Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý đại lý tại công ty TNHH PRUDENTIAL Việt Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH PRUDENTIAL VIỆT NAM 1 Vai trò của BHNT đối với nền kinh tế 2 Tầm quan trọng của công tác quản lý đại lý đối với một công ty Bảo hiểm Nhân thọ 3 Yêu cầu đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý đại lý tại Công ty TNHH Prudential Việt Nam. 4 Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên Thị trường Bảo hiểm Nhân thọ. Nội dung của luận văn Cơ sở lý thuyết chung về bảo hiểm nhân thọ và đại lý bảo hiểm nhân thọ Thực trạng công tác quản lý đại lý tại Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý mạng lưới đại lý

ppt24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3095 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý đại lý tại công ty TNHH PRUDENTIAL Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẠI LÝ TẠI CÔNG TY TNHH PRUDENTIAL VIỆT NAM ĐẶNG THANH CẢNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGÔ TRẦN ÁNH HÀ NỘI, Tháng 10/2009 MỞ ĐẦU Nội dung của luận văn 1 Cơ sở lý thuyết chung về bảo hiểm nhân thọ và đại lý bảo hiểm nhân thọ 2 Thực trạng công tác quản lý đại lý tại Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam. 3 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý mạng lưới đại lý Những vấn đề chung về BHNT Khái quát về BHNT Những vấn đề chung về Đại lý BHNT Đại lý bảo hiểm nhân thọ Lập kế hoạch Các công tác quản lý mạng lưới đại lý BHNT Những vấn đề chung về Đại lý BHNT Tổ chức quản lý Điều hành mạng lưới Kiểm tra & đánh giá Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Phục vụ khách hàng thứ 5 triệu vào năm 2010 Tỷ lệ duy trì hợp đồng bình quân đạt 65% Tỷ lệ đại lý hoạt động bình quân hàng tháng đạt 30% Tiếp tục dẫn đầu, bứt phá và bỏ xa các đối thủ cạnh tranh Có 5.000 trưởng ban, trưởng nhóm Đến năm 2010 có 50 ngàn đại lý Những kế hoạch, mục tiêu của mạng lưới đại lý Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Ký hợp đồng và cấp mã số đại lý Các bước tuyển chọn đại lý Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Đại lý Kỹ năng khai thác, tư vấn Kiến thức chuyên môn Phượng tiện làm việc Kinh nghiệm hoạt động Đạo đức nghề nghiệp Văn phòng làm việc Phương hướng phát triển đội ngũ đại lý Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Mô hình tổ chức mạng lưới đại lý Đại lý truyền thống Đại lý phi truyền thống Ban Nhóm Văn phòng Chi nhánh Văn phòng Tổng đại lý Văn phòng Đại lý Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý - Hoa hồng - Trợ cấp - Các khoản thưởng thi đua - Thư chúc mừng - Thăm hỏi, động viên khi ốm đau - Mua bảo hiểm tai nạn - Thăng chức khi đạt chỉ tiêu - Giáng cấp khi không đạt chỉ tiêu - Các hình thức chế tài khác Công tác điều hành mạng lưới đại lý Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Phòng Quản lý Đại lý Ban Phòng Pháp chế Đại lý Nhóm Đại lý Đại lý Đại lý Công tác kiểm tra và đánh giá Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Các thành tựu đã đạt được Tổng số đại lý nhiều nhất Chiếm thị phần cao nhất Tốc độ tăng trưởng cao nhất Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Những mặt hạn chế Sô lượng đại lý nghỉ việc nhiều. Công tác tuyển dụng đại lý chạy theo số lượng Kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng của quản lý hạn chế Tỷ lệ đại lý yếu kém nhiều, vi phạm cao Tỷ lệ đại lý nghỉ việc cao Hiệu quả mạng lưới thấp Chế độ hoa hồng không cạnh tranh Bằng những ngành nghề khác Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Những mặt hạn chế Các trưởng ban, trưởng nhóm chưa tập trung nhiều cho công tác quản lý ban, nhóm Tỷ lệ trợ cấp dành cho trưởng ban, trưởng nhóm chưa cao Mức thưởng cho các ban nhóm hoạt động tốt chưa thuyết phục. Hiệu quả của ban, nhóm thấp Hiệu quả mạng lưới thấp Chương II: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đại lý Những mặt hạn chế Thu nhập còn hạn chế, chưa thật sự hấp dẫn so với các ngành nghề khác. Đội ngũ đại lý chưa tận tâm vời nghề Coi nghề đại lý BHNT là nghề phụ và tìm kiếm những cơ hội khác. Hiệu quả khai thác của đại lý còn hạn chế Hiệu quả mạng lưới thấp Xã hội chưa có cái nhìn đúng đắn đối với nghề đại lý bảo hiểm Không thu hút được những người giỏi Prudential Các ngành khác MỤC TIÊU, YÊU CẦU Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Đánh giá lại công tác tuyển dụng đại lý Hoàn thiện công tác tuyển chọn và đào tạo đại lý Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Rà soát và củng cố lực lượng đại lý Hoàn thiện công tác tuyển chọn và đào tạo đại lý (tt) Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Cải thiện chế độ hoa hồng, phúc lợi khen thưởng cho đại lý Tăng trợ cấp cho đại lý thu phí hợp đồng Thưởng tiền mặt cho đại lý có tỷ lệ duy trì hợ đồng cao - Hệ thống lại các hành vi bị điều chỉnh - Nêu rõ và có những ví dụ cụ thể cho mỗi hành vi điều chỉnh - Đưa chỉ tiêu mức độ vi phạm của đại lý vào nhóm điều kiện xem xét thưởng, thăng chức,… - Hằng năm tổ chức các hội nghị khách hàng nhằm lấy ý kiến. - Phát các bảng thăm dò ý kiến khách hàng Cải thiện công tác quản trị các kênh phân phối. Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý - Định kỳ tổ chức các khóa học về chuyên môn cho nhân viên. - Xây dựng các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các văn phòng chi nhánh - Khuyến khích nhân viên thi các chứng chỉ của LOMA, LIMRA - Đào tạo kỹ năng phỏng vấn và tuyển dụng - Khuyến khích các trưởng ban, trưởng nhóm nâng cao trình độ Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Nâng cao trình độ cán bộ làm công tác quản lý đại lý Chương III: Những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đại lý Đa dạng hóa khâu khai thác và thu phí bảo hiểm nhân thọ Xây dựng kênh phân BHNT qua internet Triển khai thí điểm tại Hà Nội và TP. HCM Trình độ phát triển của nền kinh tế Thực tế tại VN Tỷ lệ người sử dụng internet vượt mức trung bình thế giới. Nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của BHNT đối với cuộc sống. Kết luận Các đóng góp của luận văn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt(slide) Hoàn thiện công tác quản lý đại lý tại công ty TNHH PRUDENTIAL VIỆT NAM.ppt
Luận văn liên quan