100 bài tập mô hình toán

(Bản scan) Đây là tập đấp án tóm tắt của tập đề 99 của cùng tác giả. Đối với các bài tập tương tự nhau tác giả chỉ viết lời giải một bài tương đối chi tiết, các bài còn lại người học dựa vào đó tự trình bày. Tròng khi giải các bài tập tác giả thường chỉ dùng các phương pháp phổ thông nhất, nguời học có thể sử dụng các phương pháp khác

pdf66 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 6767 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 100 bài tập mô hình toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf100 bài tập mô hình toán.pdf
Luận văn liên quan