Đề tài Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn

Phần I Cơ sở lý luận của đề tài. ---  --- Khái niệm, vai trò, ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường, tiêu thụ sản phẩm được coi là một hoạt động liên quan đến việc bán các sản phẩm sản xuất ra. Trong cơ chế quản lý và kế hoạch tập trung việc tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp do Nhà nước quyết định và tiến triển khá thuận lợi. Sự khan hiếm hàng hoá đã tạo điều kiện để quá trình bán hàng diễn ra được nhanh chóng hơn, khó khăn chỉ nảy sinh trong vấn đề vật tư cho sản xuất. Trong cơ chế thị trường với việc gia tăng hàng hoá ngày càng nhiều trên thị trường, nhiều nhà kinh doanh đã phải chuyển từ sản xuất sang tiêu thụ. Những cố gắng ấy ngày càng có ý nghĩa trong việc thực hiện mục đích kinh doanh. Và nhìn chung tất cả những cố gắng đó của doanh nghiệp đều hướng đến mục đích cần thiết là tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, ta có thể hiểu tiêu thụ sản phẩm theo 2 nghĩa: * Theo nghĩa hẹp: Tiêu thụ sản phẩm có nghĩa là bán hàng. Bán hàng là sự chuyển hoá từ hàng sang tiền, là khâu quan trọng của quá trình tiêu thụ sản phẩm, là khâu cuối cùng và có vai trò then chốt khi đánh giá kết quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Bán hàng tự nó không phải là chức năng sản xuất, nhưng lại là yếu tố cần thiết của sản xuất kinh doanh. Vì vậy, bán hàng góp phần nâng cao năng suất lao động phục vụ sản xuất và đời sống, phục vụ tiêu dùng. Trong cơ chế thị trường công tác bán hàng cần đáp ứng những yêu cầu như: + Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. + Tổ chức tốt hoạt động dịch vụ trong quá trình bán hàng. + áp dụng các quy trình bán hàng hoàn thiện. + Làm tốt công tác quảng cáo, đây chính là một trong những công cụ cạnh tranh. + Tổ chức lao động bán hàng, đảm bảo thời gian. + Nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp trong kinh doanh. + Xây dựng một thái độ bán hàng văn minh lịch sự. * Theo nghĩa rộng: Tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu của khách hàng, mặt hàng và tổ chức sản xuất, thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng .nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất. Từ định nghĩa trên chúng ta có thể hiểu rằng để sản phẩm đến tay người tiêu dùng, doanh nghiệp phải thực hiện tổ hợp các công đoạn trên và đòi hỏi mỗi công đoạn phải đảm bảo độ chính xác và có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp và bổ trợ lẫn nhau trong qúa trình ra quyết định của doanh nghiệp. Do đó, mỗi doanh nghiệp cần quán triệt những nguyên tắc cơ bản trong tiêu thụ sản phẩm: + Xác định và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. + Bảo đảm tính liên tục trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. + Tiết kiệm và nâng cao trách nhiệm của các bên trong quan hệ mua và bán. Như vậy, nhìn chung lại tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quán trình sản xuất và kinh doanh. Thông qua tiêu thụ, Doanh nghiệp thực hiện được giá trị và giá trị sử dụng của sản phẩm, thu hồi được vốn bỏ ra, góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, đồng thời thoả mãn phần nào nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Sản phẩm và dịch vụ chỉ được coi là tiêu thụ khi và chỉ khi Doanh nghiệp đã thu được tiền hay nguời mua chấp nhận trả tiền. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay hoạt động tiêu thụ được xem là vấn đề quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp dù đó là doanh nghiệp sản xuất hay thương mại dịch vụ. Thực tế cho thấy Doanh nghiệp nào đảm bảo được hoạt động tiêu thụ thì doanh nghiệp đó mới có cơ sở để đạt được mục tiêu lợi nhuận, từ đó mới tích luỹ và tiến hành sản xuất mở rộng. Như vậy, việc khẳng định vai trò tiêu thụ sản phẩm ngày càng quan trọng là có cơ sở. Sau đây là một số vai trò chủ yếu của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm là quá trình kinh tế bao gồm nhiều giai đoạn, công đoạn từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu, tổ chức sản xuất, xúc tiến bán hàng .nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Tiêu thụ sản phẩm là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp, nhằm thực hiện việc lưu thông trên thị trường và thu lai lợi nhuận. Lợi nhuận càng cao thì quá trình tiêu thụ sản phẩm càng thành công. Tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của chu kỳ sản xuất trước và mở ra một chu kỳ sản xuất sau. Quá trình này chuyển sản phẩm từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ và kết thúc một vòng luân chuyển vốn. Thông qua tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá được chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, Doanh nghiệp hoàn thành được vòng chu chuyển của vốn kinh doanh. Công tác tiêu thụ sản phẩm càng được thực hiện tốt thì chu kỳ sản xuất kinh doanh càng ngắn, vòng quay của vốn càng nhanh, hiệu quả sử dụng vốn càng cao. Như vậy, tiêu thụ sản phẩm giúp cho quá trình tái sản xuất được liên tục, giúp Doanh nghiệp phát triển. Tiêu thụ sản phẩm là khâu quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thu lợi nhuận của Doanh nghiệp, quá trình này quyết định đến năng lực, khả năng mở rộng hay thu hẹp sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, đồng thời nó là cơ sở để xác định vị thế của Doanh nghiệp trên thương trường. Tiêu thụ sản phẩm ảnh hưởng đến niềm tin, uy tín và sự tái tạo nhu cầu của người tiêu dùng đối với sản phẩm hay dịch vụ cung cấp của Doanh nghiệp, là công cụ cạnh tranh mạnh mẽ của Doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh. Thông qua tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp xây dựng cho mình hướng mở rộng kinh doanh nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra những sản phẩm mới, tìm kiếm thị trường mới, đưa ra những biện pháp nhằm thu hút khách hàng, bù đắp toàn bộ chi phí cho quá trình sản xuất và tiêu thụ, đảm bảo cho quá trình tái sản xuât, thu hồi giá trị hao mòn của tài sản cố định, mua nguyên vật liệu, trả lương công nhân, tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý, giảm chi phí lưu thông. Hàng hoá bán được nhiều tạo điều kiện nâng cao khả năng sản xuất, tận dụng hết năng suất lao động và công xuất máy móc, giảm thời gian lưu trữ nguyên vật liệu và thành phẩm như vậy sẽ giảm chi phí về hao hụt, mất mát vật tư, nguyên vật liệu, tăng thời gian lưu thông của sản phẩm trên thị trường và giảm chi phí bảo quản Những đặc điểm chủ yếu của công tác tiêu thụ sản phẩm. Trong sản xuất kinh doanh nghiệp, các doanh nghiệp luôn lấy khách hàng làm trọng tâm của mọi quyết định sản xuất, nên các quyết định đó dù muốn hay không đều phải hướng tới lợi ích của khách hàng, các sản phẩm của doanh nghiệp phải thoả mãn được nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đảm bảo chất lượng, phù hợp với thị hiếu của người tiêu thụ sản phẩm dùng về màu sắc, kích cỡ gây ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng. Vì vậy, để sản phẩm của doanh nghiệp có thể tiêu thụ thì cần lưu ý một số đặc điểm sau: - Xác định đúng lượng cầu về sản phẩm hàng hoá mà doanh nghiệp dự định sản xuất. - Tìm hiểu nhu cầu tiềm tàng của khách hàng đối với từng loại sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp. - Nghiên cứu thị trường sản phẩm đảm bảo khả năng thích ứng sản phẩm của doanh nghiệp với nhu cầu của thị trường trường, đảm bảo sức cạnh tranh và khả năng xâm nhập thị trường của sản phẩm. - Có chính sách định giá hợp lý, hấp dẫn người tiêu thụ sản phẩm dùng. - Đẩy mạnh quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đảm bảo tính pháp lý và tiết kiệm. - Giữ vững thị trường truyền thống, xâm nhập thị trường mới để nâng cao mức tiêu thụ. - Tận dụng điều kiện của người khác, những nhược điểm của đối thủ cạnh tranh để tăng sức tiêu thụ đối với sản phẩm của mình. - Tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo sản phẩm mới có chất lượng cao, phù hợp với thị trường hiếu của người tiêu thụ sản phẩm dùng. - Sử dụng những phương thức thanh toán hợp lý linh hoạt, đảm bảo thu hồi vốn nhanh và thuận lợi cho khách hàng Những đặc điểm trên là những điều mà doanh nghiệp cần phải chú ý thực hiện để có thể đạt hiệu quả kinh doanh nghiệp tốt.

doc68 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Hoàng Anh Quy Nhơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
kü thuËt – Kinh tÕ trung b×nh hay tiªn tiÕn … khi ¸p dông ph­¬ng ph¸p so s¸nh, cÇn tu©n thñ 2 nguyªn t¾c sau: C¸c chØ tiªu hay kÕt qu¶ tÝnh to¸n ph¶i t­¬ng ®­¬ng nhau vÒ néi dung ph¶n ¸nh vµ c¸ch x¸c ®Þnh. Trong ph©n tÝch so s¸nh cã thÓ so s¸nh: sè tuyÖt ®èi, sè t­¬ng ®èi vµ sè b×nh qu©n. Thay thÕ liªn hoµn lµ thay thÕ lÇn l­ît sè liÖu gèc hoÆc sè liÖu kÕ ho¹ch b»ng sè liÖu thùc tÕ cña nh©n tè ¶nh h­ëng tíi mét chØ tiªu kinh tÕ ®­îc ph©n tÝch theo ®óng logic quan hÖ gi÷a c¸c nh©n tè. Ph­¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn cã thÓ ¸p dông ®­îc khi mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu vµ gi÷a c¸c nh©n tè, c¸c hiÖn t­îng kinh tÕ cã thÓ biÓu thÞ b»ng mét hµm sè. Nã ®­îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n møc ¶nh h­ëng cña c¸c nh©n tè t¸c ®éng cïng mét chØ tiªu ph©n tÝch. Trong ph­¬ng ph¸p nµy, nh©n tè thay thÕ lµ nh©n tè ®­îc tÝnh møc ¶nh h­ëng cßn c¸c nh©n tè kh¸c th× gi÷ nguyªn, råi so s¸nh møc chªnh lÖch hµm sè gi÷a c¸i tr­íc nã vµ c¸i ®· ®­îc thay thÕ sÏ ®­îc tÝnh møc ¶nh h­ëng. CÇn chó ý tr×nh tù thay thÕ liªn hoµn ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: Nh©n tè sè l­îng thay thÕ tr­íc, nh©n tè chÊt l­îng thay thÕ sau. Nh©n tè ban ®Çu thay thÕ tr­íc, nh©n tè thø ph¸t thay thÕ sau. Ngoµi ra trong ph©n tÝch kinh tÕ, mét sè ph­¬ng ph¸p kh¸c còng ®­îc sö dông nh­: ph­¬ng ph¸p ®å thÞ, ph­¬ng ph¸p nh©n tè, ph­¬ng ph¸p so s¸nh t­¬ng quan… 1.4. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô. Qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng tiªu thô ®­îc th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: Khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô: §Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng tiªu thô trong kú ng­êi ta cÇn c¨n cø vµo l­îng tån kho ®Çu kú, hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi kh¸ch hµng, nhu cÇu cña thÞ tr­êng, l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú, kh¶ n¨ng ®æi míi ph­¬ng ph¸p tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c kú tr­íc. Th«ng th­êng s¶n phÈm ®­îc b¸n ra trong kú theo c«ng thøc sau: QB= Q§K+ QSX- QCK Trong ®ã: QB : khèi l­îng s¶n phÈm b¸n trong kú. Q§K : khèi l­îng s¶n phÈm tån kho ®Çu kú. QSX : khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú. QCK : khèi l­îng s¶n phÈm tån kho trong kú. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ khèi l­îng s¶n phÈm thÞ tr­êng lµ tû lÖ phÇn tr¨m thùc hiÖn kÕ ho¹ch thÞ tr­êng vÒ hiÖn vËt cã c«ng thøc sau: Tû lÖ % thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô vÒ hiÖn vËt = Sè l­îng tiªu thô thùc tÕ x 100% Sè l­îng tiªu thô kÕ ho¹ch Doanh thu b¸n hµng. Doanh thu b¸n hµng thùc tÕ cña Doanh nghiÖp ph¶n ¸nh cô thÓ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp. §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh quy m« cña qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp. §ång thêi nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc chØ ®¹o ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc thanh to¸n cã ®­îc doanh thu b¸n hµng lín chøng tá r»ng s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn, nã phï hîp víi thÞ hiÕu nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng­êi tiªu dïng. ChØ tiªu nµy ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: D = x Qit Trong ®ã: D : Doanh thu b¸n hµng. Pi: Gi¸ b¸n mét ®¬n vÞ mÆt hµng i ë n¨m t. Qi: Khèi l­îng mÆt hµng i b¸n ra ë n¨m t. n: Sè l­îng mÆt hµng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. t: Sè n¨m Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn. Lîi nhuËn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng vµ toµn bé chi phÝ mµ Doanh nghiÖp bá ra, ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: LN = D - C Trong ®ã: LN: Lîi nhuËn. D: Tæng doanh thu cña c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng. C: Tæng chi phÝ. Tæng lîi nhuËn cµng cao th× tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng cµng lín. Do ®ã viÖc tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô cµng hîp lý th× cµng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, gi¶m tèi ®a c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô theo th­íc ®o hoÆc hiÖn vËt cña tõng lo¹i s¶n phÈm: Tû lÖ % thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô tõng lo¹i s¶n phÈm = Sè l­îng s¶n phÈm tõng lo¹i tiªu thô thùc tÕ Sè l­îng s¶n phÈm tõng lo¹i tiªu thô kÕ ho¹ch §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña t×nh h×nh lao ®éng theo c¸c chØ tiªu sau: ChØ sè lîi nhuËn trªn doanh thu = Lîi nhuËn rßng Doanh thu tiªu thô §¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn: Sè vßng quay toµn bé TSC§ = Doanh thu tiªu thô Tæng TSC§ ThÞ phÇn cña Doanh nghiÖp T = Sè l­îng tiªu thô cña Doanh nghiÖp x 100% Tæng s¶n l­îng tiªu thô trªn thÞ tr­êng PhÇn II Ph©N tÝch T×Nh H×Nh TiªU Thô Cña C«Ng Ty Tnhh HoµNg Anh – Quy Nh¬N. --- & --- 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t c«ng ty Tnhh hoµng anh. 2.1.1. Tªn vµ ®Þa chØ cña C«ng ty. Tªn giao dÞch : C«ng ty TNHH Hoµng Anh – Quy Nh¬n. Tªn viÕt t¾t : Hoµng Anh Co, Ltd. §Þa chØ : Quèc lé 1A – KCN Phó Tµi - Quy Nh¬n- B×nh §Þnh. §iÖn tho¹i : 056.841.953. Fax : 056.841.992. Email : hoa-qn@dng.vnn.vn Web : htpp://hoanganh.com.vnn.vn 2.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ quy m« hiÖn t¹i cña C«ng ty. 2.1.2.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty TNHH Hoµng Anh ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 17/GP-TLDN cña UBND tØnh B×nh §Þnh cÊp ngµy 20/01/1998 vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 04366 cña Së kÕ ho¹ch ®Çu t­ tØnh cho phÐp ®i vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp C«ng ty TNHH Hoµng Anh lµ ®¬n vÞ kinh tÕ ®­îc thµnh lËp theo h×nh thøc c«ng ty TNHH, cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp ®­îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo luËt C«ng ty vµ c¸c ®iÒu kho¶n c¬ b¶n cña ®iÒu lÖ C«ng ty. C«ng ty n»m trong KCN Phó Tµi, ®©y lµ khu vùc trung t©m thu hót c¸c nguån ®Çu t­ vµ tËn dông nh÷ng ­u thÕ vÒ c¬ së h¹ tÇng mµ tØnh vµ nh÷ng n¬i tËp trung x©y dùng. H¬n n÷a KCN ®­îc quy ho¹ch nªn nguån nguyªn liÖu ®­îc héi tô vÒ ®©y t­ rÊt nhiÒu n¬i: Gia Lai, §¨cl¾c...thªm vµo ®ã l¹i gÇn ®­êng giao th«ng, c¶ng biÓn, vµ cã nguån lao ®éng dåi dµo, gi¸ nh©n c«ng rÎ. §©y lµ mét trong nh÷ng thuËn lîi cña C«ng ty. Khi thµnh lËp C«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, nguån cung cÊp ®Çu vµo còng nh­ ®Çu ra...nh­ng nhê sù cè g¾ng, ®ång t©m hiÖp lùc víi quyÕt t©m cao cña tËp thÓ ban l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn ®· t¹o nªn mét søc m¹nh tæng hîp ®­a C«ng ty ®i vµo ho¹t ®éng ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n. Ngµy 20/01/1998 c«ng ty cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp nh­ng ®ªn n¨m 1999 C«ng ty míi chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. 2.1.2.2. Quy m« hiÖn t¹i cña C«ng ty. C«ng ty TNHH Hoµng Anh lµ mét doanh nghiÖp cps quy m« lín tÝnh cho ®Õn n¨m 2004 c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty nh­ sau: Tæng sè vèn ®iÒu lÖ: 15.000.000.000 ®ång. Trong ®ã: + Nguån vèn do «ng NguyÔn V¨n Minh ®ãng gãp lµ 4.500.000.000®ång chiÕm 30% tæng sè vèn ®iÒu lÖ. + Nguån vèn do bµ Hoµng ThÞ Ngäc BÝch ®ãng gãp lµ 10.500.000.000®ång chiÕm 70% tæng sè vèn ®iÒu lÖ. Nguån vèn kinh doanh cña Doanh nghiÖp lµ 31.873.881.200 ®ång. Lao ®éng chiÕm 1045 ng­êi. Thêi ®iÓm míi thµnh lËp doanh nghiÖp cã sè vèn lµ 2.000.000.000®ång nh­ng thêi ®iÓm hiÖn nay sè vèn ®ã ®· t¨ng lªn rÊt nhiÒu lÇn. §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy doanh nghiªp ®· x¸c ®Þnh: tr­íc hÕt ph¶i tËp trung vµo s¶n xuÊt c¸c lo¹i mÆt hµng l©m s¶n xuÊt khÈu sau ®ã dÇn dÇn më réng quy m« s¶n xuÊt, ®a d¹ng hoa c¸c s¶n phÈm vµ ngµnh nghÒ kinh doanh. B»ng sù nç lùc quyÕt t©m Êy n¨m 2002 viÖc xÝ nghiÖp khai th¸c ®¸ Granite ra ®êi ®¸nh dÊu mét b­íc ph¸t triÓn quy m« cña Doanh nghiÖp. TËn dông mäi lîi thÕ tõ trong vµ ngoµi n­íc, huy ®éng mäi nguån vèn cã thÓ cã ®­îc( nguån tù cã, nguån vèn vay vµ c¸c nguån bæ sung kh¸c) quy m« cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng lªn râ rÖt. Vèn ®iÒu lÖ ®Õn hÕt n¨m 2003 ®· t¨ng lªn 7.5 lÇn so víi n¨m 1998 ®¹t 15 tû ®ång. Vµ ­íc tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2005 nguån vèn ®iÒu lÖ sÏ t¨ng lªn trªn 10 lÇn so víi n¨m 1998. Ngoµi ra c¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc còng ®­îc thay míi theo c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n. Theo ban l·nh ®¹o c«ng ty th× ®Çu t­ ph¸t triÓn c«ng nghÖ, më réng quy m« s¶n xuÊt lµ h­íng ­u tiªn gÇn cña C«ng ty trong thêi gian tíi 2.1.3. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Doanh nghiÖp. 2.1.3.1. Chøc n¨ng. §Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh hµng l©m s¶n xuÊt khÈu, ®¸ Granite t¨ng nguån ngo¹i tÖ cho Nhµ n­íc, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ n­íc. Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc ®Ó chñ ®éng t¹o nguån nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o tiÕn tr×nh s¶n xuÊt æn ®Þnh cung cÊp cho kh¸ch hµng. Qu¶n lý, sö dông tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vån, lao ®éng theo ®óng nguyªn t¾c, chÕ ®é quy ®Þnh. 2.1.3.2. NhiÖm vô. Kinh doanh theo ®óng ngµnh nghÒ ®¨ng ký. ¦u tiªn sö dông lao ®éng t¹i ®Þa ph­¬ng, ®¶m b¶o lîi Ých cña ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña luËt lao ®éng. Tu©n thñ quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ b¶o vÖ m«i tr­êng, ®iÒu kiÖn tiÕng ån vµ trËt tù an ninh x· héi. Ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n ®Èy ®ñ vµ quyÕt to¸n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh vµ chÞu sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬ quan tµi chÝnh. Nép thuÕ vµ thùc hiÖn nghÜa vô kh¸c theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. 2.1.3. C«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ mét sè mÆt hµng chñ yÕu. 2.1.3.1. C«ng nghÖ s¶n xuÊt. S¬ ®å5: Quy tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp S¶n phÈm hoµn thµnh Nguéi L¾p r¸p Ph«i tinh Phun s¬n §ãng gãi Kho thµnh phÈm Gç trßn SÊy Ph«i th« C­a xÎ Gi¶i thÝch quy tr×nh: Gç trßn: Chñ yÕu lµ gç trßn, 60% ®­îc nhËp tõ n­íc ngoµi b»ng ®­êng biÓn qua c¶ng Quy Nh¬n tõ c¸c n­íc: Nam Phi, Brazil, Malaysia...phÇn cßn l¹i mua tõ c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, tÊt c¶ ph¶i ®¶m b¶o lµ gç FSC( lµ gç mua tõ rõng ®· cã chøng chØ bÒn v÷ng). C­a xÎ: Gç ®­îc chuyÓn tíi tæ c­a xÎ, tõ gç trßn sÏ ®­ìcÎ ra t­ïng ph¸ch gç theo quy c¸ch ®Þnh s½n b»ng m¸y CD n¨m, c«ng suÊt 25 m3/ca m¸y vµ b»ng m¸y CD ®øng, c«ng suÊt 15 m3/ca m¸y. Tæ sÊy: Gç ph¸ch nhËn ®­îc tõ tæ c­a xÎ ®­îc tæ sÊy tiÕn hµnh lµm kh« r¸o gç. §èi víi nh÷ng ph¸ch gç cã ®é dµy lín cÇn luéc tr­íc khi tiÕn hµnh sÊy. Ph«i th«: Lµ qu¸ tr×nh s¬ chÕ gç, tiÕn hµnh t¹o ph«i chi tiÕt. Nh÷ng chi tiÕt ®¹t quy c¸ch vµ ®· qua: c­a døt, rong, c­a l­în, bµo thÈm, bµo cuèn...®­îc xÕp thµnh nh÷ng chi Pallet riªng, chi tiÕt kh«ng ®¹t ®Ó riªng xö lý. Ph«i tinh: NhËn chi tiÕt ph«i th« cña qu¸ tr×nh s¬ chÕ vµ tiÕn hµnh tinh chÕ. Quy c¸ch ®­îc kiÓm tra th«ng qua phiÕu Pallet cña tæ tinh chÕ. L¾p r¾p: TiÕn hµnh c«ng viÖc lùa chän s¶n phÈm tõ gç tinh chÕ l¾p r¾p theo côm chi tiÕt hoÆc s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Nguéi: tiÕn hµnh c«ng viÖc v« keo, tr¸m trÝt, chµ nh¸m thñ c«ng nh÷ng khuyÕt ®iÓm nhá cña s¶n phÈm. Nguéi lµ ph­¬ng ph¸p kiÓm tra s¬ l­îc vµ ®¬n gi¶n trong toµn quy tr×nh c«ng nghÖ. Phun s¬n: Dùa trªn nh÷ng yªu cÇu tõng lo¹i gç cã chÕ ®é phun s¬n kh¸c nhau, víi nhiÒu mµu s¾c kh¸c nhau S¶n phÈm hoµn thµnh: Nh©n viªn KCS cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chats l­îng s¶n phÈm lÇn cuèi, ph¸t hiÖn vµ kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®¬n gi¶n. §ãng gãi: Tõ s¶n phÈm hoµn thµnh ®­îc chuyÕn sang x­ëng ®ãng gãi bao b× mang nh·n hiÖu, l«g«... cña C«ng ty in s½n. Kho thµnh phÈm: kho chøa s¶n phÈm ®· ®­îc kiÓm tra chÊt l­îng vµ tr¶i qua 10 c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ. §©y lµ kh©u cuèi cïng ®Ó ®­a s¶n phÈm lµm hµng ho¸ tung ra thÞ tr­êng phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. 2.1.3.2. Mét sè mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty. C«ng ty ®ang tõng b­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn më réng x©y dùng s¶n xuÊt kinh doanh chÕ biÕn gç tinh chÕ vµ ®¸ Granite víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh ngµy cµng cao, gãp phÇn ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ, t¹o ra nhiÒu hµng ho¸ phôc vô tiªu dïng vµ xuÊt khÈu nh­ng kh«ng ngoµi môc tiªu lîi nhuËn. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho hµng ngµn c«ng nh©n vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ n­íc. C«ng ty TNHH Hoµng Anh s¶n xuÊt kinh doanh vÒ gç tinh chÕ vµ l©m s¶n kh¸c, ngoµi ra cßn cã s¶n phÈm Granite: Bµn: Bao gåm hµng tr¨n lo¹i bµn kh¸c nhau: Bµn b¸t gi¸c(nhiÒu lo¹i), Oval, trßn, ch÷ nhËt, Jazz, JB, Butterfly, bµn trang ®iÓm, c¸c lo¹i bµn kÐo d·n...víi nhiÒu kiÓu d¸ng, mÉu m· phôc vô cho c¸c nhu cÇu môc ®Ých kh¸c nhau. GhÕ: T­¬ng øng víi c¸c lo¹i bµn lµ cã c¸c lo¹ ghÕ kh¸c nhau vµ cßn cã nhiÒu lo¹i ghÕ n÷a: ghÕ ®¹o diÔn, ghÕ xÐp kh«ng(cã) tay, ghÕ vâng ®¬n, ghÕ 5 bËc, ghÕ Deck, ghÕ Regatta, ghÕ York4FT, ghÕ b¨ng...s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, kÝch cì, mµu s¾c.... theo ®óng nhu cÇu phong phó trªn thÞ tr­êng. Tñ: gåm c¸c lo¹i tñ ®øng, tñ tr­ng bµy, tñ ®ùng tivi, tñ d©n dông...phôc vô cho trang trÝ néi thÊt v¨n phßng, nhµ ë. Gi­êng, r­¬ng: S¶n phÈm nµy dµnh cho c¸ nh©n, ng­êi tiªu dïng ®¬n lÎ chñ yÕu lµ gi­êng t¾m n¾ng, r­¬ng gç... S¶n phÈm kh¸c: gåm cã dÞch vô xÎ gç trßn, gç tinh chÕ Lamy, v¸n sµn, lan can, cöa Pan« rÌm cöa, khay trµ c¸c lo¹i... §¸ Granite: gåm c¸c s¶n phÈm phôc vô cho c«ng tr×nh x©y dùng: nhµ cöa, kh¸ch s¹n, xÝ nghiÖp... nh­: ®¸ hång GL, ®¸ xanh rªu, ®¸ ®á... 2.1.4. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt vµ kÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty. 2.1.4.1. H×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty TNHH Hoµng Anh ®ang sö dông h×nh thøc s¶n xuÊt chuyen m«n ho¸ c«ng nghÖ. Theo nguyªn t¾c nµy trong mét khu vùc chØ bè trÝ nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ gièng nhau. ¦u ®iÓm. + C©n ®èi n¨ng lùc s¶n xuÊt gi÷a c¸c bé phËn trong c«ng ty kh«ng cã khã kh¨n. + viÖc qu¶n lý tõng lo¹i s¶n phÈm ®¬n gi¶n. Nh­îc ®iÓm + CÇn cã kho trung gian. + §­êng vËn chuyÓn cña ®èi t­îng t­¬ng ®èi dµi. + ChÊt l­îng s¶n phÈm cuèi cïng khã ®¶m b¶o. Ph­¬ng ph¸p nµy chØ phï hîp víi lo¹i h×nh s¶n xuÊt hµng lo¹t. 2.1.4.2. KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty. S¬ ®å 6: KÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty. Bé phËn qu¶n lý Ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh Ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô trî C­a cd Tæ bèc xÕp Luéc, sÊy Tæ söa ch÷a T¹o ph«i Tæ ®iÖn n­íc Khoan, ®ôc, chµ nh¸m, chµ bo Kho b·i L¾p r¸p Lµm nguéi Phun s¬n ®ãng gãi NhËn xÐt + ¦u ®iÓm: §¶m b¶o tÝnh logic, bæ trî vµ thèng nhÊt gi­òa c¸c bé phËn. §¶m b¶o ®óng tr×nh tù vµ thêi gian thùc hiÖn c«ng viÖc. + Nh­îc ®iÓm: C¸c c«ng viÖc ph¶i cã kÕ ho¹ch s¾p xÕp thêi gian tr­íc. §¸p øng ®Çy ®ñ ®Çu vµo ®Ó quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn Ph©n x­ëng s¶n xuÊt chÝnh: lµ nh÷ng bé phËn trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, trùc tiÕp t¸c ®éng vµo nguyªn vËt liÖu t¹o ra s¶n ph¶m cho doanh nghiÖp theo ®óng chøc n¨ng cña nã. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô: lµ bé phËn t¹o ra s¶n phÈm phô dùa trªn nguyªn t¾c tËn dông c¸c lo¹i phÕ th¶i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh vµ c«ng suÊt, n¨ng lùc s¶n xuÊt d­ thõa cña thiÕt bÞ, m¸y mãc, diÖn tÝch s¶n xuÊt, lao ®éng...cña doanh nghiÖp. Nh­ng ë c«ng ty TNHH Hoµng Anh kh«ng cã ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô v× ®©y lµ c«ng ty s¶n xuÊt gç tinh chÕ nªn phÕ phÈm kh«ng cã ®iÒu kiÖn tËn dông ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm kh¸c, mµ chñ yÕu nh÷ng phÕ phÈm ®­îc b¸n cho ng­êi tiªu dïng: gç vôn, mïn c­a, ph«i háng, gç nøt...lµm chÊt ®èt vµ c¸c môc ®Ých kh¸c. Ph©n x­ëng s¶n xuÊt phô trî: lµ nh÷ng bé phËn t¹o ra hoÆc chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô nh»m phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÝnh. C¸c bé phËn nµy kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm mµ chØ thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh­ hÖ thèng kho tµng, vËt chÊt, bÕn b·i. Chóng cã mèi quan hÖ kh«ng t¸ch rêi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cïng bæ sung, hç trî nhau hoµn thµnh nhiÖm vô mét c¸ch thèng nhÊt. 2.1.5. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty TNHH Hoµng Anh – Quy Nh¬n gåm 2 cÊp qu¶n lý, theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. §øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc cã toµn quyÒn quyÕt ®Þnh, tiÕp ®ã lµ phã gi¸m ®èc chÞu sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc, c¸c phßng ban vµ c¸c ph©n x­ëng chÞu sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. S¬ ®å 7: H×nh thøc tæ chøc cña C«ng ty Kho nguyªn liÖu T¹o ph«i Khoan chµ nh¸m L¾p r¸p Nguéi Kho thµnh phÈm P.®iÒu hµnh s¶n xuÊt Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n P. kinh doanh P.cung øng vËt t­ Phßng tæ chøc Quan hÖ chøc n¨ng Quan hÖ trùc tuyÕn. ¦u ®iÓm: - M« h×nh nµy dÔ qu¶n lý. - ChØ ®¹o kÞp thêi xuèng cÊp qu¶n lý. Nh­îc ®iÓm: - Mang tÝnh ®éc quyÒn do thiÕu tham m­u, kh«ng mang tÝnh kh¸ch quan. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé phËn qu¶n lý. + Gi¸m ®èc: lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty tr­íc ph¸p luËt. ChØ ®¹o trùc tiÕp xuèng cÊp d­íi vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. + Phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n tr­ëng: cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t kiÓm tra b¸o c¸o vµ ho¹t ®éng kinh doanh, ký c¸c giÊy tê quan träng cña C«ng ty sau gi¸m ®èc. KÕ to¸n tµi chÝnh: Ph¶i theo dâi vµ tËp hîp c¸c sè liÖu cã liªn quan vÒ ®Çu t­ vµ chi phÝ trong n¨m, tham gia ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty KÕ to¸n tiÒn l­¬ng: Lµ ng­êi chuyªn phô tr¸ch ®Þnh møc tiªu hao l­¬ng nh©n c«ng: KiÓm tra theo dâi chÊm c«ng, lµm l­¬ng... Thñ quü: Lµ ng­êi qu¶n lý tiÒn mÆt trong C«ng ty, thanh to¸n c¸c kho¶n thu chi ( Ph¶i cã ho¸ ®¬n, chøng tõ) b»ng chuyÓn kho¶n, tiÒn mÆt... + Phßng kinh doanh: Thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nh­ mua nguyen vËt liÖu (Gç, ®¸...) , b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô cña C«ng ty... + Phßng tæ chøc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, c«ng t¸c an ninh, an toµn lao ®éng... + Phßng cung øng vËt t­: Mua s¾m vËt t­ s¶n xuÊt,tæ chøc cung ÷ng nguyªn liÖu ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kiÓm tra ®Þnh møc vËt t­ nguyªn nhiªn liÖu... chØ ®¹o vµ gi¸m s¸t viÖc “mua hµng” ph¶i cã ho¸ ®¬n ®á ®Ò thanh to¸n vµ b¸o c¸o chi tiªu vËt t­ lªn cÊp trªn + Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt: Lµ phßng tham m­u tæng hîp ho¹t ®éng s¶n xuÊt cho gi¸m ®èc vµ cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng quÝ, th¸ng, n¨m, dµi h¹n ... chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qui tr×nh s¶n xuÊt, ph©n c«ng lµm viÖc theo tõng tæ, nhãm theo tõng c«ng ®o¹n cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt 2.2. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng gç tinh chÕ. Theo tin tõ Bé th­¬ng m¹i: Ngµnh chÕ biÕn gç ViÖt Nam b¾t ®Çu phôc håi tõ n¨m 1997 vµ ph¸t triÓn víi tèc ®é 70%/n¨m. Theo dù kiÕn n¨m nay doanh thu xuÊt khÈu ®å gç cã thÓ ®¹t 1,5 tû USD. HiÖn nay trong c¶ n­íc cã h¬n 1200 nhµ m¸y chÕ biÕn gç mçi n¨m cã kh¶ n¨ng chÕ biÕn 2 triÖu m2gç. H¬n n÷a1 sè nhµ m¸y ®­îc x©y dùng ë TPHCM vµ c¸c tØnh l©n cËn nh­: §ång Nai, B×nh D­¬ng, B×nh §Þnh, Long An, Bµ RÞa- Vòng Tµu…Kho¶ng 300 Doanh nghiÖp chÕ biÕn gç ë khu vùc nµy cã quy m« kh¸ lín, c¸c Doanh nghiÖp ®· thuª gia c«ng n­íc ngoµi thiÕt kÕ mÉu m·, t¨ng c­êng dÞch vô sau b¸n hµng ch¨m sãc kh¸ch hµng… HiÖn nay ®ç gç ViÖt Nam ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cã chÊt l­îng tèt h¬n In®«nexia, kiÓu d¸ng s¸ng t¹o vµ ®éc ®¸o h¬n Trung Quèc, ®Èm b¶o gi¸ thµnh c¹nh tranh. Tuy ph¸t triÓn nhanh nh­ng ngµnh chÕ biÕn gç ®ang gÆp mét sè khã kh¨n nh­ chÊt l­îng gç khai th¸c tõ rõng tù nhiªn trong n­íc mçi n¨m chØ ®¹t 50.000m3, h¬n 75% nguyªn liÖu gç ph¶i nhËp vµ hiÖn t¹i gi¸ gç t¨ng thªm tõ 10-30%, trong khi ®ã gi¸ xuÊt khÈu s¶n phÈm gç tinh chÕ vÉn kh«ng thay ®æi. Cã Doanh nghiÖp ph¶i mua gç nhËp khÈu quan nhiÒu trung gian, lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm, mét sè m­íc trong khu vùc ®· h¹n chÕ dÇn xuÊt khÈu gç trßn hoÆc chØ cho xuÊt khÈu tinh chÕ nªn nguån gèc nguyªn liÖu phôc vô chÕ biÕn lu«n bÞ lÖ thuéc vµ kh«ng æn ®Þnh. Ngoµi ra do ph¸t triÓn c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn gç ®· lµm mÊt c©n ®èi gi÷a nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng cung cÊp lao ®éng( CN chÕ biÕn gç), hÇu hÕt lao ®éng chÕ biÕn gç ch­a qua ®µo t¹o chÝnh quy. 2.2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm gç tinh chÕ. S¶n phÈm gç th­êng cã kÝch th­íc lín, cång kÒnh v× thÕ rÊt tèn chi phÝ vËn chuyÓn tõ c¶ng ®Õn khi còng nh­ ®Õn n¬i tiªu thô trong néi ®Þa. S¶n phÈm gç xuÊt khÈu chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín vÒ kiÓu d¸ng s¶n phÈm cña m×nh theo mïa v× thÕ nhµ nhËp khÈu th­êng ®Æt hµng theo mua, kh«ng ®Ó tån kho v× sÏ tèn chi phÝ l­u kho vµ lçi mèt. Sau ®©y lµ mét sè s¶n phÈm cña C«ng ty: Bµn: Cã rÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: bµn b¸t gi¸c, Oval, trßn, ch÷ nhËt, Jazz...víi nhiÒu kÝch cì chñng lo¹i kh¸c nhau phôc vô cho nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. GhÕ: t­¬ng øng víi c¸c lo¹i ghÕ lµ c¸c lo¹i bµn kh¸c nhau: ghÕ ®¹o diÔn, ghÕ kh«g tay xÕp, ghÕ b¨ng víi nhiÒu s¶n phÈm ®a d¹ng, phong phó. tñ: lo¹i nµy dïng ®Ó trang trÝ néi thÊt, v¨n phßng, nhµ ë víi c¸c chñng lo¹i nh­: tñ ®øng, tñ tr­ng bµy, tñ tivi... Gi­êng, r­¬ng: s¶n phÈm nay chñ yÕu dµnh cho ng­êi tiªu dïng ®¬n lÎ: gi­êng t¾m n¨ng, tñ gç... Ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i lan can, rÌm cöa, khay trµ c¸c lo¹i... 2.3. §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty TNHH Hoµng Anh - Quy Nh¬n. Nh×n chung mäi c«ng ty khi tham gia vµo thÞ tr­êng ®Òu ph¶i ®èi mÆt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh nay gióp cho chóng ta ph¶i cè g¾ng nç lùc ®Ó tù hoµn thiÖn vÒ mäi mÆt ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. HiÓu ®­îc ®èi thñ c¹nh tranh lµ mét ®iÌu cùc kú quan träng ®Ó cã thÓ lËp kÕ ho¹ch Marketing hiÖu qu¶. C¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu thu thËp ®­îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vÒ ®èi thñ c¹nh tranh mµ ng­êi ta cã thÓ nhËn ra ®­îc nh÷ng ­u thÕ còng nh­ khuyÕt ®iÓm cña m×nh ®Ó cã thÓ tù hoµn thiÖn. §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty TNHH Hoµng Anh gåm nhiÒu c«ng ty ta cã thÓ kÓ tªn mét sè c«ng ty nh­ sau: B¶ng 1: C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty. S¶n phÈm §VT Pisico Duyªn H¶i Ph­íc H­ng QuyÕt Th¾ng Bµn Butterfly USD 105,8 107 110,5 110 Gi­êng t¾m n¾ng USD 30,0 30,0 30,5 30,5 Bµn b¸t gi¸c USD 24,0 18,32 19 19 Ghª b«ng hång USD 18,0 25,5 30,75 30,0 GhÕ xÕp kh«ng tay USD 8,0 11,2 15,5 13 (Nguån phßng kinh doanh) NhËn xÐt: Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy c¸c s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh cã sù chªnh lÖch t­¬ng ®èi so víi gi¸ cña C«ng ty 2-12 USD, riªng ®èi víi 2 s¶n phÈm: ghÕ b«ng hång vµ ghÕ xÕp kh«ng tay cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh v× møc gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh cã møc gi¸ cao h¬n C«ng ty TNHH Hoµng Anh 3-12 USD. Chøng tá 2 s¶n phÈm nµy cã tÝnh c¹nh tranh cao h¬n so víi cïng chñng lo¹i ghÕ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C¸c c«ng ty nµy cã quy m« s¶n xuÊt lín, cã thêi gian kinh doanh còng kh¸ l©u, hä ®Çu t­ vµ chuyªn m«n s¶n xuÊt mÆt hµng nµy, ®ång thêi hä cã tiÒm lùc tµi chÝnh rÊt m¹nh. Ngoµi ra cßn cã c¸c c¬ së nhá lÎ s¶n xuÊt s¶n phÈm gç víi gi¸ c¶ t­¬ng ®èi thÊp vµ nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i ®i s©u xem xÐt thùc tr¹ng kinh doanh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã ®óc kÕt thµnh kinh nghiÖm, v¹ch ra ®­îc chiÕm l­îc kinh doanh cho ThÞ phÇn cña C«ng ty so víi toµn ngµnh §Õn thêi ®iÓm nµy cã kho¶ng 1.200 doanh nghiÖp tham gia chÕ biÕn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu s¶n phÈm gç. ThÞ phÈn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 2: ThÞ phÇn kim ng¹ch xuÊt khÈu cña toµn ngµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm gç. §¬n vÞ tÝnh: USD Kim ng¹ch XK Sè l­îng DN TØ lÖ % > 2 trÞªu 96 8 Tõ 0,5 ®Õn 2 triÖu 196 16,33 Tõ 0,3 ®Õn 0,5 triÖu 379 31,58 < 0,3 triÖu 529 44.09 HiÖn t¹i C«ng ty TNHH Hoµng Anh ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu lµ 1.827.000 USD n»m trong nhãm 196 Doanh nghiÖp ®¹t kim ngach xuÊt khÈu tõ 500.000 USD ®Õn 2 triÖu USD xÕp thø 2 chiÕm 16% thÞ phÇn. Nh­ vËy, thÞ phÇn cña C«ng ty ®ang cã vÞ trÝ tèt vµ trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn nç lùc hÕt søc ®Ó ®Èy kim ng¹ch xuÊt khÈu lªn cao h¬n. 2.4. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. T×nh h×nh xuÊt khÈu s¶n phÈm gç trong vµi n¨m gÇn ®©y S¶n phÈm gç cña c«ng ty chñ yÕu tiªu thô ë thÞ tr­êng EU, Mü, óc, Ch©u ¸ ... nªn ngoµi tiªu chuÈn vÒ mÉu m· s¶n phÈm cßn ph¶i ®­îc s¶n xuÊt lµm sao vµ chÊt l­îng ph¶i ®¶m b¶o nh­ thÕ nµo th× míi cã thÓ an toµn l©u bÒn trong qu¸ tr×nh sö dông ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt. ViÖc tiªu thô hµng cña C«ng ty phô thuéc chñ yÕu vµo c¸c th­¬ng gia n­íc ngoµi, th­êng lµ ng­êi nhËp khÈu trung gian cã m¹ng l­íi tiªu thô ë n­íc hä ( VÝ dô: Cty Kenmark ë Ch©u óc). §Ó ®¶m b¶o an toµn, gi¶m rñi ro C«ng ty th­êng s¶n xuÊt hµng ho¸ theo ®¬n ®Æt hµng. Bªn c¹nh ®ã ®Ó giao hµng ®óng tiÕn ®é vµ kÞp thêi theo tho¶ thuËn th× c«ng ty ph¶i cã mét sè l­îng nguyªn vËt liÖu dù tr÷ nhÊt ®Þnh. HÖ thèng kho tµng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i cña C«ng ty kh¸ thuËn lîi cho viÖc b¶o qu¶n bèc xÕp hµng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y dÞch vô Container ë c¶ng Qui Nh¬n ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao hµng ®èi víi C«ng ty. Kim ng¹ch xuÊt khÈu s¶n phÈm gç c¸c n¨m thÓ hiÖn ë b¶ng sau: b. T×nh h×nh tiªu thô theo c¸c tiªu thøc. * KÕt qu¶ theo khu vùc ®Þa lý. Theo khu vùc ®Þa lý doanh sè cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng3: KÕt qu¶ tiªu thô theo khu vùc ®Þa lý ThÞ tr­êng N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Doanh thu Tû träng Doanh thu Tû träng Doanh thu Tû träng EU 16.393.455.040 69.2 21.555.273.820 71.69 26.731.403.490 67 Mü 450.109.445,4 1.9 721.616.085,6 2.4 1.256.774.946 3.15 óc 4.690.613.061 19.8 5.466.241.848 18.18 8.414.407.457 21.09 Ch©u ¸ 1.208.186.076 5.1 1.662.723.731 5.53 2.286.133.463 5.73 Trong n­íc 947.598.175,6 4 661.481.411,4 2.2 1.208.897.800 3.03 S 23.689.963.930 100 30.067.336.900 100 39.897.617.150 100 ( Nguån phßng kinh doanh) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy hÇu hÕt doanh sè c¸c thÞ tr­êng ®Òu t¨ng. Tû träng doanh thu tiªu thô cña thÞ tr­êng EU t¨ng 2.49% ë n¨m 2004 vµ gi¶m 4.96% ë n¨m 2005. ThÞ tr­êng nµy chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng doanh thu cña Doanh nghiÖp, doanh thu n¨m 2003 chiÕm 67%, n¨m 2004 lµ 71.69%, n¨m 2005 lµ 67% tæng doanh thu. N¨m 2003 doanh thu thÞ tr­êng Mü chiÕm tû träng thÊp nhÊt nh­ng trong 2 n¨m 2004 vµ 2005 tû träng ë thÞ tr­êng nµy liªn tôc t¨ng, ®iÒu nµy chøng tá hµng ho¸ cña C«ng ty ®· dÇn th©m nhËp ®­îc vµo thÞ tr­êng Mü – mét thÞ tr­êng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ khã tÝnh trªn thÕ giíi. §©y còng lµ môc tiªu l©u dµi trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty. Tû träng cña thÞ tr­êng trong n­íc vµo n¨m 2004 gi¶m so víi n¨m 2003 lµ 1.8% nh­ng vµo n¨m 2005 l¹i t¨ng lµ 0.83% nh­ vËy víi thÞ tr­êng trong n­íc còng ®· biÕt ®iÒu tiÕt ®Ó s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ dÔ dµng chÊp nhËn h¬n. §©y lµ mét h­íng ®i míi cña C«ng ty v× nÕu s¶n phÈm cña C«ng ty chiÕm ®­îc thÞ phÇn trong n­íc lín th× c«ng ty sÏ gi¶m ®­îc mét kho¶n chi phÝ xuÊt khÈu vµ t¨ng doanh thu * KÕt qu¶ theo c¬ cÊu mÆt hµng. KÕt qu¶ tiªu thô theo c¬ cÊu mÆt hµng ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 4: KÕt qu¶ tiªu thô theo mÆt hµng. ( §VT: USD) S¶n phÈm N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m2005 Doanh thu TØ träng Doanh thu TØ träng Doanh thu TØ träng Bµn 746.832,4 49,5 932.087,8 48,67 1.437.793,5 56,58 GhÕ 701.232,5 46,5 909.263,3 47,47 1.009.402 39,72 R­¬ng 18.743 1,21 24.675 1,29 36.754 1,45 Gi­êng 25.700 1,7 30.600 1,6 27.300 1,07 S¶n phÈm kh¸c 16.407 1,09 18.500 0,97 30.000 1,18 S 1.508.914.9 100 1.915.117 100 2.541.249,6 100 ( Nguån Phßng kinh doanh) Tõ b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu mÆt hµng thay ®æi râ rÖt qua tõng n¨m. HÇu hÕt doanh thu cña tõng mÆt hµng ®Òu t¨ng riªng cã gi­êng lµ cã sù ®æi kh¸c, n¨m 2004 doanh thu cña gi­êng t¨ng 4900 USD t­¬ng øng t¨ng 19.67% nh­ng sang n¨m 2005 mÆt hµng nay gi¶m 3300 USD t­¬ng øng gi¶m lµ 12.88%. Nh­ vËy nh×n chung qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vÉn t¨ng tr­ëng v× trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®iÒu chØnh cã cÊu mÆt hµng. Trong sè mÆt hµng mµ C«ng ty thùc hiÖn kinh doanh th× s¶n phÈm gç ngoµi trêi ®­îc ®¸nh gi¸ lµ s¶n phÈm chñ ®¹o cña C«ng ty. B¶ng 5: Doanh thu cña mÆt hµng chñ ®¹o Kh¸ch hµng N¨m 2004 N¨m 2005 Kim ng¹ch Ph¸p 710.703 1.185.601,55 474.898,55 §øc 312.665 427.996,26 115.331,26 ý - 203.265,3 203.265,3 Hµ Lan 218.483,4 92.558,1 - 125.922,3 §an M¹ch 21.496 97131,6 75.635,6 PhÇn Lan 65.843 57.264,52 - 8.578,48 Thuþ Sü 10.108 45.236 35.128 Anh - 22.731,36 22731,6 T©y Ban Nha 10.213 5.358,4 - 4.854,6 Thæ NhÜ Kú - 3.987 3.987 Bå §µo Nha 3761 - - 3761 Ireland 5.926 - - 5926 Thuþ §iÓn 16.832,6 - - 16832,6 S 1.376.028 2.141.130,33 765.102,33 ( Nguån phßng kinh doanh) 2.4.1. T×nh h×nh xuÊt khÈu. 2.4.2. T×nh h×nh thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch. Ta lÊy vÝ dô ë mét sè mÆt hµng sau: B¶ng 6: T×nh h×nh thùc hiÖn so víi kÕ ho¹ch. S¶n phÈm Sè l­îng (c¸i) Gi¸ thµnh (1000®) Gi¸ trÞ s¶n l­îng (1000®) Chªnh lÖch KH0 TH KH0 TH KH0 TH TuyÖt ®èi % GhÕ xÕp kh«ng tay 550 550 180,2 180,2 99.093,5 99.099,0 5,5 100 GhÕ 5 bËc 750 780 350.4 349,7 262.777,5 272.750,4 9.972,9 104 Bµn Oval 150 685 725,3 725,3 108.799,5 496.823,7 388.024,2 457 Gi­ên t¾m n¾ng 980 750 378,0 378,0 370.400,8 283,470,0 -86.930,8 77 Tæng 2430 2750 1633,8 1633,1 841.071,3 1.152.143,1 311071,8 137 NhËn xÐt: XÐt vÒ mÆt tæng thÓ th× % hoµn thµnh kÕ ho¹ch mÆt hµng vÒ gi¸ trÞ t¨ng 137%, hiÖn vËt t¨ng: 2765 x 100% = 113,8% 2430 Nh­ vËy C«ng ty ®· hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch nÆt hµng cña m×nh v­ît møc kÕ ho¹ch lµ 37% gi¸ trÞ, 13,8% hiÖn vËt. Nh­ng xÐt tõng mÆt hµng th×: + GhÕ xÕp kh«ng tay: ®¹t kÕ ho¹ch ®Ò ra 100% + GhÕ 5 bËc: ®¹t 104% hoµn thµnh v­ît møc lµ 4% t­¬ng øng lµ 30 c¸i. + Bµn Oval: ®¹t 457% v­ît møc kÕ ho¹ch ®Æt ra kh¸ cao, mét l­îng 535 c¸i. + gi­êng t¾m n¨ng: chØ ®¹t 77% t­¬ng øng thiÕu hôt mét l­îng 230 c¸i. Nh­ vËy trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· cã sù ®iÒu chØnh vÒ c¬ cÊu mÆt hµng. 2.5. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. 2.5.1. C¸c nh©n tè chñ quan. 2.5.1.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng chiÕn l­îc quan träng hµng ®Çu cña C«ng ty. Nã ®­îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: QuyÕt ®Þnh vÒ chñng lo¹i vµ ®é ®a d¹ng cña s¶n phÈm. QuyÕt ®Þnh vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm. Lùa chän vÞ thÕ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ c¶i tiÕn ®æi míi s¶n phÈm. C¸c c«ng t¸c nµy ®­îc c«ng ty Hoµng Anh – Quy Nh¬n thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: + VÒ chñng lo¹i s¶n phÈm: Khi míi thµnh lËp C«ng ty chØ s¶n xuÊt 2 lo¹i hµng ho¸ lµ bµn vµ ghÕ víi mÉu m· vµ kiÓu d¸ng kh¸ ®¬n gi¶n. Nh­ng sau khi æn ®Þnh s¶n xuÊt, C«ng ty ®· ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®­a sè l­îng s¶n phÈm gç tinh chÕ lªn tíi gÇn 350 lo¹i kh¸c nhau. B¶ng 7: KÝch th­íc quy chuÈn cña mét vµi chñng lo¹i gç tinh chÕ Tªn s¶n phÈm KÝch th­íc Folding chair 60 x 46 x 87 Folding armchair 60 x 57 x 87 Position chair 59 x 72 x 110 Bench 2 seater 66,5 x 93 x 120 Bench 3 verona 64 x 89 x 150 Arm chair 66,5 x 93 x 55 Bench 3 with cente table 60 x 88 x 159 Rocking chair 62 x 81,5 x 105 VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm gç: S¶n phÈm ®å gç cña C«ng ty ngoµi nh÷ng yªu cÇu cao vÒ chÊt l­îng cßn ph¶i ®¶m b¶o theo nh÷ng quy ®Þnh theo mÉu, ph¶i ®¸p øng ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ kÝch th­íc vµ kiÓu d¸ng. B¶ng 8: Yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm gç tinh chÕ. ChØ tiªu Yªu cÇu BÒ dµy Dung sai §é Èm 25 – 35 cm. 1,5 mm. 220C BÒ mÆt Kh«ng lç mät. Kh«ng vÖt ®en. Kh«ng cong vªnh. Ph¶i chµ nh¸m, l¸ng, mÞn. Phô kiÖn Kh«ng rØ. Bao b× GiÊy carton 5 líp. In tªn, nh·n hiÖu s¶n phÈm. HÖ thèng chÊt l­îng §¹t tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 C¶i tiÕn ®æi míi s¶n phÈm: §©y lµ mét trong nh÷ng kh©u ®­îc ®¸nh gi¸ lµ quan träng cña C«ng ty. V× nhu cÇu thÞ hiÕu cña ng­êi d©n lu«n thay ®æi, kh¸ch hµng lu«n t×m kiÕm nh÷ng s¶n phÈm míi nhÊt ®Ó phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña m×nh. Do ®ã hµng n¨m C«ng ty lu«n nghiªn cøu vµ cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm míi ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cÇu kh¸ch hµng. 2.5.1.2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. Gi¸ c¶ ®­îc coi lµ biÓu t­îng cña gi¸ trÞ s¶n phÈm vµ còng lµ 1 trong nh÷ng chØ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¸nh gi¸ quy m«, vÞ trÝ cña Doanh nghiÖp v× gi¸ lµ yÕu tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu vµ lîi nhuËn. Møc gi¸ ®­îc thùc hiÖn t­¬ng øng 1 mùc doanh thu vµ lîi nhuËn nhÊt ®Þnh. Gi¸ c¶ lµ thµnh phÇn duy nhÊt cña Marketing- Mix cã kh¶ng c¸ch gi÷a thêi gian quyÕt ®Þnh vµ ¸p dông ng¾n nhÊt. TÝnh chÊt tøc thêi lµm cho c¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ mang tÝnh rñi ro lín v× nã cã thÓ ph¸ vì tÝnh nhÊt qu¸n cña Marketing- Mix. ChÝnh s¸ch gi¸ bao gåm: QuyÕt ®Þnh vµ gi¸ t­¬ng øng víi tõng lo¹i s¶n phÈm vµ thÞ tr­êng. Ra c¸c quyÕt ®Þnh kh¸c nhau vÒ gi¸ trªn cïng 1 thÞ tr­êng ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau, c¸c thêi gian kh¸c nhau. C¸c chÝnh s¸ch chiÕt khÊu, gi¶m gi¸ víi c¸c kh¸ch hµng mua sè l­îng kh¸c nhau, thêi gian thanh to¸n kh¸c nhau. Gi¸ so víi ®èi thñ c¹nh tranh. HiÖn nay ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ cña C«ng ty TNHH Hoµng Anh – Quy Nh¬n lµ dùa trªn c¬ së ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn vµ ®¶m b¶o môc tiªu thô s¶n phÈm lîi nhuËn ®Ò ra bªn c¹nh ®ã cßn c¨n cø trªn gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh. S¶n l­îng hoµ vèn: Q0 = Fc Pj - Vj Doanh thu hoµ vèn: TR0 = Fc 1 - Vj/Pj Trong ®ã: Q0 : S¶n l­îng hoµ vèn. TR0 : Doanh thu hoµ vèn. Fc : Tæng ®Þnh phÝ. Pj : Gi¸ b¸n ®¬n vÞ cña hµng ho¸. Vj : BiÕn phÝ ®¬n vÞ cña hµng ho¸. Gi¸ C«ng ty ®­a ra sau qu¸ tr×nh ®· nghiªn cøu kü l­ìng mäi yÕu tè lµm sao ph¶i ®¶m b¶o ®­îc kh«ng qu¸ cao so víi ®èi thñ còng kh«ng ®­îc qu¸ thÊp ®Ó d¶m b¶o môc tiªu kinh doanh ®Ò ra. 2.5.1.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông song song 2 hÖ thèng: trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp: Chñ yÕu th«ng qua c¸c kh¸ch hµng trung gian ( C«ng ty Kenmard cña óc, Landmann...) sau ®ã hä b¸n l¹i cho ng­êi tiªu dïng cuèi cïng ®Ó kiÕm lêi. Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp: C«ng ty nhËn ®¬n ®Æt hµng vµ b¸n ng­êi tiªu dïng cuèi cïng. Sè liÖu tæng hîp b¸n ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 9: KÕt qu¶ tiªu thô qua c¸c kªnh ph©n phèi §VT 1000® Kªnh tiªu thô N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Tû träng Doanh thu Tû träng Doanh thu Tû träng Doanh thu Trùc tiÕp 33.4 7.912.447 32.3 9.711.749 30.2 12.049.080 Gi¸n tiÕp 66.6 15.777.515. 67.6 20.355.587 69.8 27.848.536 Tæng 100 23689963 100 30.067.336 100 39.897.617 2.5.1.4. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn b¸n hµng. Môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c C«ng ty nãi chung vµ cña C«ng ty Hoµng Anh – Quy Nh¬n nãi riªng lµ kiÕm ®­îc nhiÒu lîi nhuËn. Do ®ã c«ng ty cÇn sö dông linh ho¹t c¸c chÝnh s¸ch cña Marketing – Mix. HiÖn nay viÖc ®Èy m¹nh thùc hiÖn c¸c h×nh thøc xóc tiÕn gióp cho Doanh nghiÖp x©m nhËp s©u vµo thÞ tr­êng vµ t¹o ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. C¸c c«ng cô ®­îc ¸p dông trong c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng t¹i c«ng ty TNHH Hoµnh Anh – Quy Nh¬n: + Qu¶ng c¸o: tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp vµ ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng ( n¨m 1998), c«ng ty ®· ®¨ng ký qu¶ng c¸o trªn kªnh truyÒn h×nh: B×nh §Þnh, VTV, trªn b¸o: Doanh nghiÖp, b¸o B×nh §Þnh...nh»m môc ®Ých giíi thiÖu vµ th«ng tin cho kh¸ch hµng biÕt vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. §Õn nay, qua 8 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng th­¬ng hiÖu C«ng ty Hoµng Anh ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc chç ®øng v÷ng vµng trªn thÞ tr­êng, ®· t¹o uy tÝn, lßng tin vÒ s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch hµng. C«ng ty ®· 3 lÇn liªn tiÕp tham gia vµo héi chî triÓn l·m t¹i Quy Nh¬n vµ mét vµi lÇn ë héi chî quèc tÕ t¹i Trung Quèc, Th¸i Lan...®ång thêi C«ng ty còng lËp Webside qu¶ng c¸o s¶n phÈm lªn toµn cÇu. + KhuyÕn m·i: C«ng ty cã h×nh thøc chiÕt khÊu gi¸ cho nh÷ng kh¸ch hµng mua víi sè l­îng s¶n phÈm nhiÒu tõ 1.000®vsp/lÇn trë lªngi¶m 0.5% gi¸ b¸n. ChÝnh nhê c«ng cô xóc tiÕn b¸n hµng gióp cho C«ng ty tiªu thô s¶n phÈm víi sè l­îng t¨ng lªn ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m gi÷ v÷ng thÞ phÇn tr­íc ®©y mµ nhÊt lµ Ch©u ¢u, ®ång thêi më réng thÞ phÇn sang c¸c n­íc kh¸c. B¶ng 10: Chi phÝ xóc tiÕn vµ doanh sè b¸n. ChØ tiªu §VT 2003 2004 2005 So s¸nh(%) 04/03 05/04 Chi phÝ b¸n hµng 1.000® 2.568.740 3.128.545 3.864.211 121,8 123,5 KhuyÕn m·i 1.000® 27.500 30.400 34.300 100,5 112,8 Qu¶ng c¸o 1.000® 100.000 120.000 150.000 120,0 125,0 Doanh thu 1.000® 23.689.963 30.067.336 39.897.617 127,0 132,7 (Nguån phßng kinh doanh) Th«ng qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy hµng n¨m C«ng ty liªn tôc t¨ng c­êng chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng, ®ång thêi doanh thu còng liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m. Chøng tá c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng ®· mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh kinh doanh. C«ng ty nªn ph¸t huy c¸c ho¹t ®éng nµy h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. 2.5.2. C¸c nh©n tè kh¸ch quan. 2.5.2.1. M«i tr­êng tù nhiªn. HiÖn nay, t×nh h×nh khÝ hËu trªn toµn thÕ giíi ®ang cã nhiÒu biÕn chuyÓn th¸t th­êng, n¹n chÆt ph¸ rõng bõa b·i ®· lµm cho nguån tµi nguyªn gç dÇn c¹n kiÖt. §©y lµ mét nguy c¬ rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm vÒ gç nãi chung vµ C«ng ty Hoµng Anh nãi riªng, bëi ®©y lµ nguån nguyªn liÖu gióp doanh nghiÖp cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty cÇn ph¶i cã sù phèi hîp víi c¸c c¬ quan l©m nghiÖp dÓ cã thÓ ®­a ra c¸c dù ¸n trång rõng, bªn c¹nh ®ã C«ng ty ph¶i lu«n cã nh÷ng thay ®æi trong c¬ cÊu mÆt hµng nh»m duy tr× ®­îc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh­ ®¶m b¶o ®­îc nguån nguyªn liÖu phôc vô s¶n xuÊt. Ngoµi ra, ë tØnh B×nh §Þnh cã khÝ hËu 2 mua m­a n¾ng râ rÖt. M×a n¾ng rÊt thuËn tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, nh­ng mïa m­a th× l¹i cã b·o lò nhiÒu g©y khÝ kh¨n cho s¶n xuÊt. §Æc biÖt trong thêi gian gÇn ®©y b·o lò cã xu h­íng gia t¨ng. ®iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng râ rÖt tíi x· héi tíi nÒn kinh tÕ nh­ n«ng nghiÖp bÞ mÊt mïa, ng­ nghiÖp bÞ gi¶m s¶n l­îng...cßn ®èi víi doanh nghiÖp thi bÞ ¶nh h­ëng trong viÖc v¹n chuyÓn hµng ho¸, v× phÇn l¬n viÖc vËn chuyÓn diÔn ra b»ng ®­êng biÓn, do ®ã nã sÏ g©y ¸ch t¾ trong viÖc vËn chuyÓn hµng ®Õn víi kh¸ch hµng lµm l­îng hµng tån t¨ng lªn, gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh, thiÕu hôt nguån nguyªn liÖu s¶n xuÊt. 2.5.2.2. M«i tr­êng kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m qua tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta ®¹t 8% /n¨m, dù b¸o ®Õn n¨m 2010 tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta vÉn duy tr× ë møc 8%/n¨m. §©y lµ mét c¬ héi tèt cho C«ng ty v× nã sÏ lµm n¶y sinh nhiÒu nhu cÇu míi vÒ s¶n phÈm. V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi C«ng ty se tÝch cùc ®Èy m¹nh tiªu thô trong n­íc. Nh­ng ®iÒu nµy còng dÔ dÉn tíi xuÊt hiÖn nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Nguån thu cña C«ng ty chñ yÕu tõ xuÊt khÈu s¶n phÈm vµo thêi ®iÓm hiÖn nay tû gi¸ hèi ®o¸i ®ang cã xu h­ëng t¨ng lªn, trung b×nh tõ t¨ng 4%/n¨m so víi ®ång USD vµ 4,2%/n¨m so víi ®ång EURO. Sù t¨ng lªn cña tû gi¸ hèi ®o¸i t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xuÊt khÈu hµng ho¸ ra thÞ tr­êng Ch©u ©u, bëi v× mÆc dï gi¸ b¸n kh«ng t¨ng nh­ng sù gia t¨ng cña tû gi¸ hèi ®o¸i nªn khi quy ®æi vÒ ®ång tiÒn ViÖt Nam th× gi¸ l¹i t¨ng lªn t¨ng lªn kho¶ng 4%. Nh­ng ®iÒu nay ®«ng fnghÜa víi viÖc g¾p khã kh¨n trong viÖc nhËp khÈu nguyªn liÖu gç tõ n­íc ngoµi vÒ. L¹m ph¸t cña n­íc ta ®ang cã xu h­íng t¨ng( vµo kho¶ng 8%-9%/n¨m). Khi l¹m ph¸t t¨ng lªn th× c¸c yÕu tè ®Çu vµo mua trong n­íc còng t¨ng nh­: gi¸ nguån nguyªn vËt liÖu, gi¸ nh©n c«ng t¨ng t­¬ng øng víi tû lÖ l¹m ph¸p. MÆt kh¸c C«ng ty kh«ng ®uÖoc h­ëng møc t¨ng chung cña gi¸ v× hÇu hÕt s¶n phÈm ®Òu lµ xuÊt khÈu. Nhu vËy l¹m ph¸p g©y nguy c¬ cho C«ng ty lµ gi¶m lîi nhuËn v× chi phÝ t¨ng trong khi doanh thu kh«ng t¨ng. Tû lÖ thÊt nghiÖp: hiÖn nay, lao ®éng phæ th«ng ë n­íc ta nãi chung vµ tØnh B×nh §Þnh nãi riªng cßn cao. §©y lµ co héi tè cho qu¸ tr×nh tuyÓn dông lao ®éng ®­îc dÔ dµng víi møc l­¬ng thÊp. ViÖt Nam ®ang trªn qu¸ tr×nh gia nh©p WTO, do ®ã trong t­¬ng lai gÇn khi ®· lµ thanh viªn cña WTO, C«ng ty sÏ ®­îc gi¶m thuÕ xuÊt khÈu qua c¸c thÞ tr­¬ng Ch©u ©u. §©y lµ c¬ héi tèt ®Ó c¹nh tranh vÒ gi¸ vµ kh¶ n¨ng më réng thÞ tr­êng t¹i n­íc ngoµi. 2.5.2.3. M«i tr­êng chÝnh trÞ ph¸p luËt. HiÖn nay luËt doanh nghiÖp ®· ra ®êi t¹o nªn mét m«i tr­êng kinh tÕ c«ng b»ng gi÷a c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, §¶ng vµ nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, ®iÒu nµy ®· t¹o ®éng lùc cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n­íc. §©y còng lµ mét ®iÓm thuËn lîi cho viÖc t×m b¹n hµng vµ nhµ cung øng tèt 2.5.2.4. M«i tr­êng c«ng nghÖ. HiÖn nay tèc ®é ph¸t triÓn c«ng nghÖ lµ rÊt lín, song ®èi víi ngµnh chÕ biÕn gç th× c«ng nghÖ kh«ng m¸y ph¸t triÓn. §iÒu nµy lµm cho c¸c c«ng ty kh«ng cã m©y chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é. §èi víi c«ng ty TNHH Hoµng Anh- Quy Nh¬n hiÖn ®· cã nhiÒu lÇn thay ®ëi d©y chuyÕn do ®ã cã c¬ héi t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®¹t ®óng tiªu chuÈn quy ®Þnh, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng. PhÇn III Mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty tnhh hoµng anh quy nh¬n BiÖn ph¸p 1: ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi c«ng nî th«ng qua h×nh thøc chiÕt khÊu thanh to¸n C¬ së thùc hiÖn biÖn ph¸p Bªn c¹nh c¸c yÕu tè nh­ chÊt l­îng, mÉu m· s¶n phÈm, b¶o ®¶m thêi gian giao hµng nh­ cam kÕt... th× gi¸ c¶ vÉn lµ yÕu tè quan träng trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng. V× vËy viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý còng lµ mét ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ò më réng vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, ®©y lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra nh©n tè c¹nh tranh cho C«ng ty trªn thÞ tr­êng HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh rÊt m¹nh nªn ®a sè c¸c doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng chÝnh s¸ch t¸c ®éng ®Õn t©m lý ng­êi tiªu dông nh­ khuyÕn m·i, quµ tÆng, tµi trî... nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt. Nh­ng qua thùc tr¹ng cña C«ng ty nh­ ®· ph©n tÝch phÇn tr­íc, ta thÊy c«ng ty kh«ng hÒ cã nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng. V× thÕ, doanh thu cña mÆt hµng gç xuÊt khÈu ch­a ®­îc cao, c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng lín chiÕm 15% trong tæng sè c¬ cÊu tµi s¶n l­u ®éng... §iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho C«ng ty trong vÊn ®Ò quay vßng vèn, lµm gi¶m chu kú vèn lu©n chuyÓn, t¨ng thªm c¸c kho¶n chi phÝ nh­ l·i vay... ®· ¶nh h­ëng ®Õn kÕt quÈ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn ë C«ng ty em ®­a ra biÖn ph¸p “®Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi c«ng nî th«ng qua h×nh thøc chiÕt khÊu thanh to¸n” C¬ së ®Ò chiÕt khÊu cho kh¸ch hµng lµ l·i suÊt cña kho¶n tiÒn t¹i thêi ®iÓm ph¶i thanh to¸n Môc ®Ých: Lµm t¨ng khèi l­îng hµng xuÊt khÈu, khuyÕn khÝch kh¸ch tr¶ tiÒn hµng sím, gi¶m tØ träng c¸c kho¶n ph¶i thu, gi¶i phãng vèn chÕt hay vßng quay vèn Néi dung: S¾p xÕp thêi gian thanh to¸n cña kh¸ch hµng. Lµ viÖc nhµ qu¶n lÝ s¾p xÕp c¸c kho¶n ph¶i thu theo ®é dµi thêi gian ®Ó quyÕt ®Þnh cã nªn chÊp nhËn hay kh«ng cho kh¸ch hµng h­ëng chiÕt khÊu, dùa vµo viÖc tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn ®¬n ë kú thø n (NPV) vµ tÝnh gi¸ trÞ t­¬ng lai cña dßng tiÒn ®¬n sau n kú (FVn) B¶ng thèng kª thêi gian c¸c kho¶n thanh to¸n cña kh¸ch hµng n¨m 2004 Lo¹i Thêi gian tr¶ TØ lÖ% 1 0 10 2 1 ®Õn 30 ngµy 21 3 31 ®Õn 45 ngµy 29 4 > 45 ngµy 40 X¸c ®Þnh møc chiÕt khÊu ViÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c møc chiÕt khÊu ®­îc ®­a ra ®Ó quyÕt ®Þnh cã nªn chÊp nhËn hay kh«ng d­¹ vµo viÖc tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn ®¬n ë kú thø n (NPV) vµ tÝnh gi¸ trÞ t­¬ng lai cña dßng tiÒn ®oen sau n kú (FVn) ta cã c«ng thøc: + Gi¸ trÞ t­¬ng lai cña dßng tiÒn ®¬n Evn: FVN = NPV(1+R)n (3.1) + Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña dßng tiÒn ®¬n NPVn NPV = FV (3.2) (1+R)n C«ng ty ¸p dông møc chiÕt khÊu cho nh÷ng kho¶n tiÒn thanh to¸n trong vßng 45 ngµy, nÕu lín h¬n 45 ngµy th× kh«ng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu. V× thêi gian thu tiÒn b×nh qu©n lµ 44 ngµy nªn c«ng ty ph¶i chÞu l·i cho kho¶n tiÒn bÞ nî nµy trong 2 th¸ng X¸c ®Þnh møc chiÕt khÊu cao nhÊt Gäi D : lµ kho¶n tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶. i% : lµ tØ lÖ chiÕt khÊu R : lµ l·i suÊt ng©n hµng( R = 0.78%/th¸ng) n : sè kú tÝnh l·i. Ta cã: Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña sè tiÒn D kh¸ch hµng tr¶ sau n th¸ng kh«ng h­ëng chiÐt khÊu: PV = FVn = D (3.3) (1+R)n (1+R)n Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña sè tiÒn D kh¸ch hµng tr¶ cho c«ng ty khi chÊp nhËn tr¶ tr­íc ®Ó h­ëng chiÕt khÊu i PV = D(1 – i%) (3.4) Tõ c«ng thøc (3.3) vµ (3.4) ta thÊy c«ng ty chØ ¸p dông chiÕt khÊu khi: D(1-i%) ≥ D (3.5) (1 +R)n Hay NPV = D(1 – i%) - D (3.6) (1+R)n §Ó thÊy ®­îc tØ lÖ chiÕt khÊu phï hîp, C«ng ty tÝnh mét kú tÝnh to¸n b»ng 30 ngµy/th¸ng khi ®ã l·i suÊt ng©n hµng lµ 0,78%/th¸ng. ¸p dông c«ng tøc (3.6) cho tõng tr­êng hîp cô thÓ nh­ sau: + TH1: kh¸ch hµng thanh to¸n ngay( T=0) NPV = D(1 – i%) - D ≥0 (1+0,78%)4 Víi i £ 3,1% + TH2: Kh¸ch hµng thanh to¸n trong kho¶ng (0 < T£ 15) NPV = D(1 – i%) - D ≥0 (1+0,78%)3 Víi i £ 2,3% + TH3: Kh¸ch hµng thanh to¸n trong kho¶ng (15 < T£ 30) NPV = D(1 – i%) - D ≥0 (1+0,78%)2 Víi i £ 1,54% + TH4: Kh¸ch hµng thanh to¸n trong kho¶ng (30 < T£ 45) NPV = D(1 – i%) - D ≥0 (1+0,78%)1 Víi i £ 0,77% + TH5: Kh¸ch hµng thanh to¸n sau 45 ngµy kh«ng ®­îc C«ng ty chiÕt khÊu. B¶ng C¸c tû lÖ chiÕt khÊu ®Ò nghÞ Lo¹i Thêi gian thanh to¸n Tû lÖ chiÕt khÊu ®Ò nghÞ 1 0 3,1% 2 1 ®Õn 15 ngµy 2,3% 3 16 ®Õn 30 ngµy 1,54% 4 30 ®Õn 45 ngµy 0,77% 5 > 45 ngµy Kh«ng ®­îc h­ëng chiÕt khÊu Sau khi cã tho¶ thuËn vÒ b¸n hµng tr¶ chËm víi kh¸ch hµng, C«ng ty hy väng víi tû lÖ chiÕt khÊu øng víi thêi h¹n thanh to¸n ®Ò nghÞ ë b¶ng trªn sÏ khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh h¬n vµ mua nhiÒu hµng ho¸ h¬n. KÕt qu¶ thùc hiÖn biÖn ph¸p. Khi thùc hiÖn biÖn ph¸p chiÕt khÊu thanh to¸n, c¨n cø vµo tèc ®é t¨ng doanh thu vµ khèi l­îng s¶n phÈm qua 3 n¨m (doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 27%, n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 32,7% vµ khèi l­îng n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 23,33% vµ khèi l­îng n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 32,03%). ¦íc tÝnh, sau khi thùc hiÖn biÖn ph¸p doanh thu sÏ t¨ng 62,92% t­¬ng øng víi khèi l­îng sÏ t¨ng 57,69%. ChØ tiªu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Sau khi ¸p dông biÖn ph¸p Khèi l­îng M3 1633 2014 2659 4193 Doanh thu 1000® 23.689.963 30.067.336 39.897.617 65.000.000 Lîi nhuËn 1000® 2.605.896 3.307.407 4.388.737 7.000.000 Nh­ vËy, khi thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¸ch hµng sÏ c¶m thÊy vui, thÝch khi ®­îc C«ng ty gióp cho c¶ 2 bªn sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. C«ng ty ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn, thÞ tr­êng ®­îc gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. Cã thÓ qua kh©u tiªu thô nµy c«ng ty sÏ kiÕm ®­îc nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ cao, cã nhiÒu c¬ héi ®Ó t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn. - Kú thu tiÒn b×nh qu©n hiÖn nay cña C«ng ty lµ 44 ngµy. Tøc lµ gÇn 2 th¸ng C«ng ty míi thu håi ®­îc tiÒn b¸n hµng, viÖc nµy ®ång nghÜa víi viÖc C«ng ty ph¶i chÞu l·i xuÊt ng©n hµng thay kh¸ch hµng trong 2 th¸ng. Khi ®ã, t­¬ng øng víi sè nî ®­îc thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lµ 3.299.393.802 ®ång víi l·i suÊt hiÖn t¹i 0,78%/th¸ng C«ng ty ph¶i chÞu mét kho¶n chi phÝ: C1 = C¸c kho¶n ph¶i thu x R x T = 3.299.393.802 x 0,78% x 2th¸ng = 51.470.543 ®ång. Khi biÖn ph¸p thùc hiÖn ­íc tÝnh 51% gi¸ trÞ c¸c kho¶n ph¶i thu ®­îc kh¸ch hµng tr¶ tropng vßng tõ 16 ®Õn 30 ngµy. Nh­ vËy kú thu tiÒn b×nh qu©n chØ cßn 19 ngµy t­¬ng ®­¬ng tr¶ l·i suÊt 1 th¸ng. Khi ®ã C«ng ty ph¶i chÞu mÊt chi phÝ sö dông cho kho¶n tiÒn lµ 3.299.393.802 - 3.299.393.802 x 51% = 1.616.702. 963 ®ång. §ång thêi ph¶i tr¶ thªm kh¸ch hµng theo tØ lÖ chiÕt khÊu lµ: C2 = c¸c kho¶n ph¶i thu x R xT + tiÒn chiÕt khÊu = 1.616.702. 963 x 0,78% x 2th¸ng + (3.299.393.802 - 1.616.702. 963)x 1,54% = 38.177.286 ®ång. Nh­ vËy, C«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®­îc mét kho¶n chi phÝ: DC = C1 – C2 = 51.470.543 - 38.177.286 = 13.293.257 ®ång Chi phÝ tiÕt kiÖm ®­îc sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty BiÖn ph¸p 2: Më v¨n phßng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. C¨n cø ®Ò ra biÖn ph¸p. HiÖn nay l­îng hµng ho¸ tån kho cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi lín vµ h¬n n÷a hµng n¨m l­îng hµng nµy l¹i cã xu h­íng t¨ng lªn. Nh­ vËy ®ång thêi víi viÖc t¨ng lªn cña hµng tån th× trong viªc qu¶n lý còng ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò quan träng v× trong qu¸ tr×nh qu¶n lý th­êng kÌm theo c¸c lo¹i chi phÝ: Chi phÝ b¶o qu¶n, chi phÝ kho b·i, chi phÝ h­ hao mÊt m¸t, chi phÝ l­¬ng... Do ®ã nÕu gi¶m l­îng hµng tån kho sÏ gióp cho C«ng ty kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt, ®ång thêi l¹i sö dông tiÕt kiÖm vèn l­u ®éng, gi¶m chi phÝ, lµm t¨ng vßng quay cña vån l­u ®«ng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Môc ®Ých cña biÖn ph¸p. + Gi¶m l­îng hµng ho¸ tån kho. + §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. + §em ®Õn sù hiÓu biÕt cña kh¸ch hµng vÒ: Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña C«ng ty. Nh÷ng s¶n phÈm C«ng ty cã thÓ cung cÊp. HiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. + Gióp C«ng ty thu thËp ®­îc nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, nhu cÇu s¶n phÈm, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng, søc mua cña thÞ tr­êng, kh¶ n¨ng chi cña ng­êi tiªu dïng...Tõ ®ã gióp C«ng ty cã thÓ thay ®æi phï hîp, gãp phÇn thóc ®Èy tiªu thô. + Më réng m¹ng l­íi giíi thiÖu s¶n phÈm réng kh¾p ®Ó C«ng ty cã thÓ tiÕp cËn ®ùoc vµ bao qu¸t thÞ tr­êng, gi¶m bít kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian vµ thêi gian gi÷a ng­êi s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. V× vËy, ®Ó gi¶m l­îng hµng tån kho th× viÖc më hÖ thèng cña hµng b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm lµ viÖc lµm cÇn thiÕt cña C«ng ty. Néi dung biÖn ph¸p. Dù tÝnh chi phÝ më cöa hµng Chi phÝ cè ®Þnh bao gåm: Thñ tôc më v¨n phßng : 2.000.000® Hai m¸y vi tÝnh : 14.000.000® §iÖn tho¹i bµn : 1.000.000® M¸y Fax : 6.000.000® Bµn, ghÕ : 4.500.000® ¸p phÝch : 500.000® Chi phÝ biÕn ®æi bao gåm: Thuª v¨n phßng : 2.000.000® TiÒn l­¬ng : 7.100.000® Trong ®ã: + Mét tr­ëng ®¹i diÖn : 2.000.000® + Ba nh©n viªn : 4.500.000® + Mét nh©n viªn t¹p vô : 600.000® C¸c chi phÝ kh¸c nh­: + Chi phÝ ®iÖn n­íc : 400.000® + §iÖn tho¹i, Internet,Fax : 1.200.000® + V¨n phßng phÈm : 250.000® + C¸c chi phÝ kh¸c : 100.000® Nh­ vËy, c¸c kho¶n chi phÝ cÇn dïng cho biÖn ph¸p lµ: Møc t¨ng chi phÝ cè ®Þnh do mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ v¨n phßng, v¨n phßng phÈm, thñ tôc më v¨n phßng ... lµ: åC§ = 2.000.000 + 6.000.000 + 1.000.000 +14.000.000 +4.500.000 + 500.000 = 28.000.000 VN§ Møc t¨ng chi phÝ biÕn ®æi nh­ chi phÝ thuª nhµ, l­¬ng, chi phÝ ®iÖn, ®iÖn tho¹i ... lµ: + Chi phÝ thuª v¨n phßng: 2.000.000®/th¸ng x 12 th¸ng = 24.000.000 ®/n¨m + Chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ trÝch theo l­¬ng: (600.000 +2.000.000+ 4.500.000 ) x (1+19%) = 8.449.000®/th¸ng ( Chi phÝ trong 1 n¨m = 8.449.000®/th¸ng x 12 th¸ng = 101.388.000®/ n¨m + Møc t¨ng c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c 400.000+ 1.200.000 + 250.000 + 100.000 = 1.950.000®/th¸ng ( chi phÝ trong mét n¨m = 1.950.000 ®/th¸ng x 12 th¸ng = 23.400.000®/n¨m) VËy, tæng c¸c kho¶n chi phÝ biÕn ®æi b»ng : åB§ = 24.000.000 + 101.388.000 + 23.4000.000 = 148.788.000®/n¨m Tæng c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan: MC = åC§ + åB§ MC = 28.000.000 + 148.788.000 = 176.788.000 VN§ VËy chi phÝ cho viªc më cöa hµng lµ 176.788.000 ®ång Nguyªn t¾c ho¹t ®éng. NhiÖm vô cña nh©n viªn b¸n hµng T×m kiÕm kh¸ch hµng, th­¬ng l­îng hîp ®ång vµ theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. Ngoµi ra ph¶i cã kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i thÝch vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña kh¸ch hµng vµ cã thÓ t­ vÊn, ®Þnh h­íng nhu cÇu tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cho kh¸ch hµng khi cÇn thiÕt Thu nhËn vµ th«ng tin cho ban l·nh ®¹o C«ng ty nh÷ng ph¶n øng cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, vÒ xu h­íng tiÕn triÓn cña thÞ tr­êng, vÒ ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, vÒ nh÷ng s¶n phÈm c¹nh tranh míi xuÊt hiÖn hoÆc c¸c biÖn ph¸p chiªu thÞ mµ c¸c nhµ sÈn xuÊt kh¸c ®ang ¸p dông KÕt qu¶ sau khi thùc hiÖn. Khi thùc hiÖn biÖn ph¸p nµy th× s¶n l­îng tiªu thô vµdoanh thu cña C«ng ty ­íc tÝnh sÏ t¨ng lªn ®¸ng kÓ. C¨n cø vµo doanh thu thùc tÕ ba n¨m 2003,2004,2005 ta cã thÓ dù ®o¸n doanh thu sau khi ¸p dông biÖn ph¸p nh­ sau: Dù b¸o khèi l­îng b¸n vµ doanh thu sau khi ¸p dông biÖn ph¸p ChØ tiªu §VT N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Sau khi ¸p dông biÖn ph¸p Khèi l­îng M3 1.633 2.014 2.659 4.193 Doanh thu 1000® 23.689.963 30.067.336 39.897.617 65.000.000 Lîi nhuËn 1000® 2.605.896 3.307.407 4.388.737 6.000.000 Khi ¸p dông biÖn ph¸p, lîi nhuËn dù kiÕn t¨ng thªm: 6.000.000.000 – 4.388.737.000 = 1.611.263.000 ®ång. Khi thùc hiÖn biÖn ph¸p ®ßi hái ®Çu t­ thªm 176.788.000 ®ång VËy lîi nhuËn t¨ng thªm lµ; 1.611.263.000 - 176.788.000 = 1.434.475.000 ®ång

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh hoàng anh quy nhơn.doc
Luận văn liên quan