Tiểu luận Đường lối cách mạng

Cương lĩnh là tuyên ngôn của Đảng, mang tầm định hướng chiến lược về con đường phát triển của đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, là ngọn cờ chiến đấu của Đảng, của dân tộc, là nền tảng lý luận, tư tưởng, chính trị, định hướng cho mọi hoạt động của chúng ta hiện nay và trong những thập kỷ tới.

pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2803 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Đường lối cách mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai-tieu-luan-duong-loi-cach-mang.pdf
Luận văn liên quan