Ứng dụng autocad xử lý dữ liệu đo đạc phục vụ quy hoạch giải tỏa bồi hoàn cho các dự án xây dựng nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh

TÓM LƯỢC Ở Việt Nam hiện nay đang ứng dụng rất nhiều các phần mềm khác nhau để quản lý thông tin địa chính và vẽ biên tập bản đồ trong đó phần mềm Autocad củng được sử dụng rộng rãi nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Phần mềm này có rất nhiều chức năng để có thể phục vụ cho ngành địa chính nó có thể lập bản đồ, quản lý các thông tin địa chính như: Diện tích, số thữa, tên chủ hộ và đặc biệt là có thể ứng dụng trong quy hoạch giải toả đền bù một cách hiệu quả và chính xác. Do đó đề tài tài: “ỨNG DỤNG AUTOCAD XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẠC PHỤC VỤ QUY HOẠCH GIẢI TỎA BỒI HOÀN CHO CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” được thực hiện nhằm: xác định khả năng của phần mềm Autocad trong công tác lập bản vẽ và đặc biệt là trong lĩnh vực lập phương án giải toả bồi thường. Đề tài đã khái quát được nội dung chủ yếu của công tác giải tỏa đền bù. Bao gồm các nội dung chủ yếu sau: + Tầm quan trọng của đất đai + Cơ sở pháp lý trong công tác giải tỏa bồi hoàn + Phương pháp thực hiện công tác giải tỏa bồi hoàn + Ứng dụng AutoCAD trong việc xử lý số liệu đo đạc lập bản vẽ, tiến hành tính diện tích đền bù, áp giá đền bù cho người dân. Việc ứng dụng AutoCAD trong công tác giải tỏa đền bù là rất phù hợp và hiệu quả, bởi các thao tác trên AutoCAD rất dễ sử dụng và chính xác, có thể kết hợp để lập bản vẽ quy hoạch. Bên cạnh đó, việc sử dụng AutoCAD còn có nhiều hạn chế hơn so với các phần mềm khác như Mapinfo, Microstation trong lĩnh vực quản lý thông tin địa chính, và trích lục thông tin về người sử dụng đất, nên phần mềm này chưa được áp dụng rộng rãi. Cấu trúc đề tài: MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1. ĐẤT ĐAI VÀ VAI TRÒ CỦA ĐẤT ĐAI 1.1.1. Định nghĩa đất đai 1.1.2 Vai trò của đất đai 1.2. GIÁ ĐẤT – GIÁ TRỊ CỦA ĐẤT VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH GIÁ ĐẤT 1.2.1 Khái niệm giá đất 1.2. 2 Giá trị của đất 1.2. 3 Mục đích của việc hình thành giá đất: 1.2. 4 Các yếu tố tác động đến việc hình thành giá đất: 1.3. QUAN HỆ PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI . 1. 3.1 Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai: 1. 3.2 Quyền và nghĩa vụ của nhà nước 1.4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI . 1.5. NGHỊ ĐỊNH 22/NĐ-CP QUY ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI TỎA ĐỀN BÙ TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN 1.5.1 khái niệm về dự án và dự án đầu tư . 1.5.2 Mục đích ý nghĩa của việc giải tỏa đền bù . 13 1.5.3 Các nguyên tắc trong việc giải tỏa đền bù 15 1.5.4 Các vấn đề trong việc giải tỏa đền bù . CHƯƠNG 2: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP . 2.1 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI . 2.2. PHƯƠNG TIỆN . 2.2.1. Địa điểm thực tập . 2.2.2. Trang thiết bị . 2.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN . 2.3.1 Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 2.3.2 Phương án đền bù giải tỏa . 2.3.3 Phương pháp thực hiện giải phóng mặt bằng . CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THẢO LUẬN . 3.1. KHẢO SÁT VÙNG NGHIÊN CỨU 3.1.1. Thời tiết khí hậu 3.1.2 Về vị trí địa lý . 29 3.2 TỔNG QUAN VỀ QUY TRÌNH GIẢI TỎA – BỒI HOÀN - TÁI ĐỊNH CƯ 3.3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN . 3.3.1 Kết quả đo đạc thực địa 3.3.2 Kết quả điều tra số liệu thực địa 3.3.3 Kết quả ứng dụng AutoCAD trong việc lập bản vẽ 3.3 SO SÁNH QUY TRÌNH GIẢI TỎA, ĐỀN BÙ, CẬP NHẬT TRUY XUẤT DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM AUTOCAD VÀ BẰNG THỦ CÔNG . CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ . 4.1. KẾT LUẬN 4.2. KIẾN NGHỊ .

pdf48 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 4429 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng autocad xử lý dữ liệu đo đạc phục vụ quy hoạch giải tỏa bồi hoàn cho các dự án xây dựng nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng autocad xử lý dữ liệu đo đạc phục vụ quy hoạch giải tỏa bồi hoàn cho các dự án xây dựng nhà ở tại thành phố hồ chí minh.pdf