Tiểu luận Tổng hợp quân sự

Chúng ta đã biết khả năng ứng dụng của khoa học kỹ thuật trong quân sự nói riêng và trong lĩnh vực phòng không nói chung là rất to lớn. Do đó để nâng cao chất lượng của lực lượng phòng không Việt Nam chúng ta phải lưu ý đến những vấn đề sau: Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất trong lực lượng phòng không để theo kịp sự phát triển không ngừng của kỹ thuật, công nghệ của thế giới. Do các phương tiện chiến tranh ngày càng hiện đại nên mỗi người quân nhân đều phải tự trang bị vốn tri thức, hiểu biết nhất định để theo kịp với tình hình mới. Xây dựng đường lối nghệ thuật quân sự tiên tiến dựa trên sức mạnh của con người. Đó là con người được giác ngộ, có quyết tâm, có hiểu biết về khoa học kỹ thuật quân sự, có lòng yêu nước nồng nàn, sắn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2548 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tổng hợp quân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docduan.doc
 • docBia TLQS.doc
 • docCac p_t tien cong duong khong2.doc
 • docCac p_t tien cong duong khong3.doc
 • docCac p_t tien cong duong khong.doc
 • docChien tranh cong nghe cao.doc
 • iniDesktop.ini
 • docduan2.doc
 • docLuc luong phong khong..doc
 • docPh+ón t+¡ch l+ám r+¦ c+¦ng t+íc quß+æc ph+¦ng ß+ƒ bß+Ö , ng+ánh , -æß+ïa ph¦¦¦íng.doc
 • docPhong khong 1.doc
 • docPhong khong.doc
 • docQS.DOC
 • docQUAN SU1.DOC
 • docquan su.doc
 • docQUANSU.DOC
 • rtfTac chien phong khong.rtf
 • docTen lua PK.doc
 • docTieu luan QS.doc
 • docTieu luan quan su3.doc
 • docTIEULUAN2.DOC
 • docTIEULUAN.DOC
 • docTLQS.DOC
 • docTo hop PPK.doc