Cô lập và định danh một xanthon mới từ vỏ trái măng cụt garcinia mangostana l. - khảo sát thành phần hóa học cao acetat etil của vỏ cây mù u calophllum inophyllum linn

- CÔ LẬP VÀ ĐỊNH DANH MỘT XANTHON MỚI TỪ VỎ TRÁI MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA L. - KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ACETAT ETIL CỦA VỎ CÂY MÙ U CALOPHLLUM INOPHYLLUM LINN - CÔ LẬP VÀ ĐỊNH DANH MỘT XANTHON MỚI TỪ VỎ TRÁI MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA L. - KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ACETAT ETIL CỦA VỎ CÂY MÙ U CALOPHLLUM INOPHYLLUM LINN HÀ DIỆU LY Trang nhan đề Lời cảm ơn Các chữ viết tắt Mục lục Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan Chương 3: Nghiên cứu Chương 4: Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2674 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cô lập và định danh một xanthon mới từ vỏ trái măng cụt garcinia mangostana l. - khảo sát thành phần hóa học cao acetat etil của vỏ cây mù u calophllum inophyllum linn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgHaDieuLy.jpg
Luận văn liên quan