[Tóm tắt] Luận án Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

Phát triển kinh tế tri thức là một xu thế tất yếu khách quan của thời đại ngày nay. Trong xu thế đó, tri thức đã từng bước thay thế vốn và lao động, trở thành yếu tố quan trọng nhất, quyết định sự phát triển, thực hiện tiến bộ xã hội. Vì vậy, bất kỳ quốc gia - dân tộc nào muốn theo kịp xu thế phát triển của thời đại đều phải chú trọng tới việc đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức trong điều kiện mới

pdf27 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 616 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu [Tóm tắt] Luận án Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdao_tao_nguon_nhan_luc_dap_ung_yeu_cau_phat_trien_kinh_te_tri_thuc_o_viet_nam_hien_nay_tt_4962.pdf