Đánh giá hiện trạng quản lý ctr y tế tại TPHCM và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

Chất thải rắn y tế là một loại chất thải rắn được xếp vào loại chất thải nguy hại, vì vậy để đảm bảo an toàn cho con người cũng như tránh ô nhiễm môi trường thì việc thực hiện tốt từng công đoạn trong công tác quản lý là vô cùng quan trọng từ khâu phân loại, thu gom tới vận chuyển, xử lý.

ppt32 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 5569 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá hiện trạng quản lý ctr y tế tại TPHCM và đề xuất các giải pháp giảm thiểu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA MƠI TRƯỜNG TIỂU LUẬN MƠN HỌC QUẢN LÝ CTR CN&NH TP. HCM, THÁNG 5/2009 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CTR Y TẾ TẠI TPHCM VÀ ĐỀ XuẤT CÁC GiẢI PHÁP GiẢM THIỂU NỘI DUNG BÁO CÁO GIỚI THIỆU CHUNG TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM ĐỀ XUẤT CÁC GiẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ KẾT LUẬN VÀ KiẾN NGHỊ GIỚI THIỆU CHUNG Tính cấp thiết của đề tài Năm 2010, Trung tâm Cơng nghệ mơi trường (ENTEC) đã ước tính khối lượng CTR CN&NH tại TP. HCM là 333.738 tấn CTR NH, 4.166 tấn CT y tế, 28.240 tấn dầu nhớt từ rửa, sửa chữa xe máy, 48.144 tấn bùn từ chế biến thực phẩm, 43.800 tấn bùn độc hại từ các ngành khác. Theo số liệu thống kê của Bộ Y Tế, cuối năm 2010 cĩ tới 60% bệnh viện cịn xử lý chất thải rắn bằng lị đốt thủ cơng hoặc chơn lấp và trên 62% bệnh viện chưa cĩ hệ thống xử lý chất thải lỏng tại các bệnh viện. 30% bệnh viện tự chơn lấp chất thải y tế nguy hại. Với khối lượng chất thải y tế khổng lồ nĩi trên, nếu việc thu gom, phân loại và xử lý các chất thải y tế khơng đảm bảo sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng và nhất là những người trực tiếp tiếp xúc với chất thải. Do đĩ, để tránh được sự nguy hại của chất thải y tế đối với sức khỏe và mơi trường, bảo vệ những người thường xuyên tiếp xúc với chất thải y tế thì ngành y tế phải quan tâm đầu tư hơn nữa cho cơng tác xử lý chất thải y tế. Cần phải cĩ cái nhìn khách quan và tổng thể thực trạng quản lý hiện tại để tìm ra được giải pháp tối ưu và cấp thiết cho quá trình quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn Tp HCM nĩi riêng và cả nước nĩi chung. GIỚI THIỆU CHUNG Mục tiêu của đề tài Mục đích của đề tài là đánh giá hiện trạng quản lý CTR y tế tại TPHCM và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải y tế tối ưu cho các bệnh viện trên địa bàn Tp. HCM. Nội dung của đề tài - Khảo sát, Thu thập số liệu về hiện trạng quản lý rác thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn Tp. HCM. - Đánh giá hiện trạng xử lý chất thải rắn y tế tại các bệnh viện trên địa bàn Tp. HCM. - Đề xuất các giải pháp quản lý chất thải y tế tối ưu cho các bệnh viện trên địa bàn Tp. HCM. Giới hạn của đề tài Đề tài chỉ tập trung đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất thải y tế tối ưu cho các bệnh viện trên địa bàn Tp. HCM. Khái niệm về CTR y tế Theo QUY CHẾ Quản lý chất thải y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày  03 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế), khái niệm chất thải y tế được hiểu như sau: - Chất thải y tế là vật chất ở thể rắn, lỏng và khí được thải ra từ các cơ sở y tế bao gồm chất thải y tế nguy hại và chất thải thơng thường. - Chất thải y tế nguy hại là chất thải y tế chứa yếu tố nguy hại cho sức khoẻ con người và mơi trường như dễ lây nhiễm, gây ngộ độc, phĩng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mũn hoặc cĩ đặc tính nguy hại khác nếu những chất thải này khơng được tiêu huỷ an tồn. TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Khối lượng CTR y tế TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Nguồn: Cơng ty Mơi trường đơ thị, năm 2002 Thành phần CTR y tế - 75-90% chất thải sinh hoạt - 10-25% Chất thải nguy hại TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM CTR y tế nguy hại chiếm khoảng 20% CTR y tế trong bệnh viện đĩ là chất thải bệnh lý và chất thải lây nhiễm bao gồm: Mơ bệnh phẩm và cơ quan người từ các phịng mổ và tiểu phẫu, các bệnh phẩm nuơi cấy, mơ hoặc xác động vật từ phịng thử nghiệm thải ra, các chất thải nhiễm trùng từ phịng cách ly và các khoa truyền nhiễm, các bơng băng thấm dịch hoặc máu, kim tiêm, ống tiêm, lọ thuốc, dược phẩm hư hỏng và quá đát... TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM (Nguồn: Viện KTNĐ&BVMT) TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Thành phần RYT của một số bệnh viện ở Tp. HCM (Nguồn: Viện KTNĐ&BVMT) Nguồn phát sinh CTR y tế TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Các bệnh viện Các phịng khám đa khoa Các cơ sở, phịng khám răng, chuyên khoa nha Các phịng xét nghiệm, thí nghiệm Các trung tâm, viện nghiên cứu y tế Thực nghiệm trên động vật Ngân hàng máu Các khu điều dưỡng Nhà xác Trung tâm khám nghiệm tử thi Các cơ sở sản xuất dược phẩm Hệ thống lưu trữ CTR bên trong các cơ sở y tế; Hệ thống thu gom và vận chuyển CTR bên ngồi cơ sở y tế Trạm xử lý và chơn lấp tro TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Hiện trạng quản lý CTR y tế TPHCM hiện cĩ 69 bệnh viện. Hầu hết các bệnh viên đều tiến hành phân loại chất thải y tế nguy hại và chất thải sinh hoạt ngay tại khoa/phịng theo đúng qui định nêu trên. 100% các bệnh viện đều cĩ nhà chứa rác y tế nhưng cĩ 65% nhà chứa rác y tế cĩ trang bị máy lạnh và chất thải rắn y tế được chứa trong thùng chứa màu vàng. Một số bệnh viện khác khơng đủ thùng chứa nên phải để các túi chất thải trực tiếp xuống sàn nhà. 100% bệnh viện đều khơng cĩ lối dành riêng để vận chuyển rác thải y tế từ khoa/ phịng đến nhà chứa mà được vận chuyển bằng đường thốt hiểm hoặc đi chung với đường hành lang nhưng chọn thời điểm ít người qua lại. TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Hiện trạng quản lý CTR y tế Hệ thống lưu trữ CTR bên trong các cơ sở y tế; Nguồn: Rác thải y tế và ứng dụng cơng nghệ nhiệt phân để xử lý RYT tại TPHCM, Sở TN và MT TPHCM Tồn thành phố cĩ 64 Trung tâm chuyên khoa. Khối lượng rác thải y tế trung bình 128,8 kg/tháng/trung tâm. Tương tự như các bệnh viện, rác thải y tế ở đây cũng được phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Rác thải y tế được thu gom khá triệt để nhưng chưa đồng bộ về trang thiết bị chứa, phương tiện vận chuyển bên trong trung tâm. CITENCO tới thu gom khoảng 1 – 7 ngày/lần. Đối với các Trung tâm y tế (thành phố cĩ 22 Trung tâm), qui trình thu gom tương tự như ở bệnh viện nhưng qui mơ nhỏ hơn và tình trạng đổ chung rác thải y tế và rác thải sinh hoạt khá phổ biến. TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Hiện trạng quản lý CTR y tế Hệ thống lưu trữ CTR bên trong các cơ sở y tế; Nguồn: Rác thải y tế và ứng dụng cơng nghệ nhiệt phân để xử lý RYT tại TPHCM, Sở TN và MT TPHCM Thành phố cĩ 288 trạm y tế. 100% các trạm y tế chứa rác thải vào túi đúng màu qui định và dùng thùng carton để chứa các vật sắc nhọn. Hình thức thu gom hiện nay và xử lý ở đây như sau: Cơng ty mơi trường đơ thị thu gom bằng xe gắn máy. Cơng ty cơng ích của quận thu gom và xử lý như đối với rác thải sinh hoạt. Nhân viên y tế đưa đến nhập chung với rác thải y tế tại bệnh viện. Đốt hoặc chơn tại trạm y tế. Tại các phịng khám tư nhân, cịn cĩ những phịng khám khơng phân loại rác thải y tế và rác thải sinh hoạt, bỏ chung vào một túi nylon và phần lớn đều cĩ thùng nhựa chứa túi nylon. Rác thải ở đây được cơng ty Cơng ích quận thu gom và xử lý như đối với rác thải sinh hoạt với tần suất dao động từ 1 ngày/ lần – 10 ngày/lần. TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Hiện trạng quản lý CTR y tế Hệ thống lưu trữ CTR bên trong các cơ sở y tế; Nguồn: Rác thải y tế và ứng dụng cơng nghệ nhiệt phân để xử lý RYT tại TPHCM, Sở TN và MT TPHCM Hiện trạng quản lý CTR y tế TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM Thực tế khảo sát thu gom, vận chuyển chất thải y tế ở thành phố cĩ 3 hình thức: Hình thức 1: tại các phịng khám tư nhân, rác y tế được thu gom với rác sinh hoạt bằng xe ba gác, đưa đến bộ ép kín và đưa ra bãi chơn lấp xử lý giống như rác sinh hoạt. Hình thức 2: áp dụng tại Quận 4 và quận Phú nhuận, rác y tế được thu gom từ phịng khám tư nhân bằng xe gắn máy 2 –3 lần/ tuần và được đưa về nhà chứa rác y tế tại trung tâm y tế quận. Xe tải 2 tấn hoặc 4 tấn cĩ thùng kín của CITENCO vận chuyển rác y tế tới lị đốt Bình Hưng Hịa. Hình thức này đã được thực hiện từ năm 2002. Hình thức 3: CITENCO thu gom rác y tế từ các bệnh viện, tung tâm chuyên khoa, trung tâm y tế và phịng khám đa khoa vận chuyển đến lị đốt Bình Hưng Hịa. Tần suất thu gom 1 lần/ ngày hoặc 2 –3 lần/ ngày trừ ngày chủ nhật 2. Hệ thống thu gom và vận chuyển: Nguồn: Rác thải y tế và ứng dụng cơng nghệ nhiệt phân để xử lý RYT tại TPHCM, Sở TN và MT TPHCM Sơ đồ tổng hợp thu gom, vận chuyển rác y tế tới trạm xử lý tại Tp. HCM Vớí điều kiện của Tp. Hồ Chí Minh, rác thải y tế sau khi thu gom hầu hết được xử lý tại lò đốt rác thải y tế tại Bình Hưng Hòa. Lò đốt rác thải y tế Bình Hưng Hòa được xây dựng năm 1999 bằng vốn vay của Bỉ. Lò hoạt động theo nguyên tắc tỉnh nhiệt phân, công suất 7 tấn/ngày và đã hoạt động liên tục từ năm 1999 đến nay. Việc xử lý rác y tế bằng phương pháp đốt ngoài ưu điểm xử lý khá triệt để và hợp vệ sinh vẫn có những vấn đề môi trường nảy sinh trong quá trình vận hành. Có 3 nguồn ô nhiễm khi vận hành lò đốt rác y tế là ô nhiễm không khí, nước thải (từ hệ thống xử lý khí, rửa sàn,...) và tro đốt. Năm 2002, trung bình khối lượng rác thải y tế của toàn thành phố khoảng 9,4 tấn/ngày, lượng tro thải ra khoảng 1 tấn/ngày (nguồn CENTEMA, 2002). Tro sau khi đốt được đổ trực tiếp xuống hố gần lò đốt. Thành phần các nguyên tố kim loại trong tro là As, Bo, Cd, Cr, Pb, Mg, Hg, Mo, Ni, Sn, Va, Ca, Fe, Zin, … Do đó nếu không có biện pháp khống chế thích hợp lượng tro này có thể gây ảnh hưởng xấu tới nước ngầm và môi trường đất tại khu vực chôn tro. Hiện trạng quản lý CTR y tế TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM 2. Hệ thống xử lý và chơn lấp: Sơ đồ quy trình xử lý RYT TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM NHỮNG TỒN TẠI VÀ KHĨ KHĂN: Rác thải y tế là một trong ba loại chất thải rắn hiện nay đã và đang gây ra các tác động đáng kể tới mơi trường. Rác thải y tế tập trung các nguồn gây ơ nhiễm sinh học ẩn chứa nguy cơ lây lan, truyền bệnh và được xem là chất thải nguy hại mang tính độc hại, đã gây khơng ít hiểm họa cho con người. Đồng thời một số bệnh phải điều trị bằng chất phĩng xạ và hĩa chất độc hại cho mơi trường thải ra sau xét nghiệm,… cũng gây tác động xấu tới mơi trường. Thực tế khảo sát cho thấy việc phân loại CTYT chưa được quan tâm đúng mức, một phần CTYT vẫn chơn lấp chung với CTR sinh hoạt. Việc phân loại chất thải rắn tại một số cơ sở khơng đúng theo quy định. Việc khơng tách riêng CTYT cĩ thể dẫn tới các điểm bất lợi như giảm khả năng tái sử dụng chất thải hữu cơ từ CTR sinh hoạt làm phân compost, khĩ khăn hơn trong việc xử lý nước rị rỉ từ bãi chơn lấp CTR sinh hoạt. Đồng thời, CTR sinh hoạt lẫn với CTYT đem xử lý chung với CTYT sẽ tốn chi phí vận chuyển, xử lý và cĩ nguy cơ lan truyền bệnh tật đối với cơng nhân vận chuyển, vận hành bãi chơn lấp cũng như cộng đồng dân cư xung quanh. TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI TPHCM NHỮNG TỒN TẠI VÀ KHĨ KHĂN: Phương tiện thu gom như túi, thùng đựng chất thải cịn thiếu và chưa đồng bộ, hầu hết chưa đạt tiêu chuẩn gây khĩ khăn cho việc phân loại và lưu trữ chất thải rắn y tế. Hệ thống thu gom rác y tế hiện đang được vận hành khá tốt nhưng mới chỉ tập trung ở khối các bệnh viện lớn. Đối với khối trung tâm y tế, phịng khám đa khoa, trạm y tế và đặc biệt là khối phịng khám tư nhân ở nhiều quận vẫn cịn bỏ ngỏ. Cơng tác thu gom và vận chuyển rác y tế nhiều nơi khơng đảm bảo an tồn cho người lao động cũng như vấn đề vệ sinh mơi trường trong khu vực bệnh viện. Đối với hệ thống quản lý cịn nhiều bất cập về trình độ, kinh phí, việc thực hiện quy chế quản lý chất thải rắn y tế khơng thống nhất giữa các đơn vị,… và đặc biệt thành phố chưa cĩ quy hoạch trong tương lai các biện pháp quản lý chất thải rắn y tế. - Thiếu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải rắn. - Vấn đề quản lý chất thải y tế thơng thường cĩ thể tái chế cịn bất cập. Trong thời gian qua, một số bệnh viện lơi lỏng cơng tác quản lý giám sát để nhân viên hợp đồng cung cấp rác thải y tế cho các cơ sở tái chế tư nhân chưa qua xử lý. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ Các bệnh viện/cơ sở y tế cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ mơi trường: - Luật Bảo vệ mơi trường năm 2005 - Thơng tư 12/2006/BTNMT - Quy chế quản lý chất thải y tế - Kế hoạch bảo vệ mơi trường ngành y tế giai đoạn 2009 – 2015 Áp dụng các quy định pháp luật về mơi trường trong ngành y tế ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QCVN 05:2009/BTNMT_ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng mơi trường khơng khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT_ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT_ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 02:2008/BTNMT_ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lị đốt chất thải y tế; QCVN 28:2010/BTNMT_ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Áp dụng các quy chuẩn mơi trường trong kiểm sốt ơ nhiễm mơi trường trong các cơ sở y tế ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ Cơng cụ kinh tế hoạt động bằng cách khuyến khích và vận động là chính, vì vậy sẽ giảm được chi phí và linh hoạt hơn trong cơng tác quản lý. Trợ cấp Xử phạt vi phạm Cơng cụ kinh tế ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ Sơ đồ quy chế phối hợp giữa các cơ quan ban hành trong việc theo dõi và giám sát quản lý chất thải: Theo dõi và giám sát quản lý chất thải y tế ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ Nhân lực thực hiện CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ Cục Y tế dự phịng và Mơi trường - Bộ Y tế là đơn vị đầu mối quản lý nhà nước về bảo vệ mơi trường ngành y tế. Phối hợp với Cục Quản lý khám chữa bệnh, Vụ Trang thiết bị và Cơng trình y tế, Cục Quản lý Dược, Văn phịng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị cĩ liên quan để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ quản lý tốt cơng tác bảo vệ mơi trường ngành. Nhân lực thực hiện ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ Vệ sinh y tế cơng cộng TP. Hồ Chí Minh cĩ bộ phận quản lý mơi trường y tế, cĩ trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đơn đốc thành phố được phân cơng quản lý thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ mơi trường ngành. Các Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phịng tuyến tỉnh, huyện cĩ bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách để quản lý mơi trường ngành y tế theo địa bàn phụ trách. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Mơi trường tham mưu cho UBND thành phố quản lý tốt cơng tác bảo vệ  mơi trường trên địa bàn. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Hệ thống lưu chứa rác y tế bên trong các cơ sở y tế ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ Hiện nay, các bệnh viện lớn của thành phố đều đã thực hiện khá nghiêm túc cơng đoạn phân loại chất thải rắn và lưu trữ tại nguồn. Tuy nhiên, tại các phịng khám đa khoa, trạm y tế, phịng khám tư nhân thi cơng tác phân loại và lưu chứa rác y tế chưa được thực hiện đầy đủ. Ngồi ra, việc thiếu kinh phí để trang bị các thùng rác và túi đựng rác cũng ảnh hưởng rất lớn đến cơng tác thu gom và lưu trữ chất thải rắn y tế tại các bệnh viện. Các giải pháp thực hiện: Thực hiện triệt để cơng tác phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là tại các trạm y tế và các phịng khám tư nhân; Bổ sung thêm các loại thùng chứa rác và túi đựng rác CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn y tế bên ngồi các cơ sở y tế ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa cơng tác thu gom và vận chuyển chất thải hiện cĩ của thành phố; Tăng cường thêm các xe chuyên dụng để vận chuyển các loại chất thải y tế, đảm bảo tách riêng được các loại chất thải rắn riêng biệt để đưa đi xử lý; - Xe vận chuyển chất thải phải đảm bảo các tiêu chuẩn: cĩ thành, cĩ nắp, cĩ đáy kín, dễ cho chất thải vào, dễ lấy chất thải ra, dễ làm sạch, dễ tẩy uế, dễ làm khơ. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT Xử lý CTR y tế và chơn lấp tro ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CTR Y TẾ - Tiếp tục duy trì hoạt động của lị đốt Bình Hưng Hịa và các lị đốt nhỏ tại các bệnh viện; - Đầu tư thêm một số lị đốt chất thải rắn y tế đảm bảo đốt hết lượng CTR y tế phát sinh. KẾT LUẬN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chất thải rắn y tế là một loại chất thải rắn được xếp vào loại chất thải nguy hại, vì vậy để đảm bảo an tồn cho con người cũng như tránh ơ nhiễm mơi trường thì việc thực hiện tốt từng cơng đoạn trong cơng tác quản lý là vơ cùng quan trọng từ khâu phân loại, thu gom tới vận chuyển, xử lý. Rác y tế trong các bệnh viện, cơ sở y tế của thành phố Hồ Chí Minh rất đa dạng và phức tạp về thành phần. Hiện nay cơng tác quản lý cịn nhiều bất cập, hạn chế. Với một thành phố đơng dân cư như TP.HCM thì chỉ với 1 nhà máy xử lý rác y tế cơng suất 7 tấn/ngày là quá nhỏ, khơng đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Thiêu đốt vẫn là biện pháp chính cho xử lý rác y tế của thành phố, tuy nhiên, hiện tại cơng suất lị đốt rác cho thành phố cĩ giới hạn mà lượng rác thì ngày càng gia tăng nên vấn đề tăng cường mở rộng hoạt động của lị rác kiểu như ở Bình Hưng Hịa là thực sự cần thiết. Để tránh những tác động trong tương lai cũng như đảm bảo an tồn cho sức khỏe cộng đồng thì điều quan trọng là phải cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý chất thải rắn nĩi chung và rác y tế của thành phố nĩi riêng KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ + Xây dựng chương trình về phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải y tế phát sinh tại bệnh viện phù hợp với thực tế và khơng trái với quy định của Bộ Y Tế. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế theo định kỳ. Quản lý chặt chẽ các loại chất thải cĩ nguy cơ lây nhiễm cao và chất thải giải phẫu như mơ, cơ quan, bộ phận cơ thể người nhau thai, bào thai và xác động vật thí nghiệm…khơng để lẫn lộn vào rác sinh hoạt và thất thốt ra mơi trường bên ngồi. Các bệnh viện phải chịu trách nhiệm hồn tồn về việc chất thải lây nhiễm thất thốt ra mơi trường bên ngồi. Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong cộng đồng. KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Để cĩ thể kiểm sốt được ơ nhiễm do chất thải rắn y tế gây ra cần thiết phải cĩ các giải pháp tổng thể và tồn diện chung cho cả Thành phố. Các giải pháp cần cĩ sự kết hợp hài hịa giữa các cơng cụ chính sách, cơng cụ kinh tế cũng như các giải pháp kỹ thuật - Thành phố cần thiết phải xây dựng các chính sách, chương trình mang tính chất định hướng chung cho cả thành phố. Từ đĩ các cơ quan liên quan như Sở Tài nguyên Mơi trường, Sở Y tế để phối hợp triển khai thực hiện bằng các biện pháp cụ thể hĩa các chương trình đã được xây dựng. Quản lý chặt chẽ các loại chất thải cĩ nguy cơ lây nhiễm cao và chất thải giải phẫu như mơ, cơ quan, bộ phận cơ thể người nhau thai, bào thai và xác động vật thí nghiệm…khơng để lẫn lộn vào rác sinh hoạt và thất thốt ra mơi trường bên ngồi. Các bệnh viện phải chịu trách nhiệm hồn tồn về việc chất thải lây nhiễm thất thốt ra mơi trường bên ngồi. Ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong cộng đồng. KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Bên cạnh việc đưa ra các giải pháp thực hiện thành phố cũng cần phải xây dựng lộ trình thực hiện. Lộ trình thực hiện cần phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Cĩ như vậy mới đảm bảo các mục tiêu ban đầu đề ra. Đồng thời cũng cần cĩ sự phối hợp của các Cơ quan ban ngành nhà nước, cũng như các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp để cùng hành động. Bên cạnh đĩ, một đối tượng rất quan trọng đĩ là các y tá và nhân viên thu gom chất thải bệnh viện. Bởi đây chính là lực lượng chính quyết định sự thành cơng của cơng tác thu gom và xử lý chất thải rắn y tế. Ngồi ra, kinh phí dành cho cơng tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải ngành y tế của thành phố cịn rất hạn hẹp. Do đĩ, cần cĩ sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, từ thành phố và các đơn vị tài trợ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptĐánh gía hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại tphcm và đề xuất các giải pháp giảm thiểu.ppt
Luận văn liên quan