Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) trong bối cảnh hội nhập kinh tế

Cùng với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế, thị trường bảo hiểm Việt Nam cũng có những bước phát triển mạnh mẽ. Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế có những biến chuyển lớn, tiềm năng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam còn nhiều, cơ hội phát triển đối với công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIC là rất lớn, tuy nhiên những thách thức đặt ra đối với một doanh nghiệp mới ra nhập thị trường như BIC cũng không phải là nhỏ. Xét về tổng thể sức cạnh tranh của BIC còn yếu, tuy nhiên tập thể ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty đang nỗ lực hết mình để gây dựng BIC trở thành một thương hiệu bảo hiểm thân thuộc, “Tận tâm vì sự An tâm” đối với mỗi người dân và doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với sự ủng hỗ tích cực của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIC đang từng bước tìm ra lỗi đi riêng cho mình, bước đầu khẳng định mình trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

pdf97 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2296 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển (BIC) trong bối cảnh hội nhập kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng đồng và môi trƣờng, những qui định này sẽ làm gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trong tƣơng lai. 2. Cạnh tranh trên thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ sẽ diễn ra gay gắt hơn. Với tốc độ tăng trƣởng nhƣ hiện nay, tiềm năng cho thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam vẫn còn rất lớn, khi mà mảnh đất màu mỡ còn chƣa đƣợc khai thác hết (hiện nay mới chỉ đáp ứng đƣợc 20% nhu cầu thị trƣờng) thì xu thế gia nhập ngành còn rất lớn. Sự cạnh tranh sẽ diễn ra trên quy mô rộng hơn và mức độ gay gắt hơn. Trƣớc hết là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 68 cả về sản phẩm bảo hiểm, chất lƣợng phục vụ, nguồn nhân lực và phát triển kênh phân phối sản phẩm. Thứ hai là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam với các doanh nghiệp bảo hiểm tại nƣớc ngoài về cung cấp sản phẩm bảo hiểm trong khuôn khổ đã cam kết tại WTO. Thứ ba là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với các dịch vụ tài chính khác nhƣ thu hút tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, kinh doanh bất động sản…Hơn nữa khi các doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài có tiềm lực tài chính mạnh, lại có kinh nghiệm lâu năm trên thị trƣờng, cùng với các sản phẩm đa dạng phong phú đáp ứng đƣợc đa dạng các nhu cầu xâm nhập thị trƣờng Việt Nam thì áp lực cạnh tranh sẽ còn lớn hơn nữa. Tình trạng cạnh tranh phổ biến trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam hiện nay là các doanh nghiệp bảo hiểm đua nhau hạ chi phí kỹ thuật, tăng chi phí khai thác, thậm chí không ít công ty lợi dụng quyền lực của chính quyền địa phƣơng, “bắt ép” khách hàng mua bảo hiểm. Đây là những hình thức cạnh tranh không lành mạnh, gây thiệt hại lớn cho các công ty bảo hiểm. Tuy nhiên trong tƣơng lai khi các doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài ra nhập thị trƣờng, họ chủ yếu cạnh tranh bằng chất lƣợng dịch vụ, đa dạng sản phẩm và sự chuyên môn hóa cao, nếu các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam vẫn còn tiếp tục cạnh tranh theo kiểu “ăn sổi, ở thì” này thì sẽ rất khó tồn tại và nhanh chóng bị mất đi thị phần của mình. Do đó, xu thế trong tƣơng lai, các doanh nghiệp sẽ thay đổi phƣơng thức cạnh tranh, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh nhƣ hiện nay sẽ không còn chỗ đứng mà thay vào đó là cạnh tranh bằng thực lực, bằng việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. 3. Sản phẩm sẽ phong phú, đa dạng hơn. Kinh tế tăng trƣởng, kéo theo đó là nhu cầu của khách hàng cũng sẽ thay đổi, không chỉ dừng lại ở những sản phẩm bảo hiểm đơn thuần mà đòi hỏi những sản phẩm có giá Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 69 trị gia tăng lớn. Sự xuất hiện của những công ty bảo hiểm nƣớc ngoài với kinh nghiệm lâu năm trên thị trƣờng sẽ đem đến các sản phẩm đa dạng phong phú. Ngoài ra cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, số hóa, xu thế phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên kết cũng sẽ gia tăng, chẳng hạn nhƣ sự xuất hiện của các sản phẩm bảo hiểm liên kết với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hay viễn thông (Bancassurance). Những sản phẩm này đã bắt đầu xuất hiện ở thị trƣờng Việt Nam trong thời gian gần đây, tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng chƣa cao, dự kiến trong tƣơng lai khi hệ thống công nghệ thông tin đƣợc nâng cấp hoàn thiện hơn, nhu cầu và nhận thức của ngƣời dân đƣợc nâng cao hơn nữa thì các sản phẩm này sẽ có tốc độ phát triển mạnh mẽ. Cùng với tốc độ tăng trƣởng nhanh của nền kinh tế, đời sống và thu nhập của ngƣời dân ngày một tăng, những ngƣời giàu có ngày một nhiều và ý thức của ngƣời dân cũng đƣợc nâng cao thì trong thời gian tới loại hình bảo hiểm cá nhân, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cá nhân, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp sẽ có tốc độ tăng trƣởng mạnh với đa dạng các sản phẩm. II. Định hƣớng phát triển của BIC trong giai đoạn 2008 – 2020 1. Định hƣớng ngắn hạn Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế hiện nay của đất nƣớc; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010 của Chính phủ; chiến lƣợc phát triển thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam đến năm 2010; định hƣớng chiến lƣợc giai đoạn 2007 – 2011 của BIDV nhằm xây dựng Tập đoàn tài chính đa sở hữu, hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó hoạt động bảo hiểm đƣợc xác định là một trụ cột chính; chiến lƣợc phát triển BIC phải dựa trên cơ sở vị thế tài chính của hệ thống BIDV, phục vụ cho sự phát triển của BIDV, BIC là công cụ quản lý rủi ro của BIDV; đồng thời căn cứ vào thực trạng và xuất phát điểm của BIC tại thời điểm hiện nay, nhận định xu hƣớng phát triển của thị trƣờng và nhu cầu của khách hàng và trên cơ sở đặc thù của hoạt động bảo Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 70 hiểm là một ngành dịch vụ tài chính, mang tính toàn cầu, rủi ro bảo hiểm không giới hạn trong phạm vi một quốc gia, tập thể ban lãnh đạo BIDV, BIC đã đề ra mục tiêu cho BIC trong thời gian tới là xây dựng BIC trở thành một thương hiệu bảo hiểm có uy tín, hoạt động hiệu quả trên thị trường bảo hiểm Việt Nam, không ngừng gia tăng tỷ trọng đóng góp trong hệ thống BIDV, phấn đấu đến năm 2012 thị phần của BIC trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam sẽ chiếm trên 6%. Phấn đấu đưa BIC trở thành một trong 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam theo cả 3 tiêu chí: năng lực tài chính, thị phần và lợi nhuận. Các mục tiêu cụ thể nhƣ sau:  Mở rộng mạng lƣới hoạt động. Tổ chức kênh phân phối sản phẩm thông suốt qua Ngân hàng và hệ thống chi nhánh, đại lý.  Tận dụng tối đa nguồn khách hàng từ BIDV giới thiệu, thiết lập đƣợc càng nhiều càng tốt quan hệ hợp tác từ phía nguồn khách hàng của Ngân hàng và các đối tác tiềm năng. Trong thời gian trƣớc mắt, đây sẽ là nguồn khách hàng mục tiêu lớn nhất của BIC.  Hoàn thiện bộ máy quản trị điều hành công ty để quản lý tốt tất cả các mặt hoạt động. Nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh doanh, sử dụng nguồn nhân lực, tài chính, đầu tƣ… Đảm bảo tăng doanh thu trung bình 100% trong 3 năm đầu và duy trì tốc độ 70% trong các năm tiếp theo và thị phần đạt tối thiểu 6% vào năm 2012. Xây dựng BIC trở thành một thƣơng hiệu mạnh, thân thiện, tạo cảm giác An tâm cho khách hàng, đối tác và nhân viên.  Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin. Biến công nghệ thông tin trở thành một công cụ cạnh tranh của BIC trên thị trƣờng và xây dựng môi trƣờng làm việc mở.  Chuẩn hóa các quy trình tác nghiệp, tạo ra một quy chuẩn riêng trong hoạt động của BIC.  Sử dụng hợp lý nguồn nhân lực: tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, nhiệt huyết và kinh nghiệm gắn liền với việc chuyên môn hóa các bộ phận trong công ty; có chế độ đãi ngộ tốt cho cán bộ công nhân viên, thu Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 71 nhập gắn với kết quả kinh doanh; tạo lập môi trƣờng văn hóa công ty và kinh doanh năng động; tạo sự tin tƣởng cho cán bộ để gắn bó làm việc lâu dài, cống hiến và đồng lòng nỗ lực vì sự phát triển chung.  Tổ chức và quản lý tốt bộ máy quản trị công ty bảo hiểm từ trụ sở chính đến các chi nhánh; có cơ cấu tổ chức rõ ràng, ổn định; chức năng hoạt động cụ thể của các phòng ban rõ ràng; phân công trách nhiệm rõ ràng, phát huy sức mạnh tập thể đồng thời gắn trách nhiệm cá nhân.  Tổ chức và hoàn thiện hệ thống bồi thƣờng toàn quốc: có các chuyên gia giám định bồi thƣờng chuyên nghiệp hoặc hợp tác với các chuyên gia giám định bồi thƣờng vì đây chính là hoạt động phản ánh rõ ràng nhất về chất lƣợng dịch vụ khách hàng, khả năng thực hiện cam kết, hình ảnh, thƣơng hiệu, uy tín và hoạt động sinh lời của công ty bảo hiểm.  Tổ chức và hoàn thiện triển khai các sản phẩm bảo hiểm cơ bản, chiến lƣợc; quản lý danh mục bảo hiểm đặc trƣng; nghiên cứu và đƣa dự án Bancassurance vào hoạt động hiệu quả để biến sản phẩm này thành lợi thế cạnh tranh của BIC; nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm bảo hiểm mới để đáp ứng đƣợc các yêu cầu đa dạng của khách hàng.  Cổ phần hóa BIC vào năm 2008. 2. Định hƣớng dài hạn Trên cơ sở định hƣớng phát triển BIC trong thời gian tới và những kỳ vọng đạt đƣợc, cùng với những dự báo về thị trƣờng và chiến lƣợc phát triển kinh tế đến năm 2020 của đất nƣớc có thể đƣa ra những định hƣớng phát triển dài hạn trong tƣơng lai của BIC nhƣ sau:  Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng cao và ổn định, không ngừng củng cố uy tín, thƣơng hiệu, gia tăng thị phần; xây dựng BIC trở thành một thƣơng hiệu bảo hiểm Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 72 quen thuộc, phấn đấu đến năm 2020 BIC nằm trong top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam cả về năng lực tài chính, thị phần và lợi nhuận.  Đa dạng hóa hoạt động, không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ tài chính cốt lõi là bảo hiểm phi nhân thọ để bảo đảm an toàn tài chính cho khách hàng, BIC sẽ mở rộng các hoạt động dịch vụ tài chính để đảm nhận vai trò là nhà quản lý tài chính toàn diện cho khách hàng (tƣ vấn, quản lý rủi ro, nhận ủy thác đầu tƣ, quản lý danh mục đầu tƣ cho khách hàng…); để thực hiện điều này, BIC sẽ liên kết với các doanh nghiệp khác hoặc thành lập công ty con để triển khai cung cấp các dịch vụ đồng bộ từ: bảo hiểm, chứng khoán, quản lý tài sản, viễn thông, ngân hàng tự động…  Mở rộng hoạt động, bƣớc đầu mở văn phòng đại diện, chi nhánh ở nƣớc ngoài; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của BIC không chỉ ở Việt Nam mà còn mở rộng ra nƣớc ngoài.  Tham gia góp vốn vào các công ty bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, tái bảo hiểm đang hoạt động thành công ở nƣớc ngoài và thành lập các công ty con kinh doanh bảo hiểm ở nƣớc ngoài.  Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm bảo hiểm liên kết ngân hàng, viễn thông vốn đƣợc coi là thế mạnh của BIC, nghiên cứu bổ sung thêm những sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.  Ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đẩy mạnh việc bán các sản phẩm, giải quyết khiếu nại, tƣ vấn trực tuyến. III. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho BIC 1. Nhóm giải pháp vĩ mô Nhà nƣớc với vai trò quản lý chung các hoạt động của nền kinh tế, trong đó hoạt động kinh doanh bảo hiểm có ảnh hƣởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của BIC nói riêng và các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nói chung nhất là trong bối cảnh hội Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 73 nhập kinh tế hiện nay. Để giúp BIC và các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của mình trong điều kiện hội nhập nhà nƣớc cần thực hiện:  Hoàn thiện hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm: Hiện nay Nhà nƣớc đã cho ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hƣớng dẫn thi hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho TTBH VN phát triển, tuy nhiên trong thực tế hoạt động lại nảy sinh nhiều bất cập, có nhiều vấn đề mà Luật còn chƣa điều chỉnh hoặc chƣa cụ thể gây khó khăn trong việc thực hiện; vì vậy đòi hỏi Nhà nƣớc phải không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm theo hƣớng:  Bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp lý về kinh doanh bảo hiểm, nhằm tuân thủ các nguyên tắc hội nhập và điều kiện thực tế của thị trƣờng trong từng giai đoạn, đảm bảo thị trƣờng bảo hiểm phát triển lành mạnh, an toàn, tạo nền tảng pháp lý rõ ràng để các doanh nghiệp tận dụng cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp bảo hiểm; xây dựng phƣơng án và lộ trình mở cửa thị trƣờng trong lĩnh vực bảo hiểm phù hợp với phƣơng án tổng thể của ngành tài chính dịch vụ.  Chính phủ và Ngân hàng Nhà nƣớc sớm ban hành các văn bản hƣớng dẫn thi hành về hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh cho các DNBH thực hiện hoạt động cho vay theo Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính và Ngân hàng sớm ban hành các văn bản quy định tỷ lệ tài sản rủi ro so với tổng tài sản của DNBH và hƣớng dẫn thi hành việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro cho hoạt động đầu tƣ nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng để các công ty bảo hiểm có cơ sở thực hiện và có cơ chế xử lý rủi ro khi rủi ro phát sinh.  Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tƣ, nhất là các dự án đầu tƣ bất động sản, nâng dần và đi tới xóa bỏ các hạn chế về đầu tƣ gián tiếp, đặc biệt là tỷ lệ góp vốn của các DNBH nƣớc ngoài vào các DNBH trong nƣớc. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 74  Nhà nƣớc cần có những chính sách biện pháp tuyên truyền để ngƣời dân và doanh nghiệp nâng cao nhận thức về việc hạn chế tổn thất xảy ra bằng cách mua bảo hiểm. Khuyến khích các doanh nghiệp mua bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh của mình. Hiện nay, Nhà nƣớc đã cho ban hành một số qui định về loại hình bảo hiểm bắt buộc và các dự thảo về bảo hiểm bắt buộc, bởi vậy Nhà nƣớc cần đẩy nhanh để sớm ban hành các qui định này.  Nhà nƣớc có chính sách để các doanh nghiệp chủ động tăng vốn cho phù hợp với tính chất hoạt động và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.  Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các DNBH trong nƣớc mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, kể cả ở thị trƣờng bảo hiểm quốc tế và khu vực, tham gia góp vốn vào các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm đang hoạt động thành công ở nƣớc ngoài và thành lập công ty con kinh doanh bảo hiểm ở nƣớc ngoài.  Khuyến khích và hỗ trợ các DNBH trong nƣớc hiện đại hóa công nghệ quản lý kinh doanh, đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ theo các chuẩn mực quốc tế, đƣợc phép thuê chuyên gia trong nƣớc và ngoài nƣớc để quản lý một số lĩnh vực hoạt động theo đúng qui định của pháp luật.  Tạo môi trường pháp lý thực sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp Thời điểm mà thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam phải mở cửa thị trƣờng đã đến rất gần, một khi đã tham gia vào sân chơi chung chúng ta cũng sẽ phải tuân thủ những luật chơi chung, trong môi trƣờng cạnh tranh mới, các DNBH Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ phía các DNBH nƣớc ngoài vốn thông thạo, am hiểu những quy tắc cạnh tranh quốc tế. Bởi vậy, để hỗ trợ các DNBH Việt Nam khỏi bỡ ngỡ trƣớc môi trƣờng cạnh tranh mới, Nhà nƣớc bằng các chính sách và biện pháp của mình, cần tạo môi trƣờng pháp lý thực sự bình đẳng, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế: Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 75  Tạo điều kiện để tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên thị trƣờng có cơ hội tự do thâm nhập thị trƣờng bảo hiểm khi đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn mà pháp luật quy định về vốn, khả năng thanh toán, xếp hạng tín dụng, kế hoạch kinh doanh…  Tất cả các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm nhƣ DNBH Nhà nƣớc, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài kinh doanh trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam bình đẳng nhƣ nhau trong việc đƣợc phép đầu tƣ vào các loại tài sản ngắn hạn hoặc dài hạn phù hơp với đặc thù kinh doanh bảo hiểm.  Luật pháp về quản lý kinh doanh bảo hiểm, về tài chính DNBH phải thực sự bình đẳng trong cạnh tranh đối với tất cả các loại hình DNBH khác nhau trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam.  Tăng cường chức năng giám sát của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bên cạnh đó cần thiết lập hệ thống thông tin thường xuyên giữa cơ quản quản lý (bộ Tài chính) với các DNBH, môi giới bảo hiểm để đảm bảo tính hiệu quả của công tác quản lý, giám sát chung như công tác quản trị điều hành doanh nghiệp.  Củng cố tổ chức, bộ máy quản lý nhà nƣớc về kinh doanh bảo hiểm. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và tốc độ tăng trƣởng mạnh của thị trƣờng bảo hiểm nhƣ hiện nay, đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nƣớc đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phải mở rộng quy mô hoạt động phù hợp với quy mô phát triển của thị trƣờng, đồng thời đảm bảo quản lý theo các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, môi giới và đại lý. Cơ quan quản lý nhà nƣớc về hoạt động kinh tế bảo hiểm phải thực hiện hai chức năng cơ bản là chức năng quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật và chức năng giám sát tài chính.  Đào tạo nâng cao trình độ cho các cán bộ quản lý nhà nƣớc về kinh doanh bảo hiểm.  Xây dựng hệ thống chỉ tiêu hoàn chỉnh phục vụ cho công tác giám sát tài chính đƣợc chặt chẽ. Bộ Tài chính cần tăng cƣờng kiểm tra, giám sát, cƣỡng chế thực Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 76 thi đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp; xử phạt nghiêm đối với những hành vi kinh doanh không lành mạnh.  Thực hiện các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế trong giám sát tài chính.  Tiếp tục nâng cao vai trò tự quản của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam. Để Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam thực hiện tốt vai trò tự quản, hỗ trợ cầu nối và đại diện cho các doanh nghiệp bảo hiểm trƣớc cơ quan quản lý nhà nƣớc và công chúng bằng cách: mở rộng phạm vi hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm về đào tạo, trao đổi thông tin, xem xét, sửa đổi, bổ sung điều lệ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam theo hƣớng khuyến khích các DNBH Việt Nam tham gia Hiệp hội; xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nƣớc về kinh doanh bảo hiểm và Hiệp hội kiểm tra, giám sát việc thỏa thuận giữa các hội viên.  Nhà nƣớc đẩy mạnh sự hợp tác với các tổ chức, hiệp hội quản lý bảo hiểm quốc tế, để tiếp thu những kinh nghiệm về công nghệ, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực. 2. Giải pháp vi mô Để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tồn tại và phát triển đƣợc trƣớc sức ép cạnh tranh ngày càng lớn khi mở cửa hoàn toàn thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam theo cam kết hội nhập, BIC cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: a. Giải pháp về tài chính: Năng lực tài chính và hiệu quả của hoạt động tài chính là vấn đề then chốt quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, năng lực tài chính mạnh sẽ đảm bảo cho các chiến lƣợc kinh doanh của doanh nghiệp đƣợc thực hiện, nâng cao khả năng nhận bảo hiểm và mức giữ lại mà vẫn đáp ứng đƣợc các trách nhiệm đối với ngƣời tham gia bảo hiểm, tăng khả năng đầu tƣ cho công nghệ hiện đại… Hiện tại mức vốn điều lệ của BIC là 500 tỷ đồng, lớn thứ 4 trong số các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam nhƣng so với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn trên thị trƣờng Việt Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 77 Nam hiện nay thì số vốn này còn thấp (Bảo Việt: 900 tỷ đồng, Bảo Minh: 1100 tỷ đồng). Hơn nữa việc tăng cƣờng năng lực tài chính là rất cần thiết để BIC có thể giữ vững đƣợc năng lực cạnh tranh khi các doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài với tiềm lực tài chính mạnh ra nhập thị trƣờng. Để tạo dựng đƣợc năng lực tài chính mạnh cũng nhƣ đảm bảo đƣợc hiệu quả của hoạt động tài chính BIC cần thực hiện nhiều biện pháp:  Phát triển mạnh mẽ hoạt động đầu tƣ tài chính để lấy lợi nhuận từ hoạt động đầu tƣ tài chính hỗ trợ chiến thuật cho hoạt động bảo hiểm trong thời gian đầu khi tập trung cho việc mở rộng thị phần, chƣa có lợi nhuận. Để các hoạt động đầu tƣ tài chính mang lại hiệu quả cao có thể thực hiện các biện pháp:  Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, am hiểu về thị trƣờng tài chính và đầu tƣ tài chính.  Phát triển tiến tới hình thành một công ty đầu tƣ để nâng cao vai trò, trách nhiệm của công tác đầu tƣ.  Đa dạng hóa hình thức đầu tƣ: ƣu tiên cho hình thức đầu tƣ có nhiều ƣu điểm về độ anh toàn, tính thanh khoản và hiệu suất sinh lời là tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Để chuẩn bị cho tƣơng lai các chuyên viên thực hiện công tác đầu tƣ cần tích cực tìm hiểu môi trƣờng đầu tƣ, tích lũy những kiến thức về đầu tƣ kinh doanh trên các lĩnh vực nhất là trên thị trƣờng chứng khoán.  Áp dụng tiến bộ của khoa học công nghệ nhất là công nghệ thông tin trong lĩnh vực đầu tƣ, trên cơ sở thực hiện chiến lƣợc đầu tƣ phát triển công nghệ.  Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp bằng các biện pháp:  Giảm số dƣ vốn nhàn rỗi bằng cách chấn chỉnh việc chấp hành quy chế tài chính về quản lý số dƣ: kiểm tra, đôn đốc thƣờng xuyên việc thanh quyết toán ấn chỉ của đại lý.  Nâng cao công tác quản lý nợ phí bảo hiểm bằng việc thành lập ban quản lý công nợ của công ty, tổ chức rà soát, đánh giá các khoản nợ, tổ chức thu nợ, chấn Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 78 chỉnh quy chế tài chính về quản lý số dƣ, kiểm tra đôn đốc thƣờng xuyên việc thanh quyết toán của các đại lý, ban hành cơ chế tài chính mở để khuyến khích hoạt động kinh doanh.  Phối hợp hiệu quả hơn với hệ thống ngân hàng thông qua các lĩnh vực: sử dụng dịch vụ thu tiền hộ của ngân hàng, khuyến khích thanh toán qua ngân hàng, sử dụng dịch vụ chuyển tiền hộ của ngân hàng.  Quản lý tốt tình hình luân chuyển vốn lƣu động bằng cách: lập kế hoạch sử dụng các ấn chỉ đại lý, giảm thiểu các loại vật tƣ, hàng hóa tồn kho.  Thành lập các công ty con, tham gia góp vốn các công ty hoạt động có liên quan để liên kết hoạt động theo mục tiêu cung cấp dịch vụ trọn gói, bao gồm: Thành lập Quỹ đầu tƣ, Công ty Chứng khoán, Công ty Đầu tƣ Chứng khoán. Phát triển các hoạt động đầu tƣ, liên kết trong lĩnh vực bất động sản. Việc làm này sẽ đảm bảo cho hoạt động đầu tƣ của BIC trở nên chuyên nghiệp hơn, mang lại hiệu quả cao hơn, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, khách hàng sẽ cảm thấy an tâm hơn về khả năng tài chính của công ty.  Sớm cổ phần hóa BIC để tăng năng lực tài chính, tăng năng lực nhận bảo hiểm và mức giữ lại. Thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trƣờng chứng khoán. Minh bạch hóa toàn bộ hoạt động và tiến tới định giá tín nhiệm theo tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay BIC là doanh nghiệp nhà nƣớc duy nhất trên thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam, nguồn vốn của BIC hoàn toàn phụ thuộc vào ngân hàng mẹ BIDV cấp, vì vậy việc mở rộng nguồn vốn của BIC còn nhiều hạn chế. Do đó thực hiện cổ phần hóa là giải pháp hợp lí để tăng nhanh nguồn vốn cho BIC. Đây là xu thế tất yếu mà hiện nay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn của Việt Nam (Bảo Việt, Bảo Minh) cũng đang thực hiện. Việc cổ phần hóa và niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán không những làm gia tăng đáng kể năng lực tài chính cho BIC mà còn có tác dụng nâng cao uy tín và thƣơng hiệu BIC. Khi thực hiện niêm yết trên thị trƣờng chứng khoán, BIC sẽ phải công khai minh bạch hóa toàn bộ hoạt động, thông qua đó khách hàng có thể hiểu rõ tình hình thực tại của BIC, Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 79 các hoạt động của BIC từ đó thấy vững tâm và tin tƣởng hơn khi quyết định lựa chọn BIC để bảo hiểm cho các rủi ro của mình. b. Giải pháp về sản phẩm: Sản phẩm bảo hiểm là vũ khí cạnh tranh quyết định trực tiếp đến hiệu quả và uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm. Năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trƣờng đƣợc tập trung ở khả năng cung ứng cho thị trƣờng những sản phẩm bảo hiểm phong phú, đa dạng với chất lƣợng tốt, giá phí bảo hiểm hạ, các dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo, tài chính doanh nghiệp lành mạnh. Vì vậy, để cạnh tranh có hiệu quả, BIC cần thực hiện các giải pháp cụ thể về sản phẩm nhƣ sau:  Đa dạng hóa sản phẩm. Do mới thành lập nên cơ cấu sản phẩm của BIC còn chƣa phong phú, vẫn chủ yếu là các sản phẩm bảo hiểm truyền thống, một số nghiệp vụ bảo hiểm còn chƣa có sản phẩm nhƣ: bảo hiểm phục vụ các chƣơng trình phát triển nông, lâm, ngƣ nghiệp, bảo hiểm thiết bị điện tử…Đa dạng hóa sản phẩm là yêu cầu sống còn thiết yếu đối với mỗi doanh nghiệp bảo hiểm, nhất là trong thời gian sắp tới khi các doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài đƣợc tự do gia nhập thị trƣờng Việt Nam, với kinh nghiệm lâu năm trên thị trƣờng và cơ cấu sản phẩm phong phú, nếu BIC không có một cơ cấu sản phẩm phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu thị trƣờng thì khả năng cạnh tranh sẽ rất hạn chế.  BIC cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trƣờng để luôn đổi mới đƣa ra các sản phẩm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trƣờng. Hiện nay các sản phẩm cơ bản thì doanh nghiệp nào cũng có, bởi vậy các doanh nghiệp chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh cao hơn đối thủ khi họ đƣa ra các sản phẩm mới, gia tăng tiện ích cho khách hàng.  Phát triển và nâng cao chất lƣợng sản phẩm bảo hiểm. Ngoài các sản phẩm bảo hiểm truyền thống, BIC cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới nhất là những các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân hàng – chứng khoán. (Bảo hiểm trách nhiệm môi giới chứng khoán, Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc…) Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 80  Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm bảo hiểm theo hƣớng tích hợp, cung cấp theo gói dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thị trƣờng gắn với quyền lợi của ngƣời tham gia bảo hiểm.  Nghiên cứu và phát triển hơn nữa các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc. Điều này xuất phát từ việc ban hành và các dự thảo ban hành các qui định bảo hiểm bắt buộc của nhà nƣớc. Với việc ban hành và dự thảo ban hành các qui định về bảo hiểm bắt buộc của nhà nƣớc thì chắc chắn nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm thuộc những lĩnh vực này sẽ gia tăng bởi vậy BIC cần có sự chuẩn bị sẵn sàng trong việc xây dựng chính sách, cơ chế giá hợp lí đối với các sản phẩm bảo hiểm bắt buộc; có nhƣ vậy mới có thể đảm bảo đƣợc khả năng cạnh tranh tốt của BIC trong tƣơng lai. c. Giải pháp về phát triển hệ thống phân phối: Mạng lƣới, hệ thống phân phối rộng là yếu tố quan trọng quyết định đến năng lực cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp. Xác định đƣợc tầm quan trọng của yếu tố này, thời gian qua BIC đã chú trọng rất nhiều đến công tác phát triển hệ thống mạng lƣới, đại lý. Tuy nhiên do mới thành lập nên BIC không thể phát triển mạng lƣới rộng khắp ngay đƣợc. Trong thời gian tới BIC còn rất nhiều việc phải làm để phát triển nhanh và có hiệu quả kênh phân phối:  Đẩy nhanh việc phát triển mạng lƣới, gia tăng đầu tƣ để thành lập các chi nhánh, phòng kinh doanh khu vực tại khắp các vùng miền của đất nƣớc để có khả năng phục vụ khách hàng trong toàn quốc, có điều kiện mở rộng đối tƣợng khách hàng. Hiện nay mạng lƣới của BIC còn mỏng, nhiều khu vực còn chƣa có chi nhánh, phòng kinh doanh khu vực, nhƣ vậy sẽ rất hạn chế khả năng phục vụ khách hàng, và mất đi một lƣợng khách hàng lớn. Do đó BIC cần phải hết sức chú trọng đến công tác phát triển mạng lƣới trong thời gian tới.  Phát triển, đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm. Ngoài các kênh truyền thống: trực tiếp, đại lý, môi giới, chú trọng các kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance), bán hàng trực tuyến, liên kết với các hãng viễn thông… Đây cũng là Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 81 một cách rất hiệu quả để đƣa sản phẩm bảo hiểm đến tay ngƣời tiêu dùng, vừa kết hợp đƣợc những tiện ích của sản phẩm lại gia tăng lợi ích và sự thỏa mãn cho khách hàng. Hơn nữa, đẩy mạnh việc bán hàng trực tuyến sẽ là xu hƣớng tất yếu trong tƣơng lai khi mà công nghệ thông tin ngày càng phổ biến và phát triển mạnh mẽ, vừa tiết kiệm thời gian, công sức lại giảm đƣợc các chi phí trung gian môi giới. Ngoài ra thì việc phân phối sản phẩm qua các kênh ngân hàng, bƣu điện vừa thúc đẩy đƣợc các dịch vụ này phát triển, lại tận dụng đƣợc dịch vụ thu tiền hộ của ngân hàng, khuyến khích thanh toán qua ngân hàng.  Hiện nay với việc là thành viên của BIDV, BIC đang có lợi thế cạnh tranh rất lớn trong việc tận dụng kênh phân phối sẵn có của BIDV mà ít có doanh nghiệp bảo hiểm nào trên thị trƣờng có đƣợc. BIC cần tận dụng tối đa kênh phân phối là hệ thống BIDV để giảm chi phí, xây dựng mô hình các Kios/Quầy giao dịch bảo hiểm ở mỗi địa điểm BIDV có phòng giao dịch. Với việc sử dụng sẵn hệ thống đại lý của BIDV, BIC sẽ có thể tiết kiệm đƣợc rất nhiều chi phí cho việc đầu tƣ cơ sở hạ tầng, nhân lực để lập chi nhánh, và có thể giành vốn cho các hoạt động đầu tƣ khác. Ngoài ra việc tận dụng mạng lƣới kênh phân phối của BIDV sẽ giúp BIC dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khách hàng, có đƣợc lƣợng khách hàng lớn và phong phú hơn, vả lại với một hệ thống đại lý của BIDV có nền tảng tốt thì sẽ dễ dàng hơn trong việc đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm, tính chuyên nghiệp sẽ cao hơn.  Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho hệ thống đại lý, môi giới nhằm tạo dựng mạng lƣới phân phối chuyên nghiệp và có hiệu quả.  Có chính sách biện pháp để khuyến khích cán bộ, đại lý bảo hiểm gắn bó và tận tâm với công việc. Để nâng cao sự nhiệt thành trong công việc, ngoài phí hoa hồng đƣợc hƣởng trên doanh thu phí bảo hiểm, BIC có thể thực hiện thƣởng thêm cho đại lý khi họ hoàn thành xuất sắc công việc hay khi họ có những đóng góp, sáng kiến bổ ích cho công ty. Trong thời gian vừa qua, BIC cũng đã xây dựng các chƣơng trình để khuyến khích nhân viên giao dịch tại các chi nhánh đại lý của BIDV bán sản phẩm bảo Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 82 hiểm của BIC; chẳng hạn nhƣ chƣơng trình “BIC – Bảo An tăng lợi ích, thêm niềm vui” hay “BIC – Bảo An cùng về đich” theo đó sẽ trao thƣởng cho những nhân viên ngân hàng nào bán đƣợc nhiều sản phẩm bảo hiểm nhất, đây là những chƣơng trình rất thiết thực và mang lại hiệu quả rất cao, tạo động lực mạnh mẽ cho các nhân viên ngân hàng để bán các sản phẩm bảo hiểm của BIC. Sự thành công của các chƣơng trình này, cho thấy trong thời gian tới BIC cần nghiên cứu để triển khai mở rộng hơn nữa các hoạt động chính sách nhƣ vậy. d. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là yếu tố sống còn quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực chính là yếu tố sẽ quyết định sự đổi mới, sự sáng tạo trong mỗi doanh nghiệp, hơn nữa với một ngành đặc thù nhƣ bảo hiểm, bán các sản phẩm vô hình, sản phẩm bán ra không gì khác ngoài một lời hứa; bởi vậy để tạo dựng đƣợc lòng tin và thuyết phục đƣợc khách hàng lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp thì phần lớn phụ thuộc vào đội ngũ nhân lực của công ty. Bởi vậy việc tạo dựng đƣợc đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tâm huyết với nghề và gắn bó với công ty là điều hết sức quan trọng đối với BIC hiện nay, làm đƣợc điều này sẽ giúp BIC duy trì đƣợc đáng kể lợi thế cạnh tranh trong tƣơng lai. Hơn nữa, với việc Việt Nam gia nhập WTO, sự xuất hiện của các công ty bảo hiểm nƣớc ngoài với ƣu thế cạnh tranh vƣợt trội sẽ tạo ra hiệu ứng chuyển dịch nguồn nhân lực có chất lƣợng cao từ các công ty bảo hiểm trong nƣớc sang các công ty bảo hiểm nƣớc ngoài, bởi vậy đối với BIC hiện nay sẽ càng trở nên quan trọng hơn để có các chính sách biện pháp hợp lý để có thể giữ chân đƣợc các cán bộ giỏi ở lại công ty. Do đó, ngay từ đầu BIC nên có một chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực hợp lí:  Tập trung cho công tác tuyển dụng, đào tạo, xây dựng và áp dụng chƣơng trình phúc lợi trọn gói đối với nhân viên. Thay đổi cơ chế động lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Cần phải xây dựng cơ chế lƣơng thƣởng gắn với kết quả hoạt động kinh doanh có nhƣ vậy mới tạo đƣợc động lực làm việc mạnh mẽ cho cán bộ nhân viên. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 83  Xây dựng đƣợc đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên nghiệp, có đẳng cấp, đặc biệt tại trụ sở chính công ty. Xây dựng đƣợc đội ngũ nhân viên kinh doanh năng động, tính thị trƣờng cao và có khát vọng phát triển mạnh mẽ.  Tập trung cho công tác đào tạo, đào tạo đƣợc chuyên gia định phí cho BIC. Ngoài đào tạo nghiệp vụ, chú trọng đào tạo kỹ năng: giao tiếp, thuyết phục khách hàng, kỹ năng quyết định, xây dựng văn hóa kinh doanh.  Mạnh dạn xem xét phƣơng án thuê nhân sự là các chuyên gia có chuyên môn sâu về nghiệp vụ và quản trị điều hành doanh nghiệp bảo hiểm để xây dựng, quản lý, đào tạo và chuyển giao đối với các lĩnh vực kinh doanh mới sau khi cổ phần hóa.  Lựa chọn nhóm cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, chuyên gia nghiệp vụ để gửi đi đào tạo ở nƣớc ngoài theo các chƣơng trình mà BIC cần đẩy mạnh.  Xây dựng hệ thống khuyến khích tiên tiến đối với ngƣời lao động. Tổ chức, sắp xếp nhân sự phát huy tốt năng lực cán bộ và xây dựng đƣợc cơ chế tiền lƣơng thúc đẩy kinh doanh (bậc lƣơng, khen thƣởng, tín dụng, hỗ trợ mua nhà, quyền mua cổ phiếu ƣu đãi,…)  Phát triển phần mềm quản lý nhân sự, không ngừng hoàn thiện sổ tay nhân viên.  Xây dựng đội ngũ bảo hiểm chuyên nghiệp thông qua tuyển dụng, đào tạo, giám sát, sàng lọc. Đa dạng hóa các loại sản phẩm liên kết để gia tăng cơ hội thu nhập cho đại lý, tạo điều kiện cho đại lý gắn bó lâu dài với BIC; Có chế độ hoa hồng và chi phí hỗ trợ đại lý để thu hút đƣợc đông đảo đại lý làm việc cho công ty. Phát triển đội ngũ bảo hiểm chuyên nghiệp, không ngừng gia tăng lợi ích để gắn bó lâu dài.  Chú trọng hơn nữa đến công tác tuyển dụng đào tạo, phối hợp chặt chẽ với các trƣờng đại học đào tạo sinh viên chuyên ngành bảo hiểm, có thể nhận đỡ đầu cho những sinh viên giỏi, cho học tập đào tạo ở trong nƣớc và nƣớc ngoài với cam kết sau này sẽ về làm việc cho công ty để tạo dựng đƣợc đội ngũ nhân lực nòng cốt phục vụ cho sự phát triển lâu dài của công ty. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 84  Tổ chức các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng nghiệp vụ đại lý định kỳ, phổ cập kinh nghiệm khai thác và phổ biến tình hình thị trƣờng cho đại lý. Bên cạnh đó, khi cho ra đời một sản phẩm mới, BIC cũng cần trang bị, cập nhật cho đại lý những kiến thức, thông tin về sản phẩm, giúp cho ngƣời đại lý trở thành nhân viên tốt nhất cho sự lựa chọn sản phẩm bảo hiểm của khách hàng.  Để nâng cao đạo đức hoạt động của ngƣời đại lý, bên cạnh việc giáo dục, khen thƣởng động viên, BIC cũng cần có những chính sách xử phạt thích đáng đối với những trƣờng hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp, điều này giúp đảm bảo hình ảnh, uy tín của công ty.  Tạo môi trƣờng làm việc thân thiện, cởi mở, năng động, các thành viên có điều kiện phát huy đƣợc hết năng lực của bản thân, các thành viên cùng hợp tác, chia sẻ, phấn đấu vì lợi ích chung. Môi trƣờng làm việc cũng là yếu tố rất quan trọng ảnh hƣởng đến quyết định làm việc, cống hiến và động lực làm việc cho nhân viên, vì vậy xây dựng đƣợc môi trƣờng làm việc lành mạnh cũng sẽ giúp BIC xây dựng đƣợc một đội ngũ nhân lực vững mạnh, tăng tính cạnh tranh. e. Giải pháp về đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ: Trong bối cảnh hội nhập ngày nay, công nghệ thông tin là vũ khí chiến lƣợc giúp doanh nghiệp có thể thắng thế trong cạnh tranh, doanh nghiệp nào nắm trong tay công nghệ hiện đại, có chiến lƣợc áp dụng công nghệ tốt, doanh nghiệp đó sẽ chiếm ƣu thế trong cạnh tranh. Công nghệ hiện đại giúp cho việc xử lí thông tin nhanh chóng hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn, giảm đƣợc các hao phí không cần thiết đồng thời cho phép triển khai đƣợc các sản phẩm mới. Bởi vậy ngay từ bây giờ BIC cần đầu tƣ đồng bộ cho việc phát triển công nghệ bằng các biện pháp:  Xây dựng và hoàn thiện trang web của công ty. Ngày nay khi công nghệ thông tin phát triển, trang web chính là nơi đầu tiên khách hàng sẽ tìm đến khi muốn biết thông tin về công ty, bởi vậy việc xây dựng một trang web có giao diện đẹp, đầy đủ thông tin và thông tin đƣợc cập nhật thƣờng xuyên sẽ rất cần thiết. Tháng 8/2007 trang Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 85 web của BIC đã chính thức đƣợc cấp phép đi vào hoạt động, về cơ bản đã có đầy đủ các nội dung, tuy nhiên việc cập nhật thông tin vẫn còn chƣa đƣợc thƣờng xuyên, nhiều mục vẫn còn chƣa có nội dung, bởi vậy BIC cần chú trọng hơn nữa đến việc hoàn thiện nội dung của trang web.  Xây dựng hệ thống thông tin cập nhật trực tuyến, liên kết trong toàn bộ hệ thống của BIC để có thể kịp thời xử lí các giao dịch ngay tại địa điểm khách hàng đến giao dịch mà không cần phải chuyển hồ sơ về trụ sở chính nhƣ trƣớc nữa. Nhƣ vậy vừa tiết kiệm thời gian, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lƣợng phục vụ, do đó góp phần cải thiện đáng kể năng lực cạnh tranh của BIC.  Tăng cƣờng đầu tƣ để hiện đại hóa công nghệ thông tin, xây dựng chƣơng trình ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu, từ khâu thẩm định rủi ro, khai thác, quản lý hợp đồng đến các khâu bồi thƣờng, trả tiền bảo hiểm, trong đó tập trung phát triển hệ thống phần mềm thống kê tính phí, trích lập quỹ dự phong nghiệp vụ, hệ thống truyền dữ liệu báo cáo kinh doanh từ công ty đến chi nhánh và ngƣợc lại, đảm bảo cập nhật thông tin trong toàn hệ thống, xử lý kịp thời các diễn biến của thị trƣờng.  Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng BIDV và các thành viên khác của BIDV trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, để xây dựng một hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ trong toàn hệ thống BIDV, nhƣ vậy sẽ tạo thuận lợi trong việc quản lý thông tin của toàn hệ thống, đồng thời sẽ phục vụ đắc lực cho việc triển khai các sản phẩm liên kết chéo giữa ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Khách hàng chỉ cần giao dịch với một đơn vị thành viên của BIDV là có thể tiếp cận đƣợc với tất cả các dịch vụ khác của toàn hệ thống, vừa tạo thuận lợi cho khách hàng, vừa gia tăng sự bán chéo các sản phẩm, đóng góp chung vào sự phát triển của cả tập đoàn. Để thực hiện đƣợc kế hoạch này thì công nghệ thông tin đóng vai trò then chốt.  Đẩy mạnh hoạt động bán hàng trực tuyến. Xây dựng môi trƣờng làm việc mở thông qua làm việc qua mạng, cung cấp dịch vụ trực tuyến tới khách hàng. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 86  Xây dựng hệ thống kho dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu về khách hàng để nâng cao chất lƣợng dịch vụ đối với khách hàng. f. Giải pháp về xây dựng thương hiệu: Việc tạo dựng uy tín thƣơng hiệu là hết sức quan trọng đối với mỗi một doanh nghiệp, nhất là với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhƣ BIC, vì sản phẩm của bảo hiểm là những hàng hóa vô hình khách hàng không thể trực tiếp cảm nhận đƣợc mà sẽ quyết định lựa chọn dựa vào uy tín, tên tuổi của doanh nghiệp. Hiện nay thƣơng hiệu bảo hiểm BIC còn rất mới mẻ với thị trƣờng, bởi vậy khả năng cạnh tranh về thƣơng hiệu, uy tín của BIC còn rất hạn chế. Do vậy BIC cần gấp rút triển khai các biện pháp xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu, bởi vì một khi các tập đoàn bảo hiểm có tên tuổi và uy tín lớn trên thị trƣờng thế giới gia nhập thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam thì việc xây dựng thƣơng hiệu của BIC sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Để phát triển thƣơng hiệu, BIC cần thực hiện các biện pháp:  Thực hiện có hệ thống và sử dụng kết hợp các công cụ truyền thông cho các chƣơng trình khuếch trƣơng thƣơng hiệu nhƣ: quảng cáo, bán hàng trực tiếp/qua mạng, khuyến mãi, quan hệ công chúng, dịch vụ khách hàng và các công cụ khác.  Cùng với việc tăng doanh thu và thị phần, chƣơng trình xây dựng thƣơng hiệu tổng thể BIC phải đƣợc thực hiện càng sớm càng tốt để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của BIC, gắn với thƣơng hiệu của BIDV. Biến BIC thành thƣơng hiệu bảo hiểm uy tín, thân thiện và an tâm với khách hàng, đối tác và nhân viên.  Xây dựng hình ảnh của công ty phải thể hiện đƣợc định hƣớng về khách hàng, sự tin cậy, tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ và trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội...  Chuẩn hoá và thống nhất các ấn phẩm về đơn bảo hiểm, hồ sơ đấu thầu, các tài liệu, hồ sơ giao dịch với khách hàng để tạo hình ảnh nhất quán về thƣơng hiệu BIC đối với công chúng. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 87  Thiết lập các mối quan hệ tốt với các phƣơng tiện truyền thông để thực hiện quảng cáo, xúc tiến thƣơng mại, hỗ trợ tài trợ.  Đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao nhận thức về hình ảnh thƣơng hiệu BIC trong bản thân mỗi đại lý của BIC, bởi vì đây cũng chính là đội ngũ sẽ quảng bá hình ảnh thƣơng hiệ BIC tới khách hàng.  Nâng cao chất lƣợng phục vụ, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng để gia tăng uy tín. g. Giải pháp về nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro và kiểm tra nội bộ Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới, BIC cũng cần chú trọng đến công tác quản trị rủi ro và kiểm tra nội bộ. Việc quản trị rủi ro tốt sẽ đảm bảo xác định đƣợc đúng mức phí, có những biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất một cách hợp lí nhƣ vậy sẽ giảm đƣợc tỉ lệ bồi thƣờng, tiết kiệm đƣợc chi phí cho công ty. Một số biện pháp BIC có thể thực hiện:  Tiêu chuẩn hóa các qui trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.  Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát, tổ chức có hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ.  Thiết lập hệ thống kiểm soát, xây dựng Sổ tay quản lý rủi ro, Sổ tay kiểm tra nội bộ. Có lịch kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất.  Quản lý rủi ro: Tăng doanh thu, tăng số lƣợng khách hàng phải gắn liền với việc kiểm soát đƣợc tính chất và mức độ của rủi ro. Cân đối đƣợc cơ cấu nguồn doanh thu và tỷ lệ bồi thƣờng của các nghiệp vụ bảo hiểm để có chính sách quản lý chung hoặc điều chỉnh cơ cấu doanh thu của công ty. Xây dựng các chỉ số đo lƣờng, chƣơng trình quản lý phù hợp…  Kiểm tra nội bộ: Thƣờng xuyên tiến hành kiểm tra chéo giữa các bộ phận để phát hiện ra các sai sót trong kinh doanh và có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi phù hợp Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 88 nhằm mục tiêu chung là an toàn và hiệu quả của công ty, bên cạnh đó liên tục hoàn thiện các quy trình khai thác, quy trình xử lý hoa hồng… thống nhất để dễ quản lý.  Xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động của chi nhánh và các điểm giao dịch khi đƣợc giao nhiệm vụ kinh doanh bảo hiểm. h. Các giải pháp khác Ngoài những giải pháp trên, trong thời gian tới để nâng cao năng lực cạnh tranh BIC có thể thực hiện một số biện pháp khác nhƣ sau:  Thực hiện chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu các thủ tục hành chính trong công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ.  Nâng cao chất lƣợng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, giảm thiểu các thủ tục rƣờm rà, nhanh chóng giải quyết khiếu nại, bồi thƣờng. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các trung tâm bảo dƣỡng xe để kịp thời hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.  Thành lập các Trung tâm dịch vụ khách hàng, Trung tâm dịch vụ tài chính để gia tăng giá trị cho khách hàng, nâng cao chất lƣợng dịch vụ (Cung cấp thông tin ảnh hƣởng giá trị danh mục đầu tƣ, Tƣ vấn thời điểm mua bán cổ phiếu, Thực hiện đầu tƣ trên tài khoản của khách hàng theo ủy quyền, Nhận ủy thác đầu tƣ có chia sẻ lợi ích…). Có cơ chế tài chính khuyến khích để tăng hiệu quả hoạt động của các Trung tâm này và tiến tới sẽ nâng cấp thành các đơn vị độc lập do BIC là cổ đông chi phối để tạo sự năng động tối đa.  Thực hiện công khai minh bạch tài chính, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý điều hành để sẵn sàng cho một sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng khi thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam thực hiện mở cửa hoàn toàn theo cam kết hội nhập.  Đẩy mạnh hợp tác liên kết với các doanh nghiệp bảo hiểm khác trong việc khai thác, giám định, bồi thƣờng bảo hiểm để có thể tránh đƣợc tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp bảo hiểm với nhau, đồng thời gia tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp bảo hiểm nƣớc ngoài trong thời gian tới. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 89  Tích cực mở rộng hợp tác với các công ty bảo hiểm nƣớc ngoài để tranh thủ sự hỗi trợ, hợp tác về kỹ thuật, thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo cán bộ, chuyên gia,…nhằm thích ứng, cạnh tranh đƣợc trong môi trƣờng kinh doanh hội nhập. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 90 KẾT LUẬN Cùng với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế, thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam cũng có những bƣớc phát triển mạnh mẽ. Ra đời trong bối cảnh nền kinh tế có những biến chuyển lớn, tiềm năng của thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam còn nhiều, cơ hội phát triển đối với công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển BIC là rất lớn, tuy nhiên những thách thức đặt ra đối với một doanh nghiệp mới ra nhập thị trƣờng nhƣ BIC cũng không phải là nhỏ. Xét về tổng thể sức cạnh tranh của BIC còn yếu, tuy nhiên tập thể ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty đang nỗ lực hết mình để gây dựng BIC trở thành một thƣơng hiệu bảo hiểm thân thuộc, “Tận tâm vì sự An tâm” đối với mỗi ngƣời dân và doanh nghiệp Việt Nam. Cùng với sự ủng hỗ tích cực của Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, BIC đang từng bƣớc tìm ra lỗi đi riêng cho mình, bƣớc đầu khẳng định mình trên thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Trong thời gian tới, khi thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam chính thức mở cửa, sức ép cạnh tranh đối với một doanh nghiệp còn non trẻ nhƣ BIC là rất lớn, bởi vậy ngay từ bây giờ, BIC cần phải tích cực chuẩn bị, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh về mọi mặt để sẵn sàng cho cuộc chiến cạnh tranh công bằng và bình đẳng sắp tới. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, em đã trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của BIC, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của hội nhập kinh tế. Với những gì mà BIC đã và đang làm đƣợc trong thời gian qua, chúng ta có thể tin rằng BIC sẽ trở thành thƣơng hiệu bảo hiểm có uy tín trong tƣơng lai và đạt đƣợc mục tiêu đã đề ra là trở thành một trụ cột trong tập đoàn tài chính BIDV. Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 91 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................. 1 CHƢƠNG I .................................................................................................................. 3 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ. ..................................................................................................................... 3 I. Khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm .............. 3 1. Khái quát về hoạt động kinh doanh bảo hiểm ................................................ 3 2. Khái quát về doanh nghiệp bảo hiểm ............................................................. 9 II. Năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm trong bối cảnh hội nhập kinh tế ........ 12 1. Năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế ................................... 12 2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm trong bối cảnh hội nhập kinh tế. ...................................................................... 13 Chƣơng 2.................................................................................................................... 23 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN (BIC) TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ. ............................................................................................................................. 23 I. Khái quát chung về công ty bảo hiểm BIC........................................................... 23 1. Lịch sử hình thành của BIC ......................................................................... 23 2. Cơ cấu tổ chức ............................................................................................ 24 3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIC kể từ khi ra đời đến nay............... 26 II. Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tƣ và phát triển ........................................................................................................................ 34 1. Vài nét về thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Việt nam trong giai đoạn hiện nay .................................................................................................................. 34 2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIC ........................................................ 39 Khoá luận tốt nghiệp Phạm Huyền Trang Lớp A13 - K42D 92 III. Những thuận lợi và khó khăn của công ty bảo hiểm ngân hàng đầu tƣ và phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế. ...................................................................... 59 1. Thuận lợi: .................................................................................................... 59 2. Khó khăn ..................................................................................................... 61 3. Đánh giá chung: .......................................................................................... 63 CHƢƠNG 3 ............................................................................................................... 66 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ .................................................................................... 66 I. Dự báo thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ trong thời gian tới................................ 66 1. Nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ ngày một tăng. ......... 66 2. Cạnh tranh trên thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ sẽ diễn ra gay gắt hơn. .... 67 3. Sản phẩm sẽ phong phú, đa dạng hơn. ......................................................... 68 II. Định hƣớng phát triển của BIC trong giai đoạn 2008 – 2020 .............................. 69 1. Định hƣớng ngắn hạn .................................................................................. 69 2. Định hƣớng dài hạn ..................................................................................... 71 III. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho BIC ................................... 72 1. Nhóm giải pháp vĩ mô ................................................................................. 72 2. Giải pháp vi mô ........................................................................................... 76 KẾT LUẬN ................................................................................................................ 90

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3795_6782.pdf
Luận văn liên quan