Vi sinh môi trường

Vi sinh vật học môi trường là ngành nghiên cứu các đối vi sinh vật tồn tại trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Nguồn gốc của các nghiên cứu bắt đầu từ sự quan sát của Antony van Leeuwenhoek (1677).Van Leeuwenhoek đã sử dụng một kính hiển vi để khám phá những gì mà ông gọi là “những động vật nhỏ” chúng sống và sinh sản trong nước mưa, nước giếng, nước biển và nước băng tan. Trong suốt nhiều thế kỷ, sự hiểu biết của chúng ta về vi sinh vật môi trường dựa trên những quan sát chi tiết và các thí nghiệm với sự giúp đỡ của kính hiển vi và các công cụ hoá sinh cũng như toán học hiện đại. Nhiều nghiên cứu của van Leeuwenhoek dựa vào việc kiểm tra các mẫu vật được đặt trong ống nghiệm, trong chaithuỷ tinh tại nhà ông. Hiện tại, người ta cho rằng ông đã tạo nên một môi trường nhân tạo, cũng nhờ đó mà ngày nay chúng ta có những kỹ thuật nuôi cấy vi sinh vật trong phong thí nghiệm để xác định cấu trúc cũng như chức năng của chúng. Như chúng ta đã biết vi sinh vật hiện diện khắp nơi, trong đất, trong nước, không khí, trong cơ thể sinh vật khác, đặc biệt chúng có thể tồn tại trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn vật chất. Vì thế, chúng được xem là là một mắc xích quan trong trong quá trình chuyển hoá vật chất. Trong phần vi sinh vật môi trường này, chúng ta sẽ tìm hiểu các quá trình chuyển hoá vật chất trong môi trường tự nhiên và nhân tạo. Qua đó, có thể nắm bắt được các quy luật chuyển hoá chất hữu cơ và vô cơbởi vi sinh vật nhằm điều khiển và áp dụng chúng một cách hiệu trong các công trình xử lý chất thải. Nghiên cứu sự tác động tương hỗgiữa các cơ thể vi sinh vật, giữa vi sinh vật và môitrường (các tác nhân lý hoá và sinh học) nhằm kiểm soát sự phát triển của chúng, và nhằm tăng cao hiệu quả xử lý chất thải của chúng khi được áp dụng. Từ đó chúngta sẽ có những hiểu biết đúng đắn về vi sinhvật và tầm quan trọng củachúng trong môi trường tự nhiên cũng như nhân tạo. W X

pdf114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 3100 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vi sinh môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVi sinh môi trường.pdf
Luận văn liên quan