Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến thiên vị đầu tư cục bộ của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

- Hàm ý chính sách của kết quả nghiên cứu bao gồm: (i) các nhà ĐTNN có xu hướng đầu tư dài hạn dựa trên giá trị nên ủng hộ chính sách mở cửa thị trường, (ii) tác động của các đặc điểm doanh nghiệp thay đổi theo thời gian chứng tỏ vấn đề thông tin bất cân xứng đã được giảm bớt và TTCK Việt Nam đã hiệu quả hơn – các chính sách mở cửa thị trường đã có được kết quả ban đầu; (iii) các đặc điểm doanh nghiệp là đại diện cho rào cản về thông tin bất cân xứng và thanh khoản, trong đó quan trọng nhất là vốn hoá thị trường và tỷ lệ lợi nhuận từ giá cổ phiếu, vẫn còn tác động có ý nghĩa thống kê đáng kể đến thiên vị đầu tư cục bộ của các nhà ĐTNN. Vì vậy, ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến hạn mức sở hữu nước ngoài (SHNN), cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiểu thông tin bất cân xứng, phát triển quy mô và tăng thanh khoản để thu hút tốt hơn nguồn vốn đầu tư danh mục nước ngoài.

pdf99 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 07/02/2022 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến thiên vị đầu tư cục bộ của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_cac_nhan_to_anh_huong_den_thien_vi_dau_tu_cuc_bo_cua.pdf
  • docxLA_PhamSyLong_E.docx
  • pdfLA_PhamSyLong_Sum.pdf
  • pdfLA_PhamSyLong_TT.pdf
  • docLA_PhamSyLong_V.doc
Luận văn liên quan