Ứng dụng kỷ thuật viễn thám trong việc thành lập bản đồ lớp phủ thực vật tại tỉnh Đồng Tháp

NỘI DUNG: PHẦN1:TỔNGQUAN 1. Lý do chọn đề tài 2. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3. Phương pháp nghiên cứu PHẦN2.NỘIDUNGVÀKẾTQUẢNGHIÊNCỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC 1.1. Tổng quan về viễn thám 1.1.1. Khái niệm 1.1.2. Nguyên lý cơ bản của viễn thám 1.2. Tổng quan về GIS 1.2.1. Khái niệm 1.2.2. Các thành phần của GIS 1.2.2.1. Phần cứng (Hardware) 1.2.2.2. Phần mềm (Software) 1.2.2.3. Số liệu, dữ liệu địa lý (Geographic data) 1.2.2.4. Chuyên viên (Expertise) 1.2.2.5. Chính sách và quản lý (Policy and management) 1.2.3. Dữ liệu trong GIS 1.2.3.1. Dữ liệu không gian 1.2.3.2. Dữ liệu phi không gian 1.2.3.3. Dữ liệu thời gian 1.3. Kỹ thuật xử lý ảnh viễn thám 1.3.1. Đặc trưng phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên 1.3.1.1. Đặc trưng phản xạ phổ của thực vật 1.3.1.2. Đặc trưng phản xạ phổ của thổ nhưỡng 1.3.1.3. Đặc trưng phản xạ phổ của nước 1.3.2. Một số yếu tố chính ảnh hưởng tới khả năng phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên 1.3.2.1. Ảnh hưởng của yếu tố thời gian 1.3.2.2. Ảnh hưởng của yếu tố không gian 1.3.2.3. Ảnh hưởng của khí quyển 1.3.3. Các phương pháp giải đoán ảnh viễn thám 1.3.3.1. Phương pháp giải đoán ảnh bằng mắt 1.3.3.2. Phương pháp giải đoán ảnh bằng xử lý số 1.3.4. Các chỉ số và thuật toán 1.3.4.1. Chỉ số OIF (Optimum Index Fator) 1.3.4.2. Chỉ số NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 1.3.4.3. Các thuật toán phân loại CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP 2.1. Vị trí địa lý và sự phân chia hành chính 2.1.1. Vị trí địa lý 2.1.2. Sự phân chia hành chính 2.2. Đặc điểm tự nhiên 2.2.1. Địa hình 2.2.2. Khí hậu - thủy văn 2.2.2.1. Khí hậu 2.2.2.2. Thủy văn 2.2.3. Các nguồn tài nguyên chính 2.2.3.1. Đất đai 2.2.3.2. Tài nguyên nước 2.2.3.3. Tài nguyên sinh vật 2.2.3.4. Tài nguyên khoáng sản 2.2.3.5. Tài nguyên du lịch 2.2.3.6. Tài nguyên nhân văn 2.3. Đặc điểm dân cư và kinh tế - xã hội 2.3.1. Đặc điểm kinh tế 2.3.2. Văn hóa - xã hội 2.3.3. Dân cư, lao động và việc làm CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG VIỄN THÁM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ LỚP PHỦ MẶT ĐẤT KHU VỰC TỈNH ĐỒNG THÁP 3.1. Dữ liệu ảnh nghiên cứu 3.2. Quy trình thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất 3.3. Tiến hành quy trình 3.3.1. Tiền xử lý ảnh 3.3.1.1. Tăng cường độ tương phản 3.3.1.2. Tạo ảnh tỷ số NDVI 3.3.2. Xây dựng mẫu giải đoán ảnh 3.3.3. Phân loại mẫu 3.3.3.1. Chọn mẫu phân loại 3.3.3.2. Tiến hành phân loại 3.3.4. Xử lý sau phân loại . 3. 3. 4. 1. Lọc loại nhiễu kết quả phân loại ảnh 3.3.4.2. Cắt ảnh theo khu vực nghiên cứu 3.3.4.3. Thống kê kết quả (Class Statistics) . 3.3.5. Vector hóa 3.3.6. Trình bày bản đồ . 3.4. Kết quả nghiên cứu . 3.4.1. Đất khu dân cư 3.4.2. Đất mặt nước 3.4.3. Đất cây lâu năm 3.4.4. Đất cây hàng năm . 3.4.5. Đất chưa sử dụng 3.4.6. Mây và không dữ liệu . PHẦN3.KẾTLUẬN-KIẾNNGHỊ 1. Kết luận 2. Kiến nghị PASS:tranntuan

pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 4439 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng kỷ thuật viễn thám trong việc thành lập bản đồ lớp phủ thực vật tại tỉnh Đồng Tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng kỷ thuật viễn thám trong việc thành lập bản đồ lớp phủ thực vật tại tỉnh Đồng tháp.pdf
Luận văn liên quan