Đề tài Nghiên cứu cải tiến máy dệt Bai Chang để dệt vải gấm tơ tằm và vải gấm Polyester

(Bản scan) Sau khi cải tiến thiết bị, thiết kế sản phẩm và xây dựng các qui trình công nghệ dệt, hoàn tất, chúng tôi đã dệt thử nghiệm 4000 mét vải gấm polyester và 1000 mét vải gấm tơ tằm. Mục đích chính của việc thử nghiệm là kiểm tra sự vận hành của các chi tiết trong thiết bị máy dệt Baichang đã được cải tiến, cũng như chất lượng sản phẩm của các thiết kế sản phẩm sản xuất ra.

pdf74 trang | Chia sẻ: aquilety | Lượt xem: 1953 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu cải tiến máy dệt Bai Chang để dệt vải gấm tơ tằm và vải gấm Polyester, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4025_7936.pdf
Luận văn liên quan