Đề tài Những biến đổi của giai cấp công nhân hiện nay về vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

MỤC LỤC I. Những biến đổi của giai cấp công nhân hiện nay về vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Giai cấp công nhân ngày nay có các đặc trưng cơ bản sau: Những biến đổi của giai cấp công nhân hiện nay: - Trình độ: - Cơ cấu: - Chủ nghĩa tư bản trong thời đại ngày nay. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân còn hay không? II. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay. - Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. - Khó khăn thuận lợi thực hiện sứ mệnh đó. + Khó khăn: + Thuận lợi: - Để thực hiện được sứ mệnh đó thì cần phải có chiến lược sau:

pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3806 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những biến đổi của giai cấp công nhân hiện nay về vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH022 - Những biến đổi của giai cấp công nhân hiện nay về vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.pdf
Luận văn liên quan