Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Khai thác tối đa năng lực lô thủy tinh sản xuất bán thành phẩm làm giảm mức tiêu hao nhiên liệu, tăng năng suất, hạ chi phí và giá thành bán thành phẩm thuỷ tinh. - Công ty nên sử dụng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, phản ánh chính xác hao mòn thực tế, thu hồi vốn để đầu tư TSCĐ mới. Công ty cần mạnh dạn thanh lý, nhượng bán những TSCĐ đã cũ kỹ, lỗi thời nhằm thu hồi vốn đầu tư mới TSCĐ tăng năng suất lao động. Ngoài ra công ty nên tìm các giải pháp huy động tài sản cố định khác : thuê tài chính làm cho công ty không phải tính trích khấu hao hàng tháng, duy trì chế độ bảo dưỡng tài sản cố định phù hợp. Và vận dụng chế độ giao trách nhiệm vật chất để đảm bảo TSCĐ không bị hư hỏng, mất mát trước thời gian sử dụng. - Trong quá trình sản xuất công ty có thể rút kinh nghiệm và đưa ra biện pháp khắc phục để giảm bớt thiệt hại sản phẩm hỏng như bảo dưỡng máy móc thiết bị, giám sát chặt chẽ khâu k ỹ thuật trong quá trình sản xuất, quy trách nhiệm cụ thể. Hiện nay công ty chưa xây dựng định mức sản phẩm hỏng. Theo em công ty cần cho các bộ phận kỹ thuật và thống kê phân xưởng xem xét nguyên nhân và tỷ lệ sản phẩm hỏng trong một số kỳ hạch toán, để xây dựng định mức sản phẩm hỏng nhằm xác định chính xác số thiệt hại được tính vào chi phí và xử lý thiệt hại đối với sản phẩm hỏng ngoài định mức. Qua đó tăng hiệu quả công tác quản lý và hạch toán chi phí. - Công ty nên thay đổi hình thức trả lương thời gian bằng phương pháp thức lương khoán. Bởi có những nhân viên làm việc tích cực, năng suất cao, hoàn thành trước thời hạn, có những sáng kiến đóng góp vẫn không được tăng lương. Hoặc có thể họ có tư tưởng làm việc chống đối, đi làm cho đủ ngày công quy định thì cũng không bị giảm lương. Để có thể khắc phục nhược điểm này công ty có thể trả lương theo hình thức lương khoán. Nếu mức độ khoán cho từng bộ phậnn mà phù hợp thì sẽ khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên trong các bộ phận. Trả lương theo mức khoán thì trưởng các bộ phận sẽ có trách nhiệm nặng hơn vì họ là những người cân nhắc mức lương của các nhân viên trong phòng. * Một số ý kiến đề xuất - Mở rộng thị trường: Hiện nay công ty họat động SXKD tập trung ở các tỉnh phía Bắc. Công ty cần mở rộng thị trường xuống phía Nam bằng cách đặt tại chi nhánh, văn phòng đại diện Công ty cần tiếp tục giữ vững và tăng cường chất lượng mặt hàng chuyên SXKD. Có những chính sách giá hợp lý cho từng khu vực, thị trường và có đủ sức cạnh tranh, luôn luôn phấn đấu giảm chi phí có thể. Tăng cường các mối quan hệ với khách hàng mới mà công ty chưa có cơ hội hoặc đã bị bỏ lỡ. Các mạng lưới thu mua, tiêu thụ phải phù hợp với từng địa điểm cụ thể có thể đáp ứng được tốt nhất nhu cầu của thị trường.

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2637 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChi phí sản xuất điều kiện và các giải pháp hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.doc
Luận văn liên quan