Đề tài Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển thiết kế thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng

MỤC LỤC A_PHẦN GIỚI THIỆU  TRANG TỰA  NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN  BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN  BẢNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  LỜI NÓI ĐẦU  LỜI CẢM ƠN B_PHẦN NỘI DUNG Chương 1: DẪN NHẬP IĐĂT. VẤN ĐỀ IIGIỢI THIỆU ĐỀ TÀI IIIMUC. ĐÍCH NGHIÊN CỨU Chương 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN IGIỢI THIỆU IILICH. SỬ PHÁT TRIỂN CỦA VI ĐIỀU KHIỂN IIIKHẠO SÁT BỘ VI ĐIỀU KHIỂN 80518031/ Chương 3: KHẢO SÁT IC GIAO TIẾP NGOẠI VI 8255A ICẬU TRÚC PHẦN CỨNG IICẬU TRÚC PHẦN MỀM IIIGIẠO TIẾP GIỮA VI XỬ LÝ VỚI 8255A Chương 4: KHẢO SÁT BỘ NHỚ BÁN DẪN IBÔ. NHỚ CHỈ ĐỌC (ROM : READ ONLY MEMORY) IIBÔ. NHỚ RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) Chương 5: ĐO NHIỆT ĐỘ IHÊ. THỐNG ĐO LƯỜNG IICẠC PHƯƠNG PHÁP ĐO NHIỆT ĐỘ Chương 6: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ IKHẠI NIỆM CHUNG II. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI AD IIICẠC PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN ĐỔI ADC Chương 7: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG INHIÊM. VỤ THIẾT KẾ IISỢ ĐỒ KHỐI VÀ CHỨC NĂNG TỪNG KHỐI IIITHIỆT KẾ VÀ PHÂN TÍCH NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG TỪNG KHỐI IVSỢ ĐỒ NGUYÊN LÍ VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH VTHỊ CÔNG CHƯƠNG KẾT LUẬN C_PHỤ LỤC – TÀI LIỆU THAM KHẢO IPHU. LỤC IITẠI LIỆU THAM KHẢO

pdf93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2472 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển thiết kế thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát và ứng dụng vi điều khiển thiết kế thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng.pdf