Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án thủy lợi phước hòa đến chất lượng nước thải hạ lưu sông Đồng Nai

Lời cảm ơn Lờ ngỏ Mục lục Các chữ viết tắt Mở đầu Chương 1: Tổng quan về dự án thủy lợi Phước Hòa Chương 2: Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng dự án Chương 3: Hiện trạng chất lượng nước lưu vực sông Đồng Nai khi chưa có hồ Phước Hòa Chương 4: Dự báo chất lượng nước hạ lưu sông Đồng Nai khi có hồ Phước Hòa Chương 5: Đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng nguồn nước hạ lưu sông Đồng Nai nhằm hạn chế ảnh hưởng của hồ Phước Hòa Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án thủy lợi phước hòa đến chất lượng nước thải hạ lưu sông Đồng Nai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf13.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgMaiThiLanHuong.jpg
Luận văn liên quan