Chế tạo hạt Nano bạc sử dụng bức xạ tia X

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1. Một số khái niệm cơ bản 1.1. Vật liệu nano 1.2 Hạt Ag có kích thước nanometers 1.3 Một số tính chất và ứng dụng 2. Các phương pháp chế tạo hạt nano Ag 2.1 Phương pháp quang hóa 2.2 Phương pháp hóa khử CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 1. Chế tạo hạt nano bạc bằng phương pháp quang hóa 2. Phép đo phân tích cấu trúc 3. Quan sát ảnh hình thái ( TEM ) 4. Phép đo phổ hấp thụ UV Vis CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết quả chế tạo mẫu 3.2 Kết quả phân tích cấu trúc 3.3 Kết quả chụp ảnh TEM 3.4 Kết quả đo phổ hấp thụ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3106 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chế tạo hạt Nano bạc sử dụng bức xạ tia X, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfChế tạo hạt Nano bạc sử dụng bức xạ tia X.pdf
Luận văn liên quan