Đề tài Pháp luật kinh tê đại cương

Khái niệm về luật kinh tế 2. Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế 3. Phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế 4. Chủ thể tham gia trong luật kinh tế 5. Vai trò của luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường 6. Các hình thức kinh doanh tại Việt Nam hiện nay

ppt41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2510 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Pháp luật kinh tê đại cương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai giang 1..ppt
  • pdfBai doc 3.pdf
  • pptBai giang 3.ppt