Đề tài Dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU 4 Phần nội dung 6 Chương I: Những vấn đề cơ bản của ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 6 I- Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế 6 II-Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế 6 III-Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế quốc dân 7 1-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội đối với nền kinh tế quốc dân 7 2-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế 8 IV – Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành dệt may Việt Nam 9 1-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành dệt may Việt Nam 9 2-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những thách thức đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 10 Chương II: Thực trạng về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của ngành dệt may Việt Nam 11 I-Thực trạng ngành dệt may Việt Nam trước thời kì mở cửa - hội nhập kinh tế quốc tế 11 II- Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . 11 1 - Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may việt Nam trên thị trường xuất nhập khẩu dệt may 11 1.3-Đôi nét giới thiệu về TËp ®oµn DÖt may ViÖt Nam (Vinatex)-tËp ®oµn dÖt may xuÊt khÈu lín nhÊt VN (Theo Thêi b¸o Kinh TÕ ViÖt Nam )- 15 2- Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may Việt Nam trên thị trường dệt may nội địa 15 II-Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i của ngành dệt may Việt Nam 16 1- Những vấn đề có tính “ truyền thống” 16 2-Vấn đề trong khâu thiết kế 16 3-Vấn đề về lao động trong ngành dệt may 17 Chương III: Giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế 19 I-Những hiệp định cần biết 19 II-Định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam 19 II-Một số giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam 20 1-Thu hút đầu tư, đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp trong ngành Dệt May 20 2-Phát triển nhân lực cả về số lượng và chất lượng 20 3-Áp dụng các công nghệ mới, nguyên liệu mới để tạo ra sản phẩm dệt may có tính năng khác biệt 21 4-Mở rộng thị trường Dệt May 21 4.1-Đối với thị trường thế giới 21 4.2 Đối với thi trường nôi địa 22 5-X©y dùng môc tiªu vµ ®Þnh h­íng cho ngành dệt may 22 6- §Èy m¹nh ph¸t triÓn nguyªn liÖu trong n­íc 22 KÕt luËn 23 Tài liệu tham khảo 25

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2367 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dệt may Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế MỤC LỤC Danh mục các từ viết tắt 1-WTO : Tổ chức Thương mại thế giới 2-VN : Việt Nam 3-CNH-HĐH : Công nghiệp hoá-hiện đại hoá 4-MFN : quy chÕ tèi huÖ quèc 5-NT : quy chÕ ®èi xö quèc gia 6-GDP : Tổng sản phẩm quốc nội 7-EU : Liên minh Châu Âu EU 8-XK : xuất khẩu 9-Công ty TNHH : Công ty trách nhiệm hữu hạn 10-Vinatex : Tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatex PHẦN MỞ ĐẦU Dệt may Việt Nam ra đời cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội Đại Việt. Trong suốt những năm tháng tồn tại cùng với chiều dài lịch sử dệt may Việt Nam cũng có những bước thăng trầm, suy thịnh.Từ rất xa xưa khi ông cha ta biết trồng dâu nuôi tằm dệt may Viêt Nam đã dần dần phát triển và từng bước khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống, kinh tế xã hội người Việt cũng như trên thế giới. Ra đời từ rất sớm nhưng phải đền những năm gần đây, đặc biệt là từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường dệt may Việt Nam mới thực sự tìm được chỗ đứng và được chú trọng phát triển.Tuy vậy, dệt may Việt Nam cũng đã đạt được những thành công đáng tự hào.Dệt may Việt Nam đã trở thành ngành sản xuất mũi nhọn trong nền kinh tế Việt Nam,có kim ngạch xuất khẩu lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta trong những năm trở lại đây. Bước vào thế kỉ 21, thế kỉ khoa học kĩ thuật, thế kỉ mà xu hướng toàn cầu hóa-hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu khách quan,Việt Nam đang đứng trước đầy cơ hội và thách thức. Trong những năm qua, Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế khu vực và thế giới, biểu hiện rõ nhất là việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới- WTO. Gia nhập WTO không chỉ là cơ hội cho hàng hóa của Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường thế giới mà còn có những khó khăn rất lớn trong việc cạnh tranh, đòi hỏi mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân phải nhận thức rõ để xác định được chỗ đứng trên trường quốc tế. Là ngành xuất khẩu trọng tâm của nền kinh tế, dệt may Việt Nam cũng bị lôi cuốn mạnh mẽ và chịu ảnh hưởng của quá trình hội nhập đó.Đã có thời gian ngành dệt may Việt Nam không phải quan tâm dến thị trường. Sản phẩm sản xuất ra đã có địa chỉ tiêu thụ ngay dù chiếc quần này, cái áo nọ, hay mảnh vải kia có thể thiếu cái cúc, thùa khuyết ngược hay màu không chuẩn bởi cung không đủ đáp ứng cầu. Cạnhtranh không có đất để tồn tại, nhà sản xuất không phải lo đến tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên,thời “ hoàng kim” đó đã qua đi khi nền kinh tế Việt Nam chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Các doanh nghiệp buộc phải tự lo đầu ra cho sản phẩm của mình, sản phẩm đưa ra thị trường phải chấp nhận cả những cuộc cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh. Nhưng cũng chính từ thực tế đó, dệt may Việt Nam cũng có được bài học quý báu về thị trường và vươn lên từng bước khẳng định vị trí của ngành kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân.Hội nhập như thế nào để không hòa tan đang là một thách thức lớn đối với nghành kinh tế Việt Nam trong đó có ngành công nghiệp dệt may. Lịch sử dệt may Việt Nam đã có từ rất lâu nhưng trong khuôn khổ đề tài này chúng tôi chỉ xin đề cập đến những những bất cập cũng như những thành tựu mà ngành dệt may đã đạt được trong khoảng từ năm 1991 đến 2007 để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định được hướng đi phù hợp trong những bước đi sắp tới khi Việt Nam tham gia vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của thế giới. Theo dõi, phân tích để có cái nhìn khách quan về lợi thế và bất lợi trong thời kì hội nhập, trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp hữu hiệu cho sự phát triển của ngành dệt may Việt Nam là điều hết sức cần thiết. Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tác động như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dệt may Việt Nam nói riêng? Những ảnh hưởng của nó ra sao? Ngành dệt ,may Việt Nam khi đứng trước những tác động ấy sẽ phát triển theo chiều hướng nào? Đó là những câu hỏi cần phải làm rõ,cần phải có lời giả ngay vì cả thế giới không đợi chúng ta và “thương trường là chiến trường”. Nhận thức được tầm quan trọng này,chúng tôi đã nghiên cứu, thực hiện đề tài “ Dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế” đẻ từ đó phân tích những khó khăn thuận lợi và tìm giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy ngành dệt may Việt Nam có thể đứng vững và phát triển. Đề tài “Dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế”. Đề tài gồm 3 phần chính: Chương I- Những vấn đề cơ bản của ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Chương II- Thực trạnh về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của ngành dệt may Việt Nam Chương III- Gỉai pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc Phần nội dung Chương I Những vấn đề cơ bản của ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế I- Khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế Héi nhËp lµ mét trong nh÷ng xu thÕ chñ yÕu cña quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i. Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ mét qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch kinh tÕ, x©y dùng mét nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng m¹nh ®Ó thùc hiÖn tù do ho¸ trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i hµng ho¸, th­¬ng m¹i dÞch vô, ®Çu t­, hîp t¸c tµi chÝnh, tiÒn tÖ. II-Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế Tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ lµm t¨ng kh¶ n¨ng phèi hîp chÝnh s¸ch, gióp c¸c quèc gia cã thÓ v­ît qua ®­îc thö th¸ch to lín vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ mang tÝnh toµn cÇu. MÆt kh¸c nã cßn t¹o kh¶ n¨ng ph©n bæ mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn, tr×nh ®é khoa häc, c«ng nghÖ cña nh©n lo¹i vµ nguån tµi chÝnh trªn ph¹m vi toµn cÇu gãp phÇn ®Èy m¹nh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ ë mçi quèc gia. Qu¸ tr×nh héi nhËp gióp c¸c n­íc s½n sµng tËn dông ­u ®·i cña c¸c thµnh viªn kh¸c ®em l¹i cho m×nh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt më réng thÞ tr­êng hµng ho¸ vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi Thø nhÊt, xu h­íng khu vùc ho¸, toµn cÇu ho¸ trªn c¬ së lîi Ých kinh tÕ cña c¸c bªn tham gia ®· trë thµnh nh©n tè gãp phÇn æn ®Þnh khu vùc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c n­íc gi¶m bít c¸c kho¶n chi vÒ an ninh, quèc phßng ®Ó tËp trung c¸c nguån lùc cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. Sù æn ®Þnh nµy chÝnh lµ ®iÒu kiÖn kiªn quyÕt ®Ó thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi. Thø hai, nhê qu¸ tr×nh héi nhËp mµ mçi quèc gia cã thÓ häc hái kinh nghiÖm trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc ®i tr­íc, tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt, tõng b­íc ®iÒu chØnh c¸c chÝnh s¸ch vµ chÕ ®é kinh tÕ phï hîp chuÈn mùc cña c¸c tæ chøc, c¸c ®Þnh chÕ kinh tÕ quèc tÕ t¹o ra m«i tr­êng chuyÓn giao c¸c c«ng nghÖ kü thuËt cao, rót ng¾n thêi gian vµ kho¶ng c¸ch ®uæi kÞp c¸c n­íc trong khu vùc vµ quèc tÕ. Thø ba, qu¸ tr×nh héi nhËp t¹o ra mèi kinh tÕ, chÝnh trÞ ®a d¹ng, ®an xen, phô thuéc lÉn nhau, gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ quèc tÕ cho c¸c quèc gia tham gia b×nh ®¼ng trong giao l­u vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ. MÆt kh¸c sù gi¶m dÇn c¸c hµng rµo thuÕ quan vµ phi thuÕ quan, c¸c ph©n biªt ®èi xö chÝnh thøc vµ phi chÝnh thøc, kinh tÕ vµ phi kinh tÕ sÏ t¹o c¬ héi kh«ng chØ cho c¸c c«ng ty lín, c¸c nÒn kinh tÕ lín mµ cßn cho c¶ c¸c c«ng ty nhá, nÒn kinh tÕ nhá tham gia b×nh ®¼ng vµ réng r·i vµo guång m¸y kinh tÕ thÕ giíi. Thø t­, c¸c quèc gia cã m«i tr­êng quan träng ®Ó cã thÓ tæ chøc chÊn chØnh qu¶n lý s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, n¾m v÷ng th«ng tin, t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh kh«ng nh÷ng trªn thÞ tr­êng quèc tÕ mµ c¶ trªn thÞ tr­êng néi ®Þa. Thø n¨m, nhê qu¸ tr×nh nµy cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó më réng thÞ tr­êng th­¬ng m¹i dÞch vô vµ ®Çu t­ do ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i cho c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn. C¸c quèc gia ®­îc h­ëng quy chÕ tèi huÖ quèc (MFN), ®·i ngé quèc gia (NT) vµ møc thuÕ quan thÊp cho c¸c n­íc ®èi t¸c. III-Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế quốc dân 1-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội đối với nền kinh tế quốc dân Hội nhập gióp cho việc mở rộng cơ hội kinh doanh, th©m nhập thị trường thế giới, t×m kiếm và tạo lập thị trường ổn định, từ đã cã điều kiện thuận lợi để x©y dựng kế hoạch và cơ cấu đầu tư, ph¸t triển sản xuất. Héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi là xu thÕ kh¸ch quan ®èi víi hÇu hÕt c¸c n­íc.Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại trên thế giới diễn ra hết sức mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu làm cho lực lượng sản xuất mang tính quốc tế hoá ngày càng cao , các nước ngày càng phụ thuộc vào nhau trong quá trình phát triển . Vì vậy muốn phát triển các nước ngày càng phải mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại- đó là xu thế tất yếu của thời đại .Việt Nam muốn phát triển cũng phải tuân theo những quy luật khách quan đó của xã hội , và hội nhập kinh tế quốc tế cũng là xu thế tất yếu đối với toàn bộ nền kinh tế việt Nam nói chung . Héi nhËp kinh tế cßn t¹o tiÒn ®Ò vµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ h¬n .Héi nhËp kinh tế quốc tế cã t¸c ®éng tíi sù ph¸t triÓn vµ x· héi ho¸ s©u s¾c lùc l­îng s¶n xuÊt, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tham gia ngµy cµng s©u vµo ph©n c«ng lao ®éng vµ hîp t¸c kinh tÕ quốc tÕ trªn c¬ së n©ng cao n¨ng lùc toµn diÖn bªn trong ,tù do ho¸ th­¬ng m¹i ,dÞch vô vµ ®Çu t­, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ViÖt Nam tranh tranh thủ tận dụng được vốn , công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển, mở rộng thị trường. Qu¸ tr×nh héi nhËp cµng s©u réng th× c¹nh tranh cµng trë nªn quyÕt liÖt h¬n , lµm cho nÒn kinh tÕ hoạt động trë nªn n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ h¬n . Và như vậy nó trë thµnh mét tiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ cña c¸c quèc gia nh­ t¨ng tr­ëng kinh tÕ ,t¹o viÖc lµm, gi¶m thÊt nghiÖp,…. tõ ®ã t¹o thµnh mét ®éng lùc ®Ó thùc hiÖn tiÕn bé x· héi. Năm 2007 đánh dấu sự kiện nổi bật , đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam- đó là sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới WTO. Và khi Việt Nam chính thức được kết nạp vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và mở cánh cửa hướng ra nền kinh tế toàn cầu, đất nước sẽ bước vào một kỉ nguyên mới của những cơ hội và rủi ro . 2-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế ViÖt Nam lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ cßn ë tr×nh ®é thÊp ,n¨ng lùc cßn h¹n chÕ, cÇn cã thêi gian ®Ó thÝch øng víi c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý míi nh­ng l¹i ph¶i ®èi mÆt víi hµng ho¸ chÊt l­îng cao,c¸c c«ng ty lín tõ bªn ngoµi.Do ®ã c¹nh tranh quèc tÕ ®· trë thµnh m«t ¸p lùc lín ®èi víi nÒn kinh tÕ. §èi víi n­íc ta niÖn nay th¸ch thøc lín nhÊt lµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc cßn yÕu bÞ thua thế trªn th­¬ng tr­êng. N­íc ta b­íc vµo héi nhËp víi xuÊt ph¸t ®iÓm rÊt thÊp v× vËy dï ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc nh­ng n­íc ta vÉn lµ n­íc bÞ tôt hËu kh¸ xa so víi c¸c n­íc ph¸t triÓn còng nh­ so víi nhiÒu nước ®ang ph¸t triÓn trong khu vùc. Mét mÆt tån t¹i n÷a ë bé m¸y ®iÒu hµnh; kh©u qu¶n lý. Tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lÝ cña ta nhÊt lµ c¸n bé lµm c«ng t¸c héi nhËp cßn máng vµ yÕu; sù kÕt hîp gi÷a c¸c ban ngµnh ®Þa ph­¬ng, doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh héi nhËp ch­a thùc sù chÆt chÏ, nhÞp nhµng vµ ®ång bé. TiÕp ®ã lµ t×nh tr¹ng tham nhòng ®ang trë thµnh quèc n¹n thùc sù lµ vÊn ®Ò nan gi¶i, nguy c¬ lín kh«ng nh÷ng ®èi víi thóc ®Èy héi nhËp nãi riªng mµ cßn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung. HÖ thèng luËt lÖ, chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam liªn quan, ®Õn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vÉn ch­a hoµn chØnh cßn nhiÒu bÊt cËp so víi c¸c qui chuÈn quèc tÕ. T¸c ®éng vµ lîi Ých cña héi nhËp víi kinh tÕ kh«ng ®¸ng kÓ ,lµm t¨ng nguy c¬ nÒn kinh tÕ lÖ thuéc qu¸ nhiÒu vµo bªn ngoµi Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã nguy c¬ lµm gi¶m m¹nh tÝnh tù chñ kh«ng ho¹ch ®Þnh vµ qu¶n lý ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ do nh÷ng rµng buéc trong viÖc thùc hiªn c¸c cam kÕt chung ho¨c do søc Ðp bªn ngoµi. C¹nh tranh khèc liªt cã nguy c¬ lµm cho sù ph©n ho¸ x· héi trë lªn ngµy cµng s©u s¾c h¬n.Héi nhËp kinh tÕ cã thÓ ph¸ ho¹i sù æn ®inh cña nÒn kinh tÕ m«i tr­êng ,x· héi . IV – Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với ngành dệt may Việt Nam 1-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành dệt may Việt Nam Hội nhập kinh tế quốc tế tạo những điều kiện , những cơ hội cho nền kinh tế nước nhà nói chung do đó hội nhập kinh tế quốc tế cũng tạo những tiền đề tốt đế ngành dệt may Việt Nam phát triển và đẩy mạnh xuất khẩu . Hội nhập kinh tế quốc tế lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó ngành dệt may ViÖt Nam ph¸t huy thÕ m¹nh sẵn có trong nước Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu Năm 2007 đánh dấu nhiều sự kiện lớn trong đó có việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO “Gia nhập hệ thống luật lệ thương mại toàn cầu sẽ mở cửa thị trường thế giới cho các dệt may và các thế mạnh xuất khẩu khác của Việt Nam thông qua việc dỡ bỏ các hạn ngạch (quota) và hàng rào thuế quan.” C¸c doanh nghiÖp sö dông s¶n phÈm nhËp khÈu lµm ®Çu vµo cho s¶n xuÊt, viÖc gi¶m thuÕ suÊt cho phÐp hä tiÕp c©n víi nguån nguyªn liÖu rÎ h¬n vµ cã nhiÒu lùa chän h¬n nhê vËy tiÕt kiªm ®­îc chi phÝ s¶n xuÊt ,n©ng cao n¨ng lùc canh tranh cña s¶n phÈm . Héi nhËp t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp dÖt may tiÕp cËn kü thuËt ,c«ng nghÖ hiện đại vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn , cã nhiÒu ®iÒu kiÖn h¬n ®Ó häc hái vµ n©ng cao kinh nghiÖm qu¶n lý ,marketing chuyªn nghiÖp,kinh nghiÖm trªn th­¬ng tr­êng …Từ đó nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may . Hội nhập kinh tế quốc tế tạo cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thu hút được ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài dưới nhiều hình thức khách hàng như: liên doanh, góp vốn , 100% vốn đầu tư nước ngoài..., nhằm mở rộng quy mô sản xuất , cải tiến mẫu mã sản phẩm ... 2-Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những thách thức đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam ViÖc ViÖt Nam gia nhËp WTO vÒ c¬ b¶n ®ång nghÜa víi viÖc c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam b­íc vµo mét s©n ch¬i rÊt réng .S¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ ph¶i c¹nh tranh víi hµng ho¸ n­íc ngoµi ,kh«ng chØ ë thÞ tr­êng ngoµi n­íc mµ cßn trong chÝnh thÞ tr­êng ViÖt Nam vÒ gi¸ c¶, mẫu m·…. Chi phí sản xuất hàng dệt may cao ,làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa ,lợi nhuận thu được khi bán thành phẩm còn thấp,đó là chưa kể đến uy tín thương trường của Việt Nam còn chưa cao . Dân số nước ta đông nhưng đời sống của nhân dân chưa cao,nên sức mua còn hạn chế.. Hầu hÕt c¸c doanh nghiÖp dÖt may VN vÉn ch­a tho¸t khái h×nh thøc may gia c«ng .§©y lµ nguyªn nh©n khiÕn hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp dÖt may VN trë lªn qu¸ phô thuéc vµo c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi. . Lao ®éng trong ngµnh víi sè l­îng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao t¹i c¸c doanh nghiÖp cßn thÊp .MÉu m· cßn nghÌo nµn ,®¬n ®iÖu ,ch­a cã sù thay ®æi Một trong những nhãn hiệu hàng đầu để hội nhập vào nền thương mại thế giới đó là nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu thương mại . Do ngành dệt may của nước ta xuất phát từ nền sản xuất nhỏ ; trước đây điều hành theo cơ chế tập trung, mới chuyển sang cơ chế thị trường nên đa số các doanh nghiệp dều chưa chú trọng đến việc đăng kí nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu thương mại . Nghệ thuật bán hàng của các doanh nghệp dệt may Việt Nam tuy đã tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây . nhưng về cơ bán cón yếu kém . Sù thiÕu hôt kiÕn thøc vÒ ®¸nh gi¸ qu¶n lý chÊt l­îng ,th­¬ng hiÖu ,kinh nghiÖm th­¬ng tr­êng ,mèi quan hÖ kh¸ch hµng h¹n chÕ … Chương II Thực trạng về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của ngành dệt may Việt Nam I-Thực trạng ngành dệt may Việt Nam trước thời kì mở cửa - hội nhập kinh tế quốc tế Giai đoạn trước năm 1990 , các sản phẩm dệt may Việt Nam chủ yếu xuất sang các nước Liên Xô cũ và Đông Âu,chiếm tới 90% tổng sản phẩm may xuất khẩu . Ngược lại từ thị trường truyền thống này , các doanh nghiệp dệt may nước ta lại nhập khẩu về các nguyên liệu như: bông xơ, hoá chất , thuốc nhuộm ... Năm 1991 ,với sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa của Liên Xô và Đông Âu , nhiều nước dân tộc chủ nghĩa đã định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội bị mất chỗ dựa về vật chất tinh thần trong đó có Việt Nam. Sự tan rã của Liên Xô và Đông Âu làm cho kinh tế nước ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam bị mất thị trường xuất khẩu chính , mất nguồn cung cấp nguyên liệu, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp ... II- Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . 1 - Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may việt Nam trên thị trường xuất nhập khẩu dệt may 1.1-Tổng quan chung về thị trường xuất khẩu dệt may Việt Nam Kể từ khi nước ta thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước , tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của dệt may tăng rất nhanh : từ 62 triệu USD năm 1991 lên 161 triệu USD năm 1992, năm 1996 tăng lên là 1,1 tỷ USD, năm 1997 là 1,35 tỷ USD , năm 2001 là 2,2 tỷ USD... Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,dÖt may lu«n gi÷ v÷ng vai trß lµ ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu mòi nhän cña ®Êt n­íc . Theo sè liÖu cña Bé C«ng th­¬ng: NÕu nh­ kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may n¨m 2003 lµ 3,6 tû USD ,n¨m 2004 lµ 4,8 tû USD th× n¨m 2005 ®· t¨ng lªn h¬n 5,8 tû USD .Vµ tÝnh ®Õn n¨m 2006, xuÊt khÈu dÖt may ­íc ®¹t 5,9 tû USD-t¨ng 20,5% so víi n¨m 2005 . Còng trong n¨m 2006 ,ViÖt Nam ®· ®øng thø 10 trong sè c¸c n­íc cã kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc lín nhÊt sau :Trung Quèc, EU ,Thæ NhÜ Kú, Ên §é . N¨m 2007 lµ n¨m mµ ngµnh dÖt may ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n (trong ®ã , ®iÓn h×nh lµ ph¶i chÞu c¬ chÕ gi¸m s¸t hµng dÖt may cña Bé Th­¬ng M¹i Hoa Kú) song víi nh÷ng g× mµ ngµnh lµm ®­îc ,®ã cã thÓ coi lµ mét lÇn v­ît c¹n ®¸ng nÓ. KÕt thóc n¨m 2007 ,dÖt may xuÊt khÈu ViÖt Nam ­íc ®¹t kho¶ng 7,8 tû USD,t¨ng 31% so víi n¨m 2006,v­ît chØ tiªu mµ Thñ t­íng chÝnh phñ giao phã(7,5 tû USD -t¨ng 27% so víi n¨m 2006 ). Trong ®ã thÞ tr­êng Hoa K× chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o ®¹t 4,4-4,5 tû USD,chiÕm 56% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ,t¨ng 32%,tiÕp ®ã lµ thÞ tr­êng EU ®¹t kho¶ng 1,45-1,5 tû USD,chiÕm 18%,t¨ng kho¶ng 20%,thÞ tr­êng NhËt B¶n ®¹t kho¶ng 700 triÖu USD,chiÕm 9%,t¨ng kho¶ng 12. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may vÉn t¨ng tr­ëng kh«ng ngõng –b×nh qu©n trªn 20%/n¨m vµ hiÖn nay ®ang lµ ngµnh dÉn ®Çu vÒ xuÊt khÈu. Ngành dệt may Việt Nam ngày càng có tỷ lệ hàm lượng nội địa hóa cao. Nếu như năm 2003, tỷ lệ nội địa hóa mới đạt khoảng 30% thì năm 2006 đã đạt gần 40%, đặc biệt là khâu sản xuất vải và phụ liệu. Cách đây 2 năm, toàn bộ xơ sợi tổng hợp phải nhập khẩu 100%, nhưng từ năm 2007, Việt Nam đã tự cung ứng được 50% nhu cầu xơ sợi tổng hợp, cũng đã có nhiều dự án sản xuất vải lớn, và có thể đáp ứng được 30% nhu cầu vải của ngành Thị trường xuất khẩu ngày càng rộng mở. Bên cạnh các thị trường xuất khẩu truyền thống ,các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã tiếp cận và xuất khẩu vào được các thị trường lớn , giàu tiềm năng 1.2-Các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành dệt may Việt Nam 1.2.1-Thị trường một số nước SNG và Đông Âu Đây vốn là thị trường truyền thống của ngành dệt may Việt Nam và là thị trường xuất khẩu chủ yếu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam trước năm 1990. Là thị trường có dân số lớn , lại không có quota, có nguyên liệu bông dồi dào , máy dệt giá rẻ và tốt do vậy đay là thị trường hai chiều đối với Việt Nam : vừa xuất khẩu hàng hoá, vừa nhập khẩu nguyên liệu máy móc , thiết bị...Mặc dù hiện nay, nhu cầu về mẫu mã , chủng loại và chất lượng của thị trường này đã cao hơn trước , song đây cũng là thị trường dễ tính , phù hợp với trình độ dệt may của Việt Nam và lại là thị trường quen thuộc của Việt Nam nên ưu điểm là dễ thực hiện.... 1.2.2-Thị trường Mỹ Hoa Kú lµ thÞ tr­êng míi víi nhiÒu tiÒm n¨ng vµ còng chøa nhiÒu nguy c¬ ®èi víi ngành dÖt may ViÖt Nam .Đây là thị trường tiêu thụ hàng dệt may lớn nhất thế giới, với dân số khoảng 300 triệu người nhưng mức tiêu thụ lại cao gấp rưỡi EU , 27 kg/ người/ năm . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu sang thÞ tr­êng Hoa Kú vÒ dÖt may lu«n ®óng ë vÞ trÝ cao nhÊt .ChØ tÝnh riªng th¸ng 8/2007 , xuÊt khÈu sang Hoa Kú ®¹t 466 triÖu USD ,t¨ng 4,87% so víi th¸ng 7 vµ t¨ng tíi 36% so víi cïng kú n¨m ngo¸i vµ tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2007 lµ 4,4-4,5 tû USD ,chiÕm 56% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ViÖt Nam . Vµ theo dù tÝnh n¨m 2008,kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Hoa Kú sÏ ®¹t tõ 5,3-5,5 tû USD. ( Theo sè liÖu B¸o Th­¬ng m¹i –sè ra th¸ng8/2007). Mỹ hiện nay được đánh giá là thị trường xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất của các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu. Tuy lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu dÖt may lín nhÊt ViÖt Nam song vÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt vÉn lµ nh÷ng rµo c¶n th­¬ng m¹i ®Õn tõ thÞ tr­êng lín nhÊt nµy .. 1.2.3-Thị trường EU Víi vÞ trÝ thø hai sau Hoa Kú ,EU lu«n ®­îc coi lµ thÞ tr­êng truyÒn thèng vµ ®Çy tiÒm n¨ng cña ngành dÖt may ViÖt Nam: Với khoảng 400 triệu dân, sức tiêu dùng vải khoảng 17 kg/ người/ năm, yêu cầu cao về chất lượng. ThÞ tr­êng EU víi ®Æc ®iÓm lµ nhiÒu thị tr­êng “ng¸ch” cã møc sèng vµ nhu cÇu hµng dÖt may rÊt ®a d¹ng ,tõ hµng cã cã phÈm cÊp thÊp ®Õn hµng cã chÊt l­îng cao ,phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt nhiÒu thµnh phÇn cña ViÖt Nam .Hàng năm, EU nhập khẩu khoảng 63 tỷ USD quần áo trong đó nhu cầu bảo vệ cơ thể chỉ chiếm khoảng 10-15% còn lại 80-85% là làm theo mốt Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ,xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo thÞ tr­êng nµy lu«n ®¹t møc t¨ng tr­ëng kh¸.Trong c¬ cÊu hµng ho¸ cña ViÖt Nam sang EU, hµng dÖt may cã kim ng¹ch xuÊt khÈu ®øng thø hai sau giµy dÐp . Kim ngạch xuất khẩu của hàng dệt may sang EU tăng lên hàng năm: năm 1993 đạt 250 tiệu USD; năm 1998 đạt 650 triệu USD; năm 2000 đạt 610 triệu USD ; năm 2001 đạt 620 triệu USD( Thời báo kinh tế Việt Nam số ra ngày 30/12/2001; 6/6/2001). Và theo thèng kª cña Bé Th­¬ng m¹i: NÕu n¨m 2003 ,kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang EU chØ ®¹t kho¶ng 537,1 triÖu USD th× n¨m 2004 ®· t¨ng lªn 760 triÖu USD ,n¨m 2005 lµ 882,8 triÖu USD.,n¨m 2006 v­ît qua ng­ìng 1tû USD (®¹t 1,245 tû USD) ,n¨m 2007 ­íc ®¹t 1,432 tû USD t¨ng 15% so víi n¨m 2006 , t¨ng 62,2% so víi n¨m 2005 vµ gÊp 3 lÇn so víi n¨m 2003.Vµ theo kÕ ho¹ch n¨m 2008 , xuÊt khÈu dÖt may vµo thÞ tr­êng EU ®¹t tõ 1,6-1,8 tû USD. 1.2.4-Thị trường Nhật Bản Nhật bản là thị trường có nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may cao , là thị trường không có hạn ngạch , nhập khẩu theo phương thức mua bán đứt đoạn là chính . Yêu cầu của người tiêu dùng về chất lượng, mẫu mã sản phẩm dệt may đòi hỏi rất ngặt nghèo . Tại thị trường này , đồng thời có sự cạnh tranh khốc liệt , đặc biệt là cạnh tranh từ hàng nhập khẩu . Đây có thể coi là thị trường xuất khẩu khó tính đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.. Năm 1999 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Nhật Bản đạt 330 triệu USD, năm 2000 đạt 620 triệu USD, năm 2001 đạt 650 triệu USD... năm 2006 là 625 triệu USD ,năm 2007 đạt 700 triệu USD- chiếm 9% tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2007, tăng 12% so với năm 2006. 1.2.5-Thị trường Hàn Quốc Hàn Quốc là thị trường mới đối với các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam, đồng thời Hàn Quốc cũng là nước xuất khẩu hàng dệt may khá lớn trên thế giới . Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc là quan hệ kinh tế hai chiều . Đối với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thì Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu lớn . Theo số liệu của Tổng cục hải quan , tổng kim ngach xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc 9 tháng dầu năm 2007 đạt 4,59 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2006. Trong đó , xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Hàn quốc đạt 58,8 triệu USD tăng 7,6%, nhập khẩu nguyên phụ liệu từ Hàn Quốc lên tới 924,9 triêu USD tăng 17%. Nhập khẩu nguyên phụ liệu hàng dệt may từ Hàn Quốc được đánh giá là có kim ngạch lớn nhất trong thời gian qua. Mặt hàng vải nguyên liệu đứng hàng đầu với 581,9 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2006. Tiếp theo là mặt hàng sợi các loại đạt 49,7 triệu USD. Đứng thứ ba là mặt hàng xơ đạt 18,6 triệu USD. Ngoài ra còn một số mặt hàng như: bông, chỉ, mex dựng... đều tăng mạnh. 1.3-Đôi nét giới thiệu về TËp ®oµn DÖt may ViÖt Nam (Vinatex)-tËp ®oµn dÖt may xuÊt khÈu lín nhÊt VN (Theo Thêi b¸o Kinh TÕ ViÖt Nam )- -Cơ cấu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam -Hoật động kinh doanh của Tập đoàn -Mục tiêu, chiến lược, và phương hướng kinh doanh của Tập đoàn 2- Những thành tựu đạt được cuả ngành dệt may Việt Nam trên thị trường dệt may nội địa ThÞ tr­êng néi ®Þa lµ thÞ tr­êng cã nhiÒu tiÒm n¨ng ®èi víi kh«ng ph¶i riªng ngµnh dÖt may: Với trên 83 triệu dân và nhu cầu tiêu dùng 9-10 mét vải/người mỗi năm, mỗi năm thị trường Việt Nam nhập khẩu trên 400 triệu mét vải cho nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, riêng 10 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 1,5 tỷ USD vải, tăng 43,57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt nhu cầu mua sắm nội địa đối với mặt hàng vải vóc, quần áo của dân cư trong những năm gần đây đang tăng mạnh. Đêi sèng cña ®¹i bé phËn ng­êi d©n ViÖt Nam ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch râ rÖt.V× thÕ thÞ tr­êng tiªu dïng hµng dÖt may néi ®Þa trong thêi gian gÇn ®©y ®ang ngµy cµng trë lªn s«i ®éng vµ cuéc c¹nh tranh trong viÖc ®­a ra nh÷ng mÉu m· míi gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc víi nhau vµ víi c¸c h·ng dÖt may n­íc ngoµi còng trë nªn quyÕt liÖt h¬n hiÖn c¸c c«ng ty ®ang tÝch cùc ganh ®ua nhau trong viÖc ph¸t triÓn s¶n phÈm míi th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý cña m×nh trªn kh¾p c¶ n­íc lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng cho ngµnh dÖt may ViÖt Nam. Sù trçi dËy cña c¸c s¶n phÈm th­¬ng hiÖu “Made in Viet Nam”®ang dÇn dÇn thay thÕ c¸c s¶n phÈm cña Trung Quèc trªn kh¾p thÞ tr­êng ViÖt. NhiÒu doanh nghiÖp ®· t¹o dùng ®­îc tªn tuæi th­¬ng hiÖu cña m×nh th«ng qua c¸c s¶n phÈm ®· ®­îc ng­êi tiªu dïng trong n­íc ­a chuéng. S¶n phÈm giíi thiÖu víi chÊt l­¬ng tèt ,gi¸ thµnh phï hîp ,mÉu m· ®Ñp ,phï hîp víi nÕp sèng cña ng­êi d©n ViÖt Nam . Ngoµi ra ,c¸c doanh nghiÖp còng ®Æc biÖt chó ý trong khai th¸c ®Þa h¹t thêi trang cao cÊp . II-Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i của ngành dệt may Việt Nam 1- Những vấn đề có tính “ truyền thống” Vấn đề đáng quan tâm nhÊt cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam lµ nguyªn vËt liÖu .Tuy được đánh giá là ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế Việt Nam song giá trị mà ngành dệt may đem lại trong tổng thu nhập quốc dân còn quá khiêm tốn do ngành dệt may cũng là ngành đứng dầu về nhập khẩu . Chỉ tính riêng năm 2007 , để có thể xuất được số hàng dệt may trị giá 7,8 tỉ USD, VN phải chi tới 5,2-5,3 tỉ USD để nhập nguyên phụ liệu sản xuất. Như vậy, giá trị mà ngành dệt may tạo ra để thực hưởng vẫn quá khiêm tốn, chỉ khoảng 25-30% kim ngạch xuất khẩu Theo thống kê, trong tháng 7 năm 2007, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may gồm bông, sợi, xơ đã tăng 32% so với cùng kỳ năm 2006, đạt trên 200 triệu USD. Tháng 6 đạt 250 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may đạt khoảng 1,3 tỉ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2006. Hiện nay, nhu cầu về nguyên liệu nhập khẩu để bảo đảm sản xuất cần đến 95% xơ bông, 70% sợi tổng hợp, 40% sợi xơ ngắn, 40% vải dệt kim và 60% vải dệt thoi Rào cản kỹ thuật vẫn đang là một vấn đề lớn đối với hàng dệt may xuất khẩu . Trªn thùc tÕ s¶n phÈm cña ngµnh dÖt may chØ míi ®¸p øng ®­îc mét phÇn nhu cầu trong n­íc . Ho¹t ®éng cña ngµnh dÖt may trªn thÞ tr­êng néi ®Þa cã thÓ ®­îc ph¶n ¸nh nh­ sau : ë thÞ tr­êng thµnh thÞ , thÞ tr­êng bÞ th¶ næi ë thÞ tr­êng n«ng th«n , miÒn nói thÞ tr­êng bÞ bá trèng bëi cÇu Ýt , kh¶ n¨ng thanh to¸n kÐm do ®ã kh«ng ®ñ søc ®Ó thu hót t­ th­¬ng vµo . Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dệt may chưa đồng đều Theo ®¸nh gi¸ chung ,thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam hiÖn nay l¹c hËu kho¶ng 10-20 n¨m so víi thÕ giíi . 2-Vấn đề trong khâu thiết kế Có thể nói rằng hiện nay ở ViÖt Nam ngµnh kinh doanh mÉu mèt ch­a trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp . Trong khi Ch©u ¢u lµ c¸i n«i thêi trang cña thÕ giíi , ng­êi Ch©u ¢u næi tiÕng “sµnh ¨n , sµnh mÆc” . ChÝnh v× thÕ , hÇu hÕt mÉu m· cña hµng dÖt may sang thÞ tr­êng nước ngoài do phÝa ®èi t¸c cung cÊp . Víi kh¶ n¨ng hiÖn t¹i , mÉu m· s¶n phÈm chóng ta ch­a cã tÝnh chñ ®éng , s¸ng t¹o , cã b¶n s¾c riªng mµ ®­îc kh¸ch hµng trong những thị trường khó tính chÊp nhËn . HiÖn nay ®a sè c¸c c¬ së thiÕt kÕ thêi trang cña ta th­êng lµm theo kiÓu Photocopy b»ng c¸ch cãp nhÆt tæng hîp c¸c mÉu m· vèn ®· ®­îc l¨ng xª thµnh s¶n phÈm tr­íc ®ã . Sự thiÕu v¾ng th«ng tin ,hay thiÕu v¾ng kinh nghiÖm lµm nghÒ ®· ®­a mét sè nhµ thiÕt kÕ trë thµnh ng­êi ®i l¹i lèi mßn cña nh÷ng nhµ thiÕt kÕ kh¸c .T×nh tr¹ng cãp nhÆt c¶i biªn c¸c mÉu m· ,lai t¹o mèt tõ kiÓu d¸ng Trung quèc,Hµn Quèc sau ®ã tung ra thÞ tr­êng mµ kh«ng hÒ cã sù ®Çu t­ t×m hiÓu thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng d­êng nh­ cßn lµ mét vÊn ®Ò phæ biÕn . C¸c s¶n phÈm thiÕt kÕ ®­îc qu¶ng c¸o rÇm ré qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®a phÇn chñ yÕu chØ phï hîp víi sµn diÔn chø kh«ng phï hîp víi cuéc s«ng sinh ho¹t hµng ngµy cña ng­êi Á §ong chóng ta. .Sù thiÕu th­c tÕ nhiÒu khi biÕn mÉu thiÕt kÕ trë lªn qu¸ bay bæng ,hÇu nh­ chØ dµnh cho mét sè ®èi t­îng nhÊt ®Þnh trong x· héi .Vµ nh­ vËy kho¶ng c¸ch gi÷a thêi trang sµn diÔn vµ thêi trang øng dông lµ mét kho¶ng c¸c kh¸ t­¬ng ®èi . Kh«ng chØ cã vËy ,c¸c nhµ thiÕt kÕ thêi trang ViÖt Nam cßn gÆp khã kh¨n vÒ m«i tr­êng lµm nghÒ nh­ chi phÝ thùc hiÖn bé s­u tËp cao ,sù c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm n­íc ngoµi 3-Vấn đề về lao động trong ngành dệt may Lao ®éng ngµnh dÖt may theo ­íc tÝnh mçi n¨m ngµnh sÏ cÇn ph¶i bæ sung h¬n 200.000 lao ®éng.C©u hái: “Nguån lao ®éng trªn sÏ ®­îc lÊu tõ ®©u?”®ang trë thµnh c©u hái lµm ®au ®Çu c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may .Bëi trªn thùc tÕ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh ®ang thiÕu laä ®éng trÇm träng.T×nh h×nh nµy kh«ng chØ g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt –kinh doanh mµ cßn dÉn ®Õn c¸c hiÖn t­îng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh . VÊn ®Ò c¸c doanh nghiÖp lo ng¹i nhÊt lµ lao ®«ng ngµnh dÖt may thiÕu vÒ l­îng ,yÕu vÒ chÊt .C«ng nh©n kh«ng mÆn mµ víi c«ng viÖc ,n¬I nµo cã l­¬ng cao h¬n hä l¹i ®Õn .Sè l­îng c«ng nh©n ®­îc tuyÓn vµo kh«ng ®ñ bï ®¾p sè c«ng nh©n ra ®I ,trong khi ®¬n ®Æt hµng ngµy nhiÒu vµ thêi gian giao hµng l¹i cÊp b¸ch . T×nh h×nh lao ®éng võa thiÕu l¹i võa thõa ®· dÉn ®Õn nhiÒu t¸c ®éng tiªu cùc ,¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngay c¶ víi quyÒn lîi ng­êi lao ®éng . VÊn ®Ò bøc xóc cßn tån t¹i vÒ mÆt nh©n lùc ®èi víi ngµnh dÖt may thÓ hiÖn ë hai ®iÓm: Mét lµ:Tr×nh ®é yÕu kÐm cña ®éi ngò lao ®éng vÒ c¶ tr×nh ®é v¨n ho¸ lÉn chuyªn m«n.. Hai lµ: Sù thiÕu hôt vÒ sè l­îng lao ®éng . Nguyªn nh©n chÝnh là do: Nh÷ng bÊt cËp trong luËt lao ®éng khi ch­a quy ®Þnh nh÷ng rµng buéc ph¸p lý vµ chÕ tµi tõ phÝa ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña hai bªn. Nh÷ng biÕn ®æi khã l­êng cña t×nh h×nh thÕ giíi vµ khu vùc ®· ¶nh h­ëng vµ t¸c ®éng ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc ta trong ®ã cã ngµnh dÖt may Chương III Giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế I-Những hiệp định cần biết Tham gia vµo mét m«i tr­êng míi víi thÞ tr­êng hµng ho¸ ph¸t triÓn cao vµ réng më víi nhiÒu c¬ héi vµ cïng kh«ng Ýt rñi ro , ®iÒu ®Çu tiªn mµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam nãi chung vµ doanh nghiÖp dÖt may nãi riªng cÇn ph¶i n¾m vµ hiÓu ®­îc ®ã lµ nh÷ng hiÖp ®Þnh ®· ®­îc c¸c n­íc thµnh viªn WTO ký kÕt. .§ã lµ nh÷ng hiÖp ®Þnh HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i HiÖp ®Þnh chung vÒ may mÆc HiÖp ®Þnh vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ HiÖp ®Þnh vÒ hµng rµo kü thuËt HiÖp ®Þnh vÒ chèng trî cÊp HiÖp ®Þnh vÒ c¸c biÖn ph¸p ®Çu t­ liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i HiÖp ®Þnh vÒ n«ng nghiÖp HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th­¬ng m¹i II-Định hướng phát triển của ngành dệt may Việt Nam Dệt may trong nhiều năm tới vẫn là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế Việt Nam và cũng là ngành tạo nhiều việc làm cho xã hội. Bên cạnh ba thị trường chính của dệt may Việt Nam là Mỹ, EU và Nhật Bản (chiếm 85%) ,ngành sẽ không ngừng thúc đẩy việc xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường, Lấy xuất khẩu làm mục tiêu phát triển, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời phát triển tối đa thị trường nội địa là những quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/3/2008 tại Quyết định 36/2008/QĐ-TTg. Chiến lược đưa ra mục tiêu cụ thể giai đoạn 2008-2010, ngành Dệt May tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 16-18%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 20%, kim ngạch xuất khẩu phải đạt 9- 10 tỷ USD Giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng sản xuất hàng năm từ 12-14%, tăng trưởng xuất khẩu đạt 15%. Doanh thu toàn ngành đến 2010 đạt 14,8 tỷ USD, tăng lên 22,5 tỷ USD vào năm 2015 và lên 31 tỷ USD trong đó, xuất khẩu đạt 25 tỷ USD vào năm 2020. Ngành phải tạo việc làm và thu hút 2,5 triệu người lao động (năm 2010) và đến năm 2020 là 3 triệu lao động. II-Một số giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam Để nâng cao tính cạnh tranh , đẩy mạnh xuất khẩu hay mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng dệt may thì giải pháp chung , trước tiên mà ngành cần phải thực hiện đó là tập trung vào hoàn thiện mục tiêu phát triển chiến lược mà ngành đã đề ra 1-Thu hút đầu tư, đa dạng hóa sở hữu và loại hình doanh nghiệp trong ngành Dệt May ViÖc gia nhËp Tæ chøc Th­¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) ®ßi hëi ViÖt Nam ph¶i chÊp nhËn theo xu thÕ cña thêi ®¹i vµ tù do ho¸ th­¬ng m¹i, tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi, më cöa nÒn kinh tÕ. V× hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n cßn nhiÒu kh¸c biÖt víi c¸c chuÈn mùc quèc tÕ nªn khi héi nhËp ®ßi hái ph¶i ®iÒu chØnh vµ söa ®æi rÊt nhiÒu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh ®Ó cho c¸c chÝnh s¸ch vµ quy chÕ cña ta phï hîp víi c¸c chuÈn mùc quèc tÕ. Để phát triển ngành Dệt May, Nhà nước khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư kÓ c¶ ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi tham gia ph¸t triÓn lÜnh vùc nµy trong đó kinh tÕ nhµ n­íc lµm nßng cèt ,gi÷ vai trß chñ ®¹o thông qua các hình thức hợp tác kinh doanh, công ty liên doanh, công ty liên kết, cổ phần hóa các doanh nghiệp, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Xây dựng các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt, nhuộm, sản xuất nguyên liệu bông xơ và sợi nhân tạo, sản xuất nguyên phụ liệu, để kêu gọi các nhà đầu tư; trong đó ưu tiên các dự án sản xuất vải dệt thoi phục vụ cho sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Xây dựng các doanh nghiệp kinh doanh nguyên phụ liệu tập trung nhằm đáp ứng được nhu cầu nguyên phụ liệu cho các doanh nghiệp với chất lượng cao và giá nhập khẩu hợp lý. Đồng thời, xây dựng các khu công nghiệp chuyên ngành Dệt May có đủ điều kiện hạ tầng cung cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu về môi trường và lao động có khả năng đào tạo.ĐÇu t­ ph¸t triÓn ph¶i g¾n víi b¶o vÖ m«i tr­êng ; quy ho¹ch x©y dùng c¸c côm c«ng nghiÖp sîi ,dÖt ,in nhuém hoµn tÊt ë xa c¸c trung t©m ®« thÞ lín . 2-Phát triển nhân lực cả về số lượng và chất lượng Để đạt mục tiêu sử dụng 2,5 triệu lao động vào năm 2010 và tăng lên 3 triệu lao động vào năm 2020, từng bước di dời các cơ sở sản xuất dệt may về các địa phương có nguồn lao động nông nghiệp và thuận lợi giao thông. Đồng thời, mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý kinh tế-kỹ thuật, cán bộ pháp chế, cán bộ bán hàng chuyên ngành Dệt May, cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề; mở các khóa đào tạo về thiết kế và phân tích vải, kỹ năng quản lý sản phẩm, kỹ năng bán hàng... nhằm tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi, cán bộ, công nhân lành nghề, chuyên sâu, đáp ứng đủ nguồn nhân lực cho ngành. §Ó ®èi phã víi t×nh tr¹ng nh©n lùc võa thiÕu l¹i võa yÕu ®ßi hái kh«ng chØ ë sù nç lùc cña riªng g× c¸c doanh nghiÖp mµ cßn cã c¶ sù hç trî ®¾c lùc cña nhµ n­íc. Nhµ n­íc cÇn cã mét chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh©n lùc t­¬ng xøng víi chiÕn l­îc t¨ng tèc cña ngµnh 3-Áp dụng các công nghệ mới, nguyên liệu mới để tạo ra sản phẩm dệt may có tính năng khác biệt Giải pháp về khoa học công nghệ để thực hiện chiến lược phát triển ngành Dệt May nêu ra những việc cần thực hiện: Đó là triển khai các chương trình sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, áp dụng các phần mềm trong thiết kế, quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm Dệt May. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm dệt may phù hợp và hài hòa với pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông lệ quốc tế. Tổ chức lại các Viện nghiên cứu chuyên ngành dệt may theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm; xây dựng phòng thí nghiệm sinh thái Dệt May và Trung tâm phát triển các mặt hàng vải trong giai đoạn 2008-2010. 4-Mở rộng thị trường Dệt May 4.1-Đối với thị trường thế giới Ngành dệt may cần có sự hỗ trợ của Nhà nước từ những chính sách ưu đãi , trợ giúp xuất khẩu đến mở rộng thị trường mới và sản phẩm mới để từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường . Ngành dệt may phải xác định đúng mặt hàng xuất khẩu chiến lược gắn liền với nhu cầu thị trường theo lộ trình hội nhập .T¸c ®éng ®Ó lùa chän c¸c lo¹i h×nh c¬ së kinh doanh b¸n lÎ phï hîp víi nhu cÇu vµ tËp tÝnh tiªu dïng hµng ngµy cña ng­êi tiªu dïng ,phï hîp víi chÊt l­îng vµ th­¬ng hiÖu nh»m ph¸t triÓn søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm .Ph¸t triÓn søc m¹nh vµ sö dông hiÖu qu¶ céng ®ång ng­êi ViÖt ë c¸c n­íc xuÊt khÈu trong viÖc thiÕt lËp c¸c kªnh ph©n phèi Phải chú trọng đến công tác thiết kế mẫu và xây dựng thượng hiệu cho sản phẩm dệt may khi xuất khẩu ra thị trường bên ngoài. Ngành dệt may nên áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn quản lý chiến lược như: ISO 9001; ISO 9002 ; ISO1400; SA 8000... nhắm cải tiến bộ máy quản lý , nâng cao năng lực quản trị kinh doanh cuả các doanh nghiệp , đặc biệt coi trọng đến việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 trong quan hệ kinh tế xúât nhập khẩu với thị trường Mỹ và EU. Tæ chøc l¹i hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ,t¹o b­íc nh¶y vät vÒ chÊt l­îng ,t¨ng nhanh s¶n l­îng c¸c s¶n phÈm dÖt may. Tăng cường các hoạt động Marketing, hoạt động xúc tiến thương mại , thường xuyên tổ chức các buổi triển lãm , tham gia vào các hội chợ thời trang ... để quảng cáo , giới thiệu nhằm nâng cao uy tín nhãn hiệu sản phẩm dệt may Việt Nam trên thị trường quốc tế . 4.2 Đối với thi trường nôi địa Với dân số hơn 83 triệu người, thị trường Việt Nam thực tế vẫn đang còn là một mảnh đất màu mỡ mà các doanh nghiệp dệt may trong nước chưa thực sự chú trọng việc khai hoang trong khi cả thế giới đã bắt đầu tiến hành cuộc chinh phục vào thị trường Việt Nam. Xu hướng chuyển sang tiêu dùng hàng nội địa, thị trường trong nước cũng là điểm hứa hẹn đối với ngành dệt may. 5-X©y dùng môc tiªu vµ ®Þnh h­íng cho ngành dệt may Ngành dệt may cần đánh giá được những điểm mạnh yếu , phân tích được những mối đe doạ và cơ hội của thị trường để từ đó xây dựng các kế hoạch ,đặt ra những mục tiêu cụ thể phù hợp với thực trạng của ngành . Trên cơ sở những chỉ tiêu đã đặt ra các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ có những phương hướng xây dựng phù hợp với chính mình để thúc dẩy quá trình sản xuất phát triển 6- §Èy m¹nh ph¸t triÓn nguyªn liÖu trong n­íc Nhµ n­íc cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch tiÕn dông ­u ®·i ®Ó t¹o nguån vèn cho ng­êi n«ng d©n ®Ó hä ®Çu t­ cho gièng míi vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ trong kh©u thu ho¹ch. MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp dÖt cÇn cã kÕ ho¹ch thu mua b«ng, t¬ cô thÓ nh»m ®¶m b¶o sù æn ®Þnh gi¸ c¶ vµ thÞ tr­êng cho ng­êi s¶n xuÊt. KÕt luËn Trong x· héi loµi ng­êi ,tõ khi h×nh thµnh ph­¬ng thøc s¶n xuÊt víi sù kÕt hîp thèng nhÊt gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt th× mèi quan hÖ gi÷a lùc l­îng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn dµi cïng víi chiÒu dµi cña lÞch sö nh©n lo¹i. “Quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña lùc l­îng s¶n xuÊt” ®· trë thµnh quy luËt tÊt nhiªn kh«ng thÓ phñ nhËn cña bÊt cø h×nh th¸i kinh tÕ x· héi nµo .Vµ thêi ®¹i ngµy nay víi nh÷ng tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm riªng cña nã buéc bÊt cø quèc gia nµo muèn ph¸t triÓn vµ tiÕn bé ph¶i cã c¸i nh×n kh¸ch quan ,tØnh t¸o ®Ó cã nh÷ng s¸ch l­îc ®óng ®¾n ,phï hîp víi quy luËt chung cña mäi thêi ®¹i . Héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét xu thÕ kh¸ch quan tÊt yÕu vµ lµ mét h­íng ®i ®óng ®¾n cña ®Êt n­íc ta khi hiÖn nay lùc l­îng s¶n xuÊt ®ang tõng ngµy tõng giê thay ®æi vµ kh«ng cßn hoµn toµn ë tÝnh chÊt x· héi ho¸ n÷a mµ ®ang mang trong m×nh nh÷ng tÝnh chÊt quèc tÕ ho¸ ngµy cµng s©u s¾c . Héi nhËp ®­îc vµo tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi lµ c¶ mét qu¸ tr×nh nç lùc cña chÝnh phñ VN nh­ng vµo ®­îc ®©y kh«ng ph¶I lµ kÕt thóc mµ míi chØ lµ b­íc ®Çu bëi WTO kh«ng ph¶i chØ mang cho ®Êt n­íc ta nh÷ng c¬ héi mµ cßn tiÒm Èn v« vµn rñi ro bªn trong nã . Héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi cã nghÜa lµ më réng thÞ tr­êng vµ khi thÞ tr­êng ®­îc më cöa th× nÒn kinh tÕ n­íc nhµ cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn nh­ng còng khã tr¸nh ®­îc nguy c¬ bÞ hoµ tan .Trong thêi ®¹i míi víi nh÷ng c¬ héi míi Êy ,c¸c doanh nghiÖp (®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp dÖt may víi vÞ thÕ lµ ngµnh kinh tÕ chñ ®¹o cña n­íc nhµ ) cÇn nhËn thøc ®óng ®¾n vµ x¸c ®Þnh cho m×nh mét h­íng ®i phï hîp :phï hîp víi thêi ®¹i vµ còng kh«ng ®Ó mÊt ®i nÒn v¨n ho¸ b¶n ®Þa vèn cã ®Æc tr­ng cña riªng m×nh . §­îc x©y dùng trªn nÒn t¶ng truyÒn thèng cña ®Êt n­íc ,ngµnh dÖt may cã ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i víi sù tiÕn bé nh­ vò b·o cña khoa häc kü thuËt ngµy nay. Tuy nhiªn ,nh×n nhËn nh÷ng mÆt m¹nh Êy th× kh«ng thÓ kh«ng nh×n nhËn nh÷ng khã kh¨n ,nh÷ng v­íng m¾c mµ ngµnh cßn ®ang rÊt lóng tóng trong vÊn ®Ò gi¶i quyÕt .C©u hái : “t¹i sao kim ng¹ch xuÊt khÈu mµ ngµnh dÖt may t¹o ra lµ rÊt lín nh­ vËy mµ gi¸ trÞ thËt sù mµ ngµnh t¹o ra l¹i kh«ng hÒ lín?” cÇn ®­îc ngµnh nh×n nhËn th¼ng th¨n vµ trung thùc.§· ®Õn lóc ,ngµnh dÖt may cÇn kÕt thóc viÖc ch¹y theo h×nh thøc mµ kh«ng ®Ó ý ®Õn néi dung nh­ hiÖn nay bëi cuéc chiÕn mµ dÖt may ®ang ph¶i ®èi mÆt lµ cuéc chiÕn thùc sù ,mét cuéc chiÕn mµ th¾ng thua ®«i khi chØ c¸ch nhau cã gang tÊc .Víi vai trß lµ “ng­êi anh c¶” cña nÒn kinh tÕ n­íc nhµ , DÖt may VN trong thêi kú héi nhËp cÇn ph¶i cã s¸ch l­îc ®óng ®¾n cho h­íng ®i cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn theo ®óng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa mµ §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®· ®Þnh ra.NÒn kinh tÕ cña chóng ta sÏ tiÕn s©u vµ tiÕn xa h¬n n÷a nÕu mçi ngµnh , mçi doanh nghiÖp ,mçi c¸ nh©n nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß cña b¶n th©n ®èi víi ®Êt n­íc ,víi x· héi . Ngµnh dÖt may sÏ lµ ngµnh kinh tÕ kh«ng nh÷ng mang l¹i nhiÒu gi¸ trÞ míi cho nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ cßn lµ ngµnh kinh tÕ gãp phÇn t¹o nªn th­¬ng hiÖu “ViÖt”,gãp phÇn t«n vinh vÞ thÕ ®Êt n­íc ,con ng­êi VN trªn thÞ tr­êng thÕ giíi Tài liệu tham khảo 1-Vietnam - Tap Chí Chủ Hàng Việt Nam - Vận Tải - Hàng Hải - Hàng Không “Xuất khẩu dệt may vẫn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu” 2-ATPvietnam-“Tập đoàn Dệt-May Việt Nam (Vinatex): Lợi nhuận 2007 đạt trên 556 tỷ”-Thông tin Thương mại Việt Nam.htm-18/01/2008 3-Báo Thương mại-“Dệt may Việt Nam- Hàn Quốc: Kim ngạch XNK đạt 1 tỷ USD”-Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công nghiệp.htm-23/11/2007 . 4-Doanh nghiệp 24h -“Thời trang Việt Nam sẽ chiếm 1/4 xuất khẩu cả nước”- - Thứ Bảy,  26/01/2008. 5- Hà Linh-“Năm 2008 Mục tiêu xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 9,5 tỷ USD”-ứ bẩy, ngày 26 tháng 01 năm 2008 6-Hà Vy-“Xuất khẩu dệt may sẽ vượt kế hoạch” -ứ sáu, 30/11/2007 7-Hồng Thoan-“Thời trang Việt Nam sẽ chiếm 1/4 xuất khẩu cả nước”- 8-Mỹ Hạnh –“Dệt may Việt Nam: Khó thoát cảnh gia công”-SGGP Online.htm-Thứ hai, 12/11/2007 9-Phan Anh-“Tiếp tục đặt vấn điều tiết xuất khẩu dệt may 2008”ứ tư, 5/12/2007 10-Phước Hà “Xuất khẩu dệt may: Thị trường Mỹ lớn nhất và khó nhất” Gioi Thuong Mai Online/07/12/2007. 11-Phóng viên VOVNews -“ Năm 2008: Mục tiêu xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 9,5 tỷ USD” Ministry of Foreign Affairs .htm (Trang website Bộ ngoại giao việt Nam )ngày 26 tháng 01 năm 2008. 12-Phóng viên VOV-“Dệt may Việt Nam-mũi nhọn xuất khẩu”- ThoibaoViet.com-thứ ba, 04/12/2007 13-Thu Hằng-“Dệt may dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu”-Thanh Nien Online .htm-29/11/2007 14-Thời báo kinh tế Việt nam -“Dự kiến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU năm 2008 sẽ đạt 10,4 tỷ USD, tăng 23,5%”- Thuong Mai Vinh Phuc/vietnam/-09/01/2008. 15-Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại ITPC :“Xuất khẩu dệt may vượt dầu khí”- . 16-Trần Vũ Nghi -Dệt may trở thành "anh cả”- Tuoi Tre Online.htm Thứ Bảy, 22/12/2007 17- Uyên Hương-“Xuất khẩu dệt may sang EU phấn đấu đạt 1,8 tỷ USD”- Tiền Phong Online.htm-Chủ Nhật, 20/01/2008. 18-“Dệt May Việt Nam- cơ hội và thách thức( nhà xuất bản quốc gia 2003). 19-“Mục tiêu Dệt May Việt Nam năm 2010 kim ngạch xuất khẩu đạt 9-10 tỷ USD”_ — Trang website trường cao đẳng công nghệ Sonadezi - Đồng Nai.htm-Chủ nhật, 11/05/2008 20-“Ngành Dệt may phấn đấu tăng trưởng xuất khẩu hàng năm 20% giai đoạn 2008- 2010” - Thông tin Thương mại Việt Nam.htm-Ngày 17/03/2008 21-Phát triển thị trường hàng dệt may nội địa.-Thông tin Thương mại Việt Nam.htm-Ngày 10/05/2008 . 22-Tạp chí Thương Mại - số ra từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2007 23-“5 nhóm hàng dệt may Việt Nam không bán phá vào thị trường Hoa Kỳ”- Sở Thương Mại Quảng Ninh.htm-Thứ bảy, 26/1/2008. 24-“70% nguyên liệu của ngành dệt may phải nhập khẩu Phản hồi thị trường” -Diễn đàn của Doanh nghiệp Việt Nam.htm -Thứ hai-27/08/2007

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDệt may VN trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.DOC
Luận văn liên quan