐV phát triển được 4 6 6 8 9 11 5 Bảng 2: Số liệu phát triển đảng viên của Đoàn xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2006-2012. Qua bảng số liệu cho thấy nhận thức, niền tin của thanh niên về Đảng cộng sản Việt Nam ngày càng được nâng lên thể hiện ở chỗ ĐVTN đứng vào hang ngũ của Đảng ngày càng nhiều, sẵn sàng cống hiến vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Nhìn chung các đồng chí là Đảng viên cho dù ở lĩnh vực công tác nào đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần tham gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, một số đồng chí là đảng viên trẻ đảm nhận các cương vị trưởng phó các ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị ở địa phương. c. Công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam: Hội LHTN Việt Nam là mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên rộng rãi, công tác xây dựng hội luôn gắn liền với công tác xây dựng Đoàn, muốn xây dựng Đoàn vững mạnh thì phải chăm lo xây dựng Hội mà trong đó Đoàn đóng vai trò là hạt nhân nòng cốt, sau đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Tân Hòa lần thứ II đến nay đã từng bước đi vào ổn định có 16/16 thôn có chi hội. UB Hội cấp xã có 19 ủy viên, bí thư Đoàn xã kiêm chủ tịch hội, công tác tham gia tập huấn cán bộ hội đều được ủy ban hội xã chú trọng và cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do hội cấp trên tổ chức. Công tác tập hợp thanh niên trong tình hình hiện nay tuy đã từng bước được ổn định nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vì lực lượng thanh niên không có mặt tại địa phương rất nhiều. Các phong trào thanh niên lập nghiệp giúp nhau xóa đói giảm nghèo luôn được trú trọng quan tâm, hình thành các câu lạc bộ khuyến nông, tổ đội nhóm tương trợ giúp nhau làm kinh tế. Tuy vậy công tác hội vẫn còn nhiều hạn chế nhất định, một số chi hội hoạt động chưa đều, đôi lúc còn mạng tính đối phó và hình thức, chưa đi sâu đi sát với thanh niên, thậm chí có cơ sở hội không hoạt động còn sinh hoạt lẫn lộn giữa Đoàn và hội. Đội ngũ cán bộ hội và cán bộ Đoàn kinh nghiệm chuyên môn còn hạn chế, phụ cấp lại không có nên phần nào ảnh hưởng tích đến công tác của hội. Kinh phí dành cho UB Hội hoạt động không có, cán bộ hội ít quan tâm hoặc không có khả năng để tổ chức gây quỹ hội, chưa có những hình thức làm công tác hội. d. Công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng, xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Tiếp tục thực hiện và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của TW Đoàn về tăng cường chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng đội vững mạnh. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là thế hệ hậu bị kế tiếp của Đoàn, được Đoàn chăm lo giáo dục rèn luyện để kế tục sự nghiệp của tuổi trẻ, trong nhiệm kỳ qua công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những thành tích đáng biểu dương. Hiện nay Đoàn xã có 4 liên đội với 1.129 đội viên, 360 em nhi đồng qua đánh giá năm 2011 có 02 liên đội vững mạnh, 01 liên đội khá, 01 liên đội trung bình. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng tổ chức sao nhi đồng phấn đấu đạt 80% liên đội mạnh không có liên đội yếu kém. Phấn dấu hàng năm có từ 80% -90% đội viên tiêu biểu được kết nạp vào Đoàn theo điều lệ quy định. Chú trọng chăm sóc các đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên quyên góp quỹ vì người nghèo, chất độc mầu da cam, vòng tay bè bạn, nuôi heo đất…Nhìn chung công tác đội trong nhiệm kỳ qua là rất tốt đáp ứng được nguyện vọng nhu cầu sinh hoạt của các em, xứng đáng là nơi tập hợp giáo dục TNNĐ đóng góp tích cực vào việc hình thành, hoàn thiện nhân cách cũng như việc giáo dục toàn diện đối với thế hệ mầm non tương lai. 2.4. Công tác chỉ đạo: Để đạt được những kết quả như đã nêu trên trong nhiệm kỳ qua nhờ sự đồng tâm hiệp lực bằng sức mạnh và tinh thần đoàn kết, dân chủ, tinh thần tự giác của mỗi đồng chí trong BCH, BTV, tổ chức giao ban công tác hàng tháng nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng, đồng thời quán triệt kế hoạch, chương trình cho thời gian tới, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, đi sâu nắm bắt diến biến ở cơ sở, chỉ đạo các chi đoàn đại hội hết nhiệm kỳ hàng năm đúng quy định, hàng năm đều triển khai công tác kiểm tra hoạt động công tác Đoàn nhằm đánh giá những mặt tích cực và mặt hạn chế để từ đó tìm ra phương pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đồng chí trong BCH được phân công địa bàn tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN, hàng năm đều có chỉ tiêu cụ thể cho các chi đoàn về phát triển Đoàn, Đảng. Chỉ đạo đôn đốc các chi đoàn đóng góp đầy đủ kịp thời các cuộc vận động, xây dựng các công trình thanh niên, tham gia đầy đủ các hoạt động lớn do Đoàn cấp trên phát động, tổ chức. 3. Nguyên nhân ưu, khuyết điểm: a.Ưu điểm: Trong nhiệm kỳ qua luôn được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, BTV huyện Đoàn cùng với sự giúp đỡ tạo điều kiện của UBND và các ban ngành đoàn thể. Sự lỗ lực và lòng nhiệt tình của BCH, cùng với sự năng động sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động ở các chi đoàn đã tạo nên một hướng hoạt động mới sôi nổi thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, với tính năng động giám nghĩ, giám làm của đội ngũ cán bộ Đoàn và lòng nhiệt tình hưởng ứng của ĐVTN trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp thúc đẩy phong trào Đoàn ở địa phương lên một tầm cao mới. b. Khuyết điểm: Xã địa bàn dân cư rộng, trình độ dân trí không đồng đều, phong tục tập quán còn khác nhau, một số thôn chưa có hội trường, thời tiết không thuận lợi, giá cả thị trường luôn biến động, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa trình độ năng lực của một số cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế, chủ yếu là vừa học vừa làm, tình hình cán bộ tại các Chi đoàn luôn có sự thay đổi do luân chuyển công tác, kỹ năng vận động tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nội dung sinh hoạt chưa có chiều sâu, thiếu tính thuyết phục, nhận thức của một số cán bộ Đoàn và đoàn viên chưa cao, công tác phối kết hợp giữa các đoàn thể chưa được thường xuyên, kinh phí hoạt động của Đoàn còn hạn hẹp, phụ cấp còn thấp, chưa đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay nên đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của công tác đoàn. Tất cả những khuyết điểm hạn chế trên là lực cản không nhỏ đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Tân Hòa giai đoạn hiện nay. c. Những bài học kinh nghiệm: Với những đánh giá trên và nhìn từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ qua,cũng như để tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tới có thể đúc rút một số kinh nghiệm như sau: Một là: Trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chi bộ, nơi nào cấp ủy quan tâm, BCH đoàn kết thống nhất, phối với các ban nghành đoàn thể trong thôn thì công tác Đoàn và phong trào TTN nơi đó được duy trì và hoạt động tốt. Hai là: Kinh phí hoạt động là một yếu tố không kém phần quan trọng, nơi nào cán bộ Đoàn biết năng động trong việc tạo quỹ để hoạt động hoặc địa phương quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thì hoạt động phong phú, đa dạng là cơ sở để thu hút ĐVTN. Ba là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo các cấp quan tâm tạo điều kiện đúng mức, kịp thời động viên khen thưởng đối với cán bộ Đoàn thì nơi đó phong trào phát triển mạnh. Như vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở xã Tân Hòa –huyện Buôn Đôn những năm qua đã cho thấy tuổi trẻ các dân tộc trong xã đã và đang từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước xây dựng, phát triển kinh tế -xã hội địa phương. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế khuyết điểm như đã nêu trên.Trong nhiệm kỳ mới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã cần thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cần quan tâm hơn, có chỉ đạo kịp thời hơn nữa để phong trào Đoàn thực sự có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới. III.PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP. Phương hướng, mục tiêu. Tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết tỉnh Đoàn lần thứ IX, Nghị quyết huyện Đoàn lần thứ III, Nghị quyết Đoàn xã lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII tới tất cả các Đoàn viên thanh niên ,nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của cấp trên,thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội ,an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.Mục tiêu, phương hướng chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Tân Hòa trong thời gian tới là tập trung bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên trở thành lớp người kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Đảng , Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn .Xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là môi trường lành mạnh cho thanh niên rèn luyện ,cống hiến và trưởng thành, là hạt nhân tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp thanh ,thiếu niên xung quanh Đảng ,góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước.Để làm được điều đó, công tác Đoàn thanh niên của xã cần thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể sau: -Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho thanh thiếu nhi, tổ chức học tập quán triệt nghị quyết của Đảng của Đoàn và các chính sách của Nhà nước cho đoàn viên thanh niên, giáo dục ý thức tham gia bảo vệ và xây dựng tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. -Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn, Hội, Đội, truyền thống văn hóa dân tộc cho thanh thiếu nhi, khơi dậy cho thanh thiếu nhi lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường. Từ đó động viên ĐVTN vượt khó, chống đói nghèo, lạc hậu và có hoài bão xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xã hội tiến bộ -Tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục, nếp sống văn hóa và giáo dục pháp luật trong ĐVTN bằng nhiều hình thức, làm cho thanh niên có ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, sống có đạo đức tốt, bài trừ tệ nạn xã hội và mê tín dị đoan, bảo vệ môi trường… Tuyên truyền trong TTN về sống có ích, về nét đẹp truyền thống văn hóa Việt Nam, đặc biệt bản sắc dân tộc, cổ vũ ĐVTN bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình. -Chăm lo bồi dưỡng và khuyến khích ĐVTN tích cự tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn, khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. -Tổ chức hiệu quả các hoạt động “Tháng thanh niên”,phong trào đền ơn đáp nghĩa,uống nước nhớ nguồn,tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm và các hoạt động phong trào khác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước. -Động viên hướng dẫn đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện phong trào thanh niên giúp nhau lập nghiệp cùng tiến bộ, nhân rộng ngày càng nhiều hơn gương thanh niên làm kinh tế giỏi. -Động viên và tổ chức tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự,an toàn xã hội và phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. -Nâng cao năng lực thể chất và tinh thần cho ĐVTN, nhằm thu hút đông đảo lực lượng ĐVTN tham gia các hoạt động phong trào của Đoàn xã cũng như của Đoàn cấp trên tổ chức. -Xây dựng tổ chức Đoàn mạnh về mọi mặt, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đoàn,đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên.Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ và đoàn viên. -Tham gia góp ý xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, tham mưu cho cấp ủy Đảng tạo nguồn cán bộ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn giai đoạn hiện nay. -Tăng cường củng cố và xây dựng tổ chứ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam từ xã đến thôn, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên vào tổ chức Hội và tham gia các hoạt động của hội.Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh .Đi sâu tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của thanh niên vào các hoạt động lành mạnh, bổ ích. -Kiện toàn Hội đồng đội địa phương , chỉ đạo các liên đội ,chi hội thực hiện các hoạt động phong trào hàng năm.Thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” thông qua các hoạt động cụ thể. 2.Giải pháp thực hiện : Từ thực trạng,nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác thanh niên trong những năm vừa qua và trên cơ sở phương hướng, mục tiêu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của xã Tân Hòa những năm tới, cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: -Tổ chức các hoạt động chính trị trong ĐVTN, thong qua các ngày lễ của đất nước,của Đảng,Đoàn và Hội liên hiệp thanh niên.Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ,thể dục thể thao thông qua đó để tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về ý nghĩa của các ngày lễ đó. -Tổ chức các hoạt động sinh hoạt truyền thống kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như ngày thành lập Đảng 3/2, ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày quốc khánh 2/9,ngày quân đội nhân dân Việt Nam22/12,….Thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên. -Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về ý thức pháp luật trong thanh niên như tìm hiểu các bộ luật: Hình sự, dân sự, luật hôn nhân gia đình,…đặc biệt là luật an toàn giao thông.Tuyên truyền cho thanh niên chấp hành tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.Giáo dục thanh thiếu niển về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. -Thực hiện phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”vượt khó học tốt,yêu khoa học.Tích cực vận động đoàn viên thanh niên tham gia xóa mù chữ, chống tái mù chữ,tham gia học tập tin học,ngoại ngữ ,triển khai và xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài. Triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, chú trọng phổ biến áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp để nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm.Chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn,hội thảo nhằm phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên,trong nhiệm kỳ cố gắng phấn đấu có từ 30-40 buổi và có khoảng 600 ĐVTN trở lên tham gia.Đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để thanh niên, viên chức có điều kiện học tập, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác. -Đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng” tại các chi đoàn thôn buôn.Tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng nhà “Bán trú dân nuôi”theo hướng dẫn số 02 của Ban chấp hành huyện Đoàn và nộp về BTV huyện Đoàn theo đúng thời gian quy định. -Cần hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia tích cực vào các chương trình khuyến nông, khuyến lâm,giúp nhau lập nghiệp bằng nhiều hình thức như:thành lập các tổ vay vốn, hỗ trợ vốn,giúp nhau bằng ngày công lao động, cây giống,con giống…nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế gia đình,nâng cao thu nhập.Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,giáo dục cho đoàn viên và thanh thiếu niên tích cực đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội,tích cực tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo,từ thiện. -Cần giáo dục và nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, nâng cao cảng giác, kiên quyết chống lại mọi âm mưu hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.Tuyên truyền phổ biến luật nghĩa vụ quân sự đến toàn thể các chi đoàn và cùng thanh niên thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự. -Cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các chi đoàn và các đơn vị kết nghĩa.Tăng cường các hoat động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. -Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 của BCH TW Đoàn về việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, trọng tâm là củng cố xây dựng đoàn trên địa bàn dân cư, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh, tiếp tục triển khai việc học tập 6 bài học lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong ĐVTN. Thường xuyên đánh giá hoạt động của các chi đoàn, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh niên, không nên để đoàn viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc nếu có cần phải kịp thời giải quyết không để tồn đọng lâu ngày.Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra của Đoàn về việc chấp hành điều lệ đoàn, thực hiện các Nghị quyết của Đoàn đề ra. -Tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua việc tham mưu góp ý xây dựng học tập và hành động theo nghị quyết của Đảng, đồng thời bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, thường xuyên nâng cao nhận thức của Đoàn viên về Đảng cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. -Tiếp tục tăng cường phát triển hội viên Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện và đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện để làm nòng cốt cho phong trào thanh niên, thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt và các hình thức hoạt động để thu hút thanh niên tham gia. - Tiếp tục thực hiện và triển khai có hiệu quả Nghị quyết của TW Đoàn về tăng cường chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng Đội thiếu niên tiền phong vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong thiếu nhi để các em tham gia hoạt động đó nhằm xây dựng tổ chức sao nhi đồng, tổ chức Đội vững mạnh làm nền tảng cho công tác Đoàn thanh niên ở xã Tân Hòa ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Qua nghiên cứu lý luận ở trường và căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn ở địa phương, em đã mạnh dạn đề xuất những giải pháp như trên nhằm khắc phục những tồn tại khuyết điểm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở xã Tân Hòa trong những năm tiếp theo. Để đạt được điều đó thì công tác chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đoàn xã cần phải tiếp tục đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các chi đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn đề ra, có sự phân công rõ ràng cụ thể cho ủy viên BCH phụ trách từng địa bàn phù hợp với năng lực từng người, từng công việc. Chỉ đạo thực hiện chế độ giao ban, báo cáo hàng tháng. Quán triệt thực hiện các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động, có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phong trào Đoàn. Thường xuyên đánh giá kiểm tra định kỳ 6 tháng, 1 năm để nắm bắt diễn biến tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, kịp thời uốn nắn những sai phạm trong Đoàn viên thanh niên. Được như vậy, em tin rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Tân Hòa sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả to lớn hơn trong những năm tiếp theo. C/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận. Trong quá trình phát triển của mình, Đảng cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến Thanh niên và công tác thanh niên, coi vận động thanh niên là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam luôn xác định Thanh niên là lượng hùng hậu, là đội quân xung kích cách mạng, là lớp người kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng,là lực lượng quyết định sự phát triển tương lai của đất nước, tiền đồ của dân tộc Việt Nam. Do đó việc đào tạo, giáo dục Thanh niên là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, cần được tiến hành một cách liên tục, toàn diện cả về lý tưởng cách mạng, về chí khí cách mạng, về đạo đức cách mạng, cả về bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quân sự, bồi dưỡng về thể chất và nếp sống văn hóa.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa X đã tiếp tục khẳng định: “Xây dựng thế hệ Thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có bản lĩnh trong hộ nhập quốc tế, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước”. Để phát huy lực lượng và tiềm năng to lớn của thanh niên, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích thanh niên lập nghiệp, tự tạo việc làm và giúp nhau tạo việc làm, huy động thanh niên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của đất nước, các chính sách cho thanh niên vay vốn để sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lao động; đầu tư ngân sách cho các chương trình mở rộng mạng lưới dạy nghề và gới thiệu việc làm cho thanh niên….cũng bằng các chính sách, cơ chế cụ thể, Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức trong hệ thống chính trị, trước hết là Đoàn thanh niên, các tổ chức kinh tế, xã hội hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên tự lập cuộc sống. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay, thanh niên có những đặc điểm đặc trưng về tâm lý, sinh lý, về nhận thức xã hội, nên công tác vận động thanh niên cần được tiến hành theo những phương thức đặc thù, dựa trên các căn cứ khoa học và văn hóa cụ thể. Công tác vận động thanh niên vừa mang tính chính trị và tính giai cấp sâu sắc, vừa là một khoa học và nghệ thuật. Do vậy, cần quán triệt quan điểm là công tác vận động thanh niên là trách nhiệm và nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, của gia đình và của toàn xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và hoàn chỉnh nhân cách của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công tác Đoàn và phong trào thanh niên cả nước nói chung, xã Tân Hòa nói riêng đã không ngừng phát huy và trưởng thành. Nhiệm kỳ qua phong trào thanh niên xã Tân Hòa đã xây dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo, tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập, lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng và được cống hiến cho đất nuớc. Hiện nay trong bối cảnh đất nước và khu vực đang có nhiều biến động lớn, phức tạp về chính trị nhưng tuổi trẻ các dân tộc xã Tân Hòa đã chứng tỏ sự kiên định và bản chất cách mạng của mình, luôn đoàn kết một lòng tạo thành sức mạnh cách mạng trong tình hình mới, cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện sự nghệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần hoàn thành sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Đề tài “Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa – Buôn Đôn. Thực trạng và giải pháp” đã khẳng định vai trò to lớn của thanh niên xã Tân Hòa trong quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mong rằng qua đề tài nghiên cứu này sẽ góp phần tuyên truyền rộng rãi để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân hiểu và quan tâm hơn nữa tới công tác thanh niên, biết được nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của thanh niên thời kỳ mới, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên học tâp, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Em tin chắc rằng được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của toàn xã hội, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên xã Tân Hòa sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo. Kiến nghị: Để đề tài tiểu luận “Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa – huyện Buôn Đôn. Thực trạng và giải pháp” thật sự có tính khả thi trong nhiệm kỳ 2012-2017, em xin mạnh dạn kiến nghị một số nội dung cơ bản sau: -Đối với cấp ủy Đảng: + Phải thật sự quan tâm hơn nữa đối với công tác đoàn, có sự lãnh đạo chỉ đạo sao cho tổ chức Đoàn hoạt động tốt và hiệu quả với từng công việc cụ thể, coi đay là nhiện vụ thường xuyên liên tục. +Chú trọng đào tạo thanh niên thành lớp người kế cận, đặc biệt là thanh niên dân tộc, chỉ đạo trực tiếp với chính quyền xây dựng tụ điểm sinh hoạt cho thanh niên, để thanh niên có điều kiện học tập giao lưu vui chơi giải trí. Cần quy hoạch cán bộ làm công tác thanh niên vào Hội đồng nhân dân cấp xã vào cấp ủy Đảng để đại diện cho tầng lớp thanh niên có tiếng nói chung vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh. +Cần có cách nhìn nhận, đánh giá tình hình thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội, Đội một cách khách quan, khoa học phải thấy được những khó khăn và thuận lợi của công tác Đoàn thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Bố trí cán bộ làm công tác Đoàn thanh niên là những người có phẩm chất chính trị qua hoạt động thực tiễn và yêu phong trào để gửi đi đào tạo, nhằm giải quyết đúng từ khâu đầu vào, đầu ra cho công tác Đoàn. +Cần quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác Đoàn thanh niên cho mọi cán bộ Đảng viên cho các cấp, các ngành hiểu rõ: Công tác thanh niên là trách nhiệm và nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị của toàn xã hội. Đồng thời phê bình đấu tranh với những biểu hiện, quan điểm lệch lạc, thái độ áp đặt, gia trưởng thiếu gương mẫu của cán bộ, Đảng viên với Đoàn viên thanh niên ở các cơ sở thôn, buôn. -Đối với chính quyền: +Cần quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn, Hội về cơ sơ vật chất để đáp ứng nhu cầu hoạt động phong trào của thanh niên trong tình hình mới. +Ngoài nguồn kinh phí nhà nước cấp, cần hỗ trợ thêm từ nguồn ngân sách địa phương hoặc mạnh dạn đưa vào nghị quyết HĐND về việc xây dựng quỹ hoạt động của các đoàn thể nhằm khen thưởng, động viên, khuyến khích phong trào Đoàn của địa phương ngày càng vững mạnh. -Đối với Đoàn cấp trên: +Đề nghị ban thường vụ tỉnh Đoàn, huyện Đoàn tăng cường công tác chỉ đạo với cơ sở, tham mưu với lãnh đạo Đảng và Nhà nước về chế độ chính sách đối với các cán bộ làm công tác Đoàn, Hội các cấp, nhất là các cán bộ làm công tác chi đoàn ở thôn, buôn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có chính sách tạo điều kiện cho những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương có công ăn việc làm. + Đề nghị tỉnh và huyện Đoàn cung cấp thông tin, sách báo, tài liệu tham khảo, tăng cường hơn nữa việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở nhất là cán bộ Đoàn dân tộc. +Hàng năm nên tổ chức cho đội ngũ cán bộ Đoàn được thăm quan, học hỏi các đơn vị tiên tiến về phong trào Đoàn, về sản xuất, kinh doanh giỏi để đoàn viên thanh niên học tập và áp dụng vào đơn vị của mình để hoạt động ngày càng tốt hơn. MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài 2 Đối tượng nghiên cứu 3 Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 5 Kết cấu bài tiểu luận B PHẦN NỘI DUNG 1 Cơ sở lý luận 2 Thực trạng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2006-2012 3 Phương hướng, mục tiêu và giải pháp C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1 Kết luận 2 Kiến nghị 3 Mục lục 4 Tài liệu tham khảo 5 Xác nhận của cơ quan, đơn vị khảo sát 6 Bảng nhận xét, đánh giá của Hội đồng chấm tốt nghệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị -hành chính. Nghị quyết O4 BCH TW khóa VII. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa X. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên xã Tân Hòa nhiệm kỳ XII (2006-2012). Một số tài liệu tham khảo khác.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTiểu luận- Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp.docx
Luận văn liên quan