Cố định tế bào lactococcus lactis trên một số chất mang để ứng dụng lên men thu nhận bacteriocin

(Bản scan) Dựa vào chất lượng cảm quan: các mẫu được chọn là C, D và E - Dựa vào chất lượng vi sinh: các mẫu được chọn là C và D Do đó các mẫu tối ưu cho bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu là C và D

pdf58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2627 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cố định tế bào lactococcus lactis trên một số chất mang để ứng dụng lên men thu nhận bacteriocin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf8.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan