Đề tài Phần mềm hỗ trợ xếp lịch trực bệnh viện

Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu thế giới thực: Ngày nay, hầu hết mọi quá trình hoạt động của bất kỳ ngành nghề nào cũng cần đến tin học, đặc biệt trong kinh doanh, du lịch, hàng không, quản lý sổ sách trong kế toán, bệnh viện, Chính vì thế, việc tổ chức, lưu trữ, xử lý và sắp xếp một khối lượng thông tin lớn luôn là một vấn đề rất khó khăn, tốn nhiều thời gian. Việc cập nhật các thông tin chính xác và truy xuất thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả là rất cần thiết cho mọi nhu cầu của xã hội hiện tại.Vì vậy tin học ngày càng trở nên một vấn đề cấp thiết cho mỗi chúng ta. Vấn đề lập lịch trực cho nhân viên làm việc cũng là một yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức nào. Một hệ thống có sự quản lý chặt chẽ và sắp xếp lịch trực nhân viên hợp lý giúp cho tổ chức hoạt động nhịp nhàng, có kế hoạch. Một hệ thống tổ chức tốt sẽ giúp cho mọi hoạt động trong mọi lĩnh vực đó sẽ dễ dàng hơn và thuận tiện hơn, đồng thời nó cũng góp phần hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn. Vì vậy việc thực hiện hệ thống xếp lịch hỗ trợ cho nhân viên làm việc tại bệnh viện là vấn đề cần thiết và đang được quan tâm hiện nay. 1.2 Vấn đề phát sinh: Việc xếp lịch trực ở bệnh viện hiện nay được xếp chủ yếu bằng tay, lưu trữ bằng sổ sách, giấy tờ, không tránh khỏi việc trùng lắp hoặc mất thông tin. Vì thế việc xếp lịch một cách chính xác trở nên khó khăn và chỉ một số người làm công việc xếp lịch trong một thời gian dài mới có thể làm tốt được. Việc Xây dựng một phần mềm hỗ trợ cho công việc này là cần thiết. Tin học hóa quản lý bệnh viện đặc biệt là hỗ trợ xếp lịch trực cho các nhân viên làm việc trong bệnh viện sẽ giảm tải công việc và đơn giản hóa các công tác quản lý vốn có nhiều phức tạp, rắc rối của bệnh viện. Môi trường bệnh viện đòi hỏi sự chính xác cao vì thế thời gian, kế hoạch làm việc của tập thể y, bác sĩ, nhân viên cũng phải có sự sắp xếp rõ ràng. Và những khó khăn đó sẽ được giảm bớt nếu có sự tin học hóa những công tác nêu trên. Để có một chương trình hỗ trợ xếp lịch hoàn chỉnh, thực tế, ổn định và tiện dụng đòi hỏi việc phân tích và tìm hiểu thế giới thực một cách chính xác thấu đáo, thiết kế thích hợp với yêu cầu xếp lịch thực tế của bệnh viện. Một chương trình xếp lịch trực bệnh viện phải đáp ứng được yêu cầu: hỗ trợ xếp lịch trực một cách nhanh chóng, công bằng và cho phép người dùng cập nhật lại lịch trực khi cần. 1.3 Mục tiêu chính của đề tài: Do những yêu cầu nêu trên nên mục tiêu chính của đề tài là: Xây dựng một chương trình hỗ trợ xếp lịch trực bệnh viện, cho phép người dùng cập nhật lại lịch trực khi có sự thay đổi nhân sự tham gia trực, ghi nhận chấm công cho nhân viên tham gia trực. Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ một số chức năng quản lý nhân sự, quản lý cơ cấu tổ chức bệnh viện. Cấu trúc luận văn: Nội dung của luận văn được chia theo các phần sau: Chương 1: Phần mở đầu. Chương 2: Xác định yêu cầu Trình bày hiện trạng và phác thảo yêu cầu. Chương 3: Mô hình hoá. Chương 4: Thiết kế phần mềm. Chương 5: Thực hiện phần mềm và kiểm thử. Chương 6 : Tổng kết. Tài liệu tham khảo Phụ lục MỤC LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU .6 1.1 Giới thiệu thế giới thực: . 6 1.2 Vấn đề phát sinh: .6 1.3 Mục tiêu chính của đề tài: 7 1.4 Cấu trúc luận văn: 7 Chương 2: HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU . .9 2.1 Giới thiệu . 9 2.2 Nội dung chính 9 2.2.1 Khảo sát hiện trạng . 9 2.2.2 Yêu cầu của đề tài 16 2.2.3 Bảng trách nhiệm của các yêu cầu chức năng: .27 2.2.4 Phương án thực hiện phần mềm . 29 Chương 3: MÔ HÌNH HÓA 31 3.1 Giới thiệu . 31 3.2 Nội dung chính: .32 3.2.1 Sơ đồ sử dụng .32 3.2.2 Sơ đồ lớp 41 Chương 4: THIẾT KẾ PHẦN MỀM . 52 4.1 Giới thiệu: 52 4.2 Nội dung chính: .52 4.2.1 Sơ đồ logic: 52 4.2.2 Thiết kế tổng thể: 62 4.2.2.1 Sơ đồ màn hình tổng thể: .64 4.2.2.2 Màn hình nhân viên (DSNhanVien): .69 4.2.2.3 Màn hình phiếu yêu cầu (DSPhieuyeucau ): 72 4.2.2.4 Màn hình lịch trực khoa: .74 4.2.2.5 Màn hình bảng chấm công: .76 4.2.2.6 Màn hình ràng buộc nhân viên: .78 4.2.2.7 Danh sách các lớp đối tượng trong phần mềm: .79 4.2.3 Thiết kế chi tiết .84 Hệ thống các ký hiệu được sử dụng trong phần này 84 4.2.3.1 Màn hình đăng nhập: .85 4.2.3.2 Màn hình chính: .87 4.2.3.3 Màn hình Quản lý nhân sự .91 4.2.3.4 Màn hình phiếu yêu cầu: .108 4.2.3.5 Màn hình lịch trực: 117 4.2.3.6 Màn hình bảng chấm công .120 4.2.3.7 Màn hình ràng buộc nhân viên: .124 4.2.3.8 Màn hình định thời gian : 130 4.2.3.9 Các màn hình báo cáo . .132 4.2.3.10 Danh sách các hàm chính của các đối tượng xử lý chính 136 Chương 5: THỰC HIỆN VÀ KIỂM THỬ . 142 5.1 Thực hiện: . .142 5.2 Kiểm thử: 150 Chương 6: TỔNG KẾT . .158 TÀI LIỆU THAM KHẢO .159 PHỤ LỤC 16 0 PHỤ LỤC A 160 PHỤ LỤC B . 162 PHỤ LỤC C . 164 PHỤ LỤC D 165

pdf165 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4196 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phần mềm hỗ trợ xếp lịch trực bệnh viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhần mềm hỗ trợ xếp lịch trực bệnh viện.pdf
Luận văn liên quan