Xác định hàm lượng một số thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng sắc ký khí

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO HỮU CƠ TRONG THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN BẰNG SẮC KÝ KHÍ BÙI THỊ KHÁNH BÌNH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các bảng Mở đầu Phần I: Lý thuyết Chương 1: Đại cương về hợp chất trừ sâu tổng hợp hữu cơ - các hợp chất clo hữu cơ Chương 2: Các phương pháp xác định thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ Chương 3: Phương pháp sắc ký khí đầu dò bắt điện tử Phần II: Thực nghiệm Chương 4: Hóa chất, thiết bị và dụng cụ Chương 5: Điều kiện vận hành thiết bị Chương 6: Khảo sát tách chiết hỗn hợp chuẩn thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trên cột spe - florisil Chương 7: Khảo sát quy trình tách chiết và làm sạch trên mẫu tự tạo Chương 8: Ứng dụng trên mẫu thật Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 3163 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xác định hàm lượng một số thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng sắc ký khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10.pdf
 • pdf0.PDF
 • pdf1.pdf
 • pdf11.pdf
 • pdf12.pdf
 • pdf13.pdf
 • pdf14.pdf
 • pdf15.PDF
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • jpgBuiThiKhanhBinh.jpg
Luận văn liên quan