Tiểu luận Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân tại xã Vinh Tân – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An là thực sự cần thiết với mục tiêu: Tạo lập một khu nhà ở và Dịch vụ công cộng hiện đại, văn minh có môi trường sinh thái hoàn thiện. Dự án được triển khai sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân khu vực, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị. Việc triển khai thực hiện dự án sẽ có những tác động tiêu cực tới môi trường khu vực, tới sức khoẻ cộng đồng nếu công tác bảo vệ môi trường không được thực hiện tốt. Vì vậy, chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải rắn như đã nêu trong bản báo cáo, bao gồm: + Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt: Đạt TCVN 6772:2000 (mức B). + Thu gom, tập trung rác thải tại điểm quy định Công ty Môi trường đô thị thành phố Vinh vào cuối mỗi ngày. Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường trong Khu đô thị mới Vinh Tân. + Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình giám sát môi trường hàng năm và các biện pháp bảo vệ môi trường khác.

pdf48 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 03/09/2014 | Lượt xem: 1689 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
liệu xây dựng bị thải bỏ: gạch ngói, đất cát, phế liệu sắt thép... - Rác thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường. Những nguồn này nếu không được thu gom, xử lý mà thải bừa bãi ra xung quanh sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan khu vực. Ngoài ra nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn chứa đất cát, bùn thải, dầu mỡ nếu chảy trực tiếp xuống đất làm suy giảm chất lượng đất, năng suất cây trồng. Biến đổi môi trường đất có thể theo các hướng sau: biến đổi địa hình và nền rắn, thay đổi tính chất lý hoá. Lớp thảm thực vật bị thay đổi do lượng xe cơ giới, máy móc thiết bị hoạt động san ủi làm nền, đường. Nhiều hạng mục công trình hạ Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 25 tầng được thi công sẽ tạo ra những khe rãnh trên mặt đất, tạo ra sự xói mòn nếu như các giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ. Các chấn động do khoan đóng cọc, đổ móng công trình cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cấu tượng đất theo hướng biến đổi địa hình và nền rắn nhưng chỉ xảy ra tạm thời trước khi đất đạt được độ ổn định địa chất. 3.1.3. Các tác động đến môi trường nước: Có 2 nguồn nước có thể gây ra những tác động xấu đến môi trường là nước thải sinh hoạt của công nhân và nước mưa chảy tràn. Nguồn gây ô nhiễm Thành phần gây ô nhiễm Nước thải sinh hoạt BOD, COD, SS, các hợp chất dinh dưỡng, dầu mỡ, vi khuẩn, hợp chất tẩy rửa. Nước mưa chảy tràn Chất rắn lơ lửng, chất hoà tan, dầu mỡ máy móc - Nước thải sinh hoạt: Do tập trung nhiều công nhân nên lượng nước thải sinh hoạt (bình quân 40 - 80l/người/ngày) khá lớn, chứa chất hữu cơ, cặn lơ lửng và vi sinh vật. - Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng công trường cuốn theo đất cát, rác thải, dầu mỡ, chất hữu cơ…vào hệ thống ao hồ, sông ngòi khu vực làm gia tăng sự lắng đọng bùn đất, làm giảm chất lượng nước mặt. Vì vậy, đơn vị thi công phải có biện pháp quản lý việc sử dụng nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng và có biện pháp thu gom, tiêu thoát nước hợp lý. 3.1.4. Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ máy móc thi công và các phương tiện vận chuyển vật liệu. Qua khảo sát tại một số công trường đang thi công cho thấy tiếng ồn khi các thiết bị hoạt động có thể lên đến 80 - 100dBA. Tuy nhiên cũng như bụi và khí thải, tiếng ồn phát sinh không liên tục. Đồng thời đơn vị thi công cũng sẽ có những biện pháp giảm thiểu tiếng ồn lớn và bố trí thời gian làm việc hợp lý. 3.1.5. Một số tác động khác: + Tai nạn lao động: Điều kiện làm việc trên công trường: thủ công hoặc cơ giới, tiếp xúc với nhiều loại thiết bị công suất lớn, cộng với thời tiết khắc nghiệt, môi trường làm việc có nhiều nồng độ bụi, khí thải và tiếng ồn khá cao có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, năng suất làm việc của công nhân, thậm chí xảy ra tai nạn lao động. Nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng tăng do hình thành ngã rẽ trên tuyến đường, có nhiều phương tiện cơ giới, môi trường sống bị tác động theo hướng tiêu cực: gia tăng bụi khí thải và tiếng ồn. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 26 + Sự cố môi trường: Kho chứa nguyên liệu, nhiên liệu, hệ thống điện tạm thời là những nguồn có khả năng xảy ra sự cố cháy nổ gây thiệt hại về tài sản và con người. + Tác động đến cộng đồng: Các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường đều có những ảnh hưởng nhất định đến sức khoẻ dân cư khu vực, làm xáo trộn cuộc sống, gây phiền nhiễu đến các hoạt động xã hội khác. Ngoài ra có thể phát sinh các tệ nạn xã hội; tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường không đảm bảo do tập trung một lượng lớn công nhân. 3.2. Các tác động đến môi trường khi Khu đô thị mới Vinh Tân được đưa vào khai thác, sử dụng. 3.2.1. Các tác động do khí thải và bụi: Các tác động do khí thải và bụi khi khu đô thị mới Vinh Tân đi vào hoạt động là không đáng kể. Phần lớn bụi được giảm nhờ quá trình tưới nước, rửa đường và quá trình hấp thụ bụi và khí độc nhờ diện tích cây xanh, mặt hồ lớn và có mật độ khá dày. 3.2.2. Các tác động do nguồn nước thải: Nguồn phát sinh nước thải bao gồm: + Nước thải sinh hoạt: Từ các hộ dân, khu trung tâm dịch vụ, thương mại, công viên... với hàm lượng chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng, vi sinh vật cao. Lượng nước thải sinh hoạt của toàn khu dân cư đô thị được tính dựa trên nhu cầu nước cấp (85%), tương đương 890 m3/ng.đ. Thải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (Định mức cho 01 người) và thải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của toàn khu đô thị mới (các hộ dân, người đến làm việc, du khách khoảng 5000 người) được tính như sau: Bảng3.1. Thải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt TT Chất ô nhiễm Khối lượng (g/người/ngày) Thải lượng (kg/ngày) 1 BOD5 45 - 54 225 - 270 2 COD 72 - 102 360 – 510 3 SS 70 - 145 350 – 725 4 Tổng N 6 - 12 30 – 60 5 Tổng P 0,8 - 4 4 – 20 6 Tổng Coliform 103 - 104 MPN/100ml 5.106 – 5.108 MPN/100ml (Nguồn: Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị – Viện KH, CNMT - Đại học Bách khoa Hà nội) Nhận xét: Qua bảng trên ta thấy thải lượng ô nhiễm do nước thải sinh hoạt sinh ra là khá lớn, nếu không xử lý sẽ gây tác động xấu đến môi trường nước mặt và nước ngầm của cả khu vực. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 27 + Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn qua đường giao thông, mặt bằng khu đô thị, đất trống cuốn theo đất, cát, chất rắn lơ lửng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường. ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn: Tổng Nitơ : 0,5 - 1,5 mg/l Tổng Photpho : 0,004 - 0,03 mg/l Nhu cầu oxy hoá học COD : 10 - 20 mg/l Tổng chất rắn lơ lửng TSS : 10 - 20 mg/l Nhận xét: Qua các chỉ tiêu trên, nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn đạt tiêu chuẩn loại A –TCVN6772:2000. Thoát nước mưa: Về nguyên tắc, nước mưa trên đường theo rãnh dọc theo đường thu về các cửa thu hàm ếch tập trung chảy vào các hố thăm. Sau đó, nước mưa được theo các tuyến cống đặt trên vỉa hè đưa trực tiếp ra hố tiếp nhận. Căn cứ vào thiết kế đường, bố trí cống thoát nước mưa chạy giữa lòng đường. Hai bên hè đường cách khoảng 30 đến 55m lại bố trí các hố thu hàm ếch thu nước thải vào tuyến cống chính ấy. Quy hoạch thoát nước mưa: Do đặc điểm địa hình chia hệ thống thoát nước mưa thành hai lưu vực: lưu vực phía Bắc theo các tuyến cống chạy thẳng ra tuyến cống chính ở phía Bắc đưa nước mưa về hệ thống thoát nước đã có của thành phố. Lưu vực thứ hai bố trí thu nước xung quanh hồ và xả vào hồ qua các miệng xả. Từ hồ nước được dẫn qua một tuyến cống D1500 (xây dựng mới trên tuyến cống hiện có) để xả về phía Nam của khu vực (xả ra đường) ra mương thoát nước. Các chỉ tiêu tính toán thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa ở đây được tính theo phương pháp cường độ giới hạn. Tần suất tính toán p =50% (chu kì ngập lụt = 2 năm). Do khu vực có diện tích hồ lớn, bề mặt thấm nước lớn hệ số mặt phủ lấy trung bình trên cả khu vực Ztb = 0,6. * Cường độ mưa tính toán Cường độ mưa tính toán cả khu vực xác định theo công thức của Cục Thuỷ Văn: Trong đó, các hệ số q20, b, n, p là các thông số lấy theo khu vực Nghệ An như sau: Với các giá trị biết trước của t ta tính được q cho từng đoạn cống tính toán để đưa vào công thức tính toán lưu lượng nước mưa cho tuyến cống đó. Do đặc điểm địa hình khu vực có độ dốc lớn nên hầu hết các tuyến cống được đặt độ dốc theo địa hình, còn lại một số ít tuyến được đặt theo cấu tạo l = )( )lg1()20(20 bt pxnxq q n    Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 28 1/d. Với độ dốc và đường kính đã chọn, các tuyến cống hoàn toàn có thể thoát hết và thoát tốt nước sinh hoạt của khu đô thị. Xác định hệ số dòng chảy Số liệu thành phần mặt phủ của khu vực được tính theo tỷ lệ %, do diện tích mặt phủ ít thấm nứơc > 30%, tổng diện tích của toàn khu cho nên hệ số dòng chảy được tính toán không phụ thuộc vào cường độ mưa và thời gian mưa. Khi đó, hệ số trong hồ sơ thiết kế này lấy hệ số này là m = 0,6 Xác định hệ số mưa không đều Do diện tích các lưu vực nhỏ (< 150ha) nên hệ số mưa không đều là  = 1 Công thức tính toán lưu lượng nước mưa Lưu lượng nước mưa được tính theo công thức sau: QTT = tb x q x F x  Trong đó  tb - hệ số dòng chảy , tb = 0,6  q - cường độ mưa tính toán  F - diện tích thu nước tính toán   - hệ số mưa không đều Khi đó ta có: QTT = 0,6 x q x F Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước mưa Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước mưa trên cơ sở độ dầy thiết kế h/d = 1. Do khu nghiên cứu là tiểu khu nhỏ, nước mưa chảy đến các giếng thu nước mưa đầu tiên phần lớn đều là chảy tràn bề mặt nên công thức tính toán độ sâu chôn cống đầu tiên được tính theo công thức: H = hbv + D Trong đó + hbv – khoảng cách từ đỉnh cống thoát nứơc đến mặt đường phố + D - đường kính ống thoát nước Từ việc tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước mưa và thoát nước thải ta xác định được đường kính, độ dốc, độ sâu đặt cống của các đoạn cống. Đường kính các tuyến cống thoát nước mưa được sử dụng là D600 đặt theo độ dốc cao độ san nền thiết kế. Với độ dốc và đường kính đã chọn, các tuyến cống hoàn toàn có thể thoát hết và thoát tốt nước mưa của khu đô thị. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước mưa Đường cống tính toán theo độ dầy h/d = 1 Dựa vào phần tính toán thuỷ lực ta bố trí các tuyến cống trên mặt bằng đường phố như bản vẽ. Kết cấu hệ thống thoát nước mưa - Ga thu, hố thăm trên vỉa hè được xây bằng gạch đặc. Miệng ga, hố thăm giằng BTCT Mác200, đáy đổ BTCT Mác200. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 29 - Cửa thu nước ven đường và đường dẫn bằng BTCT Mác200. Sử dụng cống của nhà máy bêtông ly tâm, cống chịu tải trong BH – 13. Đế cống bằng BTCT M200 đúc sẵn hoặc đổ tại chỗ tuỳ theo điều kiện thi công thực tế. 3.2.3. Chất thải rắn: Nguồn chất thải rắn của Khu nhà ở và Dịch vụ công cộng Vinh Tân chủ yếu là rác thải sinh hoạt của các hộ dân, khu chợ, khu dịch vụ thương mại và khu công viên. Vì khu đô thị mới Vinh Tân nằm tại vị trí gần chợ Vinh cho nên khu chợ trong khu vực không phải là khu vực buôn bán đông đúc. Đây là khu chợ chủ yếu buôn bán các mặt hàng như: Hoa Quả, rau, các loại thực phẩm khô và tươi, đồ hộp và bánh kẹo. Do đó, lượng rác thải từ khu chợ này là không đáng kể và có thể thu gom hoàn toàn lượng rác thải này bằng một hệ thống các thùng rác bố trí hợp lý trong khu chợ. Lượng rác thải của khu dân cư đô thị khá lớn, ước tính khoảng 2.500kg (định mức 0,5 kg/người/ngày * 5.000người). Rác thải được chia làm 2 loại: - Chất thải rắn dễ phân huỷ là các loại chất thải hữu cơ như lương thực, thực phẩm dư thừa bị thải loại. - Chất thải rắn khó phân huỷ gồm các loại vỏ hộp, bao bì bằng kim loại, polyme. Bảng 3.2: Thành phần của rác thải sinh hoạt: TT Thành phần Tỷ lệ (%) 1 Các chất hữu cơ dễ phân huỷ 40 - 60 2 Các loại bao bì polyme 25 -35 3 Các chất dễ cháy như giấy, gỗ, lá cây 10 - 14 4 Kim loại 1 -2 5 Các chất khác 3 - 4 ( Báo cáo ĐTM dự án Khu liên hợp xử lý rác thải Nam Sơn) Rác thải sinh hoạt với thành phần như trên có đặc tính chung là phân huỷ nhanh, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại địa phương, gây mùi hôi thối khó chịu. Vì vậy, rác thải cần được thu gom, phân loại, xử lý ngay trong ngày. Đặc biệt túi ni lông, vật dụng bằng nhựa (polyme) ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần rác thải sinh hoạt nhưng lại khó phân hủy, tồn tại trong môi trường tự nhiên lâu, nếu đốt dễ sinh khí dioxin độc hại nên cần được phân loại, tái sử dụng. 3.3.4. Các sự cố môi trường: - Trong các công trình: Sự cố cháy nổ, chập điện liên quan đến việc sử dụng lò đốt (khí gas), các vật dụng dùng điện đều có thể xảy ra nếu công tác đảm bảo an toàn điện, phòng chống cháy nổ không được quan tâm và thường xuyên thực hiện. - Ngoài công trình: Sự có chập điện dẫn đến cháy nổ tại các trạm biến áp, đường dây tải điện từ trạm đến các công trình. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 30 Chương IV: biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 4.1. Giảm thiểu tác động của quá trình giải phóng mặt bằng. Các tác động của giai đoạn giải phóng mặt bằng chủ yếu liên quan đến môi trường xã hội: Thu hồi và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, bồi thường, chuyển hoá lao động, trực tiếp tác động đến cuộc sống người dân. Vì vậy cần có một giải pháp bồi thường hợp lý theo hướng vừa bồi thường đất nông nghiệp, vừa ưu tiên những lợi ích của Dự án có thể đem lại cho các hộ dân. Công tác đền bù diện tích đất đai cho người dân theo các quy định của pháp luật về thu hồi đất phục vụ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Phương án đền bù thực hiện áp giá một lần cho người dân, UBND thành phố Vinh chủ trì thành lập Hội đồng đền bù bao gồm đại diện các cơ quan chuyên môn, đại diện các hộ dân có diện tích bị thu hồi và đại diện chủ đầu tư. Khu vực không ảnh hưởng đến nhà dân nên không bố trí tái định cư. 4.2. Giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công: 4.2.1. Các biện pháp quản lý: Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các biện pháp sau: + Lên kế hoạch thi công, cung cấp vật tư, quản lý công nhân và bố trí nơi ăn ở tại công trường chặt chẽ, tránh chồng chéo gây ách tắc giao thông. + Cắm biển báo tốc độ, biển báo công trường, có rào chắn tại các vị trí nguy hiểm (cống, hố đào). + Không đặt các trạm trộn bê tông quá gần khu dân cư lân cận. + Không khai thác đất từ đất nông nghiệp xung quanh. + Không để vật liệu xây dựng, vật liệu độc hại gần nguồn nước. + Quản lý chặt chẽ xăng dầu, vật liệu nổ... + Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công nhân như: nhà ăn, nghỉ, tắm giặt, y tế, vệ sinh; bố trí đường vận chuyển hợp lý; có rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm; che chắn những khu vực phát sinh nhiều bụi, quy định cụ thể vị trí khu vệ sinh, bãi rác,… tránh phóng uế, vứt rác sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. 4.2.2. Các biện pháp kỹ thuật: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 31 Thành phần gây ô nhiễm là bụi đất đá, tiếng ồn, khí thải máy chuyên dụng: CO2, SO2, NO, NO2, bụi lơ lửng, bụi chì. Chất gây ô nhiễm có đặc điểm phát tán không liên tục, gây ảnh hưởng trong phạm vi hẹp, tuỳ thuộc vào tiến độ xây dựng, số lượng ca máy, ca xe hoạt động. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu và giám sát đơn vị thi công thực hiện những biện pháp được đề xuất như sau: 4.2.2.1. Đối với bụi, khí thải và tiếng ồn: + Đóng cọc và làm hàng rào bằng tôn xung quanh khu vực thi công để cách ly và chống bụi. Kích thước cao 2,3m. + Tưới ẩm đường các tuyến giao thông có xe chở nguyên vật liệu thi công xây dựng bằng xe phun nước chuyên dùng vào các giờ: 8h, 10h, 11h30’, 15h30’, 17h30’ để hạn chế bụi; đặc biệt là vào thời tiết khô, nóng, khu vực đông dân cư, trường học,… phải được phun nước với cường độ trung bình 1-1,5lít/m2. + Khi chuyên chở vật liệu xây dựng các xe vận tải được phủ bạt kín tránh rơi vãi vật liệu trên đường. Không dùng xe tải quá cũ và không chở vật liệu rời quá tải, giảm tốc độ xuống 5 km/h khi đi vào khu vực thi công. Tuyến đường chuyên chở vật liệu là từ đường tránh Vinh vào. + Các loại máy thi công phải được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nhằm giảm lượng khí thải. Sử dụng máy khoan, búa máy đúng công suất nhằm hạn chế độ ồn, rung ảnh hưởng đến các công trình phụ cận khác. + Không khoan, đào, đóng cọc bê tông vào ban đêm và giờ nghỉ... 4.2.2.2. Đối với nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn: Với khối lượng công việc lớn, thời gian kéo dài, lực lượng thi công tập trung tại công trường tuỳ theo đặc thù công việc và được bố trí ở tại lán trại hoặc nhà tạm cấp 4 ngay tại công trường cùng với các công trình đảm bảo sinh hoạt như: nhà bếp tập thể, nhà vệ sinh, nhà tắm. Lượng nước thải sinh hoạt hàng ngày khá lớn, nồng độ các chất hữu cơ dễ phân huỷ cao nên cần được thu gom xử lý. Nhà vệ sinh được thiết kế có bể xử lý tự hoại (bể phốt 3 ngăn), nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân huỷ sinh học trong điều kiện yếm khí, hiệu quả xử lý chất lơ lửng, BOD5 đạt 65 - 75% sau đó mới được thải ra môi trường ngoài bằng rãnh bê tông kín. Đối với nguồn nước thải từ nhà ăn, tắm giặt được thu gom về bể lắng ngầm bằng bê tông dưới mặt đất có nắp đậy để lắng cặn, sau đó cùng với nước thải nhà vệ sinh thải ra đường cống chung. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 32 Vệ sinh mặt bằng thi công cuối ngày làm việc, thu gom rác thải, không để rò rỉ xăng dầu nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn. Thiết kế hệ thống mương thoát, tạo độ dốc thoát nước, tránh xói mòn do nước mưa chảy tràn. 4.2.2.3. Đối với chất thải rắn: + Tập trung chất thải rắn vô cơ: đất đá, cát sỏi, gạch vỡ, bê tông... thu gom và hợp đồng với công ty môi trường đô thị Vinh đổ đúng nơi quy định. + Đối với chất thải rắn là kim loại, nhựa, giấy, bao bì được thu gom, bán phế liệu. Đối với chất thải rắn sinh hoạt được thu gom lại định kỳ hàng ngày có xe thu gom rác thải của Công ty môi trường đô thị thành phố thu gom và đổ về bãi chôn lấp rác Đông Vinh. Những biện pháp đề xuất ở trên là cơ bản để bảo vệ môi trường không khí, nước, đất và an toàn lao động trong giai đoạn thi công. Khi thực hiện, tuỳ theo tình hình cụ thể có thể bổ sung thêm các biện pháp cần thiết khác. 4.3. Các biện pháp khống chế, xử lý ô nhiễm khi Khu đô thị mới Vinh Tân được đưa vào khai thác và sử dụng: 4.3.1. Khống chế, xử lý các nguồn gây ô nhiễm không khí: Vì nguồn gây ô nhiễm và tác động đến môi trường trong giai đoạn này là không đáng kể nên biện pháp sử dụng cây xanh trong khuôn viên để hạn chế ô nhiễm không khí là khá đơn giản, hiệu quả và tốn ít kinh phí. Cây xanh có tác dụng hút bụi, lọc không khí, giảm và ngăn chặn tiếng ồn, giảm bức xạ nhiệt. Theo Báo cáo đầu tư, diện tích trồng xây xanh của toàn Dự án là 15% diện tích đất. Cây xanh được trồng trong khu công viên, xung quanh khu dân cư, khu dịch vụ và dọc theo các tuyến đường giao thông. Cây xanh bố trí cách nhau 10m/cây, sử dụng các loại cây lấy bóng mát chịu được gió bụi, sâu bệnh, thân cây thẳng, có rễ ăn sâu, tán rộng và có khả năng chịu mực nước ngầm cao hoặc các loại cây tạo cảnh quan. Dự kiến trồng keo lá tràm, Phượng vỹ kết hợp với Bằng lăng dọc theo hai bên tuyến đường nội bộ. Diện tích khu đất gồm cây xanh và mặt nước công viên là 17.829m2 chiếm 12,5% diện tích toàn bộ khu quy hoạch dự án. Bố trí trồng cỏ ở vườn hoa trung tâm và các giải phân cách đường. Một điều mà chủ đầu tư phải hết sức quan tâm chính là tác động đến môi trường không khí từ các nhà máy xung quanh dự án như nhà máy chế biến bột mỳ và các nhà máy khác đến chất lượng môi trường không khí cho dân cư khu đô thị mới Vinh Tân. Tuy nhiên, qua quá trình thực địa khảo sát cho thấy, khu vực dự án Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 33 là khu đất thoáng mát, đặc biệt là các hướng Đông và Đông Nam. Bên cạnh đó trong khuôn viên Khu đô thị mới Vinh Tân có diện tích mặt nước và cây xanh lớn, do đó những tác động nêu trên là không đáng kể. 4.3.2. Khống chế ô nhiễm, xử lý nước thải: Có 2 phương án xử lý nước thải của Khu đô thị mới Vinh Tân * Phương án 1: UBND thành phố Vinh đang đầu tư dự án xây dựng khu xử lý nước thải cho cả khu vực phía Nam thành phố Vinh. Dự án này do ngân hàng tái thiết Đức tài trợ, chậm nhất là vào Quý IV năm 2007 sẽ tiến hành thi công. Toàn bộ nước thải phía nam thành phố Vinh được thải qua con mương Hồng Bàng (trong khu đô thị) được xử lý thông qua Dự án này. Do vậy, nước thải của khu đô thị mới Vinh Tân cũng được thải trực tiếp vào con mương Hồng Bàng này và được đưa đến khu xử lý tập trung của dự án này. Nếu phương án 1 này không thực thi như đã dự định thì buộc chủ đầu tư phải xây dựng công trình xử lý nước thải cụ thể như phương án 2 dưới đây; * Phương á n 2: Chủ đầu tư xây dựng một công trình xử lý nước thải, cụ thể như sau: Hệ thống thu gom và thoát nước của Khu đô thị mới Vinh Tân được thiết kế và xây dựng độc lập giữa nước thải và nước mưa chảy tràn. - Đối với nước mưa: Hệ thống thu gom, thoát nước bao gồm các rãnh thu nước quanh các công trình, mương bê tông có tấm đan thu nước mưa trên mặt bằng và mương bê tông hộp thoát nước chính. Nước mưa sau khi được thu từ các mái nhà, mặt bằng sẽ tập trung vào hệ thống cống chính và thoát ra hệ thống thoát nước chung của thành phố. Trên cống có bố trí các hố ga (30 - 40m/hố) vừa để thu nước mưa đồng thời lắng đất cát. - Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được xử lý theo 2 cấp: + Cấp 1: Nước thải nhà vệ sinh được xử lý cục bộ tại các công trình (nhà ở, khu dịch vụ thương mại, khách sạn, chợ...) thông qua bể tự hoại (3 ngăn) rồi thải ra mương thoát nước chung của khu dân cư. Bể tự hoại được thiết kế theo mẫu của Viện Tiêu chuẩn hóa – Bộ Xây dựng. Dung tích bể được tính toán thiết kế phù hợp với lưu lượng nước thải. Các bể tự hoại tại mỗi công trình khi cần thiết được hút định kỳ bằng xe vệ sinh thông tắc cống. Nước thải chứa dầu mỡ, chất tẩy rửa, được thu vào đường ống riêng rồi chảy ra mương thoát nước chung của khu dân cư. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 34 + Cấp 2: Nước thải sau khi xử lý cục bộ được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung đạt TCVN 6772:2000 (mức B), rồi thoát ra mương thoát nước chung của thành phố. Trạm xử lý nước thải tập trung được thiết kế dựa trên các căn cứ sau: + Lưu lượng nước thải: 890m3/ng.đ + Yêu cầu về mức độ xử lý: TCVN 6772:2000 (mức B). + Nơi tiếp nhận: Hệ thống mương thoát nước chung của thành phố. Do nước thải sinh hoạt đã được xử lý qua bể tự hoại sau đó đưa về xử lý tập trung vì vậy chúng tôi đề xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu đô thị mới Vinh Tân, với lưu lượng nước thải 890m3/ng.đ, thiết kế hệ thống xử lý với công suất 900m3/ng.đ theo biện pháp sinh học hiếu khí kết hợp lắng lọc bằng các modul hợp khối. Hệ thống này được ghép lại bởi 03 modul, mỗi modul có công suất 300m3/ng.đ. Tiến độ xây dựng khu đô thị đến năm 2014 nên sẽ xây dựng từng modul một. Nước thải sinh hoạt từ các nhà liền kề, biệt thự, khu nhà chung cư được xử lý riêng lẻ ở từng bể phốt 3 ngăn, sau đó được gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung của toàn bộ Khu đô thị mới Vinh Tân. Sơ đồ cụng nghệ trạm xử lý nước thải tập trung: Ban đầu nước thải được dẫn qua mương tách rác có bố trí song chắn rác nhằm tách rác, tạp chất thô là tác nhân có khả năng gây hỏng thiết bị và ảnh hưởng tới hiệu quả các công đoạn xử lý tiếp theo. Rác được vớt định kỳ, tập trung đổ tại nơi quy định cùng rác thải sinh hoạt. Tiếp đó nước thải được hệ thống bơm, bơm vào bể điều hoà rồi về thiết bị keo tụ và lắng, tại đây nhờ lực liên kết giữa các điện tích trái dấu, kích thước của các bông Nước thải Bể chứa điều hoà TB.Keo tụ – lắng Phèn nhôm Bể lắng lọc Bể xử lý bùn Bể hiếu khí cưỡng bức Cấp khí Nước thải đã xử lý đạt TCVN 6722- 2000 mức II Sân phơi bùn Hệ thống tho tá nước chung của Thành phố Vinh rồi ra sông Cửa Tiền Điều chỉnh pH Lưới chắn rác Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 35 bùn được tăng lên và lắng xuống đáy thiết bị và được đưa về bể chứa bùn thông qua hệ thống ống thu gom. Nước sau khi xử lý hoá lý được chảy về bể hiếu khí cưỡng bức là công trình xử lý chính có chức năng thực hiện quá trình phân huỷ các chất ô nhiễm nhờ sự hoạt động của hệ vi sinh vật hiếu khí.Tại bể hiếu khí, một lượng oxy không khí thích hợp được đưa vào nhờ máy thổi khí giúp cho quá trình hoạt động và tăng trưởng tế bào của hệ vi sinh vật hiếu khí. Vi sinh vật hiếu khí được nuôi cấy và bổ sung liên tục. Thời gian lưu của nước thải tại bể khoảng 2 - 2,5giờ để đảm bảo quá trình phân huỷ các chất hữu cơ được hiệu quả. Tại đây, nhờ các vi khuẩn hiếu khí bám trên các đĩa vật liệu, nước thải được xử lý gần như triệt để các mùn hữu cơ và các nguyên tố như Nitơ có trong nước thải để tạo thành các sinh khối. Từ bể hiếu khí nước thải được đưa sang bể lắng lọc để tá ch các hợp chất rắn sinh ra trong qu átrình phân huỷ các chất hữu cơ của vi sinh vật hiếu khí để tách các hợp chất rắn nhỏ hơn lơ lửng trong nước. Vật liệu lọc là cát sỏi loại nhỏ kết hợp với than hoạt tính có tá c dụng lọc cặn. Bể lắng lọc định kỳ được xóc rửa và thay vật liệu. Nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 6772: 2000 loại B rồi mới thải ra ngoài lưu vực tiếp nhận là hệ thống thoát nước thải chung của thành phố và ra sông Cửa Tiền. Sân phơi bùn được phun chế phẩm EM khử mùi 2ngày/lần và xây dựng tường bao cao 2m để trá nh mùi phát tá n. Khi sân phơi bùn đầy sẽ được đưa đi làm phân bón, trồng cây. Hệ thống xử lý làm việc liên tục với 2 chế độ điều khiển tự động và bằng tay. Chế độ tự động sẽ tự hoạt động khi nước trong bể điều hòa đầy; Chế độ bằng tay hoạt động khi chế độ tự động xảy ra sự cố hỏng hóc. Hệ thống xử lý nước thải được đề xuất ở trên khá đơn giản, hiệu quả. Chi phí xây dựng và thiết bị tính trên mỗi đơn vị nước thải theo giá hiện nay khoảng 4- 5 triệu đồng/m3 nước thải, chi phí vận hành hệ thống xử lý theo giá hiện nay khoảng 2.000 đồng/m3 nước thải. Với hệ thống xử lý này có thay thế, sửa chữa khi có sự cố và tăng công suất xử lý nước thải bằng cách bổ sung thêm các modul của Dự án. Quy trình xử lý nước thải được đề xuất có những ưu điểm sau: + Nước thải sau xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm đạt TCVN 6772:2000 (mức B), phù hợp với việc xử lý nước thải sinh hoạt của khu dân cư tập trung. + Hệ thống được thiết kế có tính năng tự động cao, tốn ít nhân lực, vận hành đơn giản, không gây ô nhiễm phụ tới môi trường không khí. Mức đầu tư ban đầu và giá thành xử lý trên mỗi đơn vị nước thải thấp. + Hiệu quả xử lý cao, chiếm ít diện tích mặt bằng. 4.3.3. Xử lý các loại chất thải rắn: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 36 Ban quản lý Khu đô thị mới Vinh Tân yêu cầu các hộ gia đình, các đối tương khác trong khu chung cư có tham gia xả rác thải đều phải thu gom rác, đựng vào bao bì, để đúng nơi quy định. Cụ thể như sau: Các hộ gia đình sẽ phân loại rác thải tại gia đình đựng vào bao bì riêng thành 3 loại: Rác thải hữu cơ dễ phân huỷ (thức ăn thừa, rau quả…); Rác thải từ đồ hộp vỏ bao bì; Rác thải nguy hại (gương kính vỡ, bóng đèn, pin, đồ điện tử) rồi đổ vào 3 loại thùng chứa rác thải quy định như trên. Cuối ngày công nhân vệ sinh của khu dân cư sẽ chuyển rác đến vị trí tập kết, sau đó công nhân môi trường của thành phố Vinh sẽ thu gom vận chuyển rác đi xử lý (Rác dễ phân huỷ có thể làm phân bón và các chế phẩm sinh học; Rác đồ hộp bao bì có thể tái chế; Rác nguy hại Công ty Môi trường Đô thị thành phố sẽ liên hệ với Sở tài nguyên môi trường Nghệ An để được cấp sổ đăng ký quản lý chất thải nguy hại và thực hiện đúng các quy định về quản lý, lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy chế quản lý chất thải nguy hại của nhà nước) hoăc đưa đi bãi chôn lấp rác thải của thành phố tại bãi rác Đông Vinh. Quy trình thu gom rác như sau: Ngoài ra, chính quyền địa phương phối hợp với Ban quản lý thường xuyên phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường. Yêu cầu các hộ dân và khu dịch vụ thực hiện nghiêm túc các quy định, đóng kinh phí vệ sinh môi trường đầy đủ, kịp thời... 4.3.4. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống sự cố: Là Khu đô thị mới Vinh Tân tập trung nếu để xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến môi trường và gây thiệt hại về kinh tế, con người. Trong Khu đô thị mới Vinh Tân không chỉ có khoảng 5000 người sinh sống mà còn có các hộ kinh doanh dịch vụ, khu thương mại dịch vụ với nhiều phương tiện tham gia giao thông nên việc phòng chữa cháy là rất cần thiết, phải đặt ra và thực hiện một cách nghiêm túc. Rác sinh hoạt Thu Gom, phân loại Các thùng chứa của khu dân cư Đưa đi xử lý Phương tiện thu gom Công ty Môi trường Bãi rác tập trung Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 37 Hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí phù hợp trong khu dân cư và trong các công trình công cộng. Quy mô và thiết bị được bố trí đáp ứng các quy định của Nhà nước về an toàn phòng cháy và được cơ quan chức năng kiểm tra, chấp thuận. Mặt bằng được bố trí bảo đảm các tiêu chuẩn phòng chống cháy. Tổ chức hệ thống giao thông nội bộ hợp lý tuân theo các quy định, đảm bảo thoát người và tài sản ra khỏi khu vực nhanh chóng. Các trụ và họng cứu hỏa lấy nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt, vị trí được bố trí đều và thuận tiện về mặt giao thông với khoảng cách từ 150 đến 180 m. Mạng lưới cấp nước có áp lực cao, đủ lưu lượng và có một số bể nước dự phòng. Thường xuyên kiểm tra tất cả các thiết bị điện, kịp thời thay thế các thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp, kiểm tra sự an toàn về điện như: Khả năng rò rỉ, chập mạch, điện áp không ổn định, đặc biệt là các đường điện đi trong ống nhựa PVC, các thiết bị máy móc đều được tiếp địa thật an toàn. 4.4. Các vấn đề xã hội khác: - Thông báo rộng rãi về Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân cho nhân dân trong thành phố, các địa phương lân cận và người dân đóng góp ý kiến, phối hợp thực hiện. - Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng dân quân, công an; tổ chức đội bảo vệ, đảm bảo trật tự an ninh tốt. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 38 Chương V: Cam kết bảo vệ môi trường Chi nhánh Công ty TECCO với tư cách là Chủ đầu tư cam kết: Thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường như đã nêu trong Báo cáo. Thực hiện các biện pháp, quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. - Trong giai đoạn thi công xây dựng và khi Khu đô thị mới Vinh Tân đi vào hoạt động nếu các biện pháp xử lý và giảm thiểu ô nhiễm không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường hiện hành thì Chủ đầu tư phải có biện pháp khắc phục kịp thời; - Cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình quan trắc giám sát môi trường hàng năm và tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng về nước thải, chất thải rắn, không khí, tiếng ồn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; - Cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng về không khí, tiếg ồn, nước thải. - Trong quá trình triển khai và khi dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư phải có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An về công tác bảo vệ môi trường theo quy định. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 39 Chương VI: Các công trình xử lý môI trường, chương trình quản lý và giám sát môi trường 6.1. Danh mục các công trình xử lý môi trường: Trong giai đoạn thi công đầu tư xây dựng công trình cũng như khi Khu đô thị mới Vinh Tân được đưa vào khai thác sử dụng, Công ty sẽ tuân thủ nghiêm các biện pháp xử lý ô nhiễm, khống chế giảm thiểu tác động và phòng ngừa các sự cố về môi trường xảy ra như đã trình bày tại chương 4. - Xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt của từng khu nhà được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn, sau đó nước thải được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo biện pháp sinh học hiếu khí (công suất 900m3/ng.đ). Mỗi modul có các hạng mục sau: Bảng 6.1: Danh mục các công trình xử lý môi trường TT Hạng mục Vật liệu Đơn vị tính Kích thước 1 Bể điều hoà BTCT m3 75m3: 5x5x3 2 Bể keo tụ - lắng: 02 ngăn BTCT m3 100m3: 5x5x4 3 Bể hiếu khí m3 120m3: 6x8x2,5 4 Bể lắng lọc BTCT m3 - Đường kính: 6,2m - Cao: 3,4m 5 Bể chứa bùn BTCT m3 100m3 6 Sân phơi bùn Vữa BT m2 80m2 7 Mương thoát nước thải xây bằng gạch có tấm đan đậy Gạch BTCT m 2500 - Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt: Thành lập tổ vệ sinh, thu gom rác thải. Thời gian xây dựng các công trình xử lý nước thải được triển khai xây dựng cùng với quá trình đầu tư xây dựng dự án đảm bảo khi khu đô thị đi vào hoạt động thì công trình xử lý nước thải cũng được đưa ngay vào vận hành. Chủ Dự án có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kế hoạch xây lắp, vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải tới Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. 6.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường: 6.2.1. Chương trình quản lý môi trường: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 40 - Thường xuyên kiểm tra đường ống, hệ thống thu gom xử lý nước thải; kịp thời phát hiện các sự cố để sửa chữa nhằm đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống, không gây ô nhiễm phụ tới môi trường không khí (mùi, nước thải rò rỉ...) - Lập sổ theo dõi tình hình thu gom, xử lý rác thải, nước thải. - Có bộ phận chuyên trách về môi trường có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra các hoạt động của dự án có liên quan tới vấn đề môi trường. Khi phát hiện các hoạt động của dự án có tác động xấu đến môi trường hoặc xảy ra các sự cố về môi trường, phải báo cáo với chủ đầu tư biết để kịp thời giải quyết và xử lý. 6.2.2. Chương trình giám sát môi trường Nhằm bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt động của Dự án, ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp nêu trong báo cáo ĐTM, Công ty sẽ thực hiện chương trình quan trắc giám sát môi trường. a) Giám sát chất thải: Theo dõi, giám sát khối lượng rác thải, nước thải được thu gom, xử lý và các thông số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trước và sau khi xử lý. b) Giám sát môi trường xung quanh: - Giai đoạn xây dựng: Trong thời gian 03 năm (từ 2007 - 2009) + Môi trường không khí: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5937 - 2005, TCVN 5949 - 1998 Thông số: Bụi lơ lửng, các khí: CO, SO2, NO2, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm Vị trí quan trắc: 04 điểm: + K1: Mẫu không khí khu vực trung tâm dự án. + K2: Mẫu không khí ở khu vực phía Tây trung tâm dự án, gần khu dân cư. + K3: Mẫu không khí ở khu vực phía Đông Bắc trung tâm dự án. + K4: Mẫu không khí ở khu vực phía Đông Nam trung tâm dự án gần khu ao hồ. + Nước thải: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6772:2000. Thông số: pH, SS, BOD, COD, DO, Coliform. Vị trí lẫy mẫu: 02 mẫu (trước và sau khi xử lý). + Nước ngầm: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5944 – 1995. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 41 Thông số: pH, TDS, NO3 -, Cl-, Fe, Coliform. Vị trí: 01 mẫu khu vực dân cư lân cận hoặc ngay tại công trường thi công. Tần xuất thực hiện quan trắc trong giai đoạn xây dựng: 03 lần/năm (tháng 3, 7 và tháng 11 hàng năm). - Giai đoạn Khu đô thị mới Vinh Tân hoạt động: Quan trắc giám sát môi trường nước thải của khu xử lý nước thải tập trung. Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6772:2000. Thông số: pH, SS, BOD, COD, DO, Coliform. Vị trí: 02 mẫu (trước và sau khi xử lý). Tần suất thực hiện quan trắc: 02 lần/năm (tháng 6 và 11 hàng năm). (Sơ đồ vị trí lấy mẫu giám sát môi trường xung quanh: Xem Phần phụ lục) c) Dự toán kinh phí thực hiện (chi phí đo mẫu): Giai đoạn xây dựng và giai đoạn hoạt động. áp dụng theo Thông tư 83/BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính) TT Phân tích mẫu Số lượng Đơn vị Đơn giá (Đồng) Thành tiền (Đồng) Giai đoạn xây dựng - Không khí: 04 mẫu + Nhiệt độ + Độ ẩm + Bụi + Tiếng ồn + Khí thải: CO, SO2, NO2 - Nước mặt: 02 mẫu + pH + SS + BOD, COD + DO, Coliform - Nước dưới đất: 01 mẫu + pH + Tổng cặn TDS, Coliform, Cl-, Fe + NO3 - 04 04 04 04 12 02 02 04 04 01 04 01 Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu 25.000 25.000 60.000 60.000 300.000 60.000 50.000 80.000 60.000 60.000 60.000 50.000 4.280.000 100.000 100.000 240.000 240.000 3.600.000 780.000 120.000 100.000 320.000 240.000 350.000 60.000 240.000 50.000 1 Tổng 5.310.000 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 42 Giai đoạn hoạt động - Không khí: 03 mẫu + Nhiệt độ + Độ ẩm + Bụi + Tiếng ồn + Khí thải: CO, SO2, NO2 - Nước thải: 01 mẫu + pH + SS + BOD, COD + DO, Coliform - Nước dưới đất: 01 mẫu + pH + Tổng cặn TDS, Coliform, Cl-, Fe + NO3 - 03 03 03 03 09 01 01 02 02 01 04 01 Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu Chỉ tiêu 25.000 25.000 60.000 60.000 300.000 60.000 50.000 80.000 60.000 60.000 60.000 50.000 3.210.000 75.000 75.000 180.000 180.000 2.700.000 390.000 60.000 50.000 160.000 120.000 350.000 60.000 240.000 50.000 2 Tổng 3.950.000 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 43 Chương VII: Dự toán kinh phí cho các công trình môi trường 7.1. Công trình xử lý nước thải tập trung: - Kinh phí các hạng mục xây dựng: TT Hạng mục xây dựng Vật liệu K. thước (DxRxC) m Thể tích (m3) Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 1 Bể điều hoà BTCT 75 1 120.000.000 120.000.000 2 Bể keo tụ- lắng BTCT 50 2 70.000.000 140.000.000 3 Bể hiếu khí BTCT 120 1 180.000.000 180.000.000 4 Bể lắng BTCT 100 1 140.000.000 140.000.000 5 Bể chứa bùn BTCT m3 80 1 100.000.000 100.000.000 6 Sân phơi bùn Vữa BT m2 100m2 1 30.000.000 30.000.000 Tổng (I) 710.000.000 - Kinh phí phần thiết bị: TT Tên thiết bị Thông só kỹ thuật Số lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 1 Lưới chắn rắc Inox, khe lưới5mm Kích thước: 1,0x1,011,6 1 2.000.000 2.000.000 2 Bơm nước thải Dạng bơm chìm vỏ inox; Cụng suất: 48,9 m3/h 11.6m; Điện năng: 3,1kw, 3pha/380V/50Hz 2 30.000.000 60.000.000 4 Hệ thống khuấy trộn và định lượng hoá chất + 2 bồn PVC 300lít + Motor khuấy: + Cánh khuấy + Bơm định lượng hoá chất 15l/h, 130W-220V-50Hz 03 25.500.000 76.500.000 5 Máy thổi khí bể hiếu khí (dạng quạt) 5,36m3/phút; 7,5kW 3P-380V-50Hz Đầu thổi: Nhật Chân đế, dây đai: Việt Nam 2 51.000.000 102.000.000 6 Tủ điều khiển Linh kiện: SIEMENS Cable điện: CADIVI... 1 55.000.000 55.000.000 7 Hệ thống đường ống, van + phụ kiện, vật liệu lọc - ống nhựa PVC, STK và các phụ kiện 1 70.500.000 70.500.000 Tổng (II) 366.000.000 - Tổng kinh phí hệ thống xử lý nước = tổng (I) + tổng (II) = 1.076.000.000đ Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 44 Kinh phí hạng mục mương thoát nước: TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng Thành tiền (Đồng) 1 2 Công tác làm hố ga với cống D1000 kích thước 1.5x1.7x1.3 Công tác làm hố ga với cống D800 kích thước hố ga 1.3x1.5x1.0 Cái Cái 85 124 4.123.235.245 5.242.277.022 Tổng 9.365.512.267 - Chi phí vận hành: Qua tính toán chi phí sử dụng điện, nhân công, hoá chất chỉnh pH của hệ thống xử lý nước thải thì chi phí xử lý 01 m3 nước thải khoảng 2.000đ. 7.2. Thu gom, xử lý rác thải: Ban quản lý Khu đô thị mới Vinh Tân sẽ thành lập tổ vệ sinh, thực hiện vệ sinh, quét dọn, thu gom rác tại khu vực công cộng, đường nội bộ, khu dân cư và đổ tập trung tại vị trí quy định của thị trấn vào cuối mỗi ngày. Số lượng công nhân: khoảng 10 người. Số lượng xe thu gom, vật dụng đi kèm: 10 bộ (2.000.000đ/bộ) Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 45 Chương VIII: tham vấn ý kiến cộng đồng 1) Uỷ ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Tân có ý kiến như sau: - Thống nhất với chủ trương đầu tư xây dựng Dự án tại khu vực lựa chọn theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Dự án được triển khai sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực về kinh tế xã hội cho xã Vinh Tân. - Trong quá trình xây dựng và khi Khu đô thị mới Vinh Tân đi vào hoạt động sẽ không tránh khỏi những tác động xấu đến môi trường do phát sinh các yếu tố ô nhiễm về nước thải, chất thải rắn. Tuy nhiên, các tác động đều có thể khắc phục, giảm thiểu được bằng các biện pháp quản lý và kỹ thuật. - Đồng ý với những biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng ngừa sự cố đã đề xuất trong báo cáo và yêu cầu Chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý, kỹ thuật để bảo vệ môi trường. Về nước thải: Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại được thu gom, xử lý nội bộ tại mỗi công trình. Sau đó được tập trung về khu xử lý nước thải tập trung để xử lý triệt để trước khi thải ra hệ thống mương thoát nước chung của thành phố dọc theo mương thoát nước và thoát ra sông Cửa Tiền. Về rác thải: Thu gom, tập trung rác thải sinh hoạt tại điểm quy định của ban quản lý Khu đô thị mới Vinh Tân vào cuối mỗi ngày và được công ty Môi trường đô thị thành phố Vinh chuyên chở hàng ngày. 2) Tóm tắt ý kiến của người dân tại khu vực triển khai dự án: Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã đi phỏng vấn trực tiếp người dân, sau đây là một vài ý kiến của dân: ông: Nguyễn Văn Sửu - Đại diện xã Vinh Tân: Sau khi nghe chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trình bày Đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị mới Vinh Tân, tôi rất đồng ý với các giải pháp bảo vệ môi trường như trong báo cáo đã trình bày và rất hoan nghênh tinh thần của Chủ đầu tư. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải quan tâm đến vấn đề môi trường, công trình thoát nước và hệ thống cống rãnh cho vùng dân cư phía trong khu đô thị. Ông: Ngô Xuân Minh:Tôi nhất trí với báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm như đã nêu. Và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng như trong báo cáo đã cam kết. Ông: Âu xuân Khoa: Dự án được triển khai sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực về kinh tế xã hội cho xã Vinh Tân. Đề nghị chủ đầu tư tạo điều kiện ưu tiên giải quyết lao động tại chỗ cho địa phương. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 46 Chương IX: nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá 9.1. Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu: - Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân do Công ty TECCO làm chủ dự án. - Báo cáo điều kiện kinh tế xã hội thành phố Vinh năm 2006 và các tài liệu liên quan tại khu vực thực hiện dự án do Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh cung cấp. - Tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hiện trạng môi trường do cơ quan tư vần thu thập. Các tài liệu, số liệu được sử dụng trong Báo cáo có mức độ tin cậy, chi tiết cao, có tính cập nhật, khoa học do được các cơ quan cung cấp có đầy đủ tư cách pháp nhân. 9.2. Phương pháp áp dụng trong quá trình lập Báo cáo ĐTM: - Khảo sát đo đạc, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường. - Phương pháp thống kê: thu thập tài liệu, số liệu liên quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án; về công nghệ xử lý chất thải. - Phương pháp so sánh: Đánh giá hiện trạng, tác động môi trường dựa trên cơ sở so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. - Phương pháp chuyên gia: Tổ chức hội thảo nội bộ, lấy ý kiến của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan. Các phương pháp sử dụng lập Báo cáo ĐTM khá đầy đủ, hợp lý và khoa học, có độ tin cậy cao, đã được cơ quan tư vấn sử dụng để lập các Báo cáo ĐTM hiệu quả, đạt yêu cầu. Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only. ĐTM Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân - thành phố Vinh Chủ đầu tư: Chi nhánh CT. CP đầu tư xây dựng & ứng dụng công nghệ mới (TECCO) Đơn vị tư vấn: Trung tâm QT&KTMT Nghệ An 47 Kết luận và kiến nghị Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Vinh Tân tại xã Vinh Tân – thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An là thực sự cần thiết với mục tiêu: Tạo lập một khu nhà ở và Dịch vụ công cộng hiện đại, văn minh có môi trường sinh thái hoàn thiện. Dự án được triển khai sẽ đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân khu vực, góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị. Việc triển khai thực hiện dự án sẽ có những tác động tiêu cực tới môi trường khu vực, tới sức khoẻ cộng đồng nếu công tác bảo vệ môi trường không được thực hiện tốt. Vì vậy, chủ đầu tư cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải rắn như đã nêu trong bản báo cáo, bao gồm: + Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt: Đạt TCVN 6772:2000 (mức B). + Thu gom, tập trung rác thải tại điểm quy định Công ty Môi trường đô thị thành phố Vinh vào cuối mỗi ngày. Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường trong Khu đô thị mới Vinh Tân. + Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chương trình giám sát môi trường hàng năm và các biện pháp bảo vệ môi trường khác. Qua quá trình lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án, chúng tôi nhận thấy báo cáo đã dự báo được những tác động đến môi trường một cách đầy đủ, chi tiết, có tính khoa học. Trên cơ sở đó đã đề xuất các biện pháp giảm thiểu, xử lý ô nhiễm tương tứng, có tính khả thi và hiệu quả, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An và Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và cấp Quyết định phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án để dự án được triển khai đúng tiến độ. Vinh, ngày tháng năm 2007 Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư & ứng dụng công nghệ mới (tecco) P.Giám đốc Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software For evaluation only.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdtm_khu_do_thi_moi_vinh_tan_31_07_0285.pdf