• Thuyết trình tổng hợp NH3Thuyết trình tổng hợp NH3

  Biết được amoniac là hoá chất quan trọng đặc biệt là trong nông nghiệp • Nắm được nguồn nguyên liệu sản xuất amoniac • Mô tả được các giai đoạn sản xuất amoniac • Hiểu được các điều kiện nhiệt độ , áp suất , xúc trong phản ứng điều chế amoniac

  pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 7605 | Lượt tải: 1

 • Phân tích chất lượng xăng dầu. Tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia, LPG tại Tổng Công ty xăng dầu khu vực 3Phân tích chất lượng xăng dầu. Tìm hiểu công nghệ kho xăng dầu, dầu mỡ bôi trơn và phụ gia, LPG tại Tổng Công ty xăng dầu khu vực 3

  51 trang MỤC LỤC: MỞ ĐẦU:3 Phần I: AN TOÀN LAO ĐỘNG4 Phần II: TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ KHO XĂNG DẦU5 II.1/ Nguyên tắc các bồn bể chứa:5 II.1.1.Yêu cầu đối với bể chứa xăng dầu:5 II.1.2. Phân loại bể chứa xăng dầu: 5 II.1.3. Một số bể chứa xăng dầu thường dùng6 II.1.4. Các thiết bị của bể chứa7 II.2/ Vấn đề hao hụt, nguyên nhân và biện pháp phòn...

  doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3219 | Lượt tải: 2

 • Luận văn Tốt nghiệp Phụ gia thực phẩmLuận văn Tốt nghiệp Phụ gia thực phẩm

  MỤC LỤC Trang Phần 1. Mở Đầu 3 Phần 2. Nội dung Chương 1. Phụ gia thực phẩm 1.1 Định nghĩa phụ gia 4 1.2 Sự phát triển của phụ gia trong bảo quản thực phẩm . 4 1.3 Tầm quan trọng của việc sử dụng phụ gia 5 1.4 Hợp thức hóa của việc sử dụng phụ gia 6 1.5 Bất hợp pháp việc sử dụng phụ gia 6 1.6 Độc tính phụ gia 6 1.7 Vai trò và chức năng ...

  doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 12185 | Lượt tải: 1

 • Thực tập tốt nghiệp - Quy trình công nghệ sản xuất biaThực tập tốt nghiệp - Quy trình công nghệ sản xuất bia

  MỤC LỤC MỞ ĐẦU2 CHƯƠNG 1:4 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY4 1.1.VBL Quảng Nam – Lịch sử phát triển:4 1.2.Sơ đồ tổng mặt bằng nhà máy:5 1.3.Cơ cấu tổ chức công ty VBL Quảng Nam:6 CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ7 2.1.Sơ đồ công nghệ:7 2.2.Thuyết minh quy trình công nghệ:8 CHƯƠNG 3:NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT. 10 3.1 Malt:10 3.2.Gạo:10 3.3.Nước:10 ...

  doc58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 6254 | Lượt tải: 2

 • Chemical and process design handbookChemical and process design handbook

  The sponsoring editor for this book was Kenneth P. McCombs, the editing super- visor was David E. Fogarty, and the production supervisor was Pamela A. Pelton. It was set in the HB1A design in Times Roman by Kim Sheran, Deirdre Sheean, and Vicki Hunt of McGraw-Hill Professional’s Hightstown, New Jersey, composition unit.

  pdf633 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3617 | Lượt tải: 1

 • Trích ly collagen từ da cá basaTrích ly collagen từ da cá basa

  MỤC LỤC CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ COLLAGEN 1.1 Giới thiệu sơ lược về Collagen 1.2 Cấu trúc của collagen. 1.2.1 Cấu trúc phân tử của collagen 1.2.2 Cấu trúc sợi của collagen 1.3 Phân loại collagen. 1.4 Ứng dụng của collagen. 1.4.1 Ứng dụng trong công nghiệp. 1.4.2 Ứng dụng trong y học. 1.4.3 Ứng dụng trong mỹ phẩm 1.5 Các nguồn cung cấp co...

  doc100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 9244 | Lượt tải: 1

 • Công nghệ sản xuất sữa tiệt trùngCông nghệ sản xuất sữa tiệt trùng

  Trong phạm vi bài báo cáo : · Quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng. · Thiết bị sản xuất sữa tiệt trùng phổ biến. · Các sản phẩm sữa tiệt trùng trong và ngoài nước. · Hướng phát triển của sàn phẩm. Quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng tương tự như quy trình sản xuất sữa thanh trùng. Điểm khác biệt quan trọng là sản phẩm sữa tiệt trùng ...

  doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 11413 | Lượt tải: 2

 • Đồ án Cô đặc nước camĐồ án Cô đặc nước cam

  Nhiệm vụ cơ bản của đồ án này là thiết kế hệ thống thiết bị cô đặc nước cam bằng phương pháp lạnh hay phương pháp kết tinh dung môi với năng suất đã cho (5000 tấn/năm). Đồ án này bao gồm các phần chính như sau : Ø Giới thiệu tổng quan về nguyên liệu và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm nước cam cô đặc. Ø Tính toán cân bằng vật chất cho quy trìn...

  doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 5938 | Lượt tải: 1

 • Đồ án Cô đặc NaN03 - Cô đặc chân không 1 nồiĐồ án Cô đặc NaN03 - Cô đặc chân không 1 nồi

  Có thể nói thực hiện Đồ án chuyên ngành là một cơ hội tốt cho sinh viên ôn lại toàn bộ các kiến thức đã học về các quá trình và công nghệ hóa học. Ngoài ra đây còn là dịp mà sinh viên có thể tiếp cận với thực tế thông qua việc lựa chọn, tính toán và thiết kế các chi tiết của một thiết bị với các số liệu rất cụ thể và rất thực tế. Tuy nhiê...

  pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 4960 | Lượt tải: 2

 • Dạy học hóa học theo phương pháp thực hànhDạy học hóa học theo phương pháp thực hành

  Đối với các bộ môn khác như văn học, lịch sử, địa lí . . . mà học sinh được học ở trong chương trình THCS đã cung cấp cho các em những kiến thức hiểu biết về đất nước, con người, xã hội . . .thì môn hoá học cũng góp một phần quan trọng cho sự phát triễn toàn diện của các em. Môn hoá học giúp các em rất nhiều trong thực tiễn, giúp các em giải thích ...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 4397 | Lượt tải: 2