Đề tài Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở Việt Nam

Là việc xác minh và bày tỏ ý kiến do các chuyên gia độc lập và có năng lực, trình độ thực hiện bằng hệ thống phương pháp kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ nhằm xác định mức độ tương quan giữa thực trạng của các hoạt động trong các đợt kiểm toán với các chuẩn mực đã được thiết lập và báo cáo kết quả cho người sử dụng.

ppt16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3062 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Khánh Vân Nhóm : 8X Lớp : K12KD2 BÀI TẬP NHÓM MÔN: KIỂM TOÁN CĂN BẢN ĐỀ TÀI: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 1 KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 2 VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA KTTC 3 NỘI DUNG 3 VÍ DỤ KTTC Ở VIỆT NAM 3 1 4 TỔNG QUAN VỀ KT Khái niệm kiểm toán Là việc xác minh và bày tỏ ý kiến do các chuyên gia độc lập và có năng lực, trình độ thực hiện bằng hệ thống phương pháp kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ nhằm xác định mức độ tương quan giữa thực trạng của các hoạt động trong các đợt kiểm toán với các chuẩn mực đã được thiết lập và báo cáo kết quả cho người sử dụng. Kiểm toán BCTC Kiểm toán hoạt động Kiểm toán tuân thủ Kiểm toán Nhà nước Kiểm toán độc lập Kiểm toán nội bộ Phân loại kiểm toán Khái niệm kiểm toán tài chính Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200: Kiểm toán tài chính là quá trình mà các chuyên gia độc lập (KTV) thu thập, đánh giá các bằng chứng kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính. KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán - Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng. - Thực hiện thủ tục phân tích - Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro. - Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát. - Thiết kế chương trình kiểm toán. QUY TRÌNH KTTC Thực hiện kế hoạch kiểm toán. Đây là quá trình sử dụng các thử nghiệm vào việc xác minh các thông tin phản ánh trên báo cáo tài chính. QUY TRÌNH KTTC Kết thúc công việc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán. Trên cơ sở kết quả của các bước thực hiện trước, kiểm toán viên thực hiện lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính. QUY TRÌNH KTTC Vai trò - Kiểm toán tài chính làm tăng mức độ tin cậy đối với các thông tin tài chính, góp phần lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế. -Dựa vào kết quả kiểm toán, những người sử dụng báo cáo tài chính được kiểm toán có được các thông tin khách quan, chính xác theo đó có thể đánh giá một cách đúng đắn tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp làm cơ sở cho các quyết định kinh tế của mình - Bên cạnh đó còn đưa ra những kiến nghị giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý tài chính nói riêng cũng như hoạt động kinh doanh nói chung. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA KTTC - Giúp cho KTV đưa ra ý kiến xác nhận rằng BÁO CÁO TÀI CHÍNH có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lí trên các khía cạnh trọng yếu hay không. - Giúp cho đơn vị được kiểm toán thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao thông tin tài chính của đơn vị.  Vai trò chủ yếu của KTTC là xác minh trung thực, hợp lí, hợp pháp của thông tin trên Bảng kê tài chính. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA KTTC Vị trí Kiểm toán tài chính có một vị trí quan trọng trong hệ thống kiểm toán Việt Nam. - Đối với kiểm toán Nhà nước: Kiểm toán tài chính, nội dung cốt lõi của Kiểm toán Nhà nước - Đối với doanh nghiệp được kiểm toán: Họ mong muốn, thông qua kiểm toán, có được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận. - Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông họ cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh, ... . VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA KTTC - Đối với Ngân hàng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục đích hay không, tình hình tài chính của đơn vị có cho thấy khả năng hoàn trả hay không - Đối với cơ quan thuế: căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với các cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình. Tóm lại, kiểm toán phải mang lại sự thoả mãn cho những người sử dụng kết quả kiểm toán sự tin cậy, mức độ trung thực của các thông tin tài chính mà họ được cung cấp. VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA KTTC VÍ DỤ VỀ BCKTTC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptPowerPoint_Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở việt nam.ppt
Luận văn liên quan