Bài giảng quản trị thương hiệu

Chương 1: Tổng quan về thương hiệu – Các tiếp cận thương hiệu – Các thành tố thương hiệu – Các loại thương hiệu – Vai trò của thương hiệu Chương 2: Chiến lược quản trị thương hiệu – Khái quát về quản trị thương hiệu – Phong cách và hình ảnh thương hiệu – Mối tương quan giữa chất lượng sản phẩm và hình ảnh thương hiệu – Mô hình chiến lược quản trị thương hiệu Chương 3: Bảo vệ thương hiệu – Khái quát về luật sở hữu trí tuệ – Xác lập quyền được bảo hộ các thành tố thương hiệu – Các biện pháp tự bảo vệ thương hiệu Chương 4: Xúc tiến quảng bá hình ảnh thương hiệu – Chiến lược định vị thương hiệu – Các dạng và chiến lược liên kết thương hiệu – Hệ thống nhận diện và hình thành các điểm đối thoại thương hiệu – Chiến lược quảng bá hình ảnh thương hiệu Chương 5: Đánh giá quá trình quản trị thương hiệu – Xác định giá trị tài sản thương hiệu – Mở rộng thương hiệu và làm mới hình ảnh thương hiệu – Đo lường hiệu quả quản trị thương hiệu – Chuyển nhượng thương hiệu

ppt123 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4127 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng quản trị thương hiệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSlide bài giảng Quản trị thương hiệu.ppt
Luận văn liên quan