Đề tài Kế hoạch tăng trư­ởng kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở Việt nam và các giải pháp thực hiện

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2001-2005 và các giải pháp chính để thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. Thực tế cho thấy, việc thực hiện kế hoạch tăng trưởng thành công là một nhân tố quyết định đến sự phát triển của mỗi quốc gia và nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chủ quan cũng như khác quan. Trong quá trình thực hiện kế hoạch tăng trưởng sẽ còn xuất hiện rất nhiều các yếu tố phát sinh ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các mục tiêu mà kế hoạch đã đề ra. Đó là sự thay đổi của môi trường bên trong cũng như là bên ngoài mà chúng ta không thể dự tính được.Chính vì vậy, kế hoạch mà chúng ta xây dựng ra chủ yếu là các kế hoạch mục tiêu, kế hoạch định hướng với các chỉ tiêu là các khoảng chứ không phải là các con số cụ thể, để có thể khắc phục một phần những tác động tiêu cực của các yếu tố phát sinh, đảm bảo nâng cao tính chính xác và khả thi của kế hoạch đặt ra. Hiện nay, với sự giúp đỡ hỗ trợ của các phương pháp dự báo tiên tiến và khoa học cùng các số liệu thống kê có hệ thống đã giúp cho công tác kế hoạch ngày càng có hiệu quả và có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

doc46 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2374 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế hoạch tăng trư­ởng kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở Việt nam và các giải pháp thực hiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế hoạch tăng trư­ởng kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở Việt nam và các giải pháp thực hiện.DOC
Luận văn liên quan