Đề tài Phát triển thịtrường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, tạo kênh huy động vốn hiệu quả

Với công cuộc đổi mới và cải cách kinh tế, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch tập trung sang cơ chế thị trường và ngày càng hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho nền kinh tế nước ta.

pdf66 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phát triển thịtrường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam, tạo kênh huy động vốn hiệu quả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf8_4295.pdf
Luận văn liên quan