Bài thảo luận: Yếu tố pháp luật (MT vĩ mô)

Liên hệ Việt Nam: Được đánh giá không cao + NLĐ: thiếu kĩ năng làm việc, khả năng hoàn thành cv, nặng kiến thức, thiếu kĩ năng thực hành + NSDLĐ: chưa được đào tạo chuyên sâu, lười bổ sung kiến thức xã hội

pptx11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thảo luận: Yếu tố pháp luật (MT vĩ mô), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 18/02/2014 ‹#› BÀI THẢO LuẬN NHÓM 1 NỘI DUNG: Yếu tố pháp luật (MT vĩ mô) Yếu tố năng lực của các chủ thể (MT vi mô) PHÁP LuẬT Luật pháp càng đảm bảo tính toàn bộ, nhất quán và minh bạch thì càng tạo ra động lực để thúc đẩy quan hệ lao động giữa các bên trong doanh nghiệp lành mạnh PHÁP LuẬT Chức năng: Hỗ trợ: kí kết, triển khai, tuân thủ TƯ Điều chỉnh: thêm (bớt) quy định về phạm vi và điều kiện LĐ Hạn chế: xung đột, tranh chấp LĐ PHÁP LuẬT Luật QHLĐ: khung pháp lí cho hoạt động của NLĐ và NSDLĐ Xác định quyền thương lượng và thoả ước Quy định quyền và nghĩa vụ các bên … PHÁP LuẬT Tác động: Pháp luật chặt chẽ, ít kẽ hở Ít có cơ hột lách luật, Ít xảy ra mâu thuẫn QHLĐ lành mạnh PHÁP LuẬT Liên hệ Việt Nam: Ưu: khá đầy đủ, bao quát nhiều vấn đề Nhược: + phức tạp + công đoàn chưa thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ + thương lượng tập thể, thanh tra và xử lý LĐ mang tính chất hình thức … NĂNG LỰC CỦA CÁC CHỦ THỂ Năng lực của các bên tham gia QHLĐ trong doanh nghiệp quyết định sức mạnh của họ, năng lực đó được phản ánh bởi: năng lực xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển: năng lực tổ chưa các hoạt động và sự hợp tác giữa các bên: năng lực của đội ngũ(kiến thức, kỹ năng và thái độ). NĂNG LỰC CỦA CÁC CHỦ THỂ Tác động: chủ thể có năng lực tốt thì Tranh chấp lao động ít xảy ra Tạo tiền đề cho việc hợp tác cùng giải quyết các vấn đề Thúc đẩy quá trình xác lập các thỏa ước lao động tập thể và đảm bảo cho thương lượng tập thể được thành công NĂNG LỰC CỦA CÁC CHỦ THỂ Biểu hiện: Thương lượng: đk LĐ( lương thưởng, thời gian, chế độ…);các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền- nghĩa vụ mỗi bên. Thỏa ước lao động tập thể NĂNG LỰC CỦA CÁC CHỦ THỂ Liên hệ Việt Nam: Được đánh giá không cao + NLĐ: thiếu kĩ năng làm việc, khả năng hoàn thành cv, nặng kiến thức, thiếu kĩ năng thực hành… + NSDLĐ: chưa được đào tạo chuyên sâu, lười bổ sung kiến thức xã hội… THE END

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxmt_cua_qhld_9156.pptx